Baggeren Gekanaliseerde Hollandse IJssel

rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 120-293115 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
NEDERLAND (NL) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Lavori
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Utrecht (NL310) altri
Paese NL; - country: NL
Tipo di documento Informazioni complementari
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-06-25 00:00:00
Scadenza 2020-03-20 00:00:00
Documenti di riferimento: 2019/S 022-047231

2019/S 022-047231 (bando di gara)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-301627-001

1 DELETION_DATE: 20200320

1 FORM_LG_LIST: NL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 120

2 DATE_PUB: 20190625

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 120-293115

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:293115-2019:TEXT:NL:HTML

2 LG_ORIG: NL

2 ISO_COUNTRY

INFO: NL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.hdsr.nl

2 ORIGINAL_CPV: Soil-decontamination work

INFOCODE: 45112340

2 ORIGINAL_CPV: Construction work for water projects

INFOCODE: 45240000

2 ORIGINAL_CPV: Dredging and pumping works

INFOCODE: 45252124

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2019/S 022-047231

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190624

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20200320 10:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Additional information

INFOCODE: 2

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01A14

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Холандия

3 --- TI_TOWN   value: Houten

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Дренажни работи и изпомпване

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemsko

3 --- TI_TOWN   value: Houten

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bagrovací a čerpací práce

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederlandene

3 --- TI_TOWN   value: Houten

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Opmudring og pumpearbejder

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Niederlande

3 --- TI_TOWN   value: Houten

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Schwimmbagger- und Pumparbeiten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Κάτω Χώρες

3 --- TI_TOWN   value: Houten

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Εργασίες βυθοκόρησης και άντλησης

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Houten

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dredging and pumping works

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Bajos

3 --- TI_TOWN   value: Houten

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabajos de dragado y de bombeo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Madalmaad

3 --- TI_TOWN   value: Houten

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Süvendus- ja pumpamistööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Alankomaat

3 --- TI_TOWN   value: Houten

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ruoppaus- ja pumppaustyöt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pays-Bas

3 --- TI_TOWN   value: Houten

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Travaux de dragage et de pompage

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ísiltír, an

3 --- TI_TOWN   value: Houten

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dredging and pumping works

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Houten

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Radovi jaružanja i crpljenja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Hollandia

3 --- TI_TOWN   value: Houten

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kotrási és szivattyúzási munkák

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Paesi Bassi

3 --- TI_TOWN   value: Houten

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori di dragaggio e di pompaggio

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nyderlandai, Olandija

3 --- TI_TOWN   value: Houten

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dugno gilinimo ir žemių siurbimo darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nīderlande

3 --- TI_TOWN   value: Houten

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bagarēšanas un sūknēšanas darbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: in-Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Houten

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħlijiet tat-tindif bil-gangmu u ta’ l-ippumpjar

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederland

3 --- TI_TOWN   value: Houten

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bagger- en pompwerkzaamheden

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Niderlandy

3 --- TI_TOWN   value: Houten

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Przepompowywanie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Baixos

3 --- TI_TOWN   value: Houten

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Obras de dragagem e bombagem

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ţările de Jos

3 --- TI_TOWN   value: Houten

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de dragare şi de pompare

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Holandsko

3 --- TI_TOWN   value: Houten

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bagrovacie a čerpacie práce

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Houten

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bagranje in črpanje

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederländerna

3 --- TI_TOWN   value: Houten

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Muddrings- och pumpningsarbeten

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

FORM_SECTION

1 F14_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 481695372

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Poldermolen 2

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Houten

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 3994 DD

INFO4: NL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Jaap Belo

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +31 306345700

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: baggerenghij@hdsr.nl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.hdsr.nl

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Baggeren Gekanaliseerde Hollandse IJssel

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: GHIJ.406010.60-2

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft het beheer en onderhoud van de “Gekanaliseerde Hollandse IJssel” en “De Doorslag” in 2013 van Rijkswaterstaat overgenomen. Kanaal De Doorslag (km 0 tot 2) en de Gekanaliseerde Hollandse IJssel (km 2 tot 32,5) zijn gelegen in de gemeenten Nieuwegein, IJsselstein, Montfoort, Oudewater, Krimpenerwaard en Gouda.

L: 4 --- key: (P)   value: In het kader van de Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen wordt een deel van de GHIJ gebaggerd en daarmee gelijktijdig verdiept.

L: 4 --- key: (P)   value: Voor deze opdracht is een RAW-bestek opgesteld volgens de Standaard RAW Bepalingen 2015. Het betreft bestek “Baggeren Gekanaliseerde Hollandse IJssel”, besteknummer GHIJ.401610.60-2.

L: 4 --- key: (P)   value: Het werk wordt via Tenderned digitaal aanbesteed volgens de Europese aanbestedingsprocedure volgens het ARW 2016. Hiervoor is een RAW-bestek opgesteld volgens de Standaard 2015. Als gunningscriterium wordt de beste prijs-kwaliteitverhouding (voorheen EMVI) gehanteerd.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-06-24

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2019/S 022-047231

2 CHANGES

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: II.2.7)

5 LABEL: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

4 OLD_VALUE

5 TEXT

Aanvang: 11.10.2019

Einde: 14.5.2021

4 NEW_VALUE

5 TEXT

Aanvang: 22.6.2020

Einde: 19.1.2022

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.2)

5 LABEL: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2019-07-04

5 TIME: 10:00

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2020-03-20

5 TIME: 10:00

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.6)

5 LABEL: Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2020-02-03

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2020-08-28

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.7)

5 LABEL: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2019-07-04

5 TIME: 10:15

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2020-03-20

5 TIME: 10:15

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: In de bagger van de GHIJ zijn zeer lage concentraties PFAS-stoffen aangetroffen. Door het op dit moment ontbreken van afzetmogelijkheden van dergelijke bagger is besloten de aanbestedingsprocedure voorlopig en tot nader order op te schorten.

10+1