'Open house' Huishoudelijke ondersteuning Gemeente Lansingerland en Gemeente Pijnacker-Nootdorp

rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 123-301282 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Gemeente Lansingerland
NEDERLAND (NL) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione NEDERLAND (NL) altri
Paese NL; - country: NL
Tipo di documento Informazioni complementari
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2019-06-28 00:00:00
Scadenza 2021-09-01 00:00:00
Documenti di riferimento: 2018/S 124-283208

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-306872-001

1 DELETION_DATE: 20210901

1 FORM_LG_LIST: NL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 123

2 DATE_PUB: 20190628

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 123-301282

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:301282-2019:TEXT:NL:HTML

2 LG_ORIG: NL

2 ISO_COUNTRY

INFO: NL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.lansingerland.nl

2 ORIGINAL_CPV: Health and social work services

INFOCODE: 85000000

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2018/S 124-283208

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190626

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20210901 17:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Additional information

INFOCODE: 2

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C14

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Холандия

3 --- TI_TOWN   value: Bergschenhoek

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги на здравеопазването и социалните дейности

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemsko

3 --- TI_TOWN   value: Bergschenhoek

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zdravotní a sociální péče

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederlandene

3 --- TI_TOWN   value: Bergschenhoek

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Niederlande

3 --- TI_TOWN   value: Bergschenhoek

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Κάτω Χώρες

3 --- TI_TOWN   value: Bergschenhoek

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Bergschenhoek

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Health and social work services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Bajos

3 --- TI_TOWN   value: Bergschenhoek

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de salud y asistencia social

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Madalmaad

3 --- TI_TOWN   value: Bergschenhoek

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tervishoiu ja sotsiaaltöö teenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Alankomaat

3 --- TI_TOWN   value: Bergschenhoek

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pays-Bas

3 --- TI_TOWN   value: Bergschenhoek

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de santé et services sociaux

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ísiltír, an

3 --- TI_TOWN   value: Bergschenhoek

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Health and social work services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Bergschenhoek

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge u području zdravstva i socijalne skrbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Hollandia

3 --- TI_TOWN   value: Bergschenhoek

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Egészségügyi és szociális gondozási szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Paesi Bassi

3 --- TI_TOWN   value: Bergschenhoek

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi sanitari e di assistenza sociale

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nyderlandai, Olandija

3 --- TI_TOWN   value: Bergschenhoek

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nīderlande

3 --- TI_TOWN   value: Bergschenhoek

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Veselības un sociālie pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: in-Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Bergschenhoek

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi dwar saħħa ta' xogħol soċjali

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederland

3 --- TI_TOWN   value: Bergschenhoek

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Niderlandy

3 --- TI_TOWN   value: Bergschenhoek

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Baixos

3 --- TI_TOWN   value: Bergschenhoek

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de saúde e acção social

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ţările de Jos

3 --- TI_TOWN   value: Bergschenhoek

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de sănătate şi servicii de asistenţă socială

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Holandsko

3 --- TI_TOWN   value: Bergschenhoek

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zdravotnícka a sociálna pomoc

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Bergschenhoek

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve na področju zdravstva in socialnega varstva

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederländerna

3 --- TI_TOWN   value: Bergschenhoek

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hälso- och sjukvård samt socialvård

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Gemeente Lansingerland

FORM_SECTION

1 F14_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Gemeente Lansingerland

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 60484792

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Tobias Asserlaan 1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bergschenhoek

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 2662 SB

INFO4: NL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Ellen Bots-Floors

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +31 108004000

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: inkoop@lansingerland.nl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +31 108004001

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.lansingerland.nl

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: 'Open house' Huishoudelijke ondersteuning Gemeente Lansingerland en Gemeente Pijnacker-Nootdorp

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: Lansingerland U17.14514 Pijnacker-Nootdorp 17662

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: De inkoop “open house” heeft uitsluitend betrekking op het verrichten van diensten en is een vervolg van de op TenderNed gepubliceerde aankondiging met TenderNed-kenmerk: 160214.

L: 4 --- key: (P)   value: Het betreft hier diensten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, meer specifiek het uitvoeren van de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden.

L: 4 --- key: (P)   value: De gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp vormen zowel individueel als gezamenlijk de inkopende organisatie.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-06-26

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2018/S 124-283208

2 CHANGES

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.1.3)

5 LABEL: Inlichtingen over de raamovereenkomst

4 OLD_VALUE

5 TEXT

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst

4 NEW_VALUE

5 TEXT

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst

De looptijd van de overeenkomst is vanaf 1.4.2018 21 kalendermaanden en de uitloop in kalenderdagen voor wat betreft de laatste CAK periode van 2019 waarin de opdrachtnemer ook hulp bij het huishouden levert.

Zij vangt aan op de datum dat opdrachtnemer een overeenkomst sluit met opdrachtgever, waarbij het leveren van hulp bij het huishouden een aanvang neemt bij de eerstvolgende startdatum van een CAK periode, en eindigt voor alle partijen op de laatste dag van de laatste CAK periode van 2019.

De eerste aanvang van deze "open house' procedure is terug te vinden in TenderNed-kenmerk: 160214.

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.2)

5 LABEL: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2019-09-01

5 TIME: 17:00

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2021-09-01

5 TIME: 17:00

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Opdrachtgever heeft op 1.11.2017 een “open house” systeem ingesteld waarmee Opdrachtgever diensten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, hulp bij het huishouden, op de markt verwerft door tijdens de gehele looptijd van dat systeem overeenkomsten te sluiten met iedere ondernemer die zich ertoe verbindt om de betrokken diensten te leveren tegen vooraf vastgestelde voorwaarden, waarbij de Opdrachtgever geen selectie onder de belangstellende ondernemers maakt en hun toestaat tot dat systeem toe te treden tijdens de gehele looptijd ervan.

L: 4 --- key: (P)   value: De initiële contractperiode verstrijkt 31.12.2019. De opdrachtgever en huidige gecontracteerde ondernemers zijn overeengekomen gebruik te maken van de verlengingsoptie zoals beschreven in artikel 4.2 van de overeenkomst: Partijen kunnen de overeenkomst steeds verlengen met 24 kalendermaanden plus of min de kalenderdagen van de laatste CAK periode van het laatste kalenderjaar. Partijen maken dit schriftelijk aan elkaar kenbaar uiterlijk 6 kalendermaanden voor het einde van het kalenderjaar.

L: 4 --- key: (P)   value: De Opdrachtgever verlengd hierdoor ook de openstelling van het systeem voor andere belangstellende ondernemers. De termijnen zijn hierdoor in dit TenderNed dossier aangepast.

L: 4 --- key: (P)   value: Meer informatie: berichtenservice van TenderNed

52+1