Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Nové Zámky

rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 139-343281 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Bratislavský kraj (SK010) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Servizio di pubblica utilità
Principali settori di attività Railway services
Tipo di appalto Lavori
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Nitriansky kraj (SK023) altri
Paese SK; - country: SK
Tipo di documento Informazioni complementari
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-07-22 00:00:00
Scadenza 2019-09-25 00:00:00
Documenti di riferimento: 2019/S 020-044449

2019/S 020-044449 (bando di gara – servizi di pubblica utilità)

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-348417-001

1 DELETION_DATE: 20190925

1 FORM_LG_LIST: SK

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 139

2 DATE_PUB: 20190722

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 139-343281

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343281-2019:TEXT:SK:HTML

2 LG_ORIG: SK

2 ISO_COUNTRY

INFO: SK

2 IA_URL_GENERAL: http://www.slovakrail.sk

2 ORIGINAL_CPV: Site preparation work

INFOCODE: 45100000

2 ORIGINAL_CPV: Machinery for the treatment of sewage

INFOCODE: 42996000

2 ORIGINAL_CPV: Burglar and fire alarms

INFOCODE: 31625000

2 ORIGINAL_CPV: Radio installations

INFOCODE: 32344250

2 ORIGINAL_CPV: Wastewater treatment plant construction work

INFOCODE: 45252127

2 ORIGINAL_CPV: Site preparation and clearance work

INFOCODE: 45111200

2 ORIGINAL_CPV: Disinfection equipment

INFOCODE: 39330000

2 ORIGINAL_CPV: Firefighting equipment installation work

INFOCODE: 45343200

2 ORIGINAL_CPV: Construction work

INFOCODE: 45000000

2 ORIGINAL_CPV: Miscellaneous cleaning machines

INFOCODE: 42995000

2 ORIGINAL_CPV: Landscaping work

INFOCODE: 45112700

2 ORIGINAL_CPV: Point rods

INFOCODE: 34946223

2 ORIGINAL_CPV: Demolition, site preparation and clearance work

INFOCODE: 45111000

2 ORIGINAL_CPV: Rails

INFOCODE: 34946110

2 ORIGINAL_CPV: Construction work for electricity power lines

INFOCODE: 45231400

2 ORIGINAL_CPV: Construction work for buildings relating to railway transport

INFOCODE: 45213320

2 ORIGINAL_CPV: Track construction works

INFOCODE: 45234116

2 ORIGINAL_CPV: Railway signalling works

INFOCODE: 45234115

2 ORIGINAL_CPV: Pumps and compressors

INFOCODE: 42120000

2 ORIGINAL_CPV: Access road construction work

INFOCODE: 45233226

2 ORIGINAL_CPV: Broadcasting equipment

INFOCODE: 32210000

2 ORIGINAL_CPV: Transformers

INFOCODE: 31170000

2 ORIGINAL_CPV: Security cameras

INFOCODE: 35125300

2 ORIGINAL_CPV: Excavating and earthmoving work

INFOCODE: 45112000

2 ORIGINAL_CPV: Repair, maintenance and associated services related to railways and other equipment

INFOCODE: 50220000

2 ORIGINAL_CPV: Storage units

INFOCODE: 39173000

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2019/S 020-044449

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190717

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20190925 10:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Utilities entity

INFOCODE: 4

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Additional information

INFOCODE: 2

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Railway services

INFOCODE: R

2 HEADING: 01E14

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cлoвaшкo

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни и монтажни работи

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovensko

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavební práce

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakiet

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bygge- og anlægsarbejder

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Slowakei

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bauarbeiten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Σλοβακία

3 --- TI_TOWN   value: Μπρατισλάβα

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Κατασκευαστικές εργασίες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslovaquia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabajos de construcción

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakkia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ehitustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rakennustyöt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovaquie

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Travaux de construction

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slóvaic, an t

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovačka

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Građevinski radovi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Szlovákia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Építési munkák

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovacchia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori di costruzione

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakija

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Statybos darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovākija

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Celtniecības darbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: is-Slovakkja

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħol tal-kostruzzjoni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slowakije

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bouwwerkzaamheden

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Słowacja

3 --- TI_TOWN   value: Bratysława

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Roboty budowlane

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslováquia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construção

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovacia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de construcţii

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovensko

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavebné práce

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovaška

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gradbena dela

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakien

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Anläggningsarbete

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

FORM_SECTION

1 F14_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0025

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 35914939

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Rožňavská

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bratislava-mestská časť Nové Mesto

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 832 72

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Process Management, s.r.o.

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 949885855

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: zssk@p-m.sk

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.slovakrail.sk

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Nové Zámky

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: ZSSK/PP_THU_NZ

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Predmetom zákazky je realizácia stavby s názvom Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Nové Zámky podľa spracovanej projektovej dokumentácie spoločnosťou Reming Consult, a.s. v členení podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov.

L: 4 --- key: (P)   value: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-07-17

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2019/S 020-044449

2 CHANGES

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.2)

5 LABEL: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2019-07-25

5 TIME: 10:00

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2019-09-25

5 TIME: 10:00

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.7)

5 LABEL: Podmienky na otváranie ponúk

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2019-07-25

5 TIME: 10:30

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2019-09-25

5 TIME: 10:30

10+1