Výkon služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia

rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 176-429306 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Mesto Žilina
Žilinský kraj (SK031) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Agenzia/ufficio regionale o locale
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Žilinský kraj (SK031) altri
Paese SK; - country: SK
Tipo di documento Informazioni complementari
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-09-12 00:00:00
Scadenza 2019-09-30 00:00:00
Documenti di riferimento: 2019/S 159-392757

2019/S 159-392757 (bando di gara)

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-436842-001

1 DELETION_DATE: 20190930

1 FORM_LG_LIST: SK

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 176

2 DATE_PUB: 20190912

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 176-429306

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:429306-2019:TEXT:SK:HTML

2 LG_ORIG: SK

2 ISO_COUNTRY

INFO: SK

2 IA_URL_GENERAL: http://www.zilina.sk

2 ORIGINAL_CPV: Maintenance services of public-lighting installations and traffic lights

INFOCODE: 50232000

2 ORIGINAL_CPV: Street-lighting maintenance services

INFOCODE: 50232100

2 ORIGINAL_CPV: Commissioning of public lighting installations

INFOCODE: 50232110

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2019/S 159-392757

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190909

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20190930 10:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local Agency/Office

INFOCODE: R

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Additional information

INFOCODE: 2

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01C14

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cлoвaшкo

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по поддържане на общественото осветление и светофарите

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovensko

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Údržba zařízení veřejného osvětlení a dopravních semaforů

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakiet

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vedligeholdelse af vejbelysning og trafikfyr

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Slowakei

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Wartung von öffentlichen Beleuchtungseinrichtungen und Verkehrsampeln

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Σλοβακία

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakia

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Maintenance services of public-lighting installations and traffic lights

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslovaquia

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de mantenimiento de instalaciones de alumbrado público y semáforos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakkia

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Avalike valgustusseadmete ja valgusfooride hooldusteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakia

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Katu- ja liikennevalojen huolto

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovaquie

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Entretien d'installations d'éclairage public et de feux de signalisation

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slóvaic, an t

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Maintenance services of public-lighting installations and traffic lights

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovačka

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge održavanja naprava javne rasvjete i semafora

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Szlovákia

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Közvilágítási és forgalomirányító lámpák karbantartása

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovacchia

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakija

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Viešosios apšvietimo įrangos ir šviesoforų priežiūros paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovākija

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sabiedrisko vietu apgaismes ierīču un luksoforu tehniskās apkopes pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: is-Slovakkja

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta’ manutenzjoni ta’ stallazzjonijiet tad-dwal pubbliċi u tad-dwal tat-traffiku

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slowakije

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Onderhoud van installaties voor straatverlichting en verkeerslichten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Słowacja

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslováquia

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de manutenção de dispositivos para iluminação pública e de semáforos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovacia

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de întreţinere a instalaţiilor de iluminare publică şi a semafoarelor

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovensko

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Údržba verejného osvetlenia a dopravných signalizácií (semaforov)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovaška

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve vzdrževanja naprav javne razsvetljave in semaforjev

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakien

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Underhåll av offentlig belysning och trafikljus

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Mesto Žilina

FORM_SECTION

1 F14_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Mesto Žilina

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 00321796

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Námestie obetí komunizmu

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Žilina

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 011 31

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Ing. Roman Osika

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 417063109

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: roman.osika@zilina.sk

L: 4 --- key: (FAX)   value: +421 417632151

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.zilina.sk

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Výkon služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 37728/2019

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti a to:

L: 4 --- key: (P)   value: Časť č.1 Prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia

L: 4 --- key: (P)   value: Zabezpečenie plnenia verejnej služby verejného osvetlenia mesta Žiliny, prostredníctvom služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia, ktorá je v správe verejného obstarávateľa a netýka sa zariadení verejného osvetlenia, ktoré nie sú v správe verejného obstarávateľa.

L: 4 --- key: (P)   value: Predmet zákazky bude realizovaný prostredníctvom vykonávania služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia počas doby trvania zmluvy uzavretej na základe výsledku tohto postupu zadávania zákazky, v zmysle definícií, podmienok a požiadaviek uvedených v zadávacej dokumentácii tohto postupu zadávania zákazky.Viac súťažné podklady.

L: 4 --- key: (P)   value: Časť č.2 Montáž, demontáž vianočného osvetlenia

L: 4 --- key: (P)   value: Úspešný uchádzač bude povinný zabezpečiť vianočné osvetlenie vo vybraných častiach mesta Žilina v období určenom verejným obstarávateľom.

L: 4 --- key: (P)   value: Úspešný uchádzač bude povinný zabezpečiť montáž, demontáž, pripojenie a odpojenie vianočného osvetlenia v meste Žilina a v prímestských častiach. Súčasťou predmetu zákazky je aj oprava poškodených častí (dielov) vianočného osvetlenia, ktoré sú vo vlastníctve verejného obstarávateľa.Viac súťažné podklady.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-09-09

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2019/S 159-392757

2 CHANGES

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.2)

5 LABEL: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2019-09-17

5 TIME: 10:00

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2019-09-30

5 TIME: 10:00

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.7)

5 LABEL: Podmienky na otváranie ponúk

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2019-09-17

5 TIME: 11:00

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2019-09-30

5 TIME: 11:00

10+1