PIPAC (Pressurized Intraperitonaeal Aerosol Chemotheraopy)

rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 192-466338 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Hlavní město Praha (CZ010) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro
Principali settori di attività Salute
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Hlavní město Praha (CZ010) altri
Paese CS; - country: CZ
Tipo di documento Informazioni complementari
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-10-04 00:00:00
Scadenza 2019-10-21 00:00:00
Documenti di riferimento: 2019/S 187-454080

2019/S 187-454080 (bando di gara)

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-474894-001

1 DELETION_DATE: 20191021

1 FORM_LG_LIST: CS

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 192

2 DATE_PUB: 20191004

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 192-466338

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:466338-2019:TEXT:CS:HTML

2 LG_ORIG: CS

2 ISO_COUNTRY

INFO: CZ

2 IA_URL_GENERAL: http://www.vfn.cz

2 ORIGINAL_CPV: Operating-theatre devices

INFOCODE: 33162100

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2019/S 187-454080

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191001

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20191017 11:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Additional information

INFOCODE: 2

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Health

INFOCODE: H

2 HEADING: 01B14

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Чехия

3 --- TI_TOWN   value: Прага

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Оборудване за операционен блок

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Praha

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Přístroje pro operační sály

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjekkiet

3 --- TI_TOWN   value: Prag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Udstyr til operationsstuer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tschechien

3 --- TI_TOWN   value: Prag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: OP-Ausrüstung

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Τσεχία

3 --- TI_TOWN   value: Πράγα

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Εξοπλισμός χειρουργείου

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechia

3 --- TI_TOWN   value: Prague

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Operating-theatre devices

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chequia

3 --- TI_TOWN   value: Praga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aparatos para quirófano

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšehhi

3 --- TI_TOWN   value: Praha

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Operatsioonisaali seadmed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšekki

3 --- TI_TOWN   value: Praha

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Leikkaussalilaitteet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tchéquie

3 --- TI_TOWN   value: Prague

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Équipement pour bloc opératoire

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: An tSeicia

3 --- TI_TOWN   value: Prág

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Operating-theatre devices

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Prag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Uređaji za operacijske sale

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Csehország

3 --- TI_TOWN   value: Prága

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Műtőtermi készülékek

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cechia

3 --- TI_TOWN   value: Praga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Apparecchi per sala operatoria

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čekija

3 --- TI_TOWN   value: Praha

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Operacinės įrenginiai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čehija

3 --- TI_TOWN   value: Prāga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Operāciju zāles ierīces

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Iċ-Ċekja

3 --- TI_TOWN   value: Praga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Apparti tat-teatru ta' l-operazzjoni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tsjechië

3 --- TI_TOWN   value: Praag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Instrumentarium voor OK

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechy

3 --- TI_TOWN   value: Praga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Urządzenia używane na salach operacyjnych

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chéquia

3 --- TI_TOWN   value: Praga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aparelhos para blocos operatórios

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cehia

3 --- TI_TOWN   value: Praga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dispozitive pentru blocul operator

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Praha

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Prístroje operačnej sály

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Praga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Naprave za operacijske dvorane

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjeckien

3 --- TI_TOWN   value: Prag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Utrustning för operationssalar

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

FORM_SECTION

1 F14_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Praha 2

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: Petr.Baum@vfn.cz

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.vfn.cz

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: PIPAC (Pressurized Intraperitonaeal Aerosol Chemotheraopy)

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: VZ 102/2019

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka pumpy PIPAC pro I chirurgickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN), včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních zadávacích podmínek.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-10-01

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2019/S 187-454080

2 CHANGES

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.2)

5 LABEL: Lhůta pro podání nabídek nebo žádostí o účast

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2019-10-11

5 TIME: 11:00

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2019-10-17

5 TIME: 11:00

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.7)

5 LABEL: Podmínky pro otevíraní obálek

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2019-10-11

5 TIME: 11:15

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2019-10-17

5 TIME: 11:15

+1