Reabilitare și modernizare DJ795 Salonta-Tinca PR + EX

rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 193-467937 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Judeţul Bihor
Bihor (RO111) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Lavori
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Bihor (RO111) altri
Paese RO; - country: RO
Tipo di documento Informazioni complementari
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-10-07 00:00:00
Scadenza 2019-10-22 00:00:00
Documenti di riferimento: 2019/S 170-414546

2019/S 170-414546 (bando di gara)

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-479669-001

1 DELETION_DATE: 20191022

1 FORM_LG_LIST: RO

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 193

2 DATE_PUB: 20191007

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 193-467937

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:467937-2019:TEXT:RO:HTML

2 LG_ORIG: RO

2 ISO_COUNTRY

INFO: RO

2 IA_URL_GENERAL: www.cjbihor.ro

2 ORIGINAL_CPV: Bridge construction work

INFOCODE: 45221110

2 ORIGINAL_CPV: Engineering design services for the construction of civil engineering works

INFOCODE: 71322000

2 ORIGINAL_CPV: Road construction works

INFOCODE: 45233120

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2019/S 170-414546

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191002

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20191016 15:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Additional information

INFOCODE: 2

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01A14

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pyмъния

3 --- TI_TOWN   value: Oradea

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни и монтажни работи на пътища

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunsko

3 --- TI_TOWN   value: Oradea

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Výstavba silnic

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumænien

3 --- TI_TOWN   value: Oradea

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Anlæg af vej

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumänien

3 --- TI_TOWN   value: Oradea

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Straßenbauarbeiten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ρουμανία

3 --- TI_TOWN   value: Oradea

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Έργα οδοποιίας

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romania

3 --- TI_TOWN   value: Oradea

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Road construction works

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumanía

3 --- TI_TOWN   value: Oradea

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabajos de construcción de carreteras

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumeenia

3 --- TI_TOWN   value: Oradea

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Teeehitustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romania

3 --- TI_TOWN   value: Oradea

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tienrakennustyöt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Roumanie

3 --- TI_TOWN   value: Oradea

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Travaux de construction de routes

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rómáin, an

3 --- TI_TOWN   value: Oradea

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Road construction works

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunjska

3 --- TI_TOWN   value: Oradea

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Građevinski radovi na cesti

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Románia

3 --- TI_TOWN   value: Oradea

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Közút építése

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romania

3 --- TI_TOWN   value: Oradea

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori di costruzione di strade

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunija

3 --- TI_TOWN   value: Oradea

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kelių tiesimo darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumānija

3 --- TI_TOWN   value: Oradea

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ceļu būvdarbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: ir-Rumanija

3 --- TI_TOWN   value: Oradea

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħlijiet tal-kostruzzjoni tat-toroq

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Roemenië

3 --- TI_TOWN   value: Oradea

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Wegenbouwwerken

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunia

3 --- TI_TOWN   value: Oradea

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Roboty w zakresie budowy dróg

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Roménia

3 --- TI_TOWN   value: Oradea

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construção de estradas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: România

3 --- TI_TOWN   value: Oradea

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de construcţii de drumuri

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunsko

3 --- TI_TOWN   value: Oradea

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavebné práce na výstavbe ciest

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romunija

3 --- TI_TOWN   value: Oradea

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gradbena dela na cestah

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumänien

3 --- TI_TOWN   value: Oradea

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vägbygge

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Judeţul Bihor

FORM_SECTION

1 F14_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Judeţul Bihor

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 4244997

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Str. Traian nr. 5

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Oradea

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 410033

INFO4: RO

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Maria Cristina Joca

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +40 259441317

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: achizitii@cjbihor.ro

L: 4 --- key: (FAX)   value: +40 259441317

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.cjbihor.ro

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: www.e-licitatie.ro

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Reabilitare și modernizare DJ795 Salonta-Tinca PR + EX

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 4244997/2019/28

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: 1) Etapa I – Proiectare si anume: elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire/desființare, (PT – partea I) și a eventualelor studii geotehnice, topografice, hidrotehnice etc. suplimentare necesare intocmirii proiectului tehnic, inclusiv obținerea autorizației de construire/desființare, proiect tehnic de execuție (PT – partea II), detalii de execuție, caiete de sarcini pe specialități, Documentații de deviere a utilităților/rețelelor (dupa caz), Documentație aferentă lucrărilor de organizare de șantier, documentații de obținere a avizelor, documentație tehnică pentru urmărirea comportării în timp a construcției si asistența tehnică din partea proiectantului;

L: 4 --- key: (P)   value: 2) Etapa II – Executie si anume: realizarea lucrărilor la obiectivul de investiție „Reabilitare si modernizare DJ795 Salonta-Tinca” în conformitate cu proiectul tehnic de executie, detaliile de executie, caietele de sarcini, verificate si autorizate conform prevederilor legale si a auto [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-10-02

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2019/S 170-414546

2 CHANGES

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.2)

5 LABEL: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2019-10-10

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2019-10-16

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.7)

5 LABEL: Condiții de deschidere a ofertelor

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2019-10-10

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2019-10-16

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.6)

5 LABEL: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2020-05-10

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2020-05-16

5+1