Zakup energii elektrycznej do punktów poboru Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie w latach 2020–2021

rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 193-468715 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Celowy Związek Gmin R-XXI
Szczeciński (PL428) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Szczeciński (PL428) altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Informazioni complementari
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2019-10-07 00:00:00
Scadenza 2019-10-22 00:00:00
Documenti di riferimento: 2019/S 169-412474

2019/S 169-412474 (bando di gara)

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-477797-001

1 DELETION_DATE: 20191022

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 193

2 DATE_PUB: 20191007

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 193-468715

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:468715-2019:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: https://czgnowogard.ezamawiajacy.pl

2 ORIGINAL_CPV: Electricity

INFOCODE: 09310000

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2019/S 169-412474

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191002

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20191018 10:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Additional information

INFOCODE: 2

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01B14

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Nowogard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Електрическа енергия

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Nowogard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektrická energie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Nowogard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektricitet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Nowogard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektrizität

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Nowogard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ηλεκτρισμός

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Nowogard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Electricity

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Nowogard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Electricidad

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Nowogard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elekter

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Nowogard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sähkö

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Nowogard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Électricité

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Nowogard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Electricity

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Nowogard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Električna energija

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Nowogard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Villamos energia

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Nowogard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elettricità

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Nowogard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektra

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Nowogard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektrība

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Nowogard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elettriku

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Nowogard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektriciteit

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Nowogard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektryczność

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Nowogard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Electricidade

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Nowogard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Electricitate

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Nowogard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektrická energia

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Nowogard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektrika

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Nowogard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektricitet

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Celowy Związek Gmin R-XXI

FORM_SECTION

1 F14_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Celowy Związek Gmin R-XXI

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: pl. Wolności 5

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Nowogard

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 72-200

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 915791950

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: i.kowalska@czg.nowogard.pl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://czgnowogard.ezamawiajacy.pl

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Zakup energii elektrycznej do punktów poboru Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie w latach 2020–2021

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: IZ.271.10.2019

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do punktów poboru Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie.

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych – Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20.12.2004 r. (Dz.U. 2005 r., nr 2, poz. 6) w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji sieci, określające m.in. parametry techniczne energii elektrycznej.

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiot zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej oraz wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy, obejmujące, m.in.: dostawę energii, abonament, opłaty za obsługę handlową, bilansowanie handlowe, rozliczenia z operatorami systemów przesyłowych, podatki i opłaty.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-10-02

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2019/S 169-412474

2 CHANGES

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.2

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2019-10-10

5 TIME: 10:00

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2019-10-18

5 TIME: 10:00

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.7

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2019-10-10

5 TIME: 11:00

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2019-10-18

5 TIME: 11:00

3+1