Modernizacja i rozbudowa elektronicznego systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) obejmującego teren zewnętrzny i wewnętrzny Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu

rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 193-470087 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Polskie LNG S.A.
POLSKA (PL) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Servizio di pubblica utilità
Principali settori di attività Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione POLSKA (PL) altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Informazioni complementari
Procedura Procedura ristretta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-10-07 00:00:00
Scadenza 2019-10-22 00:00:00
Documenti di riferimento: 2019/S 170-416320

2019/S 170-416320 (bando di gara – servizi di pubblica utilità)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-479375-001

1 DELETION_DATE: 20191022

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 193

2 DATE_PUB: 20191007

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 193-470087

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:470087-2019:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.polskielng.eb2b.com.pl

2 ORIGINAL_CPV: Video-surveillance system

INFOCODE: 32323500

2 ORIGINAL_CPV: Security cameras

INFOCODE: 35125300

2 ORIGINAL_CPV: Installation of cable infrastructure

INFOCODE: 45314300

2 ORIGINAL_CPV: Telecommunications network

INFOCODE: 32412100

2 ORIGINAL_CPV: Burglar-alarm system installation work

INFOCODE: 45312200

2 ORIGINAL_CPV: Optical-fibre cables

INFOCODE: 32562000

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2019/S 170-416320

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191002

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20191018 15:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Utilities entity

INFOCODE: 4

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Additional information

INFOCODE: 2

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Restricted procedure

INFOCODE: 2

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Production, transport and distribution of gas and heat

INFOCODE: G

2 HEADING: 01F14

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Świnoujście

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Охранителни видеокамери

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Świnoujście

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bezpečnostní kamery

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Świnoujście

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sikkerhedskameraer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Świnoujście

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sicherheitskameras

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Świnoujście

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Κάμερες ασφαλείας

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Świnoujście

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Security cameras

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Świnoujście

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Cámaras de seguridad

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Świnoujście

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Turvakaamerad

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Świnoujście

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Turvakamerat

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Świnoujście

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Caméras de sécurité

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Świnoujście

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Security cameras

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Świnoujście

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sigurnosne kamere

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Świnoujście

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Biztonsági kamerák

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Świnoujście

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Camere di sicurezza

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Świnoujście

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Apsaugos kameros

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Świnoujście

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Drošības kameras

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Świnoujście

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kameras ta' sigurtà

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Świnoujście

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Veiligheidscamera's

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Świnoujście

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kamery bezpieczeństwa

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Świnoujście

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Câmaras de segurança

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Świnoujście

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Camere video de securitate

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Świnoujście

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bezpečnostné kamery

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Świnoujście

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Varnostne kamere

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Świnoujście

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Övervakningskameror

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Polskie LNG S.A.

FORM_SECTION

1 F14_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0025

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Polskie LNG S.A.

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: PL

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Ku Morzu 1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Świnoujście

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 72-602

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Polskie LNG S.A., Biuro w Warszawie, Al. Jerozolimskie 146 bud. B, 02-305 Warszawa, Monika Zwolińska

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 225898463

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: monika.zwolinska@polskielng.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 225898401

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.polskielng.eb2b.com.pl

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Modernizacja i rozbudowa elektronicznego systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) obejmującego teren zewnętrzny i wewnętrzny Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: RZ/83/ZP/2019/PLNG

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa elektronicznego systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) obejmującego teren zewnętrzny i wewnętrzny Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-10-02

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2019/S 170-416320

2 CHANGES

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: III.1.3

5 LABEL: pkt 2 lit. b)

4 OLD_VALUE

5 TEXT

b) inżynier systemów teletechnicznych

— posiadający wyższe wykształcenie o specjalności telekomunikacyjnej,

— posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń,

— posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowania robotami instalacyjnymi lub serwisem systemów teletechnicznych: systemem alarmu pożarowego (SAP), systemem sygnalizacji włamania i napadów (SSWiN), systemem telewizji przemysłowej (CCTV), Kontrolą Dostępu (KD), lokalną siecią komputerową (LAN) lub systemem zarządzania budynkiem (BMS),

— który w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu uczestniczył w realizacji robót obejmujących montaż instalacji (kablowej) zewnętrznej oraz montaż i uruchomienie urządzeń dozoru telewizyjnego i transmisji, złożony z nie mniej niż 100 kamer wizyjnych;

4 NEW_VALUE

5 TEXT

b) inżynier systemów teletechnicznych

— posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń,

— posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowania robotami instalacyjnymi lub serwisem systemów teletechnicznych: systemem alarmu pożarowego (SAP), systemem sygnalizacji włamania i napadów (SSWiN), systemem telewizji przemysłowej (CCTV), kontrolą dostępu (KD), lokalną siecią komputerową (LAN) lub system zarządzania budynkiem (BMS),

— który w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu uczestniczył w realizacji robót obejmujących montaż instalacji (kablowej) zewnętrznej oraz montaż i uruchomienie urządzeń dozoru telewizyjnego i transmisji, złożony z nie mniej niż 100 kamer wizyjnych;

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: III.1.3

5 LABEL: pkt 2 lit. c)

4 OLD_VALUE

5 TEXT

c) Inżynier systemów bezpieczeństwa technicznego

— posiadający wyższe wykształcenie o specjalności elektrycznej, telekomunikacyjnej lub informatycznej,

— posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe z związane z budową lub eksploatacją instalacji i urządzeń systemów bezpieczeństwa technicznego SSWiN, KD lub CCTV,

— posiadający autoryzację producenta oprogramowania w postaci tytułu „Milestone Certified Design Engineer (MCDE)” oraz „Milestone Certified Integration Engineer (MCIE)”,

— który w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu uczestniczył w realizacji robót obejmujących montaż instalacji technicznej ochrony zewnętrznej.

4 NEW_VALUE

5 TEXT

c) specjalista systemów bezpieczeństwa technicznego

— posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe z związane z budową lub eksploatacją instalacji i urządzeń systemów bezpieczeństwa technicznego SSWiN, KD lub CCTV,

— posiadający autoryzację producenta oprogramowania w postaci tytułu „Milestone Certified Design Engineer (MCDE)” oraz „Milestone Certified Integration Engineer (MCIE)”,

— który w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu uczestniczył w realizacji robót obejmujących montaż instalacji technicznej ochrony zewnętrznej.

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.2

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2019-10-11

5 TIME: 15:00

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2019-10-18

5 TIME: 15:00

3+1