Lahden kaupungintalon perusparannus, suunnittelun hankinta

rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 196-476870 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Lahden kaupunki
Päijät-Häme (FI1C3) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Agenzia/ufficio regionale o locale
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Päijät-Häme (FI1C3) altri
Paese FI; - country: FI
Tipo di documento Informazioni complementari
Procedura Procedura competitiva con negoziato
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-10-10 00:00:00
Scadenza 2019-11-04 00:00:00
Documenti di riferimento: 2019/S 194-471897

2019/S 194-471897 (bando di gara)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-490102-001

1 DELETION_DATE: 20191104

1 FORM_LG_LIST: FI

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 196

2 DATE_PUB: 20191010

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 196-476870

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:476870-2019:TEXT:FI:HTML

2 LG_ORIG: FI

2 ISO_COUNTRY

INFO: FI

2 IA_URL_GENERAL: www.lahti.fi

2 ORIGINAL_CPV: Architectural and related services

INFOCODE: 71200000

2 ORIGINAL_CPV: Architectural, construction, engineering and inspection services

INFOCODE: 71000000

2 ORIGINAL_CPV: Engineering services

INFOCODE: 71300000

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2019/S 194-471897

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191009

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20191104 13:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local Agency/Office

INFOCODE: R

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Additional information

INFOCODE: 2

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Competitive procedure with negotiation

INFOCODE: B

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C14

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Финлaндия

3 --- TI_TOWN   value: Лахти

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finsko

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnland

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Φινλανδία

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Architectural, construction, engineering and inspection services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Soome

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelevalveteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomi

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlande

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fhionlainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Architectural, construction, engineering and inspection services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Arhitektonske, građevne, tehničke i inspekcije usluge

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnország

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomija

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Somija

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Finlandja

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u spezzjoni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlândia

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de arquitectura, construção, engenharia e inspecção

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlanda

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fínsko

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Lahtis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Lahden kaupunki

FORM_SECTION

1 F14_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Lahden kaupunki

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: Y-0149669-3

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Aleksanterinkatu 24 A, PL 13

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Lahti

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 15140

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +358 381411

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: tilakeskus@lahti.fi

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.lahti.fi

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: www.lahti.fi

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Lahden kaupungintalon perusparannus, suunnittelun hankinta

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 2019-019900

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Kaupungintalon perusparannuksessa uusitaan kaikki rakennuksen talotekniset järjestelmät ja nostetaan teknistä laatutasoa. Samalla korjataan tai uusitaan laajasti rakennusteknisiä riskirakenteita vesikatolla, julkisivuissa, ala-, väli- ja yläpohjissa ja tehdään toiminnallisia tilamuutoksia. Perusparannustöissä on huomioitava rakennuksen rakennussuojeluarvot.

L: 4 --- key: (P)   value: Hanke toteutetaan projektiallianssina. Tilaaja kilpailuttaa peräkkäin erikseen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavat yritykset tai yritysten muodostamat ryhmittymät muodostamaan allianssiorganisaation yhdessä tilaajan kanssa. Hankinta toteutetaan neuvottelumenettelyllä.

L: 4 --- key: (P)   value: Tämä hankinta koskee suunnittelua (arkkitehti- ja pääsuunnittelu, rakennesuunnittelu, LVIAS-suunnittelu) tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-10-09

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2019/S 194-471897

2 CHANGES

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: VI.3)

5 LABEL: Lisätiedot

4 OLD_VALUE

5 TEXT

Tilaaja on lyhentänyt tarjousaikaa julkaisemalla ennakkoilmoituksen.

Tarjous jätetään sähköisenä Buildercom BEM -projektipankkiin.

Projektipankkiin kirjautumislinkki ohessa.

https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration7541

Linkin kauttaa jätetään tarjous sekä ladataan tarjouspyyntöasiakirjat.

4 NEW_VALUE

5 TEXT

Alkuperäisessä ilmoituksessa linkki oli puutteellinen.

Projektipankkiin kirjautumislinkki ohessa:

https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7541

Linkin kautta jätetään tarjous sekä ladataan tarjouspyyntöasiakirjat.

3+1