Poskytování komplexních právních služeb statutárnímu městu Most

rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 217-533436 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Statutární město Most
Ústecký kraj (CZ042) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Ústecký kraj (CZ042) altri
Paese CS; - country: CZ
Tipo di documento Informazioni complementari
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2019-11-11 00:00:00
Scadenza 2019-11-26 00:00:00
Documenti di riferimento: 2019/S 200-486284

2019/S 200-486284 (bando di gara)

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-543556-001

1 DELETION_DATE: 20191126

1 FORM_LG_LIST: CS

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 217

2 DATE_PUB: 20191111

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 217-533436

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:533436-2019:TEXT:CS:HTML

2 LG_ORIG: CS

2 ISO_COUNTRY

INFO: CZ

2 IA_URL_GENERAL: https://www.mesto-most.cz

2 ORIGINAL_CPV: Legal services

INFOCODE: 79100000

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2019/S 200-486284

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191106

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20191118 13:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Additional information

INFOCODE: 2

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C14

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Чехия

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Юридически услуги

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Právní služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjekkiet

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Juridisk virksomhed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tschechien

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstleistungen im juristischen Bereich

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Τσεχία

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Νομικές υπηρεσίες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechia

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Legal services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chequia

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios jurídicos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšehhi

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Õigusteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšekki

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Oikeudelliset palvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tchéquie

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services juridiques

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: An tSeicia

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Legal services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pravne usluge

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Csehország

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Jogi szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cechia

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi giuridici

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čekija

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Teisinės paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čehija

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Juridiskie pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Iċ-Ċekja

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi legali

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tsjechië

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Juridische dienstverlening

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechy

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi prawnicze

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chéquia

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços jurídicos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cehia

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii juridice

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Právne služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pravne storitve

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjeckien

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Juridiska tjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Statutární město Most

FORM_SECTION

1 F14_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Statutární město Most

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 00266094

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Radniční 1/2

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Most

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 434 01

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Ing. František Jirásek

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 476844233

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: Frantisek.Jirasek@mesto-most.cz

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://www.mesto-most.cz

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Poskytování komplexních právních služeb statutárnímu městu Most

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komplexních právních služeb pro zadavatele ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, včetně zajišťování dalších činností s těmito službami souvisejících.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-11-06

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2019/S 200-486284

2 CHANGES

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.2)

5 LABEL: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2019-11-13

5 TIME: 10:00

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2019-11-18

5 TIME: 13:00

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.7)

5 LABEL: Podmínky pro otevírání nabídek

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2019-11-13

5 TIME: 10:00

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2019-11-18

5 TIME: 13:00

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Tyto dodatečné informace navazují na vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 6.11.2019.

+1