Vervanging schakel- en besturingskasten en (deels) vervangen van de bekabeling van vier rioolwaterzuiveringsinstallaties

rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 241-590765 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
NEDERLAND (NL) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Lavori
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione NEDERLAND (NL) altri
Paese NL; - country: NL
Tipo di documento Informazioni complementari
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-12-13 00:00:00
Scadenza 2020-02-17 00:00:00
Documenti di riferimento: 2019/S 226-553166

2019/S 226-553166 (bando di gara)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-602280-001

1 DELETION_DATE: 20200217

1 FORM_LG_LIST: NL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 241

2 DATE_PUB: 20191213

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 241-590765

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:590765-2019:TEXT:NL:HTML

2 LG_ORIG: NL

2 ISO_COUNTRY

INFO: NL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.hhnk.nl

2 ORIGINAL_CPV: Electrical engineering installation works

INFOCODE: 45315100

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2019/S 226-553166

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191209

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20200217 10:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Additional information

INFOCODE: 2

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01A14

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Холандия

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни и монтажни работи на електротехнически инсталации

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemsko

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Instalace a montáž elektrotechnického zařízení

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederlandene

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektrotekniske installationsarbejder

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Niederlande

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektrotechnikinstallation

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Κάτω Χώρες

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Εργασίες τοποθέτησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Electrical engineering installation works

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Bajos

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabajos de instalación de ingeniería eléctrica

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Madalmaad

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektrotehnilised paigaldustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Alankomaat

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sähkötekniset asennustyöt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pays-Bas

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Installations électrotechniques

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ísiltír, an

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Electrical engineering installation works

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektrotehničke instalacije

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Hollandia

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Villamos gépészeti szerelési munkák

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Paesi Bassi

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori di installazione di ingegneria elettrica

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nyderlandai, Olandija

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektros instaliacijos inžinerinio montavimo darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nīderlande

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektrotehnisko instalāciju darbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: in-Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħol ta’ l-istallazzjoni ta’ l-inġinerija ta’ l-elettriku

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederland

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektrotechnische installatiewerken

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Niderlandy

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Instalacyjne roboty elektrotechniczne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Baixos

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Instalação de material eléctrico e electrónico

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ţările de Jos

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Instalaţii electrotehnice

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Holandsko

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektrotechnické inštalačné práce

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektrotehniške inštalacije

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederländerna

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Eltekniska installationer

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

FORM_SECTION

1 F14_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 58668320

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Stationsplein 136

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Heerhugowaard

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1703 WC

INFO4: NL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: JPM Wever

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +31 725828282

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: info@hhnk.nl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +31 725827010

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.hhnk.nl

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Vervanging schakel- en besturingskasten en (deels) vervangen van de bekabeling van vier rioolwaterzuiveringsinstallaties

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: HHNK-19.2152584

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Vervanging schakel- en besturingskasten en (deels) vervangen van de bekabeling van vier rioolwaterzuiveringsinstallaties.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-12-09

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2019/S 226-553166

2 CHANGES

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: II.2.7)

5 LABEL: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

4 OLD_VALUE

5 TEXT

Aanvang: 9.3.2020

Einde: 30.11.2023

4 NEW_VALUE

5 TEXT

Aanvang: 23.3.2020

Einde: 30.11.2023

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.2)

5 LABEL: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2020-02-03

5 TIME: 10:00

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2020-02-17

5 TIME: 10:00

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.7)

5 LABEL: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2020-02-03

5 TIME: 10:00

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2020-02-17

5 TIME: 10:00

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: VI.3)

5 LABEL: Nadere inlichtingen

4 OLD_VALUE

5 TEXT

Er vinden 2 rondes nota van inlichtingen plaats, de 1 ronde loopt tot 11.12.2019 en de 2 ronde tot 17.1.2020. Het is mogelijk om vragen te stellen vanaf de dag van aankondiging. Geadviseerd wordt niet tot het laatste moment te wachten met het indienen van vragen.

FT: e

FT: e

Let op: met betrekking tot invullen van de Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) wil de opdrachtgever het volgende melden: u dient de UEA in het dashboard van de aanbesteding in te vullen, zie https://www.tenderned.nl/verbeteringen-augustus-uea-module-tenderned

'De onderneming opent het betreffende UEA via de UEA-module, vult het in en voegt het bestand via de module toe aan de inschrijving. Ook hiervan genereert TenderNed automatisch een xml- en pdf-bestand'. Ondervindt u hierbij problemen of heeft u nadere uitleg nodig, raadpleeg dan de helpdesk van TenderNed: 0800-8363376 of servicedesk@TenderNed.nl

N.v.t.

4 NEW_VALUE

5 TEXT

Er vinden 2 rondes nota van inlichtingen plaats, de 1 ronde loopt tot 11.12.2019 en de 2 ronde tot 24.1.2020. Het is mogelijk om vragen te stellen vanaf de dag van aankondiging. Geadviseerd wordt niet tot het laatste moment te wachten met het indienen van vragen.

FT: e

FT: e

Let op: met betrekking tot invullen van de Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) wil de opdrachtgever het volgende melden: u dient de UEA in het dashboard van de aanbesteding in te vullen, zie https://www.tenderned.nl/verbeteringen-augustus-uea-module-tenderned

'De onderneming opent het betreffende UEA via de UEA-module, vult het in en voegt het bestand via de module toe aan de inschrijving. Ook hiervan genereert TenderNed automatisch een xml- en pdf-bestand'. Ondervindt u hierbij problemen of heeft u nadere uitleg nodig, raadpleeg dan de helpdesk van TenderNed: 0800-8363376 of servicedesk@TenderNed.nl

N.v.t.

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Data voor 2 nota aangepast en indienen inschrijvingen 2 weken opgeschoven.

5 FT: e

6+1