DAS literatuuronderzoeken

rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 246-607189 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
NEDERLAND (NL) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale
Principali settori di attività Salute
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione NEDERLAND (NL) altri
Paese NL; - country: NL
Tipo di documento Informazioni complementari
Procedura Procedura ristretta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-12-20 00:00:00
Scadenza 2023-03-24 00:00:00
Documenti di riferimento: 2019/S 039-088075

2019/S 039-088075 (bando di gara)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-616899-001

1 DELETION_DATE: 20230324

1 FORM_LG_LIST: NL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 246

2 DATE_PUB: 20191220

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 246-607189

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:607189-2019:TEXT:NL:HTML

2 LG_ORIG: NL

2 ISO_COUNTRY

INFO: NL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.ubrijk.nl/organisatieonderdelen/ubr-his

2 ORIGINAL_CPV: Research services

INFOCODE: 73110000

2 ORIGINAL_CPV: General personnel services for the government

INFOCODE: 75131100

2 ORIGINAL_CPV: Market research services

INFOCODE: 79310000

2 ORIGINAL_CPV: Market and economic research; polling and statistics

INFOCODE: 79300000

2 ORIGINAL_CPV: Survey services

INFOCODE: 79311000

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2019/S 039-088075

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191216

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20230324 00:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Ministry or any other national or federal authority

INFOCODE: 1

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Additional information

INFOCODE: 2

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Restricted procedure

INFOCODE: 2

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Health

INFOCODE: H

2 HEADING: 01C14

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Холандия

3 --- TI_TOWN   value: Хага

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Научни изследвания

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemsko

3 --- TI_TOWN   value: Haag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Výzkum

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederlandene

3 --- TI_TOWN   value: Haag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Forskning

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Niederlande

3 --- TI_TOWN   value: Den Haag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Forschungsdienste

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Κάτω Χώρες

3 --- TI_TOWN   value: Χάγη

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες έρευνας

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: The Hague

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Research services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Bajos

3 --- TI_TOWN   value: La Haya

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de investigación

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Madalmaad

3 --- TI_TOWN   value: Haag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Uurimistööteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Alankomaat

3 --- TI_TOWN   value: Haag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tutkimuspalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pays-Bas

3 --- TI_TOWN   value: La Haye

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de recherche

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ísiltír, an

3 --- TI_TOWN   value: An Háig

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Research services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Haag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Istraživačke usluge

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Hollandia

3 --- TI_TOWN   value: Hága

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kutatási szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Paesi Bassi

3 --- TI_TOWN   value: L'Aia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di ricerca

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nyderlandai, Olandija

3 --- TI_TOWN   value: Haga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mokslinių tyrimų paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nīderlande

3 --- TI_TOWN   value: Hāga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pētniecības pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: in-Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: The Hague

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' riċerka

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederland

3 --- TI_TOWN   value: 's-Gravenhage

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Uitvoeren van onderzoek

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Niderlandy

3 --- TI_TOWN   value: Haga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi badawcze

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Baixos

3 --- TI_TOWN   value: Haia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de investigação

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ţările de Jos

3 --- TI_TOWN   value: Haga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de cercetare

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Holandsko

3 --- TI_TOWN   value: Haag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Výskum

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Haag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Raziskovalne storitve

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederländerna

3 --- TI_TOWN   value: Haag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Forskning

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

FORM_SECTION

1 F14_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 41625119

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Parnassusplein 5

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Den Haag

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 2511 VZ

INFO4: NL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Henna Suliman

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +31 629369486

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: Henna.Suliman@rijksoverheid.nl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.ubrijk.nl/organisatieonderdelen/ubr-his

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://ctmsolution.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/65299

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: DAS literatuuronderzoeken

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 201800274.113

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Het uitvoeren van literatuuronderzoek.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-12-16

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2019/S 039-088075

2 CHANGES

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Het Dynamisch Aankoopsysteem literatuuronderzoeken ten behoeve van de Gezondheidsraad wordt verplaatst naar een nieuwe omgeving binnen het CTM platform. De reden daarvoor is dat de HIS alle in CTM gepubliceerde aanbestedingen in 1 omgeving wil hebben staan; dus ook deze DAS. Deze (oude) DAS wordt hiervoor gerectificeerd en vervolgens opnieuw aangekondigd op Tenderned. Wij verwachten de DAS dinsdag 17 december opnieuw te publiceren. Let op: vanaf dat moment van publicatie kunt u zich opnieuw aanmelden en functioneren de web-adressen in deze rectificatie.

L: 4 --- key: (P)   value: U komt bij de uitnodiging om u aan te melden bij de nieuwe DAS via een van de volgende web-adressen: www.ctmsolution.nl/das/his of http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=258665&B=ctmsolution

L: 4 --- key: (P)   value: U neemt de adrestekst over door deze in de adresbalk van uw browser te kopiëren. Vervolgens accepteert u de uitnodiging. Indien u reeds gekwalificeerd was hoeft u niets meer verder te doen. Was u nog niet gekwalificeerd in de 'oude' DAS, dan kunt u na acceptatie van de uitnodiging een voorstel maken en vervolgens uw aanbieding uploaden. Wij zullen dan uw aanbieding beoordelen waarna wij eventueel overgaan om u te kwalificeren voor de DAS.

43+1