Střední škola lodní dopravy a technických řemesel p.o. - rekonstrukce školní dílenské lodi ČSPL-DL2

bando di gara

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 060-143935 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Ústecký kraj 5 info
Ústecký kraj (CZ042) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Ústecký kraj (CZ042) altri
Paese CS; - country: CZ
Tipo di documento Avviso di gara
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2020-03-25 00:00:00
Scadenza 2020-04-24 00:00:00
Valori 24˙205˙002.95 CZK (valore totale stimato)
Informazioni collegate

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-147190-001

1 DELETION_DATE: 20200424

1 FORM_LG_LIST: CS

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 60

2 DATE_PUB: 20200325

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 060-143935

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:143935-2020:TEXT:CS:HTML

2 LG_ORIG: CS

2 ISO_COUNTRY

INFO: CZ

2 IA_URL_GENERAL: https://www.kr-ustecky.cz

2 IA_URL_ETENDERING: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj

2 ORIGINAL_CPV: Repair and maintenance services of ships

INFOCODE: 50241000

2 ORIGINAL_CPV: Vessel repair services

INFOCODE: 50241100

2 ORIGINAL_CPV: Structural steelworks

INFOCODE: 45223210

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 24205002.95

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200323

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20200424 08:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Чехия

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по ремонт и поддържане на кораби

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Opravy a údržba lodí

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjekkiet

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reparation og vedligeholdelse af skibe

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tschechien

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reparatur und Wartung von Schiffen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Τσεχία

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechia

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Repair and maintenance services of ships

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chequia

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de reparación y mantenimiento de buques

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšehhi

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laevade remondi- ja hooldusteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšekki

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laivojen korjaus ja huolto

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tchéquie

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de réparation et d'entretien de bateaux

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: An tSeicia

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Repair and maintenance services of ships

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge popravaka i održavanja brodova

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Csehország

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hajójavítási és karbantartási szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cechia

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di riparazione e manutenzione di navi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čekija

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laivų remonto ir priežiūros paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čehija

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kuģu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Iċ-Ċekja

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ vapuri

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tsjechië

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reparatie en onderhoud van schepen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechy

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chéquia

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de reparação e manutenção de navios

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cehia

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de reparare şi de întreţinere a navelor

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Opravy a údržba lodí

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve popravila in vzdrževanja ladij

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjeckien

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reparation och underhåll av skepp

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Ústecký kraj

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Ústecký kraj

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 70892156

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Velká Hradební 3118/48

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Ústí nad Labem

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 40002

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: novakova.m@kr-ustecky.cz

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://www.kr-ustecky.cz

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Střední škola lodní dopravy a technických řemesel p.o. - rekonstrukce školní dílenské lodi ČSPL-DL2

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce školní dílenské lodi ČSPL-DL2 pro výuku v oblasti vnitrozemské lodní dopravy a pro zajištění technické způsobilosti plavidla.

L: 4 --- key: (P)   value: Rekonstrukce se týká silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, požárně bezpečnostního řešení, rozvodů pitné vody, TUV a ÚT, kanalizace, strojních a stavebních částí, které zahrnují výměnu oken a dveří, sociálních zařízení, šaten, užitných prostor, jídelny, učeben, kanceláří, demontáže nádrže pro pitnou vodu, drenážního systému, požární vody, požadavků požárně bezpečnostního řešení a demontáže částí vzduchotechniky.

L: 4 --- key: (P)   value: Podrobná specifikace služeb je uvedena v zadávací dokumentaci.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 24205002.95

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Přístav Rozbělesy, Děčín

4 SHORT_DESCR

5 P: Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce školní dílenské lodi ČSPL-DL2 pro výuku v oblasti vnitrozemské lodní dopravy a pro zajištění technické způsobilosti plavidla.

5 P: Rekonstrukce se týká silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, požárně bezpečnostního řešení, rozvodů pitné vody, TUV a ÚT, kanalizace, strojních a stavebních částí, které zahrnují výměnu oken a dveří, sociálních zařízení, šaten, užitných prostor, jídelny, učeben, kanceláří, demontáže nádrže pro pitnou vodu, drenážního systému, požární vody, požadavků požárně bezpečnostního řešení a demontáže částí vzduchotechniky.

5 P: Podrobná specifikace služeb je uvedena v zadávací dokumentaci.

4 AC

5 AC_PROCUREMENT_DOC

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 24205002.95

L: 4 --- key: (DATE_START)   value: 2020-06-15

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: — dle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje

3 TECHNICAL_CRITERIA_DOC

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2020-04-24

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 08:00

3 LANGUAGES

INFO4: CS

4 LANGUAGE

INFO4: SK

4 LANGUAGE

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2020-04-24

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 08:00

4 INFO_ADD

5 P: Vzhledem k tomu, že zadavatel připouští podávání nabídek pouze v elektronické podobě, otevře zadavatel v souladu s § 109 zákona nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nejdříve však 24. 4. 2020 v 9:00 hod.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: tř. Kpt. Jaroše 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brno

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 604 55

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 542167111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: posta@uohs.cz

L: 4 --- key: (FAX)   value: +420 542167112

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uohs.cz/

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

L: 4 --- key: (P)   value: Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

L: 4 --- key: (P)   value: Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

L: 4 --- key: (P)   value: Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

L: 4 --- key: (P)   value: Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

L: 4 --- key: (P)   value: Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

L: 4 --- key: (P)   value: Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

L: 4 --- key: (P)   value: Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: tř. Kpt. Jaroše 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brno

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 604 55

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 542167111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: posta@uohs.cz

L: 4 --- key: (FAX)   value: +420 542167112

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uohs.cz/

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-03-23

10+1