Dynamisch aankoopsysteem - Baggerwerkzaamheden ten behoeve van Waterschap Noorderzijlvest

bando di gara

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 104-251256 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Waterschap Noorderzijlvest 54 info
NEDERLAND (NL) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione NOORD-NEDERLAND (NL1) altri
Paese NL; - country: NL
Tipo di documento Sistema dinamico di acquisizione
Procedura Procedura ristretta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2020-05-29 00:00:00
Scadenza 2020-06-25 00:00:00
Documenti di riferimento: 2020/S 074-175569

2020/S 074-175569 (avviso di preinformazione)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-256887-001

1 DELETION_DATE: 20200625

1 FORM_LG_LIST: NL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 104

2 DATE_PUB: 20200529

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 104-251256

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251256-2020:TEXT:NL:HTML

2 LG_ORIG: NL

2 ISO_COUNTRY

INFO: NL

2 IA_URL_GENERAL: www.noorderzijlvest.nl

2 IA_URL_ETENDERING: https://hub.negometrix.com/today/1393

2 ORIGINAL_CPV: Sludge removal services

INFOCODE: 90513600

2 ORIGINAL_CPV: Sludge transport services

INFOCODE: 90513700

2 ORIGINAL_CPV: Sludge treatment services

INFOCODE: 90513800

2 ORIGINAL_CPV: Sludge disposal services

INFOCODE: 90513900

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 074-175569

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200526

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20200625 10:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Dynamic purchasing system

INFOCODE: Y

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Restricted procedure

INFOCODE: 2

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01C02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Холандия

3 --- TI_TOWN   value: Гронинген

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по отстраняване на утайки

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemsko

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Odstraňování kalů

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederlandene

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fjernelse af slam

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Niederlande

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Schlammbeseitigung

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Κάτω Χώρες

3 --- TI_TOWN   value: Γκρόνινγκεν

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες αφαίρεσης ιλύος

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sludge removal services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Bajos

3 --- TI_TOWN   value: Groninga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de retirada de lodos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Madalmaad

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sette-eemaldusteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Alankomaat

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lietteenpoistopalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pays-Bas

3 --- TI_TOWN   value: Groningue

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services d'élimination des boues

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ísiltír, an

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sludge removal services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge uklanjanja mulja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Hollandia

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Iszapeltávolítási szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Paesi Bassi

3 --- TI_TOWN   value: Groninga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di rimozione fanghi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nyderlandai, Olandija

3 --- TI_TOWN   value: Groningenas

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dumblo išgabenimo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nīderlande

3 --- TI_TOWN   value: Groningena

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Notekūdeņu nosēdumu aizvākšanas pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: in-Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' tneħħija ta' ħama

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederland

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diensten voor slibverwijdering

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Niderlandy

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi usuwania osadów

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Baixos

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de remoção de lamas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ţările de Jos

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de înlăturare a nămolului

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Holandsko

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby na odstraňovanie kalu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve odstranjevanja mulja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederländerna

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Avlägsnande av slam

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Waterschap Noorderzijlvest

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Waterschap Noorderzijlvest

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 50130994

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Stedumermaar 1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Groningen

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 9735 AC

INFO4: NL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Ruben Kip

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +31 503048911

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: inkoop@noorderzijlvest.nl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.noorderzijlvest.nl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://hub.negometrix.com/buyer/1084

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://hub.negometrix.com/today/1393

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://hub.negometrix.com/today/1393

3 CA_TYPE

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: Waterkwaliteit, waterkwantiteit en veiligheid

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Dynamisch aankoopsysteem - Baggerwerkzaamheden ten behoeve van Waterschap Noorderzijlvest

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: P201019/RK

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Voor de invulling van deze behoefte heeft het Waterschap Noorderzijlvest ervoor gekozen om een DAS in te stellen. Waterschap Noorderzijlvest nodigt geïnteresseerde partijen uit, hierna samen genoemd ‘ondernemers’, om zich te registreren en aan te melden binnen dit DAS.

L: 4 --- key: (P)   value: Het DAS biedt u, als u tot het systeem bent toegelaten, de gelegenheid om iedere keer als Waterschap Noorderzijlvest voor baggeren een opdracht plaatst , mee te dingen naar deze opdracht (mits u gekwalificeerd bent voor dit vakgebied). Toelating tot het DAS houdt dus nog geen opdracht in en evenmin kunt u hieraan rechten op opdrachten ontlenen. Het DAS heeft twee aspecten: het is zowel een register van ondernemers als een systeem om in te schrijven op specifieke opdrachten van Waterschap Noorderzijlvest.

L: 4 --- key: (P)   value: Zowel de procedure van toelating tot het DAS als de offerteprocedure voor het plaatsen van de opdrachten worden elektronisch uitgevoerd via het Negometrix aanbestedingsplatform (zie: Negometrix).

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Waterschap Noorderzijlvest wenst een DAS in te stellen voor baggerwerkzaamheden in het werkgebied van Waterschap Noorderzijlvest. Het doel is om gedurende de looptijd van de DAS offerteaanvragen uit te zetten voor het baggerwerk per watergang. Er wordt verwacht jaarlijks twee tot drie offerteaanvragen op de markt te brengen met een verwachte waarde tussen 150 000 EUR en 250 000 EUR per stuk, exclusief btw.

4 AC

5 AC_PROCUREMENT_DOC

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 24

4 RENEWAL

4 RENEWAL_DESCR

5 P: Tweemaal optionele verlenging van twaalf maanden.

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: — inschrijving in het beroeps- of handelsregister.

3 ECONOMIC_CRITERIA_DOC

3 TECHNICAL_CRITERIA_DOC

2 PROCEDURE

3 PT_RESTRICTED

3 DPS

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 074-175569

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2020-06-25

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 10:00

3 --- DATE_DISPATCH_INVITATIONS   value: 2020-07-27

3 LANGUAGES

INFO4: NL

4 LANGUAGE

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Rechtbank Noord-Nederland

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Groningen

INFO4: NL

4 COUNTRY

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Zie aanbestedingsstukken.

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-05-26

6+1