Leveren en plaatsen debietmeters

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 085-201445 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Waterschap Noorderzijlvest
NEDERLAND (NL) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Overig Groningen (NL113) altri
Paese NL; - country: NL
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2020-04-30 00:00:00
Scadenza 2020-08-07 00:00:00
Valori 1.00 EUR (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2016/S 127-228458

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-208364-001

1 DELETION_DATE: 20200807

1 FORM_LG_LIST: NL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 85

2 DATE_PUB: 20200430

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 085-201445

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:201445-2020:TEXT:NL:HTML

2 LG_ORIG: NL

2 ISO_COUNTRY

INFO: NL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.noorderzijlvest.nl

2 ORIGINAL_CPV: Flow-measuring equipment

INFOCODE: 38421000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 1.0

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2016/S 127-228458

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200429

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01B03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Холандия

3 --- TI_TOWN   value: Гронинген

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Измервателни уреди за дебит

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemsko

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zařízení pro měření průtoku

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederlandene

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Udstyr til måling af strømhastighed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Niederlande

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Durchflussmessgeräte

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Κάτω Χώρες

3 --- TI_TOWN   value: Γκρόνινγκεν

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Εξοπλισμός μέτρησης ροής

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Flow-measuring equipment

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Bajos

3 --- TI_TOWN   value: Groninga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Equipo de medida del caudal

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Madalmaad

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kulumõõtmisseadmed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Alankomaat

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Virtauksen mittauslaitteet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pays-Bas

3 --- TI_TOWN   value: Groningue

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Débitmètres

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ísiltír, an

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Flow-measuring equipment

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Oprema za mjerenje protoka

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Hollandia

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Áramlásmérő berendezések

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Paesi Bassi

3 --- TI_TOWN   value: Groninga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Strumenti di misura della portata

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nyderlandai, Olandija

3 --- TI_TOWN   value: Groningenas

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Srovę matuojantys įrenginiai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nīderlande

3 --- TI_TOWN   value: Groningena

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Plūsmas mērierīces

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: in-Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Apparat għall-kejl tan-nixxija

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederland

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Debietmeetuitrusting

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Niderlandy

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Urządzenia do pomiaru przepływu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Baixos

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Equipamento para medição do caudal

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ţările de Jos

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Echipament de măsurare a debitului

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Holandsko

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Nástroje na meranie prietoku

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aparati za merjenje pretoka

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederländerna

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Utrustning för flödesmätning

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Waterschap Noorderzijlvest

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Waterschap Noorderzijlvest

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 202044728

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Stedumermaar 1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Groningen

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 9735 AC

INFO4: NL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Henk Huitsing

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +31 503048911

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: inkoop@noorderzijlvest.nl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +31 503048226

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.noorderzijlvest.nl

3 CA_TYPE

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: waterkwaliteit, waterkwantiteit en veiligheid

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Leveren en plaatsen debietmeters

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 2016/605

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Waterschap Noorderzijlvest heeft 110 rioolgemalen en 15 zuiveringsinstallaties in beheer. Vanaf de rioolgemalen wordt het afvalwater getransporteerd naar een zuiveringsinstallatie. Op ongeveer de helft van de rioolgemaallocaties moeten nog debietmetingen worden aangebracht, zodat een continu beeld wordt verkregen van de af te voeren hoeveelheden per locatie. Om inzicht te verkrijgen van de afgevoerde hoeveelheden vanaf een rioolgemaal is het Waterschap Noorderzijlvest voornemens debietmeters in de uitgaande persleiding in te bouwen, eventueel in combinatie met een propinvoer, zie bijlage 4 en 6.

L: 4 --- key: (P)   value: Het aanbrengen van debietmetingen wordt de komende drie jaren uitgevoerd.

L: 4 --- key: (P)   value: In het najaar van 2016 dienen de debietmeters voor 15 rioolgemalen geleverd en geplaatst te worden, te weten: Aduard, Donderen, Bunne, Eenrum, Enumatil, Lutjegast, Marum, Molenrij, Niekerk, Oldekerk, Roodeschool, Sebaldeburen, Sintmaheerdt (Leek), ’t Zand en Uithuizermeeden.

L: 4 --- key: (P)   value: De overige debietmeters dienen geleverd [...]

3 --- VAL_TOTAL   value: 1.0

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 SHORT_DESCR

5 P: Aanbestedende dienst is voornemens om in 47 rioolgemalen debietmeters te plaatsen in de periode 2016-2018.

5 P: Aanbestedende dienst heeft daarbij de intentie om voor het project “Leveren en Plaatsen debietmeters” eenmalig een Europese aanbesteding te doen en heeft het voornemen om de resterende opties te gunnen aan dezelfde Opdrachtnemer als van de basisopdracht door middel van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

5 P: Als basisopdracht wordt het leveren en plaatsen van 15 debietmeters voor 2016 gedefinieerd. De overig te leveren en te plaatsen debietmeters in 32 gemalen zullen worden opgedragen aan de Opdrachtnemer van de basisopdracht, door middel van opties, op het moment dat geleverde en geplaatste debietmeters in 2016 naar volle tevredenheid van Aanbestedende dienst zijn uitgevoerd. Dit zal blijken uit een evaluatie die door Aanbestedende dienst en Opdrachtnemer na voltooiing van de eerste opdracht zal worden uitgevoerd.

5 P: Mocht uit die evaluatie blijken dat de te leveren en te plaatsen debietmeters niet tot tevredenheid van Aanbestedende dienst zijn uitgevoerd, gaat Aanbestedende dienst niet over tot toekenning van optie 1 dan wel optie 2 aan Opdrachtnemer.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Prijs

AC_WEIGHTING: 60

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Kwaliteit

AC_WEIGHTING: 40

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: geen

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Aanbestedende dienst is voornemens om in 47 rioolgemalen debietmeters te plaatsen in de periode 2016-2018.

5 P: Aanbestedende dienst heeft daarbij de intentie om voor het project “Leveren en Plaatsen debietmeters” eenmalig een Europese aanbesteding te doen en heeft het voornemen om de resterende opties te gunnen aan dezelfde Opdrachtnemer als van de basisopdracht door middel van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

5 P: Als basisopdracht wordt het leveren en plaatsen van 15 debietmeters voor 2016 gedefinieerd. De overig te leveren en te plaatsen debietmeters in 32 gemalen zullen worden opgedragen aan de Opdrachtnemer van de basisopdracht, door middel van opties, op het moment dat geleverde en geplaatste debietmeters in 2016 naar volle tevredenheid van Aanbestedende dienst zijn uitgevoerd. Dit zal blijken uit een evaluatie die door Aanbestedende dienst en Opdrachtnemer na voltooiing van de eerste opdracht zal worden uitgevoerd.

5 P: Mocht uit die evaluatie blijken dat de te leveren en te plaatsen debietmeters niet tot tevredenheid van Aanbestedende dienst zijn uitgevoerd, gaat Aanbestedende dienst niet over tot toekenning van optie 1 dan wel optie 2 aan Opdrachtnemer.

5 P: De opties houden in:

5 P: optie 1: het leveren en plaatsen van 16 debietmeters in het jaar 2017,

5 P: optie 2: het leveren en plaatsen van 16 debietmeters in het jaar 2018.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2016/S 127-228458

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Leveren en plaatsen debietmeters

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2017-09-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Facta Pomp- en Besturingstechniek bv

NATIONALID: 56849699

ADDRESS: Westerwerf 24

TOWN: Uitgeest

POSTAL_CODE: 1911 JA

7 COUNTRY

PHONE: +31 251361227

E_MAIL: pomptechniek@facta.nl

URL: http://www.facta.nl

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 1.0

5 VAL_TOTAL: 1.0

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Rechtbank te Groningen

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Groningen

INFO4: NL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.rechtspraak.nl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-04-29

26+1