Dodávka elektřiny a plynu pro město Ústí nad Orlicí, jím zřízené organizace a založenou společnost na rok 2021 a 2022

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 119-289001 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Město Ústí nad Orlicí
Pardubický kraj (CZ053) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Pardubický kraj (CZ053) altri
Paese CS; - country: CZ
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2020-06-22 00:00:00
Scadenza 2020-09-26 00:00:00
Valori 6˙339˙231.00 CZK (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2020/S 045-106120

2020/S 045-106120 (bando di gara)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-297212-001

1 DELETION_DATE: 20200926

1 FORM_LG_LIST: CS

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 119

2 DATE_PUB: 20200622

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 119-289001

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:289001-2020:TEXT:CS:HTML

2 LG_ORIG: CS

2 ISO_COUNTRY

INFO: CZ

2 IA_URL_GENERAL: http://www.ustinadorlici.cz

2 ORIGINAL_CPV: Natural gas

INFOCODE: 09123000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 6339231.00

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 045-106120

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200618

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01B03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Чехия

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Orlicí

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Природен газ

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Orlicí

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zemní plyn

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjekkiet

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Orlicí

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Naturgas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tschechien

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Orlicí

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Erdgas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Τσεχία

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Orlicí

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Φυσικό αέριο

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechia

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Orlicí

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Natural gas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chequia

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Orlicí

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gas natural

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšehhi

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Orlicí

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Maagaas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšekki

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Orlicí

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Maakaasu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tchéquie

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Orlicí

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gaz naturel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: An tSeicia

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Orlicí

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Natural gas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Orlicí

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Prirodni plin

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Csehország

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Orlicí

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Földgáz

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cechia

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Orlicí

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gas naturale

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čekija

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Orlicí

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gamtinės dujos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čehija

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Orlicí

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dabasgāze

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Iċ-Ċekja

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Orlicí

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gass naturali

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tsjechië

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Orlicí

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aardgas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechy

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Orlicí

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gaz ziemny

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chéquia

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Orlicí

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gás natural

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cehia

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Orlicí

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gaze naturale

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Orlicí

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zemný plyn

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Orlicí

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zemeljski plin

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjeckien

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Orlicí

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Naturgas

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Město Ústí nad Orlicí

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Město Ústí nad Orlicí

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 00279676

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Sychrova 16

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Ústí nad Orlicí

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 562 24

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Bc. Radomíra Hájková

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 466514233

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: hajkova@muuo.cz

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.ustinadorlici.cz

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://zakazky.muuo.cz/profile_display_2.html

3 CENTRAL_PURCHASING

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Dodávka elektřiny a plynu pro město Ústí nad Orlicí, jím zřízené organizace a založenou společnost na rok 2021 a 2022

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky zemního plynu a elektrické energie.

3 --- VAL_TOTAL   value: 6339231.00

3 LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Dodávka zemního plynu

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Ústí nad Orlicí

4 SHORT_DESCR

5 P: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu a sdružených služeb včetně zajištění distribuce v době od zahájení 1.1.2021 do 31.12.2022 v předpokládaném rozsahu 3 094,5 MWh/rok, tj. 6 189 MWh za smluvní období pro kategorii maloodběr (MO).

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Dodávka elektrické energie

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Ústí nad Orlicí

4 SHORT_DESCR

5 P: Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny a sdružených služeb včetně zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb od zahájení 1.1.2021 do 31.12.2022 v předpokládaném rozsahu MO NT 605 MWh/rok a MO VT 827 MWh/rok, tj. NT 1 210 MWh a VT 1 654 MWh za smluvní období, v množstvích silové elektřiny a převzetí odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 045-106120

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 006

3 --- LOT_NO   value: 1

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Dodávka zemního plynu

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-16

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Conte spol. s r.o.

NATIONALID: 00565342

ADDRESS: Ovocný trh 572/11

TOWN: Praha 1

POSTAL_CODE: 110 00

7 COUNTRY

PHONE: +420 603117737

E_MAIL: valesova@conte-energy.cz

URL: https://www.conte-energy.cz

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 4003849.00

5 VAL_TOTAL: 2543694.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 006

3 --- LOT_NO   value: 2

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Dodávka elektrické energie

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-10

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Pražská plynárenská, a.s.

NATIONALID: 60193492

ADDRESS: Národní 37/38

TOWN: Praha 1

POSTAL_CODE: 110 00

7 COUNTRY

PHONE: +420 724315918

E_MAIL: jiri.kunc@ppas.cz

URL: https://www.ppdistribuce.cz/

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 4460581.00

5 VAL_TOTAL: 3795537.00

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: tř. Kpt. Jaroše 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brno

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 604 55

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 542167111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: posta@uohs.cz

L: 4 --- key: (FAX)   value: +420 542167112

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uohs.cz/

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

L: 4 --- key: (P)   value: Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

L: 4 --- key: (P)   value: Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

L: 4 --- key: (P)   value: Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

L: 4 --- key: (P)   value: Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

L: 4 --- key: (P)   value: Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

L: 4 --- key: (P)   value: Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

L: 4 --- key: (P)   value: Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: tř. Kpt. Jaroše 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brno

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 604 55

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 542167111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: posta@uohs.cz

L: 4 --- key: (FAX)   value: +420 542167112

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uohs.cz/

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-06-18

12+1