Dodávka granulovaného krmiva pro pstruhy na období 2020-2024

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 119-289053 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Povodí Odry, státní podnik
Moravskoslezský kraj (CZ080) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Moravskoslezský kraj (CZ080) altri
Paese CS; - country: CZ
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2020-06-22 00:00:00
Scadenza 2020-09-26 00:00:00
Valori 11˙281˙360.00 CZK (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2020/S 050-118116

2020/S 050-118116 (bando di gara)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-298130-001

1 DELETION_DATE: 20200926

1 FORM_LG_LIST: CS

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 119

2 DATE_PUB: 20200622

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 119-289053

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:289053-2020:TEXT:CS:HTML

2 LG_ORIG: CS

2 ISO_COUNTRY

INFO: CZ

2 IA_URL_GENERAL: http://www.pod.cz

2 ORIGINAL_CPV: Fish food

INFOCODE: 15711000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 11281360.00

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 050-118116

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200618

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01B03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Чехия

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Храна за риби

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Krmiva pro ryby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjekkiet

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fiskefoder

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tschechien

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fischfutter

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Τσεχία

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Τροφές για ψάρια

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechia

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fish food

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chequia

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Alimentos para peces

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšehhi

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kalade toidud

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšekki

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kalanruoat

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tchéquie

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Nourriture pour poissons

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: An tSeicia

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fish food

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hrana za ribe

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Csehország

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Haltakarmány-készítmény

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cechia

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mangime per pesci

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čekija

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Žuvų maistas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čehija

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zivju barība

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Iċ-Ċekja

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ikel għall-ħut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tsjechië

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Visvoer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechy

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Karma dla ryb

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chéquia

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Alimentos para peixes

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cehia

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hrană pentru peşti

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Krmivo pre ryby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hrana za ribe

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjeckien

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fiskmat

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Povodí Odry, státní podnik

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Povodí Odry, státní podnik

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 70890021

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Varenská 3101/49

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Moravská Ostrava

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 702 00

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Michal Štefek

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 596657346

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: michal.stefek@pod.cz

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.pod.cz

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html

3 CA_TYPE

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: správa povodí a vodních toků

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Dodávka granulovaného krmiva pro pstruhy na období 2020-2024

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 1259

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s 1 účastníkem na dodávku granulovaného krmiva pro chov pstruhů. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále poskytování poradenského a konzultačního servisu souvisejícího s dodávkou granulovaného krmiva v rozsahu cca 30 hodin za rok. S vybraným účastníkem bude uzavřena rámcová smlouva na období 4 let. Předpokládané množství odebraného granulovaného krmiva za celé období trvání veřejné zakázky (tj. za 4 roky) je 320 tun. Předpokládané množství odebraného granulovaného krmiva za 1 rok je cca 80 tun. Dodavatel musí být schopen na základě dílčích objednávek realizovat dodávky granulovaného krmiva na uvedená místa plnění uvedené v čl. 2 až 2 x měsíčně v celkovém množství cca 6-10 tun granulovaného krmiva za měsíc. Blíže viz zadávací dokumentace a její přílohy.

3 --- VAL_TOTAL   value: 11281360.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Závod 1 Opava, vodní dílo Kružberk - rybí farma, k.ú. Kružberk

5 P: Závod 2 Frýdek-Místek, vodní dílo Žermanice - rybí farma, k.ú. Žermanice

4 SHORT_DESCR

5 P: Předpokládané množství odebraného granulovaného krmiva za celé období trvání veřejné zakázky (tj. za 4 roky) je 320 tun.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 FRAMEWORK

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 050-118116

2 AWARD_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Dodávka granulovaného krmiva pro pstruhy na období 2020-2024

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-12

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 4

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: BioMar Czech Republic s.r.o.

NATIONALID: 27527531

ADDRESS: JUDr. Krpaty 1369

TOWN: Pardubice

POSTAL_CODE: 530 03

7 COUNTRY

PHONE: +420 466030185

E_MAIL: mse@biomar.com

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 13000000.00

5 VAL_TOTAL: 11281360.00

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: tř. Kpt. Jaroše 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brno

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 604 55

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 542167111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: posta@uohs.cz

L: 4 --- key: (FAX)   value: +420 542167112

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uohs.cz/

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

L: 4 --- key: (P)   value: Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

L: 4 --- key: (P)   value: Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

L: 4 --- key: (P)   value: Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

L: 4 --- key: (P)   value: Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

L: 4 --- key: (P)   value: Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

L: 4 --- key: (P)   value: Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

L: 4 --- key: (P)   value: Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: tř. Kpt. Jaroše 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brno

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 604 55

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 542167111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: posta@uohs.cz

L: 4 --- key: (FAX)   value: +420 542167112

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uohs.cz/

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-06-18

9+1