Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní působnosti státního podniku Povodí Ohře

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 119-289824 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Povodí Ohře, státní podnik
Ústecký kraj (CZ042) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Karlovarský kraj (CZ041) altri
Paese CS; - country: CZ
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2020-06-22 00:00:00
Scadenza 2020-09-26 00:00:00
Valori 5˙775˙072.00 CZK (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2020/S 068-161910

2020/S 068-161910 (bando di gara)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-297102-001

1 DELETION_DATE: 20200926

1 FORM_LG_LIST: CS

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 119

2 DATE_PUB: 20200622

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 119-289824

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:289824-2020:TEXT:CS:HTML

2 LG_ORIG: CS

2 ISO_COUNTRY

INFO: CZ

2 IA_URL_GENERAL: http://www.poh.cz/

2 ORIGINAL_CPV: Feasibility study, advisory service, analysis

INFOCODE: 71241000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 5775072.00

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 068-161910

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200618

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Чехия

3 --- TI_TOWN   value: Chomutov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Проучване за осъществимост, консултантски услуги, анализ

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Chomutov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Studie proveditelnosti, poradenství, analýza

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjekkiet

3 --- TI_TOWN   value: Chomutov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gennemførlighedsundersøgelser, rådgivning, analyser

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tschechien

3 --- TI_TOWN   value: Chomutov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Durchführbarkeitsstudie, Beratung, Analyse

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Τσεχία

3 --- TI_TOWN   value: Chomutov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechia

3 --- TI_TOWN   value: Chomutov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Feasibility study, advisory service, analysis

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chequia

3 --- TI_TOWN   value: Chomutov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Estudio de viabilidad, servicios de asesoramiento, análisis

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšehhi

3 --- TI_TOWN   value: Chomutov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Teostatavusuuringud, nõuandeteenused, analüüs

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšekki

3 --- TI_TOWN   value: Chomutov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Toteutettavuustutkimus, neuvontapalvelut, analyysit

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tchéquie

3 --- TI_TOWN   value: Chomutov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Études de faisabilité, service de conseil, analyse

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: An tSeicia

3 --- TI_TOWN   value: Chomutov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Feasibility study, advisory service, analysis

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Chomutov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Studija izvodljivosti, savjetodavna usluga, analiza

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Csehország

3 --- TI_TOWN   value: Chomutov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cechia

3 --- TI_TOWN   value: Chomutov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Studi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čekija

3 --- TI_TOWN   value: Chomutov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Galimybių studijos, konsultavimo paslaugos, analizė

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čehija

3 --- TI_TOWN   value: Chomutov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Priekšizpēte, konsultāciju dienests, analīze

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Iċ-Ċekja

3 --- TI_TOWN   value: Chomutov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Studji ta' fattibbiltà, servizz ta' konsulenza, analiżi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tsjechië

3 --- TI_TOWN   value: Chomutov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechy

3 --- TI_TOWN   value: Chomutov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chéquia

3 --- TI_TOWN   value: Chomutov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Estudo de viabilidade, serviço consultivo, análise

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cehia

3 --- TI_TOWN   value: Chomutov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Chomutov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Chomutov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Študija izvedljivosti, svetovanje, analiza

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjeckien

3 --- TI_TOWN   value: Chomutov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Genomförbarhetsstudie, rådgivning och analys

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Povodí Ohře, státní podnik

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Povodí Ohře, státní podnik

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 70889988

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Bezručova 4219

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Chomutov

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 430 03

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Michaela Pöschlová

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 474636277

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: poschlova@poh.cz

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.poh.cz/

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1420.html

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: Státní podnik

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: Správa povodí

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní působnosti státního podniku Povodí Ohře

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Předmětem smlouvy je zpracování díla Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní působnosti státního podniku Povodí Ohře.

L: 4 --- key: (P)   value: Cílem díla je vyhotovení studií záplavových území v plném rozsahu a vymezení záplavového území, včetně aktivní zóny v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace (dále jen vyhláška), na vybraných vodních tocích.

3 --- VAL_TOTAL   value: 5775072.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, ČESKÁ REPUBLIKA.

4 SHORT_DESCR

5 P: Předmětem smlouvy je zpracování díla Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní působnosti státního podniku Povodí Ohře.

5 P: Cílem díla je vyhotovení studií záplavových území v plném rozsahu a vymezení záplavového území včetně aktivní zóny v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace (dále jen vyhláška), na vybraných vodních tocích.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Úroveň zkušeností vedení projektového týmu dodavatele

AC_WEIGHTING: 20 %

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 80 %

4 NO_OPTIONS

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: Fond soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí, Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_123/0010215

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 068-161910

2 AWARD_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní působnosti státního podniku Povodí Ohře

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-10

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 5

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 5

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Společnost „Sweco + VRV“

NATIONALID: 26475081

ADDRESS: Táborská 940/31

TOWN: Praha 4

POSTAL_CODE: 140 16

7 COUNTRY

PHONE: +420 261102242

E_MAIL: praha@sweco.cz

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 10863739.50

5 VAL_TOTAL: 5775072.00

4 LIKELY_SUBCONTRACTED

L: 4 --- key: (PCT_SUBCONTRACTING)   value: 60

4 INFO_ADD_SUBCONTRACTING

5 P: Matematické modelování

5 P: Geodetické zaměření

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Vzhledem k tomu, že formulář neumožňuje celé znění CPV kódu, uvádíme zde kompletní CPV kod:

L: 4 --- key: (P)   value: 71241000-9

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: tř. Kpt. Jaroše 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brno

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 604 55

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 542167111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: posta@uohs.cz

L: 4 --- key: (FAX)   value: +420 542167112

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uohs.cz/

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

L: 4 --- key: (P)   value: Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

L: 4 --- key: (P)   value: Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

L: 4 --- key: (P)   value: Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

L: 4 --- key: (P)   value: Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

L: 4 --- key: (P)   value: Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

L: 4 --- key: (P)   value: Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

L: 4 --- key: (P)   value: Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: tř. Kpt. Jaroše 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brno

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 604 55

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 542167111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: posta@uohs.cz

L: 4 --- key: (FAX)   value: +420 542167112

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uohs.cz/

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-06-18

6+1