Rámcová dohoda zajištění sekvenování 2020 2022 pro projekt s názvem „Excelence molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců“

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 123-302005 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.
Středočeský kraj (CZ020) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Středočeský kraj (CZ020) altri
Paese CS; - country: CZ
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2020-06-29 00:00:00
Scadenza 2020-10-03 00:00:00
Valori 4˙816˙070.00 CZK (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2020/S 012-024084

2020/S 012-024084 (bando di gara)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-310425-001

1 DELETION_DATE: 20201003

1 FORM_LG_LIST: CS

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 123

2 DATE_PUB: 20200629

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 123-302005

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302005-2020:TEXT:CS:HTML

2 LG_ORIG: CS

2 ISO_COUNTRY

INFO: CZ

2 IA_URL_GENERAL: http://www.iapg.cas.cz/cs/

2 ORIGINAL_CPV: Laboratory services

INFOCODE: 71900000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 4816070.00

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 012-024084

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200625

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Чехия

3 --- TI_TOWN   value: Liběchov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Лабораторни услуги

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Liběchov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laboratorní služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjekkiet

3 --- TI_TOWN   value: Liběchov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laboratorieundersøgelser

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tschechien

3 --- TI_TOWN   value: Liběchov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Labordienste

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Τσεχία

3 --- TI_TOWN   value: Liběchov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Εργαστηριακές υπηρεσίες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechia

3 --- TI_TOWN   value: Liběchov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laboratory services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chequia

3 --- TI_TOWN   value: Liběchov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de laboratorio

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšehhi

3 --- TI_TOWN   value: Liběchov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laboriteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšekki

3 --- TI_TOWN   value: Liběchov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laboratoriopalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tchéquie

3 --- TI_TOWN   value: Liběchov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de laboratoire

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: An tSeicia

3 --- TI_TOWN   value: Liběchov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laboratory services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Liběchov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laboratorijske usluge

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Csehország

3 --- TI_TOWN   value: Liběchov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laboratóriumi szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cechia

3 --- TI_TOWN   value: Liběchov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di laboratorio

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čekija

3 --- TI_TOWN   value: Liběchov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laboratorijų paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čehija

3 --- TI_TOWN   value: Liběchov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laboratorijas pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Iċ-Ċekja

3 --- TI_TOWN   value: Liběchov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' laboratorju

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tsjechië

3 --- TI_TOWN   value: Liběchov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laboratoriumdiensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechy

3 --- TI_TOWN   value: Liběchov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi laboratoryjne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chéquia

3 --- TI_TOWN   value: Liběchov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços laboratoriais

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cehia

3 --- TI_TOWN   value: Liběchov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de laborator

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Liběchov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laboratórne služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Liběchov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laboratorijske storitve

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjeckien

3 --- TI_TOWN   value: Liběchov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laboratorietjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 67985904

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Rumburská 89

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Liběchov

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 277 21

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Elcos Group, s.r.o.

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 2557095474

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: verejne.zakazky@elcos.cz

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.iapg.cas.cz/cs/

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilustav-zivocisne-fyziologie-a-genetiky-av-cr-v-v-i

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: v.v.i.

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: Věda a výzkum

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Rámcová dohoda zajištění sekvenování 2020 2022 pro projekt s názvem „Excelence molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců“

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

4 CPV_SUPPLEMENTARY_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: 6.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb v oblasti sekvenování mezi Zadavatelem a jedním dodavatelem na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022, součástí plnění jsou činnosti související se zajištěním požadovaných služeb. 6.2. Podrobná technická specifikace požadovaného plnění uvedeného včetně požadavků Zadavatele na předmět plnění je uvedena ve Svazku č. 3 technická specifikace. 6.3. Rámcová dohoda bude uzavřena pouze s jedním účastníkem.

3 --- VAL_TOTAL   value: 4816070.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Sídlo zadavatele a jeho detašovaná pracoviště

4 SHORT_DESCR

5 P: 6.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb v oblasti sekvenování mezi Zadavatelem a jedním dodavatelem na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022, součástí plnění jsou činnosti související se zajištěním požadovaných služeb. 6.2. Podrobná technická specifikace požadovaného plnění uvedeného včetně požadavků Zadavatele na předmět plnění je uvedena ve Svazku č. 3 technická specifikace. 6.3. Rámcová dohoda bude uzavřena pouze s jedním účastníkem.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000460

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 012-024084

2 AWARD_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Rámcová dohoda zajištění sekvenování 2020 2022 pro projekt s názvem „Excelence molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců“

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-05-11

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Institute of Applied Biotechnologies, a.s.

NATIONALID: 27225712

ADDRESS: Služeb 4

TOWN: Praha 10

POSTAL_CODE: 108 00

7 COUNTRY

E_MAIL: iabio@iabio.eu

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 5000000.00

5 VAL_TOTAL: 4816070.00

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: tř. Kpt. Jaroše 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brno

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 604 55

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 542167111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: posta@uohs.cz

L: 4 --- key: (FAX)   value: +420 542167112

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uohs.cz/

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

L: 4 --- key: (P)   value: Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

L: 4 --- key: (P)   value: Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

L: 4 --- key: (P)   value: Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

L: 4 --- key: (P)   value: Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

L: 4 --- key: (P)   value: Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

L: 4 --- key: (P)   value: Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

L: 4 --- key: (P)   value: Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: tř. Kpt. Jaroše 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brno

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 604 55

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 542167111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: posta@uohs.cz

L: 4 --- key: (FAX)   value: +420 542167112

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uohs.cz/

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-06-25

3+1