Metingen i.h.k.v. Doetinchem Cohort d.m.v. unieke Nightingale Platform

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 137-337518 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
NEDERLAND (NL) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Agenzia/ufficio nazionale o federale
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione NEDERLAND (NL) altri
Paese NL; - country: NL
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura negoziata senza previa indizione di gara
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2020-07-17 00:00:00
Scadenza 2020-10-22 00:00:00
Valori 200˙000.00 EUR (totale appalto)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-346585-001

1 DELETION_DATE: 20201022

1 FORM_LG_LIST: NL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 137

2 DATE_PUB: 20200717

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 137-337518

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:337518-2020:TEXT:NL:HTML

2 LG_ORIG: NL

2 ISO_COUNTRY

INFO: NL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.rivm.nl

2 ORIGINAL_CPV: Laboratory services

INFOCODE: 71900000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 200000.0

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200714

2 AA_AUTHORITY_TYPE: National or federal Agency/Office

INFOCODE: N

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Negotiated without a prior call for competition

INFOCODE: T

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Холандия

3 --- TI_TOWN   value: Bilthoven

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Лабораторни услуги

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemsko

3 --- TI_TOWN   value: Bilthoven

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laboratorní služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederlandene

3 --- TI_TOWN   value: Bilthoven

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laboratorieundersøgelser

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Niederlande

3 --- TI_TOWN   value: Bilthoven

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Labordienste

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Κάτω Χώρες

3 --- TI_TOWN   value: Bilthoven

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Εργαστηριακές υπηρεσίες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Bilthoven

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laboratory services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Bajos

3 --- TI_TOWN   value: Bilthoven

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de laboratorio

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Madalmaad

3 --- TI_TOWN   value: Bilthoven

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laboriteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Alankomaat

3 --- TI_TOWN   value: Bilthoven

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laboratoriopalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pays-Bas

3 --- TI_TOWN   value: Bilthoven

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de laboratoire

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ísiltír, an

3 --- TI_TOWN   value: Bilthoven

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laboratory services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Bilthoven

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laboratorijske usluge

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Hollandia

3 --- TI_TOWN   value: Bilthoven

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laboratóriumi szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Paesi Bassi

3 --- TI_TOWN   value: Bilthoven

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di laboratorio

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nyderlandai, Olandija

3 --- TI_TOWN   value: Bilthoven

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laboratorijų paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nīderlande

3 --- TI_TOWN   value: Bilthoven

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laboratorijas pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: in-Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Bilthoven

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' laboratorju

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederland

3 --- TI_TOWN   value: Bilthoven

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laboratoriumdiensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Niderlandy

3 --- TI_TOWN   value: Bilthoven

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi laboratoryjne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Baixos

3 --- TI_TOWN   value: Bilthoven

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços laboratoriais

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ţările de Jos

3 --- TI_TOWN   value: Bilthoven

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de laborator

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Holandsko

3 --- TI_TOWN   value: Bilthoven

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laboratórne služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Bilthoven

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laboratorijske storitve

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederländerna

3 --- TI_TOWN   value: Bilthoven

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laboratorietjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 50686124

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Antonie van Leeuwenhoeklaan 9

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bilthoven

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 3721 MA

INFO4: NL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Tobias van der Hoeven

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: tobias.van.der.hoeven@rivm.nl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.rivm.nl

3 CA_TYPE

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: onderzoek

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Metingen i.h.k.v. Doetinchem Cohort d.m.v. unieke Nightingale Platform

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Voor het Doetinchem Cohort-project wenst het RIVM bepalingen van biomerkers te laten doen. Daartoe gaat het RIVM samples naar een derde sturen om door deze derde bepalingen te laten doen. Deze derde is Nightingale Health Ltd. (verder: Nightingale), gevestigd te Finland. Het gaat om bepalingen op het Nightingale-platform, die noodzakelijkerwijs alleen door Nightingale gedaan kunnen worden.

3 --- VAL_TOTAL   value: 200000.0

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Finland

4 SHORT_DESCR

5 P: De opdrachtwaarde op korte termijn (2020) ziet op het laten bepalen van ca. 8.000 samples. Bij het lichten van de samples blijkt meestal dat van sommige deelnemers aan het onderzoek geen samples meer beschikbaar zijn, vandaar dat het exacte aantal nog niet vast staat. Het is denkbaar dat op de middellange termijn soortgelijke (herhalings)opdrachten geplaatst gaan worden bij Nightingale. Voor deze gunning wordt dan ook uitgegaan van een looptijd tot en met 2025. De definitieve waarde staat dus niet vast.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Kwaliteit

AC_WEIGHTING: 50

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 50

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_AWARD_CONTRACT_WITHOUT_CALL

4 D_ACCORDANCE_ARTICLE

5 D_TECHNICAL

4 D_JUSTIFICATION

5 P: De redenen voor de keuze voor de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging zijn:

5 P: a. Een deel van de kosten wordt betaald vanuit het ZonMW gefinancierde Voila project (Vitality Oriented Innovation for the Lifecourse of the Ageing Society) geleid door LUMC. Dit Voila-project is een samenwerking tussen meerdere verouderingscohorten (Doetinchem Study (DCS), Leiden Lang Leven Studie (LLS) en de Rotterdam Studie (RS). Een onderdeel van dit project is het harmoniseren van gegevens. LLS en RS hebben al metaboloom-metingen op het Nightingale-platform gedaan. Met het uitvoeren van deze zelfde metingen in DCS kunnen daarom gepoolde analyses gedaan worden in deze drie studies, om de statistische power te vergroten. Het is dus van belang dat de metingen vergelijkbaar zijn.

5 P: b. Ook wil het RIVM binnen het Voila project onze metingen kunnen vergelijken met resultaten van interventiestudies die in het kader van Voila plaatsvinden. Deze interventiestudies kijken ook naar effecten op het metaboloom, bepaald met het Nightingale platform. Onze metingen moeten daarmee vergeleken kunnen worden. Onze cohortstudie kan beschouwd kan worden als een ‘natuurlijk experiment’ (mensen veranderen hun gedrag) (Van de Rest, referentie Aging 2016 Jan;8(1):111-26. doi: 10.18632/aging.100877).

5 P: c. Naast de hiervoor genoemde cohorten (LLS en RS) zijn alle grote Nederlandse populatiecohorten gemeten op het Nightingale platform (o.a. Lifelines), en ook internationale toonaangevende cohorten gebruiken dit platform (o.a. de gerenommeerde UK Biobank met 500,000 deelnemers). In het wetenschappelijke veld is de Nightingale meting dus de standaard. Dat maakt voor het publiceren van resultaten het een vereiste dat onze resultaten afgezet kunnen worden tegen de resultaten van al deze andere studies. Dit vereist dat gebruik wordt gemaakt van hetzelfde platform omdat metabolomics data van verschillende platforms niet goed te vergelijken zijn;

5 P: d. Er is recent een gezondheidsscore (mortaliteit) ontwikkeld, gebaseerd op de meting van biomerkers op het Nightingale platform (referenties Deelen et al., 2019; van den Akker et al., 2020). Onze gegevens moeten als vervolg hierop kijken hoe deze relaties zijn op basis van herhaalde metingen, en gerelateerd zijn aan morbiditeit, en moeten dus op een vergelijkbare manier bepaald zijn.

5 P: Er zijn geen andere marktpartijen bekend die in het gevraagde kunnen voorzien. Nightingale is de enige opdrachtnemer die metingen met het Nightingale platform kan doen. Z...

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Metingen i.h.k.v. Doetinchem Cohort d.m.v. unieke Nightingale Platform

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-07-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 0

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Nightingale Health Ltd.

ADDRESS: Mannerheimintie 164 a

TOWN: Helsinki

POSTAL_CODE: 00300

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 200000.0

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Rechtbank Den Haag

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Den Haag

INFO4: NL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: niet@beschikbaar.nl

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Conform Aw2012.

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-07-14

4+1