Dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o. o.

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 139-341931 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Spółka z o.o.
POLSKA (PL) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE (PL9) altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2020-07-21 00:00:00
Scadenza 2020-10-25 00:00:00
Valori min: 4˙503˙694.20 PLN - max: 4˙619˙461.80 PLN (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2020/S 085-200700

2020/S 085-200700 (bando di gara)

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-352566-001

1 DELETION_DATE: 20201025

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 139

2 DATE_PUB: 20200721

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 139-341931

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341931-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.mzo.pl

2 ORIGINAL_CPV: Gas oils

INFOCODE: 09134000

2 VALUES

3 VALUE_RANGE

L: 4 --- key: (LOW)   value: 4503694.20

L: 4 --- key: (HIGH)   value: 4619461.80

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 085-200700

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200717

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01B03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Pruszków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Газьол

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Pruszków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Plynové oleje

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Pruszków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gasolier

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Pruszków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gasöle

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Pruszków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ακάθαρτο πετρέλαιο

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Pruszków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gas oils

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Pruszków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gasóleos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Pruszków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gaasiõlid

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Pruszków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kaasuöljyt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Pruszków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gasoils

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Pruszków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gas oils

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Pruszków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Plinska ulja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Pruszków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gázolaj

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Pruszków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gasoli

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Pruszków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gazolis

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Pruszków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gāzeļļas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Pruszków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Żjut tal-gass

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Pruszków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gasolie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Pruszków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Oleje napędowe

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Pruszków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gasóleos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Pruszków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Combustibil gazos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Pruszków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Plynové oleje

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Pruszków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Plinska olja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Pruszków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gasolja

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Spółka z o.o.

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Spółka z o.o.

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: BDO000003828

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Stefana Bryły 6

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Pruszków

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 05-800

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Spółka z o.o., ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków, sekretariat

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 227582063

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: l.zielinski@mzo.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224294829

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.mzo.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: www.mzo.pl

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: spółka prawa handlowego

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: usługi komunalne, gospodarka odpadami, oczyszczanie

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o. o.

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: MZO/19/2020

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa oleju napędowego – zgodnego z normą PN-EN 590:2013-12 oraz odpowiadającego wymaganiom jakościowym określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015 poz. 1680 ze zm.) – zwanym dalej „RMG dla paliw ciekłych” – pochodzącego wyłącznie z terminali paliw na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – w ilości całkowitej 1 160 m przez okres 24 miesięcy, z podziałem na:

5 FT: 3

L: 4 --- key: (P)   value: a) olej napędowy Ekodiesel: letni, przejściowy i zimowy, zwany dalej „ON”, w ilości 900 m

5 FT: 3

L: 4 --- key: (P)   value: b) olej napędowy arktyczny o polepszonych parametrach temperatury mętnienia i temperatury blokady zimnego filtra, zwany dalej „ONA”, w ilości 260 m

5 FT: 3

L: 4 --- key: (P)   value: — zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego – tj. w ilości ok. 50 m miesięcznie.

5 FT: 3

3 VAL_RANGE_TOTAL

L: 4 --- key: (LOW)   value: 4503694.20

L: 4 --- key: (HIGH)   value: 4619461.80

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Pruszków, ul. Stefana Bryły 6, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa oleju napędowego – zgodnego z normą PN-EN 590:2013-12 oraz odpowiadającego wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680) – zwanym dalej „RMG dla paliw ciekłych” – pochodzącego wyłącznie z terminali paliw na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – w ilości całkowitej 1 160 m przez okres 24 miesięcy, z podziałem na:

FT: 3

5 P: a) olej napędowy Ekodiesel: letni, przejściowy i zimowy, zwany dalej „ON”, w ilości 900 m

FT: 3

5 P: b) olej napędowy arktyczny o polepszonych parametrach temperatury mętnienia i temperatury blokady zimnego filtra, zwany dalej „ONA”, w ilości 260 m

FT: 3

5 P: — zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego - tj. w ilości ok. 50 m miesięcznie.

FT: 3

4 AC

5 AC_COST

AC_CRITERION: Cena

AC_WEIGHTING: 60

5 AC_COST

AC_CRITERION: Termin płatności

AC_WEIGHTING: 20

5 AC_COST

AC_CRITERION: Termin dostawy

AC_WEIGHTING: 20

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Zamawiający przewiduje zwiększenie zamówienia do 10 % wartości podstawowej.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 085-200700

2 AWARD_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-07-17

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 6

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 6

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 6

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Petrodom Paliwa Sp. z o.o., Sp.k.

ADDRESS: ul. Sidorska 61

TOWN: Biała Podlaska

POSTAL_CODE: 21-500

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 4503694.20

HIGH: 4619461.80

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-07-17

15+1