Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz innych materiałów medycznych jednorazowego użytku

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 139-341975 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Bydgosko-toruński (PL613) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività Salute
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Bydgosko-toruński (PL613) altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2020-07-21 00:00:00
Scadenza 2020-10-25 00:00:00
Valori 391˙769.30 PLN (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2020/S 055-130199

2020/S 055-130199 (bando di gara)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-352371-001

1 DELETION_DATE: 20201025

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 139

2 DATE_PUB: 20200721

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 139-341975

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341975-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.biziel.umk.pl

2 ORIGINAL_CPV: Medical consumables

INFOCODE: 33140000

2 ORIGINAL_CPV: Photosensitive, heat-sensitive or thermographic paper and paperboard

INFOCODE: 22993000

2 ORIGINAL_CPV: Scalpels and blades

INFOCODE: 33141411

2 ORIGINAL_CPV: Catheters

INFOCODE: 33141200

2 ORIGINAL_CPV: Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

INFOCODE: 33141000

2 ORIGINAL_CPV: Syringes

INFOCODE: 33141310

2 ORIGINAL_CPV: Cannulae

INFOCODE: 33141220

2 ORIGINAL_CPV: Surgical containers

INFOCODE: 33169400

2 ORIGINAL_CPV: Surgical instruments

INFOCODE: 33169000

2 ORIGINAL_CPV: Medical kits

INFOCODE: 33141620

2 ORIGINAL_CPV: Wire-cutter and bistoury

INFOCODE: 33141410

2 ORIGINAL_CPV: Pharmaceutical products

INFOCODE: 33600000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 391769.30

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 055-130199

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200717

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Health

INFOCODE: H

2 HEADING: 01B03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Медицински консумативи

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zdravotnický spotřební materiál

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicinske forbrugsmaterialer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medizinische Verbrauchsartikel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ιατρικά αναλώσιμα

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medical consumables

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Material médico fungible

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Meditsiinilised tarbekaubad

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lääketieteelliset kertakäyttötarvikkeet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Consommables médicaux

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medical consumables

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicinski potrošni materijal

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Orvosi fogyóeszközök

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Materiali medici

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicinos reikmenys

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicīnas palīgmateriāli

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Oġġetti ta' konsum mediċi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medische verbruiksartikelen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Materiały medyczne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Material médico de consumo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Consumabile medicale

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zdravotnícky spotrebný materiál

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Proizvodi za medicinsko uporabo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Bydgoszcz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicinska förbrukningsartiklar

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Ujejskiego 75

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bydgoszcz

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 85-168

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Przemysław Ściesiński – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 – niski parter, pokój nr 018.

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 5236-55-495

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: przetargi@biziel.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 5236-55-752

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.biziel.umk.pl

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz innych materiałów medycznych jednorazowego użytku

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: NZZ/14/P/20

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz innych materiałów medycznych jednorazowego użytku.

3 --- VAL_TOTAL   value: 391769.30

3 LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Grupa 1 – Prowadnica do rurek intubacyjnych

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Magazyn medyczny we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Ujejskiego 75, POLSKA.

4 SHORT_DESCR

5 P: Prowadnica do rurek intubacyjnych.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin realizacji bieżącego zamówienia

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin załatwienia reklamacji jakościowej

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Grupa 2 – Papier termoczuły

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Magazyn medyczny we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Ujejskiego 75, POLSKA.

4 SHORT_DESCR

5 P: Papier termoczuły.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin realizacji bieżącego zamówienia

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin załatwienia reklamacji jakościowej

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Grupa 3 – Ostrza jednorazowe

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 3

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Magazyn medyczny we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Ujejskiego 75, POLSKA.

4 SHORT_DESCR

5 P: Ostrza jednorazowe.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin realizacji bieżącego zamówienia

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin załatwienia reklamacji jakościowej

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Grupa 4 – Cewniki Couvelaire

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 4

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Magazyn medyczny we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Ujejskiego 75, POLSKA.

4 SHORT_DESCR

5 P: Cewniki Couvelaire.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin realizacji bieżącego zamówienia

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin załatwienia reklamacji jakościowej

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Grupa 5 – Papier EKG

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 5

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Magazyn medyczny we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Ujejskiego 75, POLSKA.

4 SHORT_DESCR

5 P: Papier EKG.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin realizacji bieżącego zamówienia

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin załatwienia reklamacji jakościowej

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Grupa 6 – Papier KTG

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 6

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Magazyn medyczny we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Ujejskiego 75, POLSKA.

4 SHORT_DESCR

5 P: Papier KTG,

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin realizacji bieżącego zamówienia

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin załatwienia reklamacji jakościowej

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Grupa 7 – Worki do moczu, wieszaki

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 7

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Magazyn medyczny we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Ujejskiego 75, POLSKA.

4 SHORT_DESCR

5 P: Worki do moczu, wieszaki.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin realizacji bieżącego zamówienia

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin załatwienia reklamacji jakościowej

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Grupa 8 – Jednorazowy wziernik ginekologiczny

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 8

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Magazyn medyczny we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Ujejskiego 75, POLSKA.

4 SHORT_DESCR

5 P: Jednorazowy wziernik ginekologiczny.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin realizacji bieżącego zamówienia

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin załatwienia reklamacji jakościowej

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Grupa 9 – Strzykawki Janeta

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 9

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Magazyn medyczny we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Ujejskiego 75, POLSKA.

4 SHORT_DESCR

5 P: Strzykawki Janeta.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin realizacji bieżącego zamówienia

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin załatwienia reklamacji jakościowej

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Grupa 10 – Kaniula dla noworodka

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 10

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Magazyn medyczny we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Ujejskiego 75, POLSKA.

4 SHORT_DESCR

5 P: Kaniula dla noworodka.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin realizacji bieżącego zamówienia

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin załatwienia reklamacji jakościowej

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Grupa 11 – Strzykawka trzyczęściowa

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 11

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Magazyn medyczny we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Ujejskiego 75, POLSKA.

4 SHORT_DESCR

5 P: Strzykawka trzyczęściowa.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin realizacji bieżącego zamówienia

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin załatwienia reklamacji jakościowej

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Grupa 12 – Pojemniki do odsysania ran

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 12

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Magazyn medyczny we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Ujejskiego 75, POLSKA.

4 SHORT_DESCR

5 P: Pojemniki do odsysania ran.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin realizacji bieżącego zamówienia

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin załatwienia reklamacji jakościowej

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Grupa 13 – Szpatułki

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 13

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Magazyn medyczny we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Ujejskiego 75, POLSKA.

4 SHORT_DESCR

5 P: Szpatułki.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin realizacji bieżącego zamówienia

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin załatwienia reklamacji jakościowej

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Grupa 14 – Pojemniki na odpady ostre

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 14

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Magazyn medyczny we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Ujejskiego 75, POLSKA.

4 SHORT_DESCR

5 P: Pojemniki na odpady ostre.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin realizacji bieżącego zamówienia

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin załatwienia reklamacji jakościowej

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Grupa 15 – Przyrządy do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego – typ II

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 15

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Magazyn medyczny we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Ujejskiego 75, POLSKA.

4 SHORT_DESCR

5 P: Przyrządy do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego – typ II.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin realizacji bieżącego zamówienia

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin załatwienia reklamacji jakościowej

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Grupa 16 – Przyrządy do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego – typ III

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 16

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Magazyn medyczny we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Ujejskiego 75, POLSKA.v

4 SHORT_DESCR

5 P: Przyrządy do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego – typ III.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin realizacji bieżącego zamówienia

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin załatwienia reklamacji jakościowej

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Grupa 17 – Opaski ochronne do fototerapii noworodków

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 17

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Magazyn medyczny we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Ujejskiego 75, POLSKA.

4 SHORT_DESCR

5 P: Opaski ochronne do fototerapii noworodków.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin realizacji bieżącego zamówienia

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin załatwienia reklamacji jakościowej

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Grupa 18 – Linia infuzyjna (bursztynowa) do pompy przepływowej Agilia Volumat MC

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 18

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Magazyn medyczny we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Ujejskiego 75, POLSKA.

4 SHORT_DESCR

5 P: Linia infuzyjna (bursztynowa) do pompy przepływowej Agilia Volumat MC.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin realizacji bieżącego zamówienia

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin załatwienia reklamacji jakościowej

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Grupa 19 – Nóż Kahook Dual Blade

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 19

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Magazyn medyczny we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Ujejskiego 75, POLSKA.

4 SHORT_DESCR

5 P: Nóż Kahook Dual Blade.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin realizacji bieżącego zamówienia

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin załatwienia reklamacji jakościowej

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Grupa 20 – Materiał wiskoelastyczny na bazie metylcelulozy

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 20

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Magazyn medyczny we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Ujejskiego 75, POLSKA.

4 SHORT_DESCR

5 P: Materiał wiskoelastyczny na bazie metylcelulozy.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin realizacji bieżącego zamówienia

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin załatwienia reklamacji jakościowej

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 055-130199

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1

3 --- LOT_NO   value: 1

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Grupa 1 – Prowadnica do rurek intubacyjnych

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-19

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 5

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 5

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 5

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Sinmed Sp. z o.o.

ADDRESS: ul. Graniczna 32B

TOWN: Przyszowice

POSTAL_CODE: 44-178

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 2000.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 2

3 --- LOT_NO   value: 2

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Grupa 2 – Papier termoczuły

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-19

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Zarys International Group Sp. z o.o., Sp. k.

ADDRESS: ul. Pod Borem 18

TOWN: Zabrze

POSTAL_CODE: 41-808

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 4744.50

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 3

3 --- LOT_NO   value: 3

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Grupa 3 – Ostrza jednorazowe

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-19

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 6

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 6

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 6

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Polmil Sp. z o.o., S.K.A.

ADDRESS: ul. Przemysłowa 8B

TOWN: Bydgoszcz

POSTAL_CODE: 85-758

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 13500.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 4

3 --- LOT_NO   value: 4

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Grupa 4 – Cewniki Couvelaire

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-19

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Bialmed Sp. z o.o.

ADDRESS: ul. Kazimierzowska 46/48/35

TOWN: Warszawa

POSTAL_CODE: 02-546

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 3443.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 5

3 --- LOT_NO   value: 5

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Grupa 5 – Papier EKG

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-19

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Zarys International Group Sp. z o.o., Sp. k.

ADDRESS: ul. Pod Borem 18

TOWN: Zabrze

POSTAL_CODE: 41-808

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 5172.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 6

3 --- LOT_NO   value: 6

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Grupa 6 – Papier KTG

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-19

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Zarys International Group Sp. z o.o., Sp. k.

ADDRESS: ul. Pod Borem 18

TOWN: Zabrze

POSTAL_CODE: 41-808

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 4854.60

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 7

3 --- LOT_NO   value: 7

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Grupa 7 – Worki do moczu, wieszaki

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-19

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 4

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Polmil Sp. z o.o., S.K.A.

ADDRESS: ul. Przemysłowa 8B

TOWN: Bydgoszcz

POSTAL_CODE: 85-758

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 36000.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 8

3 --- LOT_NO   value: 8

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Grupa 8 – Jednorazowy wziernik ginekologiczny

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-19

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 4

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Polmil Sp. z o.o., S.K.A.

ADDRESS: ul. Przemysłowa 8B

TOWN: Bydgoszcz

POSTAL_CODE: 85-758

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 13660.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 9

3 --- LOT_NO   value: 9

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Grupa 9 – Strzykawki Janeta

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-19

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 6

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 6

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 6

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: KD Medical Polska Sp. z o.o.

ADDRESS: ul. Legionów 192B

TOWN: Czechowice-Dziedzice

POSTAL_CODE: 43-502

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 38000.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 10

3 --- LOT_NO   value: 10

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Grupa 10 – Kaniula dla noworodka

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-19

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.

ADDRESS: ul. Osmańska 14

TOWN: Warszawa

POSTAL_CODE: 02-823

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 24820.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 11

3 --- LOT_NO   value: 11

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Grupa 11 – Strzykawka trzyczęściowa

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-19

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Bialmed Sp. z o.o.

ADDRESS: ul. Kazimierzowska 46/48/35

TOWN: Warszawa

POSTAL_CODE: 02-546

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 114300.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 12

3 --- LOT_NO   value: 12

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Grupa 12 – Pojemniki do odsysania ran

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-19

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Bialmed Sp. z o.o.

ADDRESS: ul. Kazimierzowska 46/48/35

TOWN: Warszawa

POSTAL_CODE: 02-546

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 7960.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 13

3 --- LOT_NO   value: 13

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Grupa 13 – Szpatułki

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-19

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 5

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 5

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 5

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Bialmed Sp. z o.o.

ADDRESS: ul. Kazimierzowska 46/48/35

TOWN: Warszawa

POSTAL_CODE: 02-546

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 1806.00

2 AWARD_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Grupa 14 – Pojemniki na odpady ostre

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_DISCONTINUED

2 AWARD_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Grupa 15 – Przyrządy do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego – typ II

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Grupa 16 – Przyrządy do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego – typ III

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 14

3 --- LOT_NO   value: 18

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Grupa 18 – Linia infuzyjna (bursztynowa) do pompy przepływowej Agilia Volumat MC

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-19

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Medan Sp. J. W. Pawlak i S-ka

ADDRESS: ul. Franza Blumwego 21

TOWN: Bydgoszcz

POSTAL_CODE: 85-862

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 57450.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 15

3 --- LOT_NO   value: 19

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Grupa 19 – Nóż Kahook Dual Blade

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-19

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MDT Sp. z o.o

ADDRESS: ul. Skośna 12A

TOWN: Kraków

POSTAL_CODE: 30-383

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 59259.20

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 19

3 --- LOT_NO   value: 20

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Grupa 20 – Materiał wiskoelastyczny na bazie metylcelulozy

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-19

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: INOV8 Sp. z o.o., Sp. k.

ADDRESS: ul. Mińska 48, lok. 1U

TOWN: Warszawa

POSTAL_CODE: 03-808

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 4800.00

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587840

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov.pl

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Składanie odwołań:

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w pkt. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

L: 4 --- key: (P)   value: 7. Szczegółowy sposób wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 179 i następne) pt. „Środki ochrony prawnej”.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587840

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-07-17

16+1