Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 140-345235 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Powiat Lubelski
Lubelski (PL814) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Lubelski (PL814) altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2020-07-22 00:00:00
Scadenza 2020-10-28 00:00:00
Valori 15˙000.00 PLN (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2020/S 037-087896

2020/S 037-087896 (bando di gara)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-355258-001

1 DELETION_DATE: 20201028

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 140

2 DATE_PUB: 20200722

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 140-345235

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:345235-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: https://splublin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

2 ORIGINAL_CPV: Supervision of project and documentation

INFOCODE: 71248000

2 ORIGINAL_CPV: Technical inspection and testing services

INFOCODE: 71630000

2 ORIGINAL_CPV: Database services

INFOCODE: 72320000

2 ORIGINAL_CPV: Data analysis services

INFOCODE: 72316000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 15000.00

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 037-087896

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200720

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Контрол на проекта и документация

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dohled nad projektem a dokumentací

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Projektledelse og –dokumentation

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Projektaufsicht und Dokumentation

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Επίβλεψη έργων και τεκμηρίωση

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Supervision of project and documentation

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Supervisión del proyecto y documentación

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Projekti- ja dokumendijärelevalve

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hankkeiden ja dokumentaation valvonta

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Supervision du projet et documentation

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Supervision of project and documentation

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Nadzor projekta i dokumentacija

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Projektfelügyelet és dokumentáció

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Supervisione di progetti e documentazione

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Projektų ir dokumentacijos priežiūra

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Projekta un dokumentācijas uzraudzība

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Superviżjoni tal-proġett u dokumentazzjoni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Toezicht op plannen en documentatie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Nadzór nad projektem i dokumentacją

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Supervisão de projecto e documentação

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Supraveghere a proiectului şi documentare

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dohľad nad projektom a dokumentáciou

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Nadziranje projekta in dokumentacije

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Projektövervakning och dokumentation

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Powiat Lubelski

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Powiat Lubelski

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Spokojna 9

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Lublin

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 20-074

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 815286663

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: a.zawislak@powiat.lublin.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 815286601

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://splublin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: www.powiat.lublin.pl

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: BPG.272.2.2020.AZ

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”. Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

3 --- VAL_TOTAL   value: 15000.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

5 P: Dot. sekcji III.2.2) Warunki realizacji umowy:

5 P: Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty wynikających z:

5 P: 1) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych, wymagań lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy;

5 P: 2) konieczności zmian będących następstwem zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie o dofinansowanie projektu;

5 P: 3) zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy;

5 P: 4) wydłużenia terminów realizacji poszczególnych obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonania kontroli, w przypadku opóźnienia w przedstawieniu do kontroli danych przez któregokolwiek Wykonawcę prac geodezyjnych podlegających kontroli, w zakresie tych prac, których dotyczy opóźnienie;

5 P: 5) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zmiany terminu realizacji umów z Wykonawcami prac geodezyjnych.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Weryfikacja materiałów PODGiK

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Okres świadczenia rękojmi

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 NO_OPTIONS

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: RPLU.02.01.00-06-0039/16

4 INFO_ADD

5 P: Wadium: 280 PLN. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art.45 ust. 6 Pzp.

5 P: Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 037-087896

2 AWARD_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-23

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 7

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 7

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Biuro Usług Geodezyjnych, Mariusz Dudkowski i Edward Dudkowski s.c.

ADDRESS: ul. Lubelska 5

TOWN: Bełżyce

POSTAL_CODE: 24-200

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 15000.00

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: W okresie trzech lat od zamówienia przedmiotowego Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem udzielonego zamówienia. Sposób realizacji usług będzie odbywać się na zasadach przewidzianych dla realizacji zamówienia podstawowego opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wartość udzielanych zamówień zostanie ustalona na podstawie dotychczasowych doświadczeń, zgodnie z metodyką przyjętą podczas szacowania zamówienia podstawowego, z uwzględnieniem zmian cen rynkowych.

L: 4 --- key: (P)   value: Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

L: 4 --- key: (P)   value: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1843) – szczegółowo podstawy wykluczenia opisane są w cz.5.4. i 5.5 SIWZ. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda dokumentów określonych w par. 5 Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz.1126) – szczegółowo dokumenty zostały wskazane w cz. 6.3–6.9 SIWZ. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej egeodezja@powiat.lublin.pl. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz regulaminie ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin. W celu korzystania z funkcjonalności systemu miniPortal w zakresie generowania kluczy publicznych do szyfrowania ofert oraz generowania kluczy prywatnych do deszyfrowania ofert niezbędne jest pobranie Aplikacji do szyfrowania i deszyfrowania ofert https://miniportal.uzp.gov.pl/AplikacjaSzyfrowanie.aspx. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17 A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587840

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@odwolania.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.5 i 18.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

L: 4 --- key: (P)   value: Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

L: 4 --- key: (P)   value: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

L: 4 --- key: (P)   value: Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: jak w pkt VI.4.1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

INFO4: PL

4 COUNTRY

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-07-20

10+1