Διαγωνισμός αρ. 7/2019, για την παροχή υπηρεσιών χρήσης υποδομής υπολογιστικού νέφους (infrastructure as a service), για τις ανάγκες του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας.

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 140-345243 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
ΚΥΠΡΟΣ (CY) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Κύπρος (CY000) altri
Paese EL; - country: CY
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2020-07-22 00:00:00
Scadenza 2020-10-28 00:00:00
Valori 110˙085.00 EUR (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2019/S 177-431338

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-356481-001

1 DELETION_DATE: 20201028

1 FORM_LG_LIST: EL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 140

2 DATE_PUB: 20200722

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 140-345243

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:345243-2020:TEXT:EL:HTML

2 LG_ORIG: EL

2 ISO_COUNTRY

INFO: CY

2 IA_URL_GENERAL: https://www.eprocurement.gov.cy

2 ORIGINAL_CPV: Information technology services

INFOCODE: 72222300

2 ORIGINAL_CPV: Computer-related services

INFOCODE: 72500000

2 ORIGINAL_CPV: Internet services

INFOCODE: 72400000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 110085.00

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2019/S 177-431338

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200720

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Кипъp

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги, свързани с информационни технологии

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Kypr

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby informačních technologií

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cypern

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Zypern

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Informationstechnologiedienste

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Κύπρος

3 --- TI_TOWN   value: Λεμεσός

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cyprus

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Information technology services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chipre

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de tecnología de la información

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Küpros

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Infotehnoloogia teenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Kypros

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tietotekniikkapalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chypre

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de technologies de l'information

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chipir, an

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Information technology services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cipar

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge informacijske tehnologije

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ciprus

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Információs technológiával kapcsolatos szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cipro

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di tecnologia dell'informazione

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Kipras

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Informacijos technologijos paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Kipra

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ċipru

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi teknoloġiċi ta' l-informatika

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cyprus

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diensten in verband met informatietechnologie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cypr

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi w zakresie technologii informacji

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chipre

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços relacionados com as tecnologias da informação

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cipru

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de tehnologie a informaţiilor

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cyprus

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby informačných technológií

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ciper

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve informacijske tehnologije

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cypern

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: IT-tjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας

1 TRANSLITERATIONS

2 TRANSLITERATED_ADDR

3 --- OFFICIALNAME   value: Symboylio Apocheteyseon Lemesoy - Amathoyntas

3 --- ADDRESS   value: T.Th. 50622

3 --- TOWN   value: Lemesos

3 --- POSTAL_CODE   value: 3608

3 COUNTRY

3 --- CONTACT_POINT   value: Anaplirotria geniki dieythyntria

3 --- PHONE   value: +357 25881888

3 --- E_MAIL   value: info@sbla.com.cy

3 --- FAX   value: +357 25881777

3 --- URL_GENERAL   value: https://www.eprocurement.gov.cy

3 --- URL_BUYER   value: https://www.eprocurement.gov.cy

FORM_SECTION

1 NOTICE_UUID: 0e17ca02-9201-4496-8254-b0d1a7871e5f

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Τ.Θ. 50622

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Λεμεσός

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 3608

INFO4: CY

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Αναπληρώτρια γενική διευθύντρια

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +357 25881888

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: info@sbla.com.cy

L: 4 --- key: (FAX)   value: +357 25881777

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://www.eprocurement.gov.cy

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://www.eprocurement.gov.cy

3 CA_TYPE

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: Κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση του δημόσιου αποχετευτικού συστήματος της περιοχής της Μείζονος Λεμεσού

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Διαγωνισμός αρ. 7/2019, για την παροχή υπηρεσιών χρήσης υποδομής υπολογιστικού νέφους (infrastructure as a service), για τις ανάγκες του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας.

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: PU.2.7/2019

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Παροχή υπηρεσιών χρήσης υποδομής υπολογιστικού νέφους (infrastructure as a service), για τις ανάγκες του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας, για περίοδο 36 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης τής σύμβασης για πρόσθετη περίοδο δώδεκα (12) μηνών.

3 --- VAL_TOTAL   value: 110085.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Παροχή υπηρεσιών χρήσης υποδομής υπολογιστικού νέφους (infrastructure as a service), για τις ανάγκες του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας, για περίοδο 36 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης τής σύμβασης για πρόσθετη περίοδο δώδεκα (12) μηνών.

4 AC

5 AC_PRICE

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Δικαίωμα παράτασης της σύμβασης για πρόσθετη περίοδο 12 μηνών.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2019/S 177-431338

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Σύμβαση αρ. 7/2019, για την παροχή υπηρεσιών χρήσης υποδομής υπολογιστικού νέφους (infrastructure as a service).

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-29

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 5

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 5

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 5

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Cloudlayer 8

ADDRESS: P.O. Box 54218

TOWN: Limassol

POSTAL_CODE: 3722

7 COUNTRY

PHONE: +357 25022900

E_MAIL: th@cl8.com

FAX: +357 25022901

URL: https://www.eprocurement.gov.cy

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 145000.00

5 VAL_TOTAL: 110085.00

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Η συνολική αξία των υπηρεσιών όπως φαίνεται στις παραγράφους ΙΙ.1.7) και V.2.4), συμπεριλαμβάνει πέραν της βασικής περιόδου των 36 μηνών, την πιθανότητα επέκτασης τής σύμβασης για πρόσθετη περίοδο 12 μηνών.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81 - 83, 2ος όροφος Τ.Θ. 24820

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Λευκωσία

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1304

INFO4: CY

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +357 22445100

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: tra@aap.gov.cy

L: 4 --- key: (FAX)   value: +357 22445107

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.tra.gov.cy

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 1) Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η σύμβαση και ο οποίος υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που προηγείται της σύναψης της σύμβασης και για την οποία εικάζεται ότι παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010)·

L: 4 --- key: (P)   value: 2) για την άσκηση προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τέλος που δεν είναι επιστρεπτέο και κατατίθεται στον Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.tra.gov.cy·

L: 4 --- key: (P)   value: 3) για τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησης προσφυγής, τον τρόπο εξέτασής της και τη διαδικασία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων, ισχύουν οι πρόνοιες των άρθρων του Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010).

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81 - 83, 2ος όροφος Τ.Θ. 24820

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Λευκωσία

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1304

INFO4: CY

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +357 22445100

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: tra@aap.gov.cy

L: 4 --- key: (FAX)   value: +357 22445107

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.tra.gov.cy

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-07-20

7+1