Προμήθεια υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες των Παραρτημάτων τού Κ.Κ.Π.Π.Η. για το έτος 2021 (διακήρυξη 3/2020).

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 141-346640 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου
Ιωάννινα (EL543) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Ιωάννινα (EL543) altri
Paese EL; - country: GR
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2020-07-23 00:00:00
Scadenza 2020-10-29 00:00:00
Valori 54˙949.00 EUR (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2020/S 089-211862

2020/S 089-211862 (bando di gara)

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-357521-001

1 DELETION_DATE: 20201029

1 FORM_LG_LIST: EL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 141

2 DATE_PUB: 20200723

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 141-346640

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:346640-2020:TEXT:EL:HTML

2 LG_ORIG: EL

2 ISO_COUNTRY

INFO: GR

2 IA_URL_GENERAL: http://kkppe.gr/

2 ORIGINAL_CPV: Fuels

INFOCODE: 09100000

2 ORIGINAL_CPV: Unleaded petrol

INFOCODE: 09132100

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 54949.00

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 089-211862

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200721

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01B03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Гъpция

3 --- TI_TOWN   value: Янина

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Горива

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Řecko

3 --- TI_TOWN   value: Ioannina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Paliva

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grækenland

3 --- TI_TOWN   value: Ioannina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Brændselsstoffer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Griechenland

3 --- TI_TOWN   value: Ioannina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Brennstoffe

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ελλάδα

3 --- TI_TOWN   value: Ιωάννινα

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Καύσιμα

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Greece

3 --- TI_TOWN   value: Ioannina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fuels

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecia

3 --- TI_TOWN   value: Iónnina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Combustibles

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Kreeka

3 --- TI_TOWN   value: Ioánnina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kütused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Kreikka

3 --- TI_TOWN   value: Ioannina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Polttoaineet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grèce

3 --- TI_TOWN   value: Ioannina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Combustibles

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ghréig, an

3 --- TI_TOWN   value: Ioannina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fuels

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grčka

3 --- TI_TOWN   value: Janjina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Goriva

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Görögország

3 --- TI_TOWN   value: Joannina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tüzelőanyagok

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecia

3 --- TI_TOWN   value: Giannina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Combustibili

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Graikija

3 --- TI_TOWN   value: Joanina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kuras

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grieķija

3 --- TI_TOWN   value: Janina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Degvielas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Il-Greċja

3 --- TI_TOWN   value: Ioannina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fjuwil

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Griekenland

3 --- TI_TOWN   value: Ioannina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Brandstoffen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecja

3 --- TI_TOWN   value: Janina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Paliwa

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grécia

3 --- TI_TOWN   value: Ioannina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Combustíveis

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecia

3 --- TI_TOWN   value: Ioannina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Combustibili

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grécko

3 --- TI_TOWN   value: Ióannina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Palivá

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grčija

3 --- TI_TOWN   value: Ioannina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Goriva

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grekland

3 --- TI_TOWN   value: Ioannina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bränslen

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου

1 TRANSLITERATIONS

2 TRANSLITERATED_ADDR

3 --- OFFICIALNAME   value: Kentro Koinonikis Pronoias Perifereias Ipeiroy

3 --- ADDRESS   value: Neomartyros Georgioy 1, Syn. Pentelis

3 --- TOWN   value: Ioannina

3 --- POSTAL_CODE   value: 453 32

3 COUNTRY

3 --- CONTACT_POINT   value: Grafeio Promitheion

3 --- PHONE   value: +30 2651360103

3 --- E_MAIL   value: e.kostoula@kkppe.gr

3 --- FAX   value: +30 2651049772

3 --- URL_GENERAL   value: http://kkppe.gr/

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Ιωάννινα

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 453 32

INFO4: GR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Γραφείο Προμηθειών

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +30 2651360103

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: e.kostoula@kkppe.gr

L: 4 --- key: (FAX)   value: +30 2651049772

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://kkppe.gr/

3 CA_TYPE

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: Πρόνοια

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Προμήθεια υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες των Παραρτημάτων τού Κ.Κ.Π.Π.Η. για το έτος 2021 (διακήρυξη 3/2020).

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 90555

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Προμήθεια υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες των Παραρτημάτων τού Κ.Κ.Π.Π.Η. για το έτος 2021 (διακήρυξη 3/2020).

3 --- VAL_TOTAL   value: 54949.00

3 LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Προμήθεια υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες των Παραρτημάτων τού Κ.Κ.Π.Π.Η. για το έτος 2021 (διακήρυξη 3/2020).

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Φιλιάτες Θεσπρωτίας.

4 SHORT_DESCR

5 P: Αμόλυβδη βενζίνη.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Όπως η 3/2020 διακήρυξη.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Προμήθεια υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες των Παραρτημάτων τού Κ.Κ.Π.Π.Η. για το έτος 2021 (διακήρυξη 3/2020).

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Φιλιάτες Θεσπρωτίας.

4 SHORT_DESCR

5 P: Πετρέλαιο κίνησης.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Όπως η 3/2020 διακήρυξη.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 089-211862

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 35/2020

3 --- LOT_NO   value: 1

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Προμήθεια υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες των Παραρτημάτων τού Κ.Κ.Π.Π.Η. για το έτος 2021 (διακήρυξη 3/2020).

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-07-16

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Ξούρας Ευάγγελος

ADDRESS: Φιλιάτες Θεσπρωτίας

TOWN: Φιλιάτες Θεσπρωτίας

POSTAL_CODE: 463 00

7 COUNTRY

PHONE: +30 2664022707

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 12467.00

5 VAL_TOTAL: 3699.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 35/2020

3 --- LOT_NO   value: 2

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Προμήθεια υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες των Παραρτημάτων τού Κ.Κ.Π.Π.Η. για το έτος 2021.

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-07-16

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Ξούρας Ευάγγελος

ADDRESS: Φιλιάτες Θεσπρωτίας

TOWN: Φιλιάτες Θεσπρωτίας

POSTAL_CODE: 463 00

7 COUNTRY

PHONE: +30 2664022707

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 277500.00

5 VAL_TOTAL: 51250.00

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Όπως η διακήρυξη 3/2020.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Αθήνα

INFO4: GR

4 COUNTRY

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Βλέπε διακήρυξη 3/2020 (ενότητα 3.4).

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Όπως η διεύθυνση του σημείου Ι.1)

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Ιωάννινα

INFO4: GR

4 COUNTRY

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-07-21

12+1