Przygotowywanie na miejscu i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Szumowie w okresie od 1.9.2020 do 31.7.2023

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 141-347260 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Zespół Szkół w Szumowie
Łomżyński (PL842) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro
Principali settori di attività Istruzione
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Łomżyński (PL842) altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2020-07-23 00:00:00
Scadenza 2020-10-28 00:00:00
Valori 2˙226˙083.00 PLN (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2020/S 084-199044

2020/S 084-199044 (bando di gara)

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-355630-001

1 DELETION_DATE: 20201028

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 141

2 DATE_PUB: 20200723

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 141-347260

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:347260-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.szkolaszumowo.pl

2 ORIGINAL_CPV: School-meal services

INFOCODE: 55523100

2 ORIGINAL_CPV: Meal-serving services

INFOCODE: 55320000

2 ORIGINAL_CPV: Meal-preparation services

INFOCODE: 55321000

2 ORIGINAL_CPV: Meal-cooking services

INFOCODE: 55322000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 2226083.00

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 084-199044

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200720

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Education

INFOCODE: L

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Szumowo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги, свързани с храната за ученически столове и бюфети

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Szumowo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Poskytování jídel pro školy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Szumowo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tjenesteydelser i forbindelse med skolemåltider

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Szumowo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Auslieferung von Schulmahlzeiten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Szumowo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες σχολικών γευμάτων

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Szumowo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: School-meal services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Szumowo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de comidas para escuelas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Szumowo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Koolisöögiteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Szumowo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kouluruokailupalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Szumowo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de restauration scolaire

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Szumowo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: School-meal services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Szumowo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge školskih obroka

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Szumowo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Iskolai ebédszolgáltatás

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Szumowo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di mensa scolastica

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Szumowo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Maisto mokykloms paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Szumowo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Skolas ēdināšanas nodrošināšanas pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Szumowo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta’ l-ikel għall-iskejjel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Szumowo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Verstrekken van schoolmaaltijden

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Szumowo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi w zakresie posiłków szkolnych

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Szumowo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de cantinas escolares

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Szumowo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de restaurant pentru şcoli

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Szumowo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Školské stravovanie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Szumowo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve dobave šolskih obrokov

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Szumowo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servering av skolmåltider

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Zespół Szkół w Szumowie

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Zespół Szkół w Szumowie

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 380380726

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Szkolna 14

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Szumowo

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 18–305

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Anna Dąbrowska-Komor

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 864768018

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: zsszumowo@wp.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 864769086

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.szkolaszumowo.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://www.zsszumowo.naszbip.pl/przetargi

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Przygotowywanie na miejscu i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Szumowie w okresie od 1.9.2020 do 31.7.2023

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: ZS.Sz.26.1.2020

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie na miejscu i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Szumowie w okresie od 1.9.2020 do 31.7.2023.

3 --- VAL_TOTAL   value: 2226083.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Zespół Szkół w Szumowie, ul. Szkolna 14, 18–305 Szumowo, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie na miejscu i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Szumowie w okresie od 1.9.2020 do 31.7.2023.

5 P: 2. W zakres zamówienia wchodzą następujące zadania:

5 P: a) zadanie I: organizacja kompleksowej usługi żywienia zbiorowego dla dzieci

5 P: W wieku od 3 do 6 lat; szczegółowy opis zadania stanowi załącznik nr 7 do SIWZ;

5 P: b) zadanie II: organizacja kompleksowej usługi żywienia zbiorowego dla dzieci szkolnych (uczęszczających do klas szkoły podstawowej); szczegółowy opis zadania stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Z uwagi na ograniczenie ilości wprowadzanych danych do ogłoszeń UE (okoliczności wynikające z ograniczeń technicznych, niezależnych od Zamawiającego) – nie ma możliwości wprowadzenia wszystkich niezbędnych informacji. Z tego względu należy zapoznać się z SIWZ i zał. do SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego http://www.zsszumowo.naszbip.pl/przetargi. Każdy z Wykonawców składających ofertę, zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) oraz dokument, w szczególności zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (dotyczy tylko sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa także Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia tych podmiotów. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia dla każdego z tych Podwykonawców. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca sporządzając JEDZ w części IV: „Kryteria kwalifikacji”, ograniczył się tylko do wypełnienia sekcji α „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji’’, bez uzupełniania pozostałych sekcji w części IV.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Zajęcia dodatkowe dla dzieci

AC_WEIGHTING: 40 %

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60 %

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Zespół Szkół w Szumowie w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest: Dyrektor Zespołu Szkół w Szumowie.

5 P: 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail:suasponte@suaponte.pl i pocztą tradycyjną.

5 P: 3. Szczegółowe informacje dot. danych osobowych zawarte są w SIWZ.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 084-199044

2 AWARD_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Przygotowywanie na miejscu i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Szumowie w okresie od 1.9.2020 do 31.7.2023.

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-07-02

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Vendix Cezary Laskowski

NATIONALID: 451096120

ADDRESS: al. Piłsudskiego 85

TOWN: Łomża

POSTAL_CODE: 18–400

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 2280685.99

5 VAL_TOTAL: 2226083.00

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uzp.gov.pl/kio

3 ADDRESS_MEDIATION_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Urząd Zamówień Publicznych

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uzp.gov.pl/kio

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-07-20

15+1