Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 141-347433 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Mesto Banská Bystrica
Banskobystrický kraj (SK032) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Banskobystrický kraj (SK032) altri
Paese SK; - country: SK
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2020-07-23 00:00:00
Scadenza 2020-10-29 00:00:00
Documenti di riferimento: 2020/S 117-284294

2020/S 117-284294 (bando di gara)

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-358344-001

1 DELETION_DATE: 20201029

1 FORM_LG_LIST: SK

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 141

2 DATE_PUB: 20200723

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 141-347433

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:347433-2020:TEXT:SK:HTML

2 LG_ORIG: SK

2 ISO_COUNTRY

INFO: SK

2 IA_URL_GENERAL: http://banskabystrica.sk

2 ORIGINAL_CPV: Architectural and related services

INFOCODE: 71200000

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 117-284294

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200721

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cлoвaшкo

3 --- TI_TOWN   value: Banská Bystrica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Архитектурни и свързани с тях услуги

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovensko

3 --- TI_TOWN   value: Banská Bystrica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Architektonické a související služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakiet

3 --- TI_TOWN   value: Banská Bystrica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Slowakei

3 --- TI_TOWN   value: Banská Bystrica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstleistungen von Architekturbüros

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Σλοβακία

3 --- TI_TOWN   value: Banská Bystrica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Αρχιτεκτονικές και συναφείς υπηρεσίες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakia

3 --- TI_TOWN   value: Banská Bystrica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Architectural and related services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslovaquia

3 --- TI_TOWN   value: Banská Bystrica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de arquitectura y servicios conexos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakkia

3 --- TI_TOWN   value: Banská Bystrica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Arhitektuuri- ja sellega seotud teenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakia

3 --- TI_TOWN   value: Banská Bystrica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Arkkitehtipalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovaquie

3 --- TI_TOWN   value: Banská Bystrica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services d'architecture

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slóvaic, an t

3 --- TI_TOWN   value: Banská Bystrica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Architectural and related services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovačka

3 --- TI_TOWN   value: Banská Bystrica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Arhitektonske i srodne usluge

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Szlovákia

3 --- TI_TOWN   value: Banská Bystrica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Építészeti és ezzel kapcsolatos szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovacchia

3 --- TI_TOWN   value: Banská Bystrica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi architettonici e servizi affini

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakija

3 --- TI_TOWN   value: Banská Bystrica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Architektūros ir susijusios paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovākija

3 --- TI_TOWN   value: Banská Bystrica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Arhitektūras un saistītie pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: is-Slovakkja

3 --- TI_TOWN   value: Banská Bystrica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' l-arkitettura u dawk relatati

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slowakije

3 --- TI_TOWN   value: Banská Bystrica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Słowacja

3 --- TI_TOWN   value: Banská Bystrica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi architektoniczne i podobne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslováquia

3 --- TI_TOWN   value: Banská Bystrica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de arquitectura e afins

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovacia

3 --- TI_TOWN   value: Banská Bystrica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de arhitectură şi servicii conexe

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovensko

3 --- TI_TOWN   value: Banská Bystrica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Architektonické a súvisiace služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovaška

3 --- TI_TOWN   value: Banská Bystrica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakien

3 --- TI_TOWN   value: Banská Bystrica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Arkitekttjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Mesto Banská Bystrica

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Mesto Banská Bystrica

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 00313271

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Československej armády 26

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Banská Bystrica

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 974 01

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Viera Sotníková

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 905317598

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: sotnikova.viera@gmail.com

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://banskabystrica.sk

3 CA_TYPE

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: Samospráva

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 002/NLZ/2020

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

4 CPV_SUPPLEMENTARY_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Predmetom zákazky je vypracovať a dodať verejnému obstarávateľovi v rozsahu a za podmienok podrobne stanovených v súťažných podkladoch, ako aj v súlade s rozhodnutiami príslušných orgánov - dokumentáciu pre územné rozhodnutie na stavbu Multifunkčná športová hala Banská Bystrica, vypracovať a dodať verejnému obstarávateľovi v rozsahu a za podmienok podrobne stanovených v súťažných podkladoch, ako aj v súlade s rozhodnutiami príslušných orgánov - dokumentáciu pre stavebné povolenie na stavbu Multifunkčná športová hala Banská Bystrica, vypracovať a dodať verejnému obstarávateľovi v rozsahu a za podmienok podrobne stanovených v súťažných podkladoch, ako aj v súlade s rozhodnutiami príslušných orgánov - dokumentáciu pre realizáciu stavby na stavbu Multifunkčná športová hala Banská Bystrica a vykonať odborný autorský dohľad v rozsahu podľa podmienok podrobne stanovených v súťažných podkladoch na stavbu Multifunkčná športová hala Banská Bystrica.

L: 4 --- key: (P)   value: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

L: 4 --- key: (P)   value: Zdôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti je uvedené v súťažných podkladoch.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO.

4 SHORT_DESCR

5 P: Predmetom zákazky je vypracovať a dodať verejnému obstarávateľovi v rozsahu a za podmienok podrobne stanovených v súťažných podkladoch, ako aj v súlade s rozhodnutiami príslušných orgánov:

5 P: — Dokumentáciu pre územné rozhodnutie na stavbu Multifunkčná športová hala Banská Bystrica,

5 P: — Dokumentáciu pre stavebné povolenie na stavbu Multifunkčná športová hala Banská Bystrica,

5 P: — Dokumentáciu pre realizáciu stavby na stavbu Multifunkčná športová hala Banská Bystrica,

5 P: — Vykonať odborný autorský dohľad.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 117-284294

2 AWARD_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_DISCONTINUED

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Verejný obstarávateľ zrušil verejné obstarávanie podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval.

L: 4 --- key: (P)   value: Zadávanie zákazky nebude predmetom opätovného uverejnenia.

L: 4 --- key: (P)   value: Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávania, ani obstarávanie inovácii a ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úrad pre verejné obstarávanie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Ružová dolina 10, P.O.Box 98

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bratislava

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 820 05

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 250264176

L: 4 --- key: (FAX)   value: +421 250264219

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uvo.gov.sk

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úrad pre verejné obstarávanie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Ružová dolina 10, P.O.Box 98

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bratislava

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 820 05

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 250264176

L: 4 --- key: (FAX)   value: +421 250264219

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uvo.gov.sk

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-07-21

12+1