Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov - zajištění výkonu TDS a BOZP

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 141-347490 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj (CZ052) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Královéhradecký kraj (CZ052) altri
Paese CS; - country: CZ
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2020-07-23 00:00:00
Scadenza 2020-10-28 00:00:00
Valori 380˙000.00 CZK (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2020/S 037-087683

2020/S 037-087683 (bando di gara)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-355581-001

1 DELETION_DATE: 20201028

1 FORM_LG_LIST: CS

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 141

2 DATE_PUB: 20200723

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 141-347490

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:347490-2020:TEXT:CS:HTML

2 LG_ORIG: CS

2 ISO_COUNTRY

INFO: CZ

2 IA_URL_GENERAL: http://www.kr-kralovehradecky.cz/

2 ORIGINAL_CPV: Engineering services

INFOCODE: 71300000

2 ORIGINAL_CPV: Architectural and building-surveying services

INFOCODE: 71251000

2 ORIGINAL_CPV: Health and safety consultancy services

INFOCODE: 71317210

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 380000.00

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 037-087683

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200720

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Чехия

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Инженерни услуги в строителството

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Technicko-inženýrské služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjekkiet

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ingeniørvirksomhed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tschechien

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Τσεχία

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες μηχανικού

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechia

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Engineering services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chequia

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de ingeniería

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšehhi

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Insener-tehnilised teenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšekki

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Insinööripalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tchéquie

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services d'ingénierie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: An tSeicia

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Engineering services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tehničke usluge

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Csehország

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mérnöki szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cechia

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di ingegneria

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čekija

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inžinerijos paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čehija

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inženiertehniskie pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Iċ-Ċekja

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' l-inġinerija

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tsjechië

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstverlening door ingenieurs

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechy

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi inżynieryjne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chéquia

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de engenharia

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cehia

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de inginerie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inžinierske služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inženirske storitve

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjeckien

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ingenjörstjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Královéhradecký kraj

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Královéhradecký kraj

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 70889546

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Pivovarské náměstí 1245

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Hradec Králové

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 500 03

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: JUDr. Ivona Marčišin

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 495817479

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: ivmarcisin@kr-kralovehradecky.cz

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.kr-kralovehradecky.cz/

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov - zajištění výkonu TDS a BOZP

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov“. Příkazník bude provádět svou činnost každý den (vč. sobot, nedělí, svátků), a to v rozsahu alespoň 2 hodin denně. Rozsah své činnosti přitom vždy zaznamená zápisem do stavebního deníku nebo deníku TDS. Nejméně 1x za 7 dnů proběhne kontrolní den vč. vyhotovení zápisu. Pokud to bude stav prací vyžadovat, je zadavatel v rámci plnění požadovat i častější kontroly, nebo i konání mimořádného kontrolního dne.

3 --- VAL_TOTAL   value: 380000.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Obecným místem plnění je Královéhradecký kraj. Místem plnění veřejné zakázky je Oblastní nemocnice Jičín, a.s., areál nemocnice Nový Bydžov, Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov, ČESKÁ REPUBLIKA.

4 SHORT_DESCR

5 P: Stavební práce budou realizovány podle projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby, zpracované v 10/2016, revize v 06/2018, pod číslem zakázky: 160409, zpracované společností Energy Benefit Centre, a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, ČESKÁ REPUBLIKA, IČO 290 29 210 a dále podle projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby zpracované v 9/2019 pod číslem zakázky: 190153, zpracované taktéž společností Energy Benefit Centre, a.s.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky

AC_WEIGHTING: 20 %

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 80 %

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Předmět veřejné zakázky je součástí projektu s názvem Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov objekt č.p. 493 a Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov objekt ZZS, který je předmětem žádosti o podporu z Operačního programu životního prostředí.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 037-087683

2 AWARD_CONTRACT

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-07-17

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 4

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Tunica Trade, s.r.o.

NATIONALID: 06232906

ADDRESS: Pobřežní 394/12

TOWN: Praha 8

POSTAL_CODE: 186 00

7 COUNTRY

PHONE: +420 733120640

E_MAIL: info@tunica.cz

URL: www.tunica.cz

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 680000.00

5 VAL_TOTAL: 380000.00

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: tř. Kpt. Jaroše 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brno

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 604 55

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 542167111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: posta@uohs.cz

L: 4 --- key: (FAX)   value: +420 542167112

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uohs.cz/

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

L: 4 --- key: (P)   value: Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

L: 4 --- key: (P)   value: Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

L: 4 --- key: (P)   value: Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

L: 4 --- key: (P)   value: Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

L: 4 --- key: (P)   value: Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

L: 4 --- key: (P)   value: Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

L: 4 --- key: (P)   value: Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: tř. Kpt. Jaroše 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brno

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 604 55

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 542167111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: posta@uohs.cz

L: 4 --- key: (FAX)   value: +420 542167112

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uohs.cz/

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-07-20

12+1