Podzemní parkovací objekt ul. Budovatelská, Ostrava-Poruba

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 141-347517 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba
Moravskoslezský kraj (CZ080) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Moravskoslezský kraj (CZ080) altri
Paese CS; - country: CZ
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2020-07-23 00:00:00
Scadenza 2020-10-28 00:00:00
Valori 3˙160˙000.00 CZK (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2020/S 078-184401

2020/S 078-184401 (bando di gara)

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-355936-001

1 DELETION_DATE: 20201028

1 FORM_LG_LIST: CS

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 141

2 DATE_PUB: 20200723

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 141-347517

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:347517-2020:TEXT:CS:HTML

2 LG_ORIG: CS

2 ISO_COUNTRY

INFO: CZ

2 IA_URL_GENERAL: https://poruba.ostrava.cz/cs

2 ORIGINAL_CPV: Architectural and related services

INFOCODE: 71200000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 3160000.00

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 078-184401

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200720

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Чехия

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Архитектурни и свързани с тях услуги

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Architektonické a související služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjekkiet

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tschechien

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstleistungen von Architekturbüros

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Τσεχία

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Αρχιτεκτονικές και συναφείς υπηρεσίες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechia

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Architectural and related services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chequia

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de arquitectura y servicios conexos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšehhi

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Arhitektuuri- ja sellega seotud teenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšekki

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Arkkitehtipalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tchéquie

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services d'architecture

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: An tSeicia

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Architectural and related services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Arhitektonske i srodne usluge

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Csehország

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Építészeti és ezzel kapcsolatos szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cechia

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi architettonici e servizi affini

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čekija

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Architektūros ir susijusios paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čehija

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Arhitektūras un saistītie pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Iċ-Ċekja

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' l-arkitettura u dawk relatati

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tsjechië

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechy

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi architektoniczne i podobne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chéquia

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de arquitectura e afins

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cehia

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de arhitectură şi servicii conexe

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Architektonické a súvisiace služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjeckien

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Arkitekttjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 00845451

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Klimkovická 55/28

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Ostrava - Poruba

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 708 56

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Pavla Pipreková, odbor investiční

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 599480327

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: ppiprekova@moporuba.cz

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://poruba.ostrava.cz/cs

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://www.tenderarena.cz/profily/ostrava-poruba

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Podzemní parkovací objekt ul. Budovatelská, Ostrava-Poruba

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Předmětem plnění veřejné zakázky je:

L: 4 --- key: (P)   value: — vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, jeho příloh a prováděcích vyhlášek a dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jeho příloh a prováděcích vyhlášek,

L: 4 --- key: (P)   value: — výkon inženýrské činnosti za účelem vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení,

L: 4 --- key: (P)   value: — autorský dozor po dobu realizace stavby.

3 --- VAL_TOTAL   value: 3160000.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Místem plnění je ulice Budovatelská v Ostravě-Porubě a sídlo vybraného dodavatele.

4 SHORT_DESCR

5 P: DÚR, DSP za účelem připomínkování:

5 P: 1x v listinném vyhotovení,

5 P: 1x elektronicky na elektronickém nosiči dat.

5 P: DÚR, DSP se zapracovanými připomínkami objednatele:

5 P: 1x v listinném vyhotovení,

5 P: 1x elektronicky na elektronickém nosiči dat.

5 P: DÚR, DSP ověřená stavebním úřadem:

5 P: 1x v listinném vyhotovení,

5 P: 1x elektronicky na elektronickém nosiči dat.

5 P: DPS za účelem připomínkování:

5 P: 1x v listinném vyhotovení,

5 P: 1x elektronicky na elektronickém nosiči dat.

5 P: DPS se zapracovanými připomínkami objednatele:

5 P: 6x v listinném vyhotovení,

5 P: 2x v elektronickém formátu na elektronickém nosiči dat - více v ZD,

5 P: Inženýrská činnost a autorský dozor.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Zkušenosti osob, které se mají přímo podílet na plnění VZ

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 70

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Realizace projekčních prací, včetně vydání všech potřebných rozhodnutí, se předpokládá 15 měsíců. Autorský dozor bude realizován až při vlastní realizaci stavby.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 078-184401

2 AWARD_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Podzemní parkovací objekt ul. Budovatelská, Ostrava-Poruba

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-07-09

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Chválek Ateliér, s.r.o.

NATIONALID: 05725674

ADDRESS: Kafkova 1064/12

TOWN: Ostrava

POSTAL_CODE: 702 00

7 COUNTRY

PHONE: +420 595693257

E_MAIL: info@chvalekatelier.cz

URL: https://www.chvalekatelier.cz/

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 5500000.00

5 VAL_TOTAL: 3160000.00

4 LIKELY_SUBCONTRACTED

L: 4 --- key: (PCT_SUBCONTRACTING)   value: 16

4 INFO_ADD_SUBCONTRACTING

5 P: Statika 10 %, požární řešení 3 %, dopravní řešení 3 %

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: tř. Kpt. Jaroše 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brno

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 604 55

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 542167111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: posta@uohs.cz

L: 4 --- key: (FAX)   value: +420 542167112

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uohs.cz/

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

L: 4 --- key: (P)   value: Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

L: 4 --- key: (P)   value: Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

L: 4 --- key: (P)   value: Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

L: 4 --- key: (P)   value: Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

L: 4 --- key: (P)   value: Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

L: 4 --- key: (P)   value: Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

L: 4 --- key: (P)   value: Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: tř. Kpt. Jaroše 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brno

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 604 55

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 542167111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: posta@uohs.cz

L: 4 --- key: (FAX)   value: +420 542167112

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uohs.cz/

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-07-20

12+1