Okvirni sporazum za nakup zdravstvenega materiala

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 142-349139 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Zdravstveni dom Kočevje
SLOVENIJA (SI) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività Salute
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione SLOVENIJA (SI) altri
Paese SL; - country: SI
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2020-07-24 00:00:00
Scadenza 2020-10-29 00:00:00
Valori 672˙307.99 EUR (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2018/S 155-355507

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-358126-001

1 DELETION_DATE: 20201029

1 FORM_LG_LIST: SL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 142

2 DATE_PUB: 20200724

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 142-349139

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:349139-2020:TEXT:SL:HTML

2 LG_ORIG: SL

2 ISO_COUNTRY

INFO: SI

2 IA_URL_GENERAL: http://www.zdkocevje.si

2 ORIGINAL_CPV: Medical equipments

INFOCODE: 33100000

2 ORIGINAL_CPV: Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

INFOCODE: 33141000

2 ORIGINAL_CPV: Sterilisation, disinfection and hygiene devices

INFOCODE: 33191000

2 ORIGINAL_CPV: Pharmaceutical products

INFOCODE: 33600000

2 ORIGINAL_CPV: Reagents and contrast media

INFOCODE: 33696000

2 ORIGINAL_CPV: Medical consumables

INFOCODE: 33140000

2 ORIGINAL_CPV: Dental and subspecialty instruments and devices

INFOCODE: 33130000

2 ORIGINAL_CPV: Orthodontic devices

INFOCODE: 33135000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 672307.99

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2018/S 155-355507

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200721

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Health

INFOCODE: H

2 HEADING: 01B03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cлoвeния

3 --- TI_TOWN   value: Kočevje

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Медицинско оборудване

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovinsko

3 --- TI_TOWN   value: Kočevje

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zdravotnické přístroje

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenien

3 --- TI_TOWN   value: Kočevje

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicinsk udstyr

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slowenien

3 --- TI_TOWN   value: Kočevje

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medizinische Geräte

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Σλοβενία

3 --- TI_TOWN   value: Kočevje

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ιατρικές συσκευές

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenia

3 --- TI_TOWN   value: Kočevje

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medical equipments

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslovenia

3 --- TI_TOWN   value: Kočevje

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Equipamiento médico

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sloveenia

3 --- TI_TOWN   value: Kočevje

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Meditsiiniseadmed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenia

3 --- TI_TOWN   value: Kočevje

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lääketieteelliset laitteet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovénie

3 --- TI_TOWN   value: Kočevje

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Équipements médicaux

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slóivéin, an t

3 --- TI_TOWN   value: Kočevje

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medical equipments

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenija

3 --- TI_TOWN   value: Kočevje

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicinske naprave

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Szlovénia

3 --- TI_TOWN   value: Kočevje

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Orvosi felszerelések

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenia

3 --- TI_TOWN   value: Kočevje

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Apparecchiature mediche

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovėnija

3 --- TI_TOWN   value: Kočevje

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicinos įranga

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovānija

3 --- TI_TOWN   value: Kočevje

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicīniskās ierīces

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: is-Slovenja

3 --- TI_TOWN   value: Kočevje

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tagħmir mediku

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenië

3 --- TI_TOWN   value: Kočevje

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medische apparatuur

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Słowenia

3 --- TI_TOWN   value: Kočevje

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Urządzenia medyczne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslovénia

3 --- TI_TOWN   value: Kočevje

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Equipamento médico

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenia

3 --- TI_TOWN   value: Kočevje

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Echipamente medicale

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovinsko

3 --- TI_TOWN   value: Kočevje

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zdravotnícke vybavenie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenija

3 --- TI_TOWN   value: Kočevje

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicinska oprema

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenien

3 --- TI_TOWN   value: Kočevje

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicinsk utrustning

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Zdravstveni dom Kočevje

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Zdravstveni dom Kočevje

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 5170001000

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Roška cesta 18

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Kočevje

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1330

INFO4: SI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Primož Velikonja

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +386 40984474

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: info@zdkocevje.si

L: 4 --- key: (FAX)   value: +386 18939035

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.zdkocevje.si

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Okvirni sporazum za nakup zdravstvenega materiala

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Javno naročilo zajema nakup in dobavo sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in ostalega zdravstvenega materiala, za potrebe naročnika.

3 --- VAL_TOTAL   value: 672307.99

3 LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: 1. Sklop: Sanitetni material; 1. podsklop: obvezilni material

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: ZD Kočevje

4 SHORT_DESCR

5 P: Seznam sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in ostalega zdravstvenega materiala, ki je predmet javnega naročila, je podrobneje opredeljen v dokumentih Popisi, ki so pripravljeni ločeno za vsak podsklop.

5 P: Ponudniki lahko oddajo ponudbo za celotno javno naročilo, za posamezni sklop ali za posamezni razpisani podsklop. Pogoj naročnika je, da ponudniki ponudijo v posameznem podsklopu ponudbo za vse razpisane izdelke, kar pomeni, da ne morejo ponuditi posameznih izdelkov znotraj posameznega podsklopa.

5 P: Naročnik bo skladno z merili, določenimi v razdelku C) Merila za izbiro najugodnejše ponudbe v Navodilih, z najugodnejšim ponudnikom v vsakem posameznem podsklopu sklenil okvirni sporazum za obdobje dveh let. Naročnik bo oddal posamezna javna naročila na podlagi pogojev iz okvirnega sporazuma. Naročnik si pridržuje pravico okvirni sporazum predčasno prekiniti pod pogoji in iz razlogov, navedenih v obrazcu »OBR-Vzorec okvirnega sporazuma«.

5 P: Naročnik se ne zavezuje, da bo za vsak nakup, ki izpolnjuje kriterije za predmet tega javnega naročanja, izbral ponudnika, s katerim ima sklenjen okvirni sporazum, temveč lahko eno ali več posameznih naročil odda v okviru ločenega javnega naročila.

5 P: Naročnik se ne zavezuje oddati določenega minimalnega števila povpraševanj in naročil, saj je število bodočih povpraševanj in naročil objektivno nedoločljivo in je odvisno od večih dejavnikov, predvsem od potreb naročnika in višine zagotovljenih sredstev. Ponudniki ponudbo za sklenitev okvirnega sporazuma podajajo z zavedanjem, da naročnik ne bo povrnil stroškov priprave ponudbe ali nastale škode v primeru, da ne odda povpraševanj ali naročil v času veljavnosti okvirnega sporazuma ali v primeru, da pride do predčasnega razdora veljavnosti okvirnega sporazuma. Naročnik se s sklenitvijo okvirnega sporazuma ne zavezuje k nakupu minimalnih količin.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: 1. SKLOP: SANITETNI MATERIAL; 2. podsklop: opornice in drugi pripomočki za imobilizacijo

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: ZD Kočevje

4 SHORT_DESCR

5 P: Seznam sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in ostalega zdravstvenega materiala, ki je predmet javnega naročila, je podrobneje opredeljen v dokumentih Popisi, ki so pripravljeni ločeno za vsak podsklop.

5 P

5 P: Ponudniki lahko oddajo ponudbo za celotno javno naročilo, za posamezni sklop ali za posamezni razpisani podsklop. Pogoj naročnika je, da ponudniki ponudijo v posameznem podsklopu ponudbo za vse razpisane izdelke, kar pomeni, da ne morejo ponuditi posameznih izdelkov znotraj posameznega podsklopa.

5 P

5 P: Naročnik bo skladno z merili, določenimi v razdelku C) Merila za izbiro najugodnejše ponudbe v Navodilih, z najugodnejšim ponudnikom v vsakem posameznem podsklopu sklenil okvirni sporazum za obdobje dveh let. Naročnik bo oddal posamezna javna naročila na podlagi pogojev iz okvirnega sporazuma. Naročnik si pridržuje pravico okvirni sporazum predčasno prekiniti pod pogoji in iz razlogov, navedenih v obrazcu »OBR-Vzorec okvirnega sporazuma«.

5 P

5 P: Naročnik se ne zavezuje, da bo za vsak nakup, ki izpolnjuje kriterije za predmet tega javnega naročanja, izbral ponudnika, s katerim ima sklenjen okvirni sporazum, temveč lahko eno ali več posameznih naročil odda v okviru ločenega javnega naročila.

5 P

5 P: Naročnik se ne zavezuje oddati določenega minimalnega števila povpraševanj in naročil, saj je število bodočih povpraševanj in naročil objektivno nedoločljivo in je odvisno od večih dejavnikov, predvsem od potreb naročnika in višine zagotovljenih sredstev. Ponudniki ponudbo za sklenitev okvirnega sporazuma podajajo z zavedanjem, da naročnik ne bo povrnil stroškov priprave ponudbe ali nastale škode v primeru, da ne odda povpraševanj ali naročil v času veljavnosti okvirnega sporazuma ali v primeru, da pride do predčasnega razdora veljavnosti okvirnega sporazuma. Naročnik se s sklenitvijo okvirnega sporazuma ne zavezuje k nakupu minimalnih količin.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: 1. SKLOP: SANITETNI MATERIAL; 3. podsklop: sodobne medicinske obloge

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 3

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: ZD Kočevje

4 SHORT_DESCR

5 P: Seznam sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in ostalega zdravstvenega materiala, ki je predmet javnega naročila, je podrobneje opredeljen v dokumentih Popisi, ki so pripravljeni ločeno za vsak podsklop.

5 P

5 P: Ponudniki lahko oddajo ponudbo za celotno javno naročilo, za posamezni sklop ali za posamezni razpisani podsklop. Pogoj naročnika je, da ponudniki ponudijo v posameznem podsklopu ponudbo za vse razpisane izdelke, kar pomeni, da ne morejo ponuditi posameznih izdelkov znotraj posameznega podsklopa.

5 P

5 P: Naročnik bo skladno z merili, določenimi v razdelku C) Merila za izbiro najugodnejše ponudbe v Navodilih, z najugodnejšim ponudnikom v vsakem posameznem podsklopu sklenil okvirni sporazum za obdobje dveh let. Naročnik bo oddal posamezna javna naročila na podlagi pogojev iz okvirnega sporazuma. Naročnik si pridržuje pravico okvirni sporazum predčasno prekiniti pod pogoji in iz razlogov, navedenih v obrazcu »OBR-Vzorec okvirnega sporazuma«.

5 P

5 P: Naročnik se ne zavezuje, da bo za vsak nakup, ki izpolnjuje kriterije za predmet tega javnega naročanja, izbral ponudnika, s katerim ima sklenjen okvirni sporazum, temveč lahko eno ali več posameznih naročil odda v okviru ločenega javnega naročila.

5 P

5 P: Naročnik se ne zavezuje oddati določenega minimalnega števila povpraševanj in naročil, saj je število bodočih povpraševanj in naročil objektivno nedoločljivo in je odvisno od večih dejavnikov, predvsem od potreb naročnika in višine zagotovljenih sredstev. Ponudniki ponudbo za sklenitev okvirnega sporazuma podajajo z zavedanjem, da naročnik ne bo povrnil stroškov priprave ponudbe ali nastale škode v primeru, da ne odda povpraševanj ali naročil v času veljavnosti okvirnega sporazuma ali v primeru, da pride do predčasnega razdora veljavnosti okvirnega sporazuma. Naročnik se s sklenitvijo okvirnega sporazuma ne zavezuje k nakupu minimalnih količin.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: 2. SKLOP: ZDRAVSTVENI MATERIAL; 1. podsklop: igle, brizge, kanile

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 4

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: ZD Kočevje

4 SHORT_DESCR

5 P: Seznam sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in ostalega zdravstvenega materiala, ki je predmet javnega naročila, je podrobneje opredeljen v dokumentih Popisi, ki so pripravljeni ločeno za vsak podsklop.

5 P

5 P: Ponudniki lahko oddajo ponudbo za celotno javno naročilo, za posamezni sklop ali za posamezni razpisani podsklop. Pogoj naročnika je, da ponudniki ponudijo v posameznem podsklopu ponudbo za vse razpisane izdelke, kar pomeni, da ne morejo ponuditi posameznih izdelkov znotraj posameznega podsklopa.

5 P

5 P: Naročnik bo skladno z merili, določenimi v razdelku C) Merila za izbiro najugodnejše ponudbe v Navodilih, z najugodnejšim ponudnikom v vsakem posameznem podsklopu sklenil okvirni sporazum za obdobje dveh let. Naročnik bo oddal posamezna javna naročila na podlagi pogojev iz okvirnega sporazuma. Naročnik si pridržuje pravico okvirni sporazum predčasno prekiniti pod pogoji in iz razlogov, navedenih v obrazcu »OBR-Vzorec okvirnega sporazuma«.

5 P

5 P: Naročnik se ne zavezuje, da bo za vsak nakup, ki izpolnjuje kriterije za predmet tega javnega naročanja, izbral ponudnika, s katerim ima sklenjen okvirni sporazum, temveč lahko eno ali več posameznih naročil odda v okviru ločenega javnega naročila.

5 P

5 P: Naročnik se ne zavezuje oddati določenega minimalnega števila povpraševanj in naročil, saj je število bodočih povpraševanj in naročil objektivno nedoločljivo in je odvisno od večih dejavnikov, predvsem od potreb naročnika in višine zagotovljenih sredstev. Ponudniki ponudbo za sklenitev okvirnega sporazuma podajajo z zavedanjem, da naročnik ne bo povrnil stroškov priprave ponudbe ali nastale škode v primeru, da ne odda povpraševanj ali naročil v času veljavnosti okvirnega sporazuma ali v primeru, da pride do predčasnega razdora veljavnosti okvirnega sporazuma. Naročnik se s sklenitvijo okvirnega sporazuma ne zavezuje k nakupu minimalnih količin.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: 2. SKLOP: ZDRAVSTVENI MATERIAL; 2. podsklop: skalpeli, kateter, šivalni material

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 5

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: ZD Kočevje

4 SHORT_DESCR

5 P: Seznam sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in ostalega zdravstvenega materiala, ki je predmet javnega naročila, je podrobneje opredeljen v dokumentih Popisi, ki so pripravljeni ločeno za vsak podsklop.

5 P

5 P: Ponudniki lahko oddajo ponudbo za celotno javno naročilo, za posamezni sklop ali za posamezni razpisani podsklop. Pogoj naročnika je, da ponudniki ponudijo v posameznem podsklopu ponudbo za vse razpisane izdelke, kar pomeni, da ne morejo ponuditi posameznih izdelkov znotraj posameznega podsklopa.

5 P

5 P: Naročnik bo skladno z merili, določenimi v razdelku C) Merila za izbiro najugodnejše ponudbe v Navodilih, z najugodnejšim ponudnikom v vsakem posameznem podsklopu sklenil okvirni sporazum za obdobje dveh let. Naročnik bo oddal posamezna javna naročila na podlagi pogojev iz okvirnega sporazuma. Naročnik si pridržuje pravico okvirni sporazum predčasno prekiniti pod pogoji in iz razlogov, navedenih v obrazcu »OBR-Vzorec okvirnega sporazuma«.

5 P

5 P: Naročnik se ne zavezuje, da bo za vsak nakup, ki izpolnjuje kriterije za predmet tega javnega naročanja, izbral ponudnika, s katerim ima sklenjen okvirni sporazum, temveč lahko eno ali več posameznih naročil odda v okviru ločenega javnega naročila.

5 P

5 P: Naročnik se ne zavezuje oddati določenega minimalnega števila povpraševanj in naročil, saj je število bodočih povpraševanj in naročil objektivno nedoločljivo in je odvisno od večih dejavnikov, predvsem od potreb naročnika in višine zagotovljenih sredstev. Ponudniki ponudbo za sklenitev okvirnega sporazuma podajajo z zavedanjem, da naročnik ne bo povrnil stroškov priprave ponudbe ali nastale škode v primeru, da ne odda povpraševanj ali naročil v času veljavnosti okvirnega sporazuma ali v primeru, da pride do predčasnega razdora veljavnosti okvirnega sporazuma. Naročnik se s sklenitvijo okvirnega sporazuma ne zavezuje k nakupu minimalnih količin.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: 2. SKLOP: ZDRAVSTVENI MATERIAL; 3. podsklop: maske in tubusi

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 6

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: ZD Kočevje

4 SHORT_DESCR

5 P: Seznam sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in ostalega zdravstvenega materiala, ki je predmet javnega naročila, je podrobneje opredeljen v dokumentih Popisi, ki so pripravljeni ločeno za vsak podsklop.

5 P

5 P: Ponudniki lahko oddajo ponudbo za celotno javno naročilo, za posamezni sklop ali za posamezni razpisani podsklop. Pogoj naročnika je, da ponudniki ponudijo v posameznem podsklopu ponudbo za vse razpisane izdelke, kar pomeni, da ne morejo ponuditi posameznih izdelkov znotraj posameznega podsklopa.

5 P

5 P: Naročnik bo skladno z merili, določenimi v razdelku C) Merila za izbiro najugodnejše ponudbe v Navodilih, z najugodnejšim ponudnikom v vsakem posameznem podsklopu sklenil okvirni sporazum za obdobje dveh let. Naročnik bo oddal posamezna javna naročila na podlagi pogojev iz okvirnega sporazuma. Naročnik si pridržuje pravico okvirni sporazum predčasno prekiniti pod pogoji in iz razlogov, navedenih v obrazcu »OBR-Vzorec okvirnega sporazuma«.

5 P

5 P: Naročnik se ne zavezuje, da bo za vsak nakup, ki izpolnjuje kriterije za predmet tega javnega naročanja, izbral ponudnika, s katerim ima sklenjen okvirni sporazum, temveč lahko eno ali več posameznih naročil odda v okviru ločenega javnega naročila.

5 P

5 P: Naročnik se ne zavezuje oddati določenega minimalnega števila povpraševanj in naročil, saj je število bodočih povpraševanj in naročil objektivno nedoločljivo in je odvisno od večih dejavnikov, predvsem od potreb naročnika in višine zagotovljenih sredstev. Ponudniki ponudbo za sklenitev okvirnega sporazuma podajajo z zavedanjem, da naročnik ne bo povrnil stroškov priprave ponudbe ali nastale škode v primeru, da ne odda povpraševanj ali naročil v času veljavnosti okvirnega sporazuma ali v primeru, da pride do predčasnega razdora veljavnosti okvirnega sporazuma. Naročnik se s sklenitvijo okvirnega sporazuma ne zavezuje k nakupu minimalnih količin.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: 3. SKLOP: OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL; 1. podsklop: ostali zdravstveni potrošni material

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 7

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: ZD Kočevje

4 SHORT_DESCR

5 P: Seznam sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in ostalega zdravstvenega materiala, ki je predmet javnega naročila, je podrobneje opredeljen v dokumentih Popisi, ki so pripravljeni ločeno za vsak podsklop.

5 P

5 P: Ponudniki lahko oddajo ponudbo za celotno javno naročilo, za posamezni sklop ali za posamezni razpisani podsklop. Pogoj naročnika je, da ponudniki ponudijo v posameznem podsklopu ponudbo za vse razpisane izdelke, kar pomeni, da ne morejo ponuditi posameznih izdelkov znotraj posameznega podsklopa.

5 P

5 P: Naročnik bo skladno z merili, določenimi v razdelku C) Merila za izbiro najugodnejše ponudbe v Navodilih, z najugodnejšim ponudnikom v vsakem posameznem podsklopu sklenil okvirni sporazum za obdobje dveh let. Naročnik bo oddal posamezna javna naročila na podlagi pogojev iz okvirnega sporazuma. Naročnik si pridržuje pravico okvirni sporazum predčasno prekiniti pod pogoji in iz razlogov, navedenih v obrazcu »OBR-Vzorec okvirnega sporazuma«.

5 P

5 P: Naročnik se ne zavezuje, da bo za vsak nakup, ki izpolnjuje kriterije za predmet tega javnega naročanja, izbral ponudnika, s katerim ima sklenjen okvirni sporazum, temveč lahko eno ali več posameznih naročil odda v okviru ločenega javnega naročila.

5 P

5 P: Naročnik se ne zavezuje oddati določenega minimalnega števila povpraševanj in naročil, saj je število bodočih povpraševanj in naročil objektivno nedoločljivo in je odvisno od večih dejavnikov, predvsem od potreb naročnika in višine zagotovljenih sredstev. Ponudniki ponudbo za sklenitev okvirnega sporazuma podajajo z zavedanjem, da naročnik ne bo povrnil stroškov priprave ponudbe ali nastale škode v primeru, da ne odda povpraševanj ali naročil v času veljavnosti okvirnega sporazuma ali v primeru, da pride do predčasnega razdora veljavnosti okvirnega sporazuma. Naročnik se s sklenitvijo okvirnega sporazuma ne zavezuje k nakupu minimalnih količin.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: 3. SKLOP: OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL; 2. podsklop: sterilizacija

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 8

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: ZD Kočevje

4 SHORT_DESCR

5 P: Seznam sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in ostalega zdravstvenega materiala, ki je predmet javnega naročila, je podrobneje opredeljen v dokumentih Popisi, ki so pripravljeni ločeno za vsak podsklop.

5 P

5 P: Ponudniki lahko oddajo ponudbo za celotno javno naročilo, za posamezni sklop ali za posamezni razpisani podsklop. Pogoj naročnika je, da ponudniki ponudijo v posameznem podsklopu ponudbo za vse razpisane izdelke, kar pomeni, da ne morejo ponuditi posameznih izdelkov znotraj posameznega podsklopa.

5 P

5 P: Naročnik bo skladno z merili, določenimi v razdelku C) Merila za izbiro najugodnejše ponudbe v Navodilih, z najugodnejšim ponudnikom v vsakem posameznem podsklopu sklenil okvirni sporazum za obdobje dveh let. Naročnik bo oddal posamezna javna naročila na podlagi pogojev iz okvirnega sporazuma. Naročnik si pridržuje pravico okvirni sporazum predčasno prekiniti pod pogoji in iz razlogov, navedenih v obrazcu »OBR-Vzorec okvirnega sporazuma«.

5 P

5 P: Naročnik se ne zavezuje, da bo za vsak nakup, ki izpolnjuje kriterije za predmet tega javnega naročanja, izbral ponudnika, s katerim ima sklenjen okvirni sporazum, temveč lahko eno ali več posameznih naročil odda v okviru ločenega javnega naročila.

5 P

5 P: Naročnik se ne zavezuje oddati določenega minimalnega števila povpraševanj in naročil, saj je število bodočih povpraševanj in naročil objektivno nedoločljivo in je odvisno od večih dejavnikov, predvsem od potreb naročnika in višine zagotovljenih sredstev. Ponudniki ponudbo za sklenitev okvirnega sporazuma podajajo z zavedanjem, da naročnik ne bo povrnil stroškov priprave ponudbe ali nastale škode v primeru, da ne odda povpraševanj ali naročil v času veljavnosti okvirnega sporazuma ali v primeru, da pride do predčasnega razdora veljavnosti okvirnega sporazuma. Naročnik se s sklenitvijo okvirnega sporazuma ne zavezuje k nakupu minimalnih količin.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: 4. SKLOP: ZAŠČITNA SREDSTVA; 1. podsklop: zaščitna sredstva

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 9

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: ZD Kočevje

4 SHORT_DESCR

5 P: Seznam sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in ostalega zdravstvenega materiala, ki je predmet javnega naročila, je podrobneje opredeljen v dokumentih Popisi, ki so pripravljeni ločeno za vsak podsklop.

5 P

5 P: Ponudniki lahko oddajo ponudbo za celotno javno naročilo, za posamezni sklop ali za posamezni razpisani podsklop. Pogoj naročnika je, da ponudniki ponudijo v posameznem podsklopu ponudbo za vse razpisane izdelke, kar pomeni, da ne morejo ponuditi posameznih izdelkov znotraj posameznega podsklopa.

5 P

5 P: Naročnik bo skladno z merili, določenimi v razdelku C) Merila za izbiro najugodnejše ponudbe v Navodilih, z najugodnejšim ponudnikom v vsakem posameznem podsklopu sklenil okvirni sporazum za obdobje dveh let. Naročnik bo oddal posamezna javna naročila na podlagi pogojev iz okvirnega sporazuma. Naročnik si pridržuje pravico okvirni sporazum predčasno prekiniti pod pogoji in iz razlogov, navedenih v obrazcu »OBR-Vzorec okvirnega sporazuma«.

5 P

5 P: Naročnik se ne zavezuje, da bo za vsak nakup, ki izpolnjuje kriterije za predmet tega javnega naročanja, izbral ponudnika, s katerim ima sklenjen okvirni sporazum, temveč lahko eno ali več posameznih naročil odda v okviru ločenega javnega naročila.

5 P

5 P: Naročnik se ne zavezuje oddati določenega minimalnega števila povpraševanj in naročil, saj je število bodočih povpraševanj in naročil objektivno nedoločljivo in je odvisno od večih dejavnikov, predvsem od potreb naročnika in višine zagotovljenih sredstev. Ponudniki ponudbo za sklenitev okvirnega sporazuma podajajo z zavedanjem, da naročnik ne bo povrnil stroškov priprave ponudbe ali nastale škode v primeru, da ne odda povpraševanj ali naročil v času veljavnosti okvirnega sporazuma ali v primeru, da pride do predčasnega razdora veljavnosti okvirnega sporazuma. Naročnik se s sklenitvijo okvirnega sporazuma ne zavezuje k nakupu minimalnih količin.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: 5. SKLOP: LABORATORIJSKI MATERIAL; 1. podsklop: laboratorijski material

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 10

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: ZD Kočevje

4 SHORT_DESCR

5 P: Seznam sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in ostalega zdravstvenega materiala, ki je predmet javnega naročila, je podrobneje opredeljen v dokumentih Popisi, ki so pripravljeni ločeno za vsak podsklop.

5 P

5 P: Ponudniki lahko oddajo ponudbo za celotno javno naročilo, za posamezni sklop ali za posamezni razpisani podsklop. Pogoj naročnika je, da ponudniki ponudijo v posameznem podsklopu ponudbo za vse razpisane izdelke, kar pomeni, da ne morejo ponuditi posameznih izdelkov znotraj posameznega podsklopa.

5 P

5 P: Naročnik bo skladno z merili, določenimi v razdelku C) Merila za izbiro najugodnejše ponudbe v Navodilih, z najugodnejšim ponudnikom v vsakem posameznem podsklopu sklenil okvirni sporazum za obdobje dveh let. Naročnik bo oddal posamezna javna naročila na podlagi pogojev iz okvirnega sporazuma. Naročnik si pridržuje pravico okvirni sporazum predčasno prekiniti pod pogoji in iz razlogov, navedenih v obrazcu »OBR-Vzorec okvirnega sporazuma«.

5 P

5 P: Naročnik se ne zavezuje, da bo za vsak nakup, ki izpolnjuje kriterije za predmet tega javnega naročanja, izbral ponudnika, s katerim ima sklenjen okvirni sporazum, temveč lahko eno ali več posameznih naročil odda v okviru ločenega javnega naročila.

5 P

5 P: Naročnik se ne zavezuje oddati določenega minimalnega števila povpraševanj in naročil, saj je število bodočih povpraševanj in naročil objektivno nedoločljivo in je odvisno od večih dejavnikov, predvsem od potreb naročnika in višine zagotovljenih sredstev. Ponudniki ponudbo za sklenitev okvirnega sporazuma podajajo z zavedanjem, da naročnik ne bo povrnil stroškov priprave ponudbe ali nastale škode v primeru, da ne odda povpraševanj ali naročil v času veljavnosti okvirnega sporazuma ali v primeru, da pride do predčasnega razdora veljavnosti okvirnega sporazuma. Naročnik se s sklenitvijo okvirnega sporazuma ne zavezuje k nakupu minimalnih količin.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: 5. SKLOP: LABORATORIJSKI MATERIAL; 2. podsklop: hitri testi

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 11

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: ZD Kočevje

4 SHORT_DESCR

5 P: Seznam sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in ostalega zdravstvenega materiala, ki je predmet javnega naročila, je podrobneje opredeljen v dokumentih Popisi, ki so pripravljeni ločeno za vsak podsklop.

5 P

5 P: Ponudniki lahko oddajo ponudbo za celotno javno naročilo, za posamezni sklop ali za posamezni razpisani podsklop. Pogoj naročnika je, da ponudniki ponudijo v posameznem podsklopu ponudbo za vse razpisane izdelke, kar pomeni, da ne morejo ponuditi posameznih izdelkov znotraj posameznega podsklopa.

5 P

5 P: Naročnik bo skladno z merili, določenimi v razdelku C) Merila za izbiro najugodnejše ponudbe v Navodilih, z najugodnejšim ponudnikom v vsakem posameznem podsklopu sklenil okvirni sporazum za obdobje dveh let. Naročnik bo oddal posamezna javna naročila na podlagi pogojev iz okvirnega sporazuma. Naročnik si pridržuje pravico okvirni sporazum predčasno prekiniti pod pogoji in iz razlogov, navedenih v obrazcu »OBR-Vzorec okvirnega sporazuma«.

5 P

5 P: Naročnik se ne zavezuje, da bo za vsak nakup, ki izpolnjuje kriterije za predmet tega javnega naročanja, izbral ponudnika, s katerim ima sklenjen okvirni sporazum, temveč lahko eno ali več posameznih naročil odda v okviru ločenega javnega naročila.

5 P

5 P: Naročnik se ne zavezuje oddati določenega minimalnega števila povpraševanj in naročil, saj je število bodočih povpraševanj in naročil objektivno nedoločljivo in je odvisno od večih dejavnikov, predvsem od potreb naročnika in višine zagotovljenih sredstev. Ponudniki ponudbo za sklenitev okvirnega sporazuma podajajo z zavedanjem, da naročnik ne bo povrnil stroškov priprave ponudbe ali nastale škode v primeru, da ne odda povpraševanj ali naročil v času veljavnosti okvirnega sporazuma ali v primeru, da pride do predčasnega razdora veljavnosti okvirnega sporazuma. Naročnik se s sklenitvijo okvirnega sporazuma ne zavezuje k nakupu minimalnih količin.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: 5. SKLOP: LABORATORIJSKI MATERIAL; 3. podsklop: reagenti, kontrole, kalibratorji in potrošni material

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 12

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: ZD Kočevje

4 SHORT_DESCR

5 P: Seznam sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in ostalega zdravstvenega materiala, ki je predmet javnega naročila, je podrobneje opredeljen v dokumentih Popisi, ki so pripravljeni ločeno za vsak podsklop.

5 P

5 P: Ponudniki lahko oddajo ponudbo za celotno javno naročilo, za posamezni sklop ali za posamezni razpisani podsklop. Pogoj naročnika je, da ponudniki ponudijo v posameznem podsklopu ponudbo za vse razpisane izdelke, kar pomeni, da ne morejo ponuditi posameznih izdelkov znotraj posameznega podsklopa.

5 P

5 P: Naročnik bo skladno z merili, določenimi v razdelku C) Merila za izbiro najugodnejše ponudbe v Navodilih, z najugodnejšim ponudnikom v vsakem posameznem podsklopu sklenil okvirni sporazum za obdobje dveh let. Naročnik bo oddal posamezna javna naročila na podlagi pogojev iz okvirnega sporazuma. Naročnik si pridržuje pravico okvirni sporazum predčasno prekiniti pod pogoji in iz razlogov, navedenih v obrazcu »OBR-Vzorec okvirnega sporazuma«.

5 P

5 P: Naročnik se ne zavezuje, da bo za vsak nakup, ki izpolnjuje kriterije za predmet tega javnega naročanja, izbral ponudnika, s katerim ima sklenjen okvirni sporazum, temveč lahko eno ali več posameznih naročil odda v okviru ločenega javnega naročila.

5 P

5 P: Naročnik se ne zavezuje oddati določenega minimalnega števila povpraševanj in naročil, saj je število bodočih povpraševanj in naročil objektivno nedoločljivo in je odvisno od večih dejavnikov, predvsem od potreb naročnika in višine zagotovljenih sredstev. Ponudniki ponudbo za sklenitev okvirnega sporazuma podajajo z zavedanjem, da naročnik ne bo povrnil stroškov priprave ponudbe ali nastale škode v primeru, da ne odda povpraševanj ali naročil v času veljavnosti okvirnega sporazuma ali v primeru, da pride do predčasnega razdora veljavnosti okvirnega sporazuma. Naročnik se s sklenitvijo okvirnega sporazuma ne zavezuje k nakupu minimalnih količin.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: 5. SKLOP: LABORATORIJSKI MATERIAL; 4. podsklop: reagenti in potrošni material za analizator Pentra 80 XL

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 13

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: ZD Kočevje

4 SHORT_DESCR

5 P: Seznam sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in ostalega zdravstvenega materiala, ki je predmet javnega naročila, je podrobneje opredeljen v dokumentih Popisi, ki so pripravljeni ločeno za vsak podsklop.

5 P

5 P: Ponudniki lahko oddajo ponudbo za celotno javno naročilo, za posamezni sklop ali za posamezni razpisani podsklop. Pogoj naročnika je, da ponudniki ponudijo v posameznem podsklopu ponudbo za vse razpisane izdelke, kar pomeni, da ne morejo ponuditi posameznih izdelkov znotraj posameznega podsklopa.

5 P

5 P: Naročnik bo skladno z merili, določenimi v razdelku C) Merila za izbiro najugodnejše ponudbe v Navodilih, z najugodnejšim ponudnikom v vsakem posameznem podsklopu sklenil okvirni sporazum za obdobje dveh let. Naročnik bo oddal posamezna javna naročila na podlagi pogojev iz okvirnega sporazuma. Naročnik si pridržuje pravico okvirni sporazum predčasno prekiniti pod pogoji in iz razlogov, navedenih v obrazcu »OBR-Vzorec okvirnega sporazuma«.

5 P

5 P: Naročnik se ne zavezuje, da bo za vsak nakup, ki izpolnjuje kriterije za predmet tega javnega naročanja, izbral ponudnika, s katerim ima sklenjen okvirni sporazum, temveč lahko eno ali več posameznih naročil odda v okviru ločenega javnega naročila.

5 P

5 P: Naročnik se ne zavezuje oddati določenega minimalnega števila povpraševanj in naročil, saj je število bodočih povpraševanj in naročil objektivno nedoločljivo in je odvisno od večih dejavnikov, predvsem od potreb naročnika in višine zagotovljenih sredstev. Ponudniki ponudbo za sklenitev okvirnega sporazuma podajajo z zavedanjem, da naročnik ne bo povrnil stroškov priprave ponudbe ali nastale škode v primeru, da ne odda povpraševanj ali naročil v času veljavnosti okvirnega sporazuma ali v primeru, da pride do predčasnega razdora veljavnosti okvirnega sporazuma. Naročnik se s sklenitvijo okvirnega sporazuma ne zavezuje k nakupu minimalnih količin.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: 5. SKLOP: LABORATORIJSKI MATERIAL; 5. podsklop: reagenti in kontrole za glukometer CONTOUR NEXT

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 14

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: ZD Kočevje

4 SHORT_DESCR

5 P: Seznam sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in ostalega zdravstvenega materiala, ki je predmet javnega naročila, je podrobneje opredeljen v dokumentih Popisi, ki so pripravljeni ločeno za vsak podsklop.

5 P

5 P: Ponudniki lahko oddajo ponudbo za celotno javno naročilo, za posamezni sklop ali za posamezni razpisani podsklop. Pogoj naročnika je, da ponudniki ponudijo v posameznem podsklopu ponudbo za vse razpisane izdelke, kar pomeni, da ne morejo ponuditi posameznih izdelkov znotraj posameznega podsklopa.

5 P

5 P: Naročnik bo skladno z merili, določenimi v razdelku C) Merila za izbiro najugodnejše ponudbe v Navodilih, z najugodnejšim ponudnikom v vsakem posameznem podsklopu sklenil okvirni sporazum za obdobje dveh let. Naročnik bo oddal posamezna javna naročila na podlagi pogojev iz okvirnega sporazuma. Naročnik si pridržuje pravico okvirni sporazum predčasno prekiniti pod pogoji in iz razlogov, navedenih v obrazcu »OBR-Vzorec okvirnega sporazuma«.

5 P

5 P: Naročnik se ne zavezuje, da bo za vsak nakup, ki izpolnjuje kriterije za predmet tega javnega naročanja, izbral ponudnika, s katerim ima sklenjen okvirni sporazum, temveč lahko eno ali več posameznih naročil odda v okviru ločenega javnega naročila.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: 5. SKLOP: LABORATORIJSKI MATERIAL; 6. podsklop: reagenti za analizator Cobas U 411

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 15

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: ZD Kočevje

4 SHORT_DESCR

5 P: Seznam sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in ostalega zdravstvenega materiala, ki je predmet javnega naročila, je podrobneje opredeljen v dokumentih Popisi, ki so pripravljeni ločeno za vsak podsklop.

5 P

5 P: Ponudniki lahko oddajo ponudbo za celotno javno naročilo, za posamezni sklop ali za posamezni razpisani podsklop. Pogoj naročnika je, da ponudniki ponudijo v posameznem podsklopu ponudbo za vse razpisane izdelke, kar pomeni, da ne morejo ponuditi posameznih izdelkov znotraj posameznega podsklopa.

5 P

5 P: Naročnik bo skladno z merili, določenimi v razdelku C) Merila za izbiro najugodnejše ponudbe v Navodilih, z najugodnejšim ponudnikom v vsakem posameznem podsklopu sklenil okvirni sporazum za obdobje dveh let. Naročnik bo oddal posamezna javna naročila na podlagi pogojev iz okvirnega sporazuma. Naročnik si pridržuje pravico okvirni sporazum predčasno prekiniti pod pogoji in iz razlogov, navedenih v obrazcu »OBR-Vzorec okvirnega sporazuma«.

5 P

5 P: Naročnik se ne zavezuje, da bo za vsak nakup, ki izpolnjuje kriterije za predmet tega javnega naročanja, izbral ponudnika, s katerim ima sklenjen okvirni sporazum, temveč lahko eno ali več posameznih naročil odda v okviru ločenega javnega naročila.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: 5. SKLOP: LABORATORIJSKI MATERIAL; 7. podsklop: reagenti za analizator COAGUCHECK XS

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 16

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: ZD Kočevje

4 SHORT_DESCR

5 P: Seznam sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in ostalega zdravstvenega materiala, ki je predmet javnega naročila, je podrobneje opredeljen v dokumentih Popisi, ki so pripravljeni ločeno za vsak podsklop.

5 P

5 P: Ponudniki lahko oddajo ponudbo za celotno javno naročilo, za posamezni sklop ali za posamezni razpisani podsklop. Pogoj naročnika je, da ponudniki ponudijo v posameznem podsklopu ponudbo za vse razpisane izdelke, kar pomeni, da ne morejo ponuditi posameznih izdelkov znotraj posameznega podsklopa.

5 P

5 P: Naročnik bo skladno z merili, določenimi v razdelku C) Merila za izbiro najugodnejše ponudbe v Navodilih, z najugodnejšim ponudnikom v vsakem posameznem podsklopu sklenil okvirni sporazum za obdobje dveh let. Naročnik bo oddal posamezna javna naročila na podlagi pogojev iz okvirnega sporazuma. Naročnik si pridržuje pravico okvirni sporazum predčasno prekiniti pod pogoji in iz razlogov, navedenih v obrazcu »OBR-Vzorec okvirnega sporazuma«.

5 P

5 P: Naročnik se ne zavezuje, da bo za vsak nakup, ki izpolnjuje kriterije za predmet tega javnega naročanja, izbral ponudnika, s katerim ima sklenjen okvirni sporazum, temveč lahko eno ali več posameznih naročil odda v okviru ločenega javnega naročila.

5 P

5 P: Naročnik se ne zavezuje oddati določenega minimalnega števila povpraševanj in naročil, saj je število bodočih povpraševanj in naročil objektivno nedoločljivo in je odvisno od večih dejavnikov, predvsem od potreb naročnika in višine zagotovljenih sredstev. Ponudniki ponudbo za sklenitev okvirnega sporazuma podajajo z zavedanjem, da naročnik ne bo povrnil stroškov priprave ponudbe ali nastale škode v primeru, da ne odda povpraševanj ali naročil v času veljavnosti okvirnega sporazuma ali v primeru, da pride do predčasnega razdora veljavnosti okvirnega sporazuma. Naročnik se s sklenitvijo okvirnega sporazuma ne zavezuje k nakupu minimalnih količin.

5 P

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: 5. SKLOP: LABORATORIJSKI MATERIAL; 8. podsklop: reagenti in kontrole za analizator QuikRead go CRP

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 17

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: ZD kočevje

4 SHORT_DESCR

5 P: Seznam sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in ostalega zdravstvenega materiala, ki je predmet javnega naročila, je podrobneje opredeljen v dokumentih Popisi, ki so pripravljeni ločeno za vsak podsklop.

5 P

5 P: Ponudniki lahko oddajo ponudbo za celotno javno naročilo, za posamezni sklop ali za posamezni razpisani podsklop. Pogoj naročnika je, da ponudniki ponudijo v posameznem podsklopu ponudbo za vse razpisane izdelke, kar pomeni, da ne morejo ponuditi posameznih izdelkov znotraj posameznega podsklopa.

5 P

5 P: Naročnik bo skladno z merili, določenimi v razdelku C) Merila za izbiro najugodnejše ponudbe v Navodilih, z najugodnejšim ponudnikom v vsakem posameznem podsklopu sklenil okvirni sporazum za obdobje dveh let. Naročnik bo oddal posamezna javna naročila na podlagi pogojev iz okvirnega sporazuma. Naročnik si pridržuje pravico okvirni sporazum predčasno prekiniti pod pogoji in iz razlogov, navedenih v obrazcu »OBR-Vzorec okvirnega sporazuma«.

5 P

5 P: Naročnik se ne zavezuje, da bo za vsak nakup, ki izpolnjuje kriterije za predmet tega javnega naročanja, izbral ponudnika, s katerim ima sklenjen okvirni sporazum, temveč lahko eno ali več posameznih naročil odda v okviru ločenega javnega naročila.

5 P

5 P: Naročnik se ne zavezuje oddati določenega minimalnega števila povpraševanj in naročil, saj je število bodočih povpraševanj in naročil objektivno nedoločljivo in je odvisno od večih dejavnikov, predvsem od potreb naročnika in višine zagotovljenih sredstev. Ponudniki ponudbo za sklenitev okvirnega sporazuma podajajo z zavedanjem, da naročnik ne bo povrnil stroškov priprave ponudbe ali nastale škode v primeru, da ne odda povpraševanj ali naročil v času veljavnosti okvirnega sporazuma ali v primeru, da pride do predčasnega razdora veljavnosti okvirnega sporazuma. Naročnik se s sklenitvijo okvirnega sporazuma ne zavezuje k nakupu minimalnih količin.

5 P

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: 5. SKLOP: LABORATORIJSKI MATERIAL; 9. podsklop: razkužila

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 18

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: ZD Kočevje

4 SHORT_DESCR

5 P: Seznam sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in ostalega zdravstvenega materiala, ki je predmet javnega naročila, je podrobneje opredeljen v dokumentih Popisi, ki so pripravljeni ločeno za vsak podsklop.

5 P

5 P: Ponudniki lahko oddajo ponudbo za celotno javno naročilo, za posamezni sklop ali za posamezni razpisani podsklop. Pogoj naročnika je, da ponudniki ponudijo v posameznem podsklopu ponudbo za vse razpisane izdelke, kar pomeni, da ne morejo ponuditi posameznih izdelkov znotraj posameznega podsklopa.

5 P

5 P: Naročnik bo skladno z merili, določenimi v razdelku C) Merila za izbiro najugodnejše ponudbe v Navodilih, z najugodnejšim ponudnikom v vsakem posameznem podsklopu sklenil okvirni sporazum za obdobje dveh let. Naročnik bo oddal posamezna javna naročila na podlagi pogojev iz okvirnega sporazuma. Naročnik si pridržuje pravico okvirni sporazum predčasno prekiniti pod pogoji in iz razlogov, navedenih v obrazcu »OBR-Vzorec okvirnega sporazuma«.

5 P

5 P: Naročnik se ne zavezuje, da bo za vsak nakup, ki izpolnjuje kriterije za predmet tega javnega naročanja, izbral ponudnika, s katerim ima sklenjen okvirni sporazum, temveč lahko eno ali več posameznih naročil odda v okviru ločenega javnega naročila.

5 P

5 P: Naročnik se ne zavezuje oddati določenega minimalnega števila povpraševanj in naročil, saj je število bodočih povpraševanj in naročil objektivno nedoločljivo in je odvisno od večih dejavnikov, predvsem od potreb naročnika in višine zagotovljenih sredstev. Ponudniki ponudbo za sklenitev okvirnega sporazuma podajajo z zavedanjem, da naročnik ne bo povrnil stroškov priprave ponudbe ali nastale škode v primeru, da ne odda povpraševanj ali naročil v času veljavnosti okvirnega sporazuma ali v primeru, da pride do predčasnega razdora veljavnosti okvirnega sporazuma. Naročnik se s sklenitvijo okvirnega sporazuma ne zavezuje k nakupu minimalnih količin.

5 P

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: 5. SKLOP: LABORATORIJSKI MATERIAL; 10. podsklop: reagenti za analizator Xprecia Stride

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 19

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: ZD Kočevje

4 SHORT_DESCR

5 P: Seznam sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in ostalega zdravstvenega materiala, ki je predmet javnega naročila, je podrobneje opredeljen v dokumentih Popisi, ki so pripravljeni ločeno za vsak podsklop.

5 P

5 P: Ponudniki lahko oddajo ponudbo za celotno javno naročilo, za posamezni sklop ali za posamezni razpisani podsklop. Pogoj naročnika je, da ponudniki ponudijo v posameznem podsklopu ponudbo za vse razpisane izdelke, kar pomeni, da ne morejo ponuditi posameznih izdelkov znotraj posameznega podsklopa.

5 P

5 P: Naročnik bo skladno z merili, določenimi v razdelku C) Merila za izbiro najugodnejše ponudbe v Navodilih, z najugodnejšim ponudnikom v vsakem posameznem podsklopu sklenil okvirni sporazum za obdobje dveh let. Naročnik bo oddal posamezna javna naročila na podlagi pogojev iz okvirnega sporazuma. Naročnik si pridržuje pravico okvirni sporazum predčasno prekiniti pod pogoji in iz razlogov, navedenih v obrazcu »OBR-Vzorec okvirnega sporazuma«.

5 P

5 P: Naročnik se ne zavezuje, da bo za vsak nakup, ki izpolnjuje kriterije za predmet tega javnega naročanja, izbral ponudnika, s katerim ima sklenjen okvirni sporazum, temveč lahko eno ali več posameznih naročil odda v okviru ločenega javnega naročila.

5 P

5 P: Naročnik se ne zavezuje oddati določenega minimalnega števila povpraševanj in naročil, saj je število bodočih povpraševanj in naročil objektivno nedoločljivo in je odvisno od večih dejavnikov, predvsem od potreb naročnika in višine zagotovljenih sredstev. Ponudniki ponudbo za sklenitev okvirnega sporazuma podajajo z zavedanjem, da naročnik ne bo povrnil stroškov priprave ponudbe ali nastale škode v primeru, da ne odda povpraševanj ali naročil v času veljavnosti okvirnega sporazuma ali v primeru, da pride do predčasnega razdora veljavnosti okvirnega sporazuma. Naročnik se s sklenitvijo okvirnega sporazuma ne zavezuje k nakupu minimalnih količin.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: 6. SKLOP: ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL; 1. podsklop: zobozdravstveni material

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 20

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: ZD Kočevje

4 SHORT_DESCR

5 P: Seznam sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in ostalega zdravstvenega materiala, ki je predmet javnega naročila, je podrobneje opredeljen v dokumentih Popisi, ki so pripravljeni ločeno za vsak podsklop.

5 P

5 P: Ponudniki lahko oddajo ponudbo za celotno javno naročilo, za posamezni sklop ali za posamezni razpisani podsklop. Pogoj naročnika je, da ponudniki ponudijo v posameznem podsklopu ponudbo za vse razpisane izdelke, kar pomeni, da ne morejo ponuditi posameznih izdelkov znotraj posameznega podsklopa.

5 P

5 P: Naročnik bo skladno z merili, določenimi v razdelku C) Merila za izbiro najugodnejše ponudbe v Navodilih, z najugodnejšim ponudnikom v vsakem posameznem podsklopu sklenil okvirni sporazum za obdobje dveh let. Naročnik bo oddal posamezna javna naročila na podlagi pogojev iz okvirnega sporazuma. Naročnik si pridržuje pravico okvirni sporazum predčasno prekiniti pod pogoji in iz razlogov, navedenih v obrazcu »OBR-Vzorec okvirnega sporazuma«.

5 P

5 P: Naročnik se ne zavezuje, da bo za vsak nakup, ki izpolnjuje kriterije za predmet tega javnega naročanja, izbral ponudnika, s katerim ima sklenjen okvirni sporazum, temveč lahko eno ali več posameznih naročil odda v okviru ločenega javnega naročila.

5 P

5 P: Naročnik se ne zavezuje oddati določenega minimalnega števila povpraševanj in naročil, saj je število bodočih povpraševanj in naročil objektivno nedoločljivo in je odvisno od večih dejavnikov, predvsem od potreb naročnika in višine zagotovljenih sredstev. Ponudniki ponudbo za sklenitev okvirnega sporazuma podajajo z zavedanjem, da naročnik ne bo povrnil stroškov priprave ponudbe ali nastale škode v primeru, da ne odda povpraševanj ali naročil v času veljavnosti okvirnega sporazuma ali v primeru, da pride do predčasnega razdora veljavnosti okvirnega sporazuma. Naročnik se s sklenitvijo okvirnega sporazuma ne zavezuje k nakupu minimalnih količin.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: 6. SKLOP: ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL; 2. podsklop: ortodontija

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 21

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: ZD Kočevje

4 SHORT_DESCR

5 P: Seznam sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in ostalega zdravstvenega materiala, ki je predmet javnega naročila, je podrobneje opredeljen v dokumentih Popisi, ki so pripravljeni ločeno za vsak podsklop.

5 P

5 P: Ponudniki lahko oddajo ponudbo za celotno javno naročilo, za posamezni sklop ali za posamezni razpisani podsklop. Pogoj naročnika je, da ponudniki ponudijo v posameznem podsklopu ponudbo za vse razpisane izdelke, kar pomeni, da ne morejo ponuditi posameznih izdelkov znotraj posameznega podsklopa.

5 P

5 P: Naročnik bo skladno z merili, določenimi v razdelku C) Merila za izbiro najugodnejše ponudbe v Navodilih, z najugodnejšim ponudnikom v vsakem posameznem podsklopu sklenil okvirni sporazum za obdobje dveh let. Naročnik bo oddal posamezna javna naročila na podlagi pogojev iz okvirnega sporazuma. Naročnik si pridržuje pravico okvirni sporazum predčasno prekiniti pod pogoji in iz razlogov, navedenih v obrazcu »OBR-Vzorec okvirnega sporazuma«.

5 P

5 P: Naročnik se ne zavezuje, da bo za vsak nakup, ki izpolnjuje kriterije za predmet tega javnega naročanja, izbral ponudnika, s katerim ima sklenjen okvirni sporazum, temveč lahko eno ali več posameznih naročil odda v okviru ločenega javnega naročila.

5 P

5 P: Naročnik se ne zavezuje oddati določenega minimalnega števila povpraševanj in naročil, saj je število bodočih povpraševanj in naročil objektivno nedoločljivo in je odvisno od večih dejavnikov, predvsem od potreb naročnika in višine zagotovljenih sredstev. Ponudniki ponudbo za sklenitev okvirnega sporazuma podajajo z zavedanjem, da naročnik ne bo povrnil stroškov priprave ponudbe ali nastale škode v primeru, da ne odda povpraševanj ali naročil v času veljavnosti okvirnega sporazuma ali v primeru, da pride do predčasnega razdora veljavnosti okvirnega sporazuma. Naročnik se s sklenitvijo okvirnega sporazuma ne zavezuje k nakupu minimalnih količin.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2018/S 155-355507

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 1

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Sklop: Sanitetni material; 1. podsklop: obvezilni material

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Sanolabor, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.

NATIONALID: 5000823000

ADDRESS: Leskoškova cesta 4

TOWN: Ljubljana

POSTAL_CODE: 1000

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 3923.38

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 2

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: 1. SKLOP: SANITETNI MATERIAL; 2. podsklop: opornice in drugi pripomočki za imobilizacijo

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.

NATIONALID: 5000823000

ADDRESS: Leskoškova cesta 4

TOWN: Ljubljana

POSTAL_CODE: 1000

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 30.55

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 3

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: 1. SKLOP: SANITETNI MATERIAL; 3. podsklop: sodobne medicinske obloge

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.

NATIONALID: 5000823000

ADDRESS: Leskoškova cesta 4

TOWN: Ljubljana

POSTAL_CODE: 1000

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 3987.38

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 4

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: 2. SKLOP: ZDRAVSTVENI MATERIAL; 1. podsklop: igle, brizge, kanile

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.

NATIONALID: 5000823000

ADDRESS: Leskoškova cesta 4

TOWN: Ljubljana

POSTAL_CODE: 1000

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 1316.82

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 5

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: 2. SKLOP: ZDRAVSTVENI MATERIAL; 2. podsklop: skalpeli, kateter, šivalni material

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.

NATIONALID: 5000823000

ADDRESS: Leskoškova cesta 4

TOWN: Ljubljana

POSTAL_CODE: 1000

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 2384.15

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 6

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: 2. SKLOP: ZDRAVSTVENI MATERIAL; 3. podsklop: maske in tubusi

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.

NATIONALID: 5000823000

ADDRESS: Leskoškova cesta 4

TOWN: Ljubljana

POSTAL_CODE: 1000

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 374.06

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 7

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: 3. SKLOP: OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL; 1. podsklop: ostali zdravstveni potrošni material

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.

NATIONALID: 5000823000

ADDRESS: Leskoškova cesta 4

TOWN: Ljubljana

POSTAL_CODE: 1000

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 1377.30

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 8

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: 3. SKLOP: OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL; 2. podsklop: sterilizacija

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.

NATIONALID: 5000823000

ADDRESS: Leskoškova cesta 4

TOWN: Ljubljana

POSTAL_CODE: 1000

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 1291.89

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 9

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: 4. SKLOP: ZAŠČITNA SREDSTVA; 1. podsklop: zaščitna sredstva

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: COMBIC Podjetje za inženiring, zastopanje in trgovino d.o.o. Podnanos

NATIONALID: 5318734000

ADDRESS: Podnanos 66A

TOWN: Podnanos

POSTAL_CODE: 5272

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 1495.78

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 10

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: 5. SKLOP: LABORATORIJSKI MATERIAL; 1. podsklop: laboratorijski material

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.

NATIONALID: 5000823000

ADDRESS: Leskoškova cesta 4

TOWN: Ljubljana

POSTAL_CODE: 1000

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 1142.02

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 11

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: 5. SKLOP: LABORATORIJSKI MATERIAL; 2. podsklop: hitri testi

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.

NATIONALID: 5000823000

ADDRESS: Leskoškova cesta 4

TOWN: Ljubljana

POSTAL_CODE: 1000

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 262.30

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 12

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: 5. SKLOP: LABORATORIJSKI MATERIAL; 3. podsklop: reagenti, kontrole, kalibratorji in potrošni material

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 13

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: 5. SKLOP: LABORATORIJSKI MATERIAL; 4. podsklop: reagenti in potrošni material za analizator Pentra 80 XL

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Axon Lab trgovina in medicinske storitve d.o.o.

NATIONALID: 3591573000

ADDRESS: Rimska ulica 4

TOWN: Slovenska Bistrica

POSTAL_CODE: 2310

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 1945.82

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 14

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: 5. SKLOP: LABORATORIJSKI MATERIAL; 5. podsklop: reagenti in kontrole za glukometer CONTOUR NEXT

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 15

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: 5. SKLOP: LABORATORIJSKI MATERIAL; 6. podsklop: reagenti za analizator Cobas U 411

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: ROCHE farmacevtska družba d.o.o.

NATIONALID: 1957023000

ADDRESS: Stegne 13G

TOWN: Ljubljana

POSTAL_CODE: 1000

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 105.20

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 16

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: 5. SKLOP: LABORATORIJSKI MATERIAL; 7. podsklop: reagenti za analizator COAGUCHECK XS

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: ROCHE farmacevtska družba d.o.o.

NATIONALID: 1957023000

ADDRESS: Stegne 13G

TOWN: Ljubljana

POSTAL_CODE: 1000

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 5614.40

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 17

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: 5. SKLOP: LABORATORIJSKI MATERIAL; 8. podsklop: reagenti in kontrole za analizator QuikRead go CRP

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: DR. GORKIČ zdravstvena dejavnost, zastopanje in prodaja medicinske opreme d.o.o.

NATIONALID: 5573491000

ADDRESS: Obrtniška ulica 11

TOWN: Logatec

POSTAL_CODE: 1370

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 388.68

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 18

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: 5. SKLOP: LABORATORIJSKI MATERIAL; 9. podsklop: razkužila

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.

NATIONALID: 5000823000

ADDRESS: Leskoškova cesta 4

TOWN: Ljubljana

POSTAL_CODE: 1000

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 2946.04

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 19

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: 5. SKLOP: LABORATORIJSKI MATERIAL; 10. podsklop: reagenti za analizator Xprecia Stride

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 20

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: 6. SKLOP: ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL; 1. podsklop: zobozdravstveni material

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.

NATIONALID: 5000823000

ADDRESS: Leskoškova cesta 4

TOWN: Ljubljana

POSTAL_CODE: 1000

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 3610.42

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 21

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: 6. SKLOP: ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL; 2. podsklop: ortodontija

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.

NATIONALID: 5000823000

ADDRESS: Leskoškova cesta 4

TOWN: Ljubljana

POSTAL_CODE: 1000

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 3323.70

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Slovenska cesta 54

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Ljubljana

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1000

INFO4: SI

4 COUNTRY

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Zdravstveni dom Kočevje

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Roška cesta 18

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Kočevje

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1330

INFO4: SI

4 COUNTRY

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-07-21

16+1