Acord-cadru de servicii de actualizare a registrului local al spațiilor verzi din municipiul Arad

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 142-350129 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Municipiul Arad
Arad (RO421) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Arad (RO421) altri
Paese RO; - country: RO
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2020-07-24 00:00:00
Scadenza 2020-10-30 00:00:00
Valori min: 1˙120˙000.00 RON - max: 1˙120˙000.00 RON (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2020/S 029-067353

2020/S 029-067353 (bando di gara)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-360919-001

1 DELETION_DATE: 20201030

1 FORM_LG_LIST: RO

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 142

2 DATE_PUB: 20200724

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 142-350129

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:350129-2020:TEXT:RO:HTML

2 LG_ORIG: RO

2 ISO_COUNTRY

INFO: RO

2 IA_URL_GENERAL: www.primariaarad.ro

2 ORIGINAL_CPV: Database services

INFOCODE: 72320000

2 ORIGINAL_CPV: Urban areas mapping services

INFOCODE: 71222100

2 ORIGINAL_CPV: Cadastral surveying services

INFOCODE: 71354300

2 VALUES

3 VALUE_RANGE

L: 4 --- key: (LOW)   value: 1120000

L: 4 --- key: (HIGH)   value: 1120000

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 029-067353

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200722

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pyмъния

3 --- TI_TOWN   value: Arad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги, свързани с бази данни

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunsko

3 --- TI_TOWN   value: Arad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Databázové služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumænien

3 --- TI_TOWN   value: Arad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Databasevirksomhed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumänien

3 --- TI_TOWN   value: Arad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Datenbankdienste

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ρουμανία

3 --- TI_TOWN   value: Arad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romania

3 --- TI_TOWN   value: Arad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Database services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumanía

3 --- TI_TOWN   value: Arad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios relacionados con bases de datos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumeenia

3 --- TI_TOWN   value: Arad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Andmebaasiteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romania

3 --- TI_TOWN   value: Arad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tietokantapalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Roumanie

3 --- TI_TOWN   value: Arad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de bases de données

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rómáin, an

3 --- TI_TOWN   value: Arad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Database services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunjska

3 --- TI_TOWN   value: Arad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge podatkovne baze

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Románia

3 --- TI_TOWN   value: Arad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Adatbázis-szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romania

3 --- TI_TOWN   value: Arad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di banche dati

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunija

3 --- TI_TOWN   value: Arad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Duomenų bazės paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumānija

3 --- TI_TOWN   value: Arad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Datu bāzu pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: ir-Rumanija

3 --- TI_TOWN   value: Arad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' database

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Roemenië

3 --- TI_TOWN   value: Arad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Databasediensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunia

3 --- TI_TOWN   value: Arad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi bazy danych

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Roménia

3 --- TI_TOWN   value: Arad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços relacionados com bases de dados

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: România

3 --- TI_TOWN   value: Arad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de baze de date

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunsko

3 --- TI_TOWN   value: Arad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Databázové služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romunija

3 --- TI_TOWN   value: Arad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve podatkovnih baz

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumänien

3 --- TI_TOWN   value: Arad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Databastjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Municipiul Arad

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Municipiul Arad

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 3519925

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Str. Revoluţiei nr. 75

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Arad

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 310025

INFO4: RO

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Petru Stelian Adam

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +40 257281850/289/350

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: petru.adam@primariaarad.ro

L: 4 --- key: (FAX)   value: +40 257281450

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.primariaarad.ro

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: www.e-licitatie.ro

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Acord-cadru de servicii de actualizare a registrului local al spațiilor verzi din municipiul Arad

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: S74/V/2019 - S14/0/2020

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Acordul-cadru presupune prestarea tuturor serviciilor necesare pentru actualizarea registrului local de spatii verzi în conformitate cu clauzele prevăzute în documentația de atribuire și respectând cerințele impuse de legislatia in vigoare.

L: 4 --- key: (P)   value: Pentru completarea corectă a propunerii financiare se va vedea sectiunea IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare.

L: 4 --- key: (P)   value: Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare adresate în termenul prevăzut la secțiunea I.1 (cu 12 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor), cu 10 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

L: 4 --- key: (P)   value: Cantitatile minime si maxime aferente acordului-cadru si contractelor subsecvente se regasesc in caietul de sarcini.

L: 4 --- key: (P)   value: Autoritatea contractantă va atribui minimum 2 (două) contracte subsecvente anual, în limita fondurilor bugetare aprobate cu această destinație.

L: 4 --- key: (P)   value: Valori estimate fără TVA:

L: 4 --- key: (P)   value: — anual: minimum 126 000,00 RON-maximum 504 000,00 RON;

L: 4 --- key: (P)   value: — acord-cadru (patru ani): minimum 504 000,00 RON-maximum 2 016 000,00 RON.

3 VAL_RANGE_TOTAL

L: 4 --- key: (LOW)   value: 1120000

L: 4 --- key: (HIGH)   value: 1120000

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Municipiul Arad.

4 SHORT_DESCR

5 P: Scopul prezentei proceduri este actualizarea informatiilor cuprinse in baza de date denumita de legiuitor registru de spatii verzi. In scopul descrierii necesitatii cu o acuratete maxima, codul CPV 72320000-4 – Servicii de baze de date este utilizat impreuna cu atributul complementar JA08-2 Actualizare, prevazut in vocabularul suplimentar CPV la sectiunea J, grupa A.

5 P: Potrivit prev. art. 18 alin. (1) din Legea nr. 24/2007 privind reglem. și admin. spațiilor verzi din zonele urbane, reg. locale de spații verzi se actualizează prin grija autorității adm. publice locale ori de câte ori intervin modificări.

5 P: Verificarea și actualizarea reg. local al spațiilor verzi din intravilanul localităților se face permanent, în funcție de modificările survenite în teren ale spațiilor verzi.

5 P: Actualizarea setului de date și informații specifice privind starea terenului, vegetația existentă, indicii calitativi și cantitativi se efectuează cu respectarea normelor și instrucțiunilor din domeniul mediului.

5 P: Realizarea și actualizarea lucrărilor de identificare, măsurare, inventariere și reprezentare ape, planuri și hărți a spațiilor verzi se face de către persoane autorizate, cu drept de semnătură, în condițiile prevăzute de lege în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Ordinul 1466/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 1.549/2008 privind aprobarea normelor tehnice pentru elaborarea reg. local al spațiilor verzi. Pentru reflectarea unei plaje cat mai largi din serviciile necesare AC, au fost utilizate codurile CPV secundare 71354300-7, 71222100-1.

5 P: Registrul local al spațiilor verzi din intravilanul localităților include un set de date, informații și planuri privind identificarea terenurilor definite ca spații verzi și a celor degradate, posibil a fi reabilitate ca spații verzi, cu identificarea stării de viabilitate a vegetației de pe aceste terenuri, a caracteristicilor ei, a indicilor de cantitate și calitate aferenți.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 029-067353

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 49875

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Acord-cadru de servicii de actualizare a registrului local de spații verzi din Municipiul Arad

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-07-20

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 4

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Eterra Map

NATIONALID: RO 27041789

ADDRESS: Str. Nifon nr. 16

TOWN: Târgoviște

POSTAL_CODE: 130137

7 COUNTRY

PHONE: +40 245219566

E_MAIL: mariana.rechitan@info-design.ro

FAX: +40 245219566

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 2016000

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 1120000

HIGH: 1120000

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

L: 4 --- key: (TOWN)   value: București

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 030084

INFO4: RO

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +40 213104641

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: office@cnsc.ro

L: 4 --- key: (FAX)   value: +40 213104642 / +40 218900745

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.cnsc.ro

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-07-22

9+1