Rådgivning vedr. LTK etape B

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 142-350195 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice I/S Vestforbrænding
Hovedstaden (DK01) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Københavns omegn (DK012) altri
Paese DA; - country: DK
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura ristretta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2020-07-24 00:00:00
Scadenza 2020-10-31 00:00:00
Valori 665˙000.00 DKK (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2019/S 211-517460

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-362938-001

1 DELETION_DATE: 20201031

1 FORM_LG_LIST: DA

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 142

2 DATE_PUB: 20200724

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 142-350195

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:350195-2020:TEXT:DA:HTML

2 LG_ORIG: DA

2 ISO_COUNTRY

INFO: DK

2 IA_URL_GENERAL: www.vestfor.dk

2 ORIGINAL_CPV: Consultative engineering and construction services

INFOCODE: 71310000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 665000.00

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2019/S 211-517460

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200723

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Restricted procedure

INFOCODE: 2

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Дaния

3 --- TI_TOWN   value: Glostrup

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Консултантски инженерни и строителни услуги

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Dánsko

3 --- TI_TOWN   value: Glostrup

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Poradenské inženýrství a stavební služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Danmark

3 --- TI_TOWN   value: Glostrup

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Dänemark

3 --- TI_TOWN   value: Glostrup

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Technische Beratung und Konstruktionsberatung

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Δανία

3 --- TI_TOWN   value: Glostrup

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μηχανικής και κατασκευών

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Denmark

3 --- TI_TOWN   value: Glostrup

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Consultative engineering and construction services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Dinamarca

3 --- TI_TOWN   value: Glostrup

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de consultoría en ingeniería y construcción

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Taani

3 --- TI_TOWN   value: Glostrup

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Insener-tehnilised ja ehitusalased nõustamisteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tanska

3 --- TI_TOWN   value: Glostrup

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Insinööritaitoa ja rakentamista koskevat neuvontapalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Danemark

3 --- TI_TOWN   value: Glostrup

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Danmhairg, an

3 --- TI_TOWN   value: Glostrup

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Consultative engineering and construction services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Danska

3 --- TI_TOWN   value: Glostrup

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Dánia

3 --- TI_TOWN   value: Glostrup

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Danimarca

3 --- TI_TOWN   value: Glostrup

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Danija

3 --- TI_TOWN   value: Glostrup

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Konsultacinės inžinerijos ir statybos paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Dānija

3 --- TI_TOWN   value: Glostrup

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Konsultatīvie inženiertehniskie un celtniecības pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: id-Danimarka

3 --- TI_TOWN   value: Glostrup

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' konsulenza dwar l-inġinerija u l-kostruzzjoni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Denemarken

3 --- TI_TOWN   value: Glostrup

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Adviezen inzake techniek en bouw

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Dania

3 --- TI_TOWN   value: Glostrup

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Dinamarca

3 --- TI_TOWN   value: Glostrup

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de consultoria em matéria de engenharia e construção

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Danemarca

3 --- TI_TOWN   value: Glostrup

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de consultanţă în domeniul ingineriei şi al construcţiilor

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Dánsko

3 --- TI_TOWN   value: Glostrup

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Poradenský inžiniering a stavebné služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Danska

3 --- TI_TOWN   value: Glostrup

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Danmark

3 --- TI_TOWN   value: Glostrup

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: I/S Vestforbrænding

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: I/S Vestforbrænding

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 10866111

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Ejby Mosevej 219

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Glostrup

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 2600

INFO4: DK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Lene Rosengaard

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +45 29741718

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: lro@vestfor.dk

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.vestfor.dk

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Rådgivning vedr. LTK etape B

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 17-02261

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Diverse ændringer angår supplerende tjenesteydelser til allerede indgået kontrakt vedr. Lyngby etape b jf. udbudsloven § 181.

L: 4 --- key: (P)   value: Hoved kontrakten er bekendtgjort ved 2019/S 211-517460.

3 --- VAL_TOTAL   value: 665000.00

3 LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: ATR 9.11: forlænget byggeledelse og tilsyn omr. 12b april - oktober 2020

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Lyngby

4 SHORT_DESCR

5 P: Anlægsarbejdet har taget længe tid end påregnet på tidspunktet for udbud af rådgiveropgaven. Desuden har der været et større timeforbrug pr. uge end forventet pga. mange tekniske og praktiske udfordringer, herunder et stort timeforbrug til dialog med LTK og grundejere.

5 P: Projektet er desuden trukket ud pga. ventetid på afklaringer og ændrede krav til etapeudførelsen, hvilket har betydet tidsfristforlængelse.

5 P: Det er derfor nødvendigt at lave et tillæg til byggeledelse og tilsyn.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: ATR 9.12 forlænget byggeledelse og tilsyn 12a maj - juli 2020

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Lyngby

4 SHORT_DESCR

5 P: Anlægsarbejdet har taget lidt længe tid end påregnet på tidspunktet for udbud af rådgiveropgaven.

5 P: Da projektet er 95 % udført og kun slutregnskab og KS udestår, vurderes det urentabelt at udbyde opgaven til anden rådgiver, da det også kræver indgående kendskab til udførelsen af opgaven.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_RESTRICTED

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2019/S 211-517460

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 17-02261

3 --- LOT_NO   value: 1

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: ATR 9.11 forlænget byggeledelse og tilsyn omr. 12b april - oktober 2020

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-05-01

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S

NATIONALID: 33748922

TOWN: Roskilde

POSTAL_CODE: 4000

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 455000.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 17-02261

3 --- LOT_NO   value: 2

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: ATR 9.12 forlænget byggeledelse og tilsyn 12a maj - juli 2020

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-05-01

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S

NATIONALID: 33748922

TOWN: Roskilde

POSTAL_CODE: 4000

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 210000.00

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Klagenævnet for Udbud

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Nævnenes hus, toldboden 2

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Viborg

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 8800

INFO4: DK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +45 35291095

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: klfu@erst.dk

L: 4 --- key: (URL)   value: www.klfu.dk

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Nævnenes Hus

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Toldboden 2

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Viborg

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 8800

INFO4: DK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +45 72405600

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: nh@naevneshus.dk

L: 4 --- key: (URL)   value: www.naevneneshus.dk

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-07-23

17+1