Προμήθεια υγρών καυσίμων για τον Δήμο Δίου Ολύμπου και των νομικών προσώπων του, ετών 2020 (από 1.7.2020 μέχρι 31.12.2020) και 2021, με δικαίωμα προαίρεσης για 1 επιπλέον έτος (έτος 2022).

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 144-353985 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Δήμος Δίου Ολύμπου
Πιερία (EL525) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Πιερία (EL525) altri
Paese EL; - country: GR
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2020-07-28 00:00:00
Scadenza 2020-11-01 00:00:00
Valori 378˙775.00 EUR (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2020/S 037-087079

2020/S 037-087079 (bando di gara)

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-365087-001

1 DELETION_DATE: 20201101

1 FORM_LG_LIST: EL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 144

2 DATE_PUB: 20200728

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 144-353985

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:353985-2020:TEXT:EL:HTML

2 LG_ORIG: EL

2 ISO_COUNTRY

INFO: GR

2 IA_URL_GENERAL: http://www.dion-olympos.gr

2 ORIGINAL_CPV: Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

INFOCODE: 09000000

2 ORIGINAL_CPV: Heating oil

INFOCODE: 09135100

2 ORIGINAL_CPV: Unleaded petrol

INFOCODE: 09132100

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 378775.00

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 037-087079

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200724

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01B03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Гъpция

3 --- TI_TOWN   value: Litochoro

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Řecko

3 --- TI_TOWN   value: Litochoro

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ropné produkty, paliva, elektrická energie a ostatní zdroje energie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grækenland

3 --- TI_TOWN   value: Litochoro

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Griechenland

3 --- TI_TOWN   value: Litochoro

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ελλάδα

3 --- TI_TOWN   value: Λιτόχωρο

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και άλλες πηγές ενέργειας

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Greece

3 --- TI_TOWN   value: Litochoro

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecia

3 --- TI_TOWN   value: Litochoro

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras fuentes de energía

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Kreeka

3 --- TI_TOWN   value: Litochoro

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Naftatooted, kütused, elekter ja muud energiaallikad

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Kreikka

3 --- TI_TOWN   value: Litochoro

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Öljytuotteet, polttoaineet, sähkö ja muut energian lähteet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grèce

3 --- TI_TOWN   value: Litochoro

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres sources d'énergie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ghréig, an

3 --- TI_TOWN   value: Litochoro

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grčka

3 --- TI_TOWN   value: Litochoro

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Görögország

3 --- TI_TOWN   value: Litochoro

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kőolajtermékek, tüzelőanyagok, villamos energia és egyéb energiaforrások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecia

3 --- TI_TOWN   value: Litochoro

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Graikija

3 --- TI_TOWN   value: Litochoro

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Naftos produktai, kuras, elektra ir kiti energijos šaltiniai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grieķija

3 --- TI_TOWN   value: Litochoro

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Naftas produkti, degviela, elektroenerģija un pārējie enerģijas avoti

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Il-Greċja

3 --- TI_TOWN   value: Litochoro

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Prodotti taż-żejt (petroleum), fjuwil, elettriku u għejun oħra ta' l-enerġija

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Griekenland

3 --- TI_TOWN   value: Litochoro

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecja

3 --- TI_TOWN   value: Litochoro

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grécia

3 --- TI_TOWN   value: Litochoro

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Produtos petrolíferos, combustíveis, electricidade e outras fontes de energia

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecia

3 --- TI_TOWN   value: Litochoro

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Produse petroliere, combustibil, electricitate şi alte surse de energie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grécko

3 --- TI_TOWN   value: Litochoro

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grčija

3 --- TI_TOWN   value: Litochoro

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Naftni derivati, goriva, električna energija in drugi viri energije

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grekland

3 --- TI_TOWN   value: Litochoro

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Petroleumprodukter, bränsle, elektricitet och andra energikällor

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Δήμος Δίου Ολύμπου

1 TRANSLITERATIONS

2 TRANSLITERATED_ADDR

3 --- OFFICIALNAME   value: Dimos Dioy Olympoy

3 --- ADDRESS   value: Agioy Nikolaoy 15

3 --- TOWN   value: Litochoro

3 --- POSTAL_CODE   value: 602 00

3 COUNTRY

3 --- CONTACT_POINT   value: Nikolaos Chondropoylos, Theodoros Georgantas

3 --- PHONE   value: +30 2352350155/+30 2352350148

3 --- E_MAIL   value: promi@dion-olympos.gr

3 --- FAX   value: +30 2352350167/+30 2352350128/+30 2352084723

3 --- URL_GENERAL   value: http://www.dion-olympos.gr

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Δήμος Δίου Ολύμπου

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Αγίου Νικολάου 15

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Λιτόχωρο

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 602 00

INFO4: GR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Νικόλαος Χονδρόπουλος, Θεόδωρος Γεωργαντάς

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +30 2352350155/+30 2352350148

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: promi@dion-olympos.gr

L: 4 --- key: (FAX)   value: +30 2352350167/+30 2352350128/+30 2352084723

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.dion-olympos.gr

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Προμήθεια υγρών καυσίμων για τον Δήμο Δίου Ολύμπου και των νομικών προσώπων του, ετών 2020 (από 1.7.2020 μέχρι 31.12.2020) και 2021, με δικαίωμα προαίρεσης για 1 επιπλέον έτος (έτος 2022).

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Ηλεκτρονικός, ανοικτός διεθνής διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τον Δήμο Δίου Ολύμπου και των νομικών προσώπων του, ετών 2020 (από 1.7.2020 μέχρι 31.12.2020) και 2021, με δικαίωμα προαίρεσης για 1 επιπλέον έτος (έτος 2022)».

L: 4 --- key: (P)   value: Κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης ανά τμήμα ξεχωριστά, όπως αυτές διαμορφώνονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον Νομό Πιερίας ή τον αρμόδιο φορέα, όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

L: 4 --- key: (P)   value: Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 737 645,00 EUR (με τον Φ.Π.Α.) [201 717,00 EUR το 2020 (από 1.7.2020 μέχρι 31.12.2020), 267 964,00 EUR το 2021 και 267 964,00 EUR για το 2022 (δικαίωμα προαίρεσης)].

L: 4 --- key: (P)   value: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

3 --- VAL_TOTAL   value: 378775.00

3 LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Πετρέλαιο θέρμανσης, για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Δίου - Ολύμπου.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Δήμος Δίου Ολύμπου.

4 SHORT_DESCR

5 P: α) πετρέλαιο θέρμανσης: 105.000 λίτρα, προϋπολογισμού 88 200,00 EUR χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2020·

5 P: β) πετρέλαιο θέρμανσης: 125.000 λίτρα, προϋπολογισμού 105 000,00 EUR χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2021, και

5 P: γ) πετρέλαιο θέρμανσης: 125.000 λίτρα, προϋπολογισμού 105 000,00 EUR χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2022 (δικαίωμα προαίρεσης).

4 AC

5 AC_PRICE

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Δικαίωμα προαίρεσης για το έτος 2022 (πετρέλαιο θέρμανσης: 125.000 λίτρα, προϋπολογισμού 105 000,00 EUR χωρίς ΦΠΑ).

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Τμήμα 1: εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 966,00 EUR.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Δίου - Ολύμπου.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Δήμος Δίου Ολύμπου.

4 SHORT_DESCR

5 P: α) πετρέλαιο θέρμανσης: 55.000 λίτρα, προϋπολογισμού 46 200,00 EUR χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2020·

5 P: β) πετρέλαιο θέρμανσης: 75.000 λίτρα, προϋπολογισμού 63 000,00 EUR χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2021, και

5 P: γ) πετρέλαιο θέρμανσης: 75.000 λίτρα, προϋπολογισμού 63 000,00 EUR χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2022 (δικαίωμα προαίρεσης).

4 AC

5 AC_PRICE

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Δικαίωμα προαίρεσης για το έτος 2022 (πετρέλαιο θέρμανσης: 75.000 λίτρα, προϋπολογισμού 63 000,00 EUR χωρίς ΦΠΑ).

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Τμήμα 2: εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 546,00 EUR.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Βενζίνη αμόλυβδη για τον Δήμο Δίου - Ολύμπου.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 3

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Δήμος Δίου Ολύμπου.

4 SHORT_DESCR

5 P: α) βενζίνη αμόλυβδη: 21.750 λίτρα, προϋπολογισμού 28 275,00 EUR χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2020·

5 P: β) βενζίνη αμόλυβδη: 37.000 λίτρα, προϋπολογισμού 48 100,00 EUR χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2021·

5 P: γ) βενζίνη αμόλυβδη: 37.000 λίτρα, προϋπολογισμού 48 100,00 EUR χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2022 (δικαίωμα προαίρεσης).

4 AC

5 AC_PRICE

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Δικαίωμα προαίρεσης για το έτος 2022 (βενζίνη αμόλυβδη: 37.000 λίτρα, προϋπολογισμού 48 100,00 EUR χωρίς ΦΠΑ).

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Τμήμα 3: εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 381,88 EUR.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 037-087079

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 1

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Δίου - Ολύμπου.

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-07-15

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Νίκου Δημήτριος

ADDRESS: Βροντού Πιερίας

TOWN: Βροντού

POSTAL_CODE: 601 00

7 COUNTRY

PHONE: +49 2351055322

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 193200.00

5 VAL_TOTAL: 193200.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 2

3 --- LOT_NO   value: 2

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Δίου - Ολύμπου.

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-07-15

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Νίκου Δημήτριος

ADDRESS: Βροντού Πιερίας

TOWN: Βροντού Πιερίας

POSTAL_CODE: 601 00

7 COUNTRY

PHONE: +49 2351055322

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 109200.00

5 VAL_TOTAL: 109200.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 3

3 --- LOT_NO   value: 3

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Βενζίνη αμόλυβδη για τον Δήμο Δίου - Ολύμπου.

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Νίκου Δημήτριος

ADDRESS: Βροντού Πιερίας

TOWN: Βροντού Πιερίας

POSTAL_CODE: 601 00

7 COUNTRY

PHONE: +49 2351055322

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 76375.00

5 VAL_TOTAL: 76375.00

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 0,5 % επί του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης [άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5α του άρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52)], ήτοι:

L: 4 --- key: (P)   value: Τμήμα 1: εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 966,00 EUR

L: 4 --- key: (P)   value: Τμήμα 2: εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 546,00 EUR, και

L: 4 --- key: (P)   value: Τμήμα 3: εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 381,88 EUR.

L: 4 --- key: (P)   value: Ο Δήμος και τα νομικά πρόσωπά του δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των καυσίμων, που αναγράφονται στον προϋπολογισμό, εφόσον οι ανάγκες αυτών επιβάλλουν ότι δεν είναι απαραίτητη η λήψη όλης της αντίστοιχης, εκτιμώμενης ως μέγιστης απαραίτητης ποσότητας, και ο προμηθευτής δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό.

L: 4 --- key: (P)   value: Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5 % επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν από ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) διά μέσου του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Αθήνα

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 182 33

INFO4: GR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +30 2132141216

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: aepp@aepp-procurement.gr

L: 4 --- key: (FAX)   value: +30 2132141229

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.aepp-procurement.gr

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

L: 4 --- key: (P)   value: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

L: 4 --- key: (P)   value: α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

L: 4 --- key: (P)   value: β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

L: 4 --- key: (P)   value: γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

L: 4 --- key: (P)   value: Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

L: 4 --- key: (P)   value: Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

L: 4 --- key: (P)   value: Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 19 παρ. 1.1) και το άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

L: 4 --- key: (P)   value: Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν από την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

L: 4 --- key: (P)   value: Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση τής Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη τής σύμβασης, εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.

L: 4 --- key: (P)   value: Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο τής διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

L: 4 --- key: (P)   value: Οι αναθέτουσες αρχές, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:

L: 4 --- key: (P)   value: — κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017,

L: 4 --- key: (P)   value: — διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017.

L: 4 --- key: (P)   value: Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών τής αναθέτουσας αρχής, και σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την ημέρα εξέτασης τής προσφυγής.

L: 4 --- key: (P)   value: Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει, παρεμπιπτόντως, όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν στη διενέργεια τής διαδικασίας.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) διά μέσου του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Αθήνα

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 182 33

INFO4: GR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +30 2132141216

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: aepp@aepp-procurement.gr

L: 4 --- key: (FAX)   value: +30 2132141229

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.aepp-procurement.gr

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-07-24

9+1