Διεθνής, μειοδοτικός διαγωνισμός, για την προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Τυρνάβου και των νομικών προσώπων του.

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 144-354023 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Δήμος Τυρνάβου
Λάρισα (EL612) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Λάρισα (EL612) altri
Paese EL; - country: GR
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2020-07-28 00:00:00
Scadenza 2020-10-31 00:00:00
Valori 329˙467.00 EUR (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2019/S 221-541455

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-362558-001

1 DELETION_DATE: 20201031

1 FORM_LG_LIST: EL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 144

2 DATE_PUB: 20200728

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 144-354023

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:354023-2020:TEXT:EL:HTML

2 LG_ORIG: EL

2 ISO_COUNTRY

INFO: GR

2 IA_URL_GENERAL: http://www.tirnavos.gr/

2 ORIGINAL_CPV: Fuels

INFOCODE: 09100000

2 ORIGINAL_CPV: Heating oil

INFOCODE: 09135100

2 ORIGINAL_CPV: Diesel fuel

INFOCODE: 09134200

2 ORIGINAL_CPV: Unleaded petrol

INFOCODE: 09132100

2 ORIGINAL_CPV: Lubricating oils and lubricating agents

INFOCODE: 09211000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 329467.00

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2019/S 221-541455

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200723

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01B03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Гъpция

3 --- TI_TOWN   value: Tyrnabos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Горива

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Řecko

3 --- TI_TOWN   value: Tyrnabos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Paliva

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grækenland

3 --- TI_TOWN   value: Tyrnabos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Brændselsstoffer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Griechenland

3 --- TI_TOWN   value: Tyrnabos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Brennstoffe

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ελλάδα

3 --- TI_TOWN   value: Τύρναβος

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Καύσιμα

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Greece

3 --- TI_TOWN   value: Tyrnabos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fuels

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecia

3 --- TI_TOWN   value: Tyrnabos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Combustibles

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Kreeka

3 --- TI_TOWN   value: Tyrnabos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kütused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Kreikka

3 --- TI_TOWN   value: Tyrnabos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Polttoaineet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grèce

3 --- TI_TOWN   value: Tyrnabos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Combustibles

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ghréig, an

3 --- TI_TOWN   value: Tyrnabos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fuels

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grčka

3 --- TI_TOWN   value: Tyrnabos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Goriva

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Görögország

3 --- TI_TOWN   value: Tyrnabos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tüzelőanyagok

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecia

3 --- TI_TOWN   value: Tyrnabos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Combustibili

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Graikija

3 --- TI_TOWN   value: Tyrnabos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kuras

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grieķija

3 --- TI_TOWN   value: Tyrnabos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Degvielas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Il-Greċja

3 --- TI_TOWN   value: Tyrnabos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fjuwil

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Griekenland

3 --- TI_TOWN   value: Tyrnabos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Brandstoffen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecja

3 --- TI_TOWN   value: Tyrnabos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Paliwa

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grécia

3 --- TI_TOWN   value: Tyrnabos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Combustíveis

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecia

3 --- TI_TOWN   value: Tyrnabos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Combustibili

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grécko

3 --- TI_TOWN   value: Tyrnabos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Palivá

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grčija

3 --- TI_TOWN   value: Tyrnabos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Goriva

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grekland

3 --- TI_TOWN   value: Tyrnabos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bränslen

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Δήμος Τυρνάβου

1 TRANSLITERATIONS

2 TRANSLITERATED_ADDR

3 --- OFFICIALNAME   value: Dimos Tyrnaboy

3 --- ADDRESS   value: S. Karassoy 1

3 --- TOWN   value: Tyrnabos

3 --- POSTAL_CODE   value: 401 00

3 COUNTRY

3 --- CONTACT_POINT   value: Panagiotis Mpantralexis

3 --- PHONE   value: +30 2492350133

3 --- E_MAIL   value: mpantralexis@tirnavos.gr

3 --- FAX   value: +30 2492350132

3 --- URL_GENERAL   value: http://www.tirnavos.gr/

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Δήμος Τυρνάβου

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Σ. Καράσσου 1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Τύρναβος

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 401 00

INFO4: GR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Παναγιώτης Μπαντραλέξης

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +30 2492350133

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: mpantralexis@tirnavos.gr

L: 4 --- key: (FAX)   value: +30 2492350132

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.tirnavos.gr/

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Δήμος Τυρνάβου

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Σ. Καράσσου 1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Τύρναβος

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 401 00

INFO4: GR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Παναγιώτης Μπαντραλέξης

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +30 2492350133

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: mpantralexis@tirnavos.gr

L: 4 --- key: (FAX)   value: +30 2492350132

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.tirnavos.gr/

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Δήμος Τυρνάβου

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Σ. Καράσσου 1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Τύρναβος

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 401 00

INFO4: GR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Παναγιώτης Μπαντραλέξης

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +30 2492350133

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: mpantralexis@tirnavos.gr

L: 4 --- key: (FAX)   value: +30 2492350132

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.tirnavos.gr/

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Δήμος Τυρνάβου

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Σ. Καράσσου 1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Τύρναβος

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 401 00

INFO4: GR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Παναγιώτης Μπαντραλέξης

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +30 2492350133

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: mpantralexis@tirnavos.gr

L: 4 --- key: (FAX)   value: +30 2492350132

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.tirnavos.gr/

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Δήμος Τυρνάβου

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Σ. Καράσσου 1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Τύρναβος

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 401 00

INFO4: GR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Παναγιώτης Μπαντραλέξης

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +30 2492350133

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: mpantralexis@tirnavos.gr

L: 4 --- key: (FAX)   value: +30 2492350132

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.tirnavos.gr/

3 JOINT_PROCUREMENT_INVOLVED

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Διεθνής, μειοδοτικός διαγωνισμός, για την προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Τυρνάβου και των νομικών προσώπων του.

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 12147/13-11-2019

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Τυρνάβου και των νομικών προσώπων του, για το έτος 2020.

3 --- VAL_TOTAL   value: 329467.00

3 LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Πετρέλαιο θέρμανσης Δήμου Τυρνάβου.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Τύρναβος.

4 SHORT_DESCR

5 P: Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για τα κτίρια του Δήμου Τυρνάβου.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Πετρέλαιο θέρμανσης: Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Τυρνάβου.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Τύρναβος.

4 SHORT_DESCR

5 P: Προμήθεια πετρελαίου Θέρμανσης, για την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Τυρνάβου.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Πετρέλαιο θέρμανσης: Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Τυρνάβου.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 3

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Τύρναβος,

4 SHORT_DESCR

5 P: Πετρέλαιο θέρμανσης: Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Τυρνάβου.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Πετρέλαιο θέρμανσης Κοινωφελούς Επιχείρησης.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 4

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Τύρναβος.

4 SHORT_DESCR

5 P: Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης Κοινωφελούς Επιχείρησης.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Πετρέλαιο θέρμανσης Δελήχειου Ιδρύματος.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 5

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Τύρναβος,

4 SHORT_DESCR

5 P: Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης Δελήχειου Ιδρύματος.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Diesel κίνησης Δήμου Τυρνάβου.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 6

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Τύρναβος.

4 SHORT_DESCR

5 P: Προμήθεια diesel κίνησης για τα οχήματα του Δήμου Τυρνάβου.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Αμόλυβδη βενζίνη Δήμου Τυρνάβου.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 7

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Τύρναβος.

4 SHORT_DESCR

5 P: Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης, για τα οχήματα Δήμου Τυρνάβου.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Αμόλυβδη βενζίνη Κοινωφελούς Επιχείρησης.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 8

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Τύρναβος.

4 SHORT_DESCR

5 P: Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης, για τα οχήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Ελαιολιπαντικά.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 9

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Τύρναβος.

4 SHORT_DESCR

5 P: Προμήθεια ελαιολιπαντικών, για τα οχήματα του Δήμου Τυρνάβου.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2019/S 221-541455

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 1

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Πετρέλαιο θέρμανσης Δήμου Τυρνάβου.

3 AWARDED_CONTRACT

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Αφοί Σπ. Σπυρόπουλου Ο.Ε.

TOWN: Αμπελώνας

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 39109.60

5 VAL_TOTAL: 39109.60

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 2

3 --- LOT_NO   value: 2

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Πετρέλαιο θέρμανσης: Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Τυρνάβου.

3 AWARDED_CONTRACT

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Αφοί Σπ. Σπυρόπουλου Ο.Ε.

TOWN: Αμπελώνας

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 58100.00

5 VAL_TOTAL: 58100.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 3

3 --- LOT_NO   value: 3

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Πετρέλαιο θέρμανσης: Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Τυρνάβου.

3 AWARDED_CONTRACT

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Αφοί Σπ. Σπυρόπουλου Ο.Ε.

TOWN: Αμπελώνας

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 49800.00

5 VAL_TOTAL: 49800.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 4

3 --- LOT_NO   value: 4

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Πετρέλαιο θέρμανσης Κοινωφελούς Επιχείρησης.

3 AWARDED_CONTRACT

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Αφοί Σπ. Σπυρόπουλου Ο.Ε.

TOWN: Αμπελώνας

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 2075.00

5 VAL_TOTAL: 2075.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 5

3 --- LOT_NO   value: 5

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Πετρέλαιο θέρμανσης Δελήχειου Ιδρύματος.

3 AWARDED_CONTRACT

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Αφοί Σπ. Σπυρόπουλου Ο.Ε.

TOWN: Αμπελώνας

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 3220.40

5 VAL_TOTAL: 3220.40

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 6

3 --- LOT_NO   value: 6

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Diesel κίνησης Δήμου Τυρνάβου.

3 AWARDED_CONTRACT

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Αφοί Σπ. Σπυρόπουλου Ο.Ε.

TOWN: Αμπελώνας

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 136250.00

5 VAL_TOTAL: 132162.50

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 7

3 --- LOT_NO   value: 7

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Αμόλυβδη βενζίνη Δήμου Τυρνάβου.

3 AWARDED_CONTRACT

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Αφοί Σπ. Σπυρόπουλου Ο.Ε.

TOWN: Αμπελώνας

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 27606.00

5 VAL_TOTAL: 26778.82

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 8

3 --- LOT_NO   value: 8

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Αμόλυβδη βενζίνη Κοινωφελούς Επιχείρησης.

3 AWARDED_CONTRACT

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Αφοί Σπ. Σπυρόπουλου Ο.Ε.

TOWN: Αμπελώνας

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 1806.00

5 VAL_TOTAL: 1806.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 9

3 --- LOT_NO   value: 9

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Ελαιολιπαντικά.

3 AWARDED_CONTRACT

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Eldon's Hellas

TOWN: Αθήνα

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 13804.92

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Λ. Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Αθήνα

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 182 33

INFO4: GR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: proedros@aepp-procurement.gr

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.aepp-procurement.gr/

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-07-23

16+1