Pravice do uporabe aplikacije za podporo vrednotenju vozil Eurotax

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 144-355295 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Ministrstvo za finance Finančna uprava Republike Slovenije
SLOVENIJA (SI) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione SLOVENIJA (SI) altri
Paese SL; - country: SI
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura negoziata senza previa indizione di gara
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2020-07-28 00:00:00
Scadenza 2020-10-31 00:00:00
Valori 196˙780.00 EUR (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2020/S 131-321955

2020/S 131-321955 (avviso volontario per la trasparenza ex ante)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-364446-001

1 DELETION_DATE: 20201031

1 FORM_LG_LIST: SL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 144

2 DATE_PUB: 20200728

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 144-355295

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355295-2020:TEXT:SL:HTML

2 LG_ORIG: SL

2 ISO_COUNTRY

INFO: SI

2 IA_URL_GENERAL: http://www.fu.gov.si/

2 ORIGINAL_CPV: Added-value database services

INFOCODE: 72321000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 196780.00

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 131-321955

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200723

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Ministry or any other national or federal authority

INFOCODE: 1

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Negotiated without a prior call for competition

INFOCODE: T

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cлoвeния

3 --- TI_TOWN   value: Любляна

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги, свързани с бази данни с добавена стойност

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovinsko

3 --- TI_TOWN   value: Ljubljana

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Databázové služby s přidanou hodnotou

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenien

3 --- TI_TOWN   value: Ljubljana

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Added-value databasetjenester

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slowenien

3 --- TI_TOWN   value: Ljubljana

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mehrwert-Datenbankdienste

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Σλοβενία

3 --- TI_TOWN   value: Λιουμπλιάνα

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων προστιθέμενης αξίας

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenia

3 --- TI_TOWN   value: Ljubljana

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Added-value database services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslovenia

3 --- TI_TOWN   value: Liubliana

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de bases de datos con valor añadido

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sloveenia

3 --- TI_TOWN   value: Ljubljana

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Andmebaaside hüvisteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenia

3 --- TI_TOWN   value: Ljubljana

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tietokantoihin liittyvät lisäarvopalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovénie

3 --- TI_TOWN   value: Ljubljana

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de bases de données à valeur ajoutée

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slóivéin, an t

3 --- TI_TOWN   value: Ljubljana

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Added-value database services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenija

3 --- TI_TOWN   value: Ljubljana

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge podatkovne baze s dodanom vrijednošću

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Szlovénia

3 --- TI_TOWN   value: Ljubljana

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Értéknövelt adatbázis-szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenia

3 --- TI_TOWN   value: Lubiana

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di banche dati a valore aggiunto

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovėnija

3 --- TI_TOWN   value: Ljubljana

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pridėtinės vertės duomenų bazės paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovānija

3 --- TI_TOWN   value: Ljubljana

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Datu bāzes pakalpojumi ar pievienoto vērtību

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: is-Slovenja

3 --- TI_TOWN   value: Ljubljana

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' database dwar il-valur miżjud

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenië

3 --- TI_TOWN   value: Ljubljana

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diensten voor database met toegevoegde waarde

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Słowenia

3 --- TI_TOWN   value: Ljubljana

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi o wartości dodanej bazy danych

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslovénia

3 --- TI_TOWN   value: Liubliana

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de valor acrescentado relacionados com bases de dados

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenia

3 --- TI_TOWN   value: Liubliana

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de baze de date cu valoare adăugată

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovinsko

3 --- TI_TOWN   value: Ljubljana

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Databázové služby s pridanou hodnotou

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenija

3 --- TI_TOWN   value: Ljubljana

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve podatkovnih baz z dodano vrednostjo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenien

3 --- TI_TOWN   value: Ljubljana

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mervärdestjänster för databas

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Ministrstvo za finance Finančna uprava Republike Slovenije

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Ministrstvo za finance Finančna uprava Republike Slovenije

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 2482711000

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Šmartinska cesta 55

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Ljubljana

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1000

INFO4: SI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: igor.straus@gov.si, Igor Štraus

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +386 14782823

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: gfu.fu@gov.si

L: 4 --- key: (FAX)   value: +386 14783900

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.fu.gov.si/

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Pravice do uporabe aplikacije za podporo vrednotenju vozil Eurotax

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 430-345/2020

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Storitev pravic do uporabe aplikacije za podporo vrednotenju vozil Eurotax za leti 2021 in 2022.

3 --- VAL_TOTAL   value: 196780.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Slovenija

4 SHORT_DESCR

5 P: Storitev pravic do uporabe aplikacije za podporo vrednotenju vozil Eurotax za leti 2021 in 2022.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_AWARD_CONTRACT_WITHOUT_CALL

4 D_ACCORDANCE_ARTICLE

5 D_PROTECT_RIGHTS

4 D_JUSTIFICATION

5 P: Aplikacijo Eurotax na FURS uporabljajo kontrolorji na vseh finančnih uradih, ki izvajajo postopke odmere DMV, kot tudi inšpektorji za ugotavljanje prometne vrednosti motornih vozil v postopkih davčno inšpekcijskega nadzora in izterjevalci. Aplikacija omogoča vrednotenje vozila na točno določen datum v preteklosti, kar je potrebno v postopkih davčno inšpekcijskega nadzora.

5 P: Eurotax baza vrednosti rabljenih vozil je osnova za izračun vrednosti pri nakupu (oz. prodaji) rabljenih vozil po vsej Evropi. Uporabljajo jo tako podjetja, ki kupujejo in prodajajo rabljena vozila, kot tudi sodni cenilci avtomobilske stroke in večina zavarovalnic. V letu 2010 je bil dopolnjen Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV), v katerem je določba, da davčni organ ugotavlja prometno vrednost vozil s pomočjo katalogov za vrednotenje vozil. Javno naročilo se oddaja po postopku s pogajanji brez predhodne objave, skladno z 2. in 3. alinejo c) točke 1. odstavka 46. člena ZJN-3. Gre za storitve, ki jih lahko iz tehničnih razlogov in zaradi zaščite izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine, zagotovi le Eurotax d.o.o., Dunajska cesta 51, SI-1000 Ljubljana, SLOVENIJA, ki je lastnik vseh avtorskih pravic.

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 131-321955

2 AWARD_CONTRACT

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-07-22

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Eurotax Družba za raziskavo trga motornih vozil in založništvo d.o.o.

NATIONALID: 5985935000

ADDRESS: Dunajska cesta 51

TOWN: Ljubljana

POSTAL_CODE: 1000

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 196780.00

5 VAL_TOTAL: 196780.00

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Slovenska cesta 54

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Ljubljana

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1000

INFO4: SI

4 COUNTRY

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Ministrstvo za finance Finančna uprava Republike Slovenije

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Šmartinska cesta 55

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Ljubljana

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1000

INFO4: SI

4 COUNTRY

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-07-23

10+1