ZP/CZD/0049/20 Dostawa sterylnych i niesterylnych wyrobów jednorazowego użytku – 5 pakietów

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 145-356757 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Miasto Warszawa (PL911) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività Salute
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Miasto Warszawa (PL911) altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2020-07-29 00:00:00
Scadenza 2020-11-01 00:00:00
Valori 296˙406.00 PLN (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2020/S 056-132216

2020/S 056-132216 (bando di gara)

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-365883-001

1 DELETION_DATE: 20201101

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 145

2 DATE_PUB: 20200729

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 145-356757

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356757-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.czd.pl

2 ORIGINAL_CPV: Medical consumables

INFOCODE: 33140000

2 ORIGINAL_CPV: Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

INFOCODE: 33141000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 296406.00

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 056-132216

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200724

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Health

INFOCODE: H

2 HEADING: 01B03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Варшава

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Медицински консумативи

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zdravotnický spotřební materiál

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicinske forbrugsmaterialer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warschau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medizinische Verbrauchsartikel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Βαρσοβία

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ιατρικά αναλώσιμα

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Warsaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medical consumables

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varsovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Material médico fungible

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Varssavi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Meditsiinilised tarbekaubad

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Varsova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lääketieteelliset kertakäyttötarvikkeet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Varsovie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Consommables médicaux

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Vársá

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medical consumables

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicinski potrošni materijal

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Varsó

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Orvosi fogyóeszközök

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varsavia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Materiali medici

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Varšuva

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicinos reikmenys

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicīnas palīgmateriāli

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Varsavja

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Oġġetti ta' konsum mediċi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warschau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medische verbruiksartikelen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Materiały medyczne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Varsóvia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Material médico de consumo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varşovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Consumabile medicale

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zdravotnícky spotrebný materiál

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Proizvodi za medicinsko uporabo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicinska förbrukningsartiklar

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Al. Dzieci Polskich 20

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 04-730

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Marta Kałęcka

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 228151036

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: zamowienia.publiczne@ipczd.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 228151015

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.czd.pl

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: ZP/CZD/0049/20 Dostawa sterylnych i niesterylnych wyrobów jednorazowego użytku – 5 pakietów

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: ZP/CZD/0049/20

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sterylnych i niesterylnych wyrobów jednorazowego użytku w podziale na 5 pakietów, na zasadach określonych w Istotnych postanowieniach umowy w ilościach wynikających z bieżących potrzeb i w terminach wynikających z zawartej umowy.

3 --- VAL_TOTAL   value: 296406.00

3 LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Pakiet nr 1

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Siedziba Zamawiającego

4 SHORT_DESCR

5 P: Serwety brzuszne

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Jakość

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 70

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Pakiet nr 2

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Siedziba Zamawiającego

4 SHORT_DESCR

5 P: Maski chirurgiczne

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Jakość

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 70

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Pakiet nr 3

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 3

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Siedziba Zamawiającego

4 SHORT_DESCR

5 P: Maski chirurgiczne zabezpieczające okulary przed parowaniem do zabiegów

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Jakość

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 70

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Pakiet nr 4

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 4

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Siedziba Zamawiającego

4 SHORT_DESCR

5 P: Fartuchy chirurgiczne soft

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Jakość

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 70

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Pakiet nr 5

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 5

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Siedziba Zamawiającego

4 SHORT_DESCR

5 P: Fartuchy chirurgiczne pełnoochronne

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Jakość

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 70

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 056-132216

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1

3 --- LOT_NO   value: 1

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Pakiet nr 1

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-07-02

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: CitoNet Warszawa Sp. z o.o.

ADDRESS: ul. Żółkiewskiego 20/26

TOWN: Toruń

POSTAL_CODE: 87-100

7 COUNTRY

6 NO_SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ADDRESS: ul. Żółkiewskiego 20/26

TOWN: Toruń

POSTAL_CODE: 87-100

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 32769.76

5 VAL_TOTAL: 31567.20

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 2

3 --- LOT_NO   value: 2

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Pakiet nr 2

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-07-01

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Molnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.

ADDRESS: ul. Przasnyska 68

TOWN: Warszawa

POSTAL_CODE: 01-756

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 30438.00

5 VAL_TOTAL: 91534.80

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 3

3 --- LOT_NO   value: 3

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Pakiet nr 3

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-07-01

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Molnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.

ADDRESS: ul. Przasnyska 68

TOWN: Warszawa

POSTAL_CODE: 01-756

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 17400.00

5 VAL_TOTAL: 17400.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 4

3 --- LOT_NO   value: 4

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Pakiet nr 4

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-07-09

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: CitoNet Warszawa Sp. z o.o.

ADDRESS: ul. Żółkiewskiego 20/26

TOWN: Toruń

POSTAL_CODE: 87-100

7 COUNTRY

6 NO_SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ADDRESS: ul. Żółkiewskiego 20/26

TOWN: Toruń

POSTAL_CODE: 87-100

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 80736.00

5 VAL_TOTAL: 155904.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 5

3 --- LOT_NO   value: 5

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Pakiet nr 5

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: KIO

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www:uzp.gov.pl

3 ADDRESS_MEDIATION_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: zgodnie z pkt VI.4.1 ogłoszenia

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

INFO4: PL

4 COUNTRY

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: zgodnie z pkt VI.4.1 ogłoszenia

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

INFO4: PL

4 COUNTRY

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-07-24

11+1