Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží pre LPM Ulič, š.p. na rok 2020

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 146-358910 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
SLOVENSKO (SK) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Východné Slovensko (SK04) altri
Paese SK; - country: SK
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2020-07-30 00:00:00
Scadenza 2020-11-05 00:00:00
Valori 380˙000.00 EUR (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2020/S 078-183725

2020/S 078-183725 (bando di gara)

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-371653-001

1 DELETION_DATE: 20201105

1 FORM_LG_LIST: SK

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 146

2 DATE_PUB: 20200730

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 146-358910

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358910-2020:TEXT:SK:HTML

2 LG_ORIG: SK

2 ISO_COUNTRY

INFO: SK

2 IA_URL_GENERAL: http://lpmulic.sk

2 ORIGINAL_CPV: Diesel oil

INFOCODE: 09134100

2 ORIGINAL_CPV: Unleaded petrol

INFOCODE: 09132100

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 380000.00

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 078-183725

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200728

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01B03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cлoвaшкo

3 --- TI_TOWN   value: Ulič

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Дизелово масло

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovensko

3 --- TI_TOWN   value: Ulič

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Naftový olej

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakiet

3 --- TI_TOWN   value: Ulič

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dieselolie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Slowakei

3 --- TI_TOWN   value: Ulič

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dieselöl

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Σλοβακία

3 --- TI_TOWN   value: Ulič

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Πετρέλαιο ντίζελ

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakia

3 --- TI_TOWN   value: Ulič

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diesel oil

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslovaquia

3 --- TI_TOWN   value: Ulič

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gasoil

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakkia

3 --- TI_TOWN   value: Ulič

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diisliõli

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakia

3 --- TI_TOWN   value: Ulič

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dieselöljy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovaquie

3 --- TI_TOWN   value: Ulič

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Huile diesel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slóvaic, an t

3 --- TI_TOWN   value: Ulič

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diesel oil

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovačka

3 --- TI_TOWN   value: Ulič

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dizelsko ulje

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Szlovákia

3 --- TI_TOWN   value: Ulič

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dízelolaj

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovacchia

3 --- TI_TOWN   value: Ulič

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Carburante diesel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakija

3 --- TI_TOWN   value: Ulič

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dyzelinė alyva

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovākija

3 --- TI_TOWN   value: Ulič

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dīzeļeļļa

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: is-Slovakkja

3 --- TI_TOWN   value: Ulič

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Żejt tad-diesel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slowakije

3 --- TI_TOWN   value: Ulič

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dieselolie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Słowacja

3 --- TI_TOWN   value: Ulič

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Olej napędowy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslováquia

3 --- TI_TOWN   value: Ulič

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gasóleo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovacia

3 --- TI_TOWN   value: Ulič

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ulei Diesel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovensko

3 --- TI_TOWN   value: Ulič

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Motorová nafta

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovaška

3 --- TI_TOWN   value: Ulič

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dizelsko olje

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakien

3 --- TI_TOWN   value: Ulič

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dieselolja

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 00492531

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Ulič 96

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Ulič

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 067 67

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Ing. Lucia Jarčušková Danková

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 577694121

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: lucia.jarcuskova@lpmulic.sk

L: 4 --- key: (FAX)   value: +421 57577694126

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://lpmulic.sk

3 CA_TYPE

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: Správa lesného majetku a iného majetku vo vlastníctve SR.

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží pre LPM Ulič, š.p. na rok 2020

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 400/2020

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Predmetom zákazky je dodávka motorovej nafty podľa normy STN EN 590 a benzínu automobilového podľa normy STN EN 228 do automobilovej motorovej techniky a inej motorovej techniky do veľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa, v množstvách a lehotách špecifikovaných v samotných objednávkach na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa, vrátane dopravy na miesto určené verejným obstarávateľom podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky, ktorá je podrobne uvedená v súťažných podkladoch, v časti B. Opis predmetu zákazky.

3 --- VAL_TOTAL   value: 380000.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: LPM Ulič, š.p., 067 67 Ulič 96, SLOVENSKO; LPM Ulič, š.p., Správa poľnohospodárstva, 067 67 Ulič, SLOVENSKO; LPM Ulič, š.p., Správa služieb Stakčín, Čsl. Armády 760/88, 067 61 Stakčín, SLOVENSKO.

4 SHORT_DESCR

5 P: Predmetom zákazky je dodávka motorovej nafty podľa normy STN EN 590 a benzínu automobilového podľa normy STN EN 228 do automobilovej motorovej techniky a inej motorovej techniky do veľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa, v množstvách a lehotách špecifikovaných v samotných objednávkach na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa, vrátane dopravy na miesto určené verejným obstarávateľom podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky, ktorá je podrobne uvedená v súťažných podkladoch, v časti B. Opis predmetu zákazky.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 FRAMEWORK

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 078-183725

2 AWARD_CONTRACT

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-07-08

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 4

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: T a M trans spedition, s.r.o.

NATIONALID: 34140425

ADDRESS: 545

TOWN: Šarovce

POSTAL_CODE: 935 52

7 COUNTRY

E_MAIL: tamtrans@tamtrans.sk

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 272670.75

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úrad pre verejné obstarávanie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Ružová dolina 10, P.O.Box 98

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bratislava

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 820 05

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 250264176

L: 4 --- key: (FAX)   value: +421 250264219

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uvo.gov.sk

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úrad pre verejné obstarávanie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Ružová dolina 10, P.O.Box 98

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bratislava

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 820 05

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 250264176

L: 4 --- key: (FAX)   value: +421 250264219

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uvo.gov.sk

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-07-28

10+1