Zakup dostępu sieciowego do bazy SciFinder dla konsorcjum instytucji akademickich na lata 2020–2022

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 147-361661 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Miasto Warszawa (PL911) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività Istruzione
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione POLSKA (PL) altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura negoziata senza previa indizione di gara
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2020-07-31 00:00:00
Scadenza 2020-11-05 00:00:00
Valori 4˙279˙454.00 USD (totale appalto)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-371089-001

1 DELETION_DATE: 20201105

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 147

2 DATE_PUB: 20200731

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 147-361661

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:361661-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.icm.edu.pl

2 ORIGINAL_CPV: Database services

INFOCODE: 72320000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 4279454.00

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200728

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Negotiated without a prior call for competition

INFOCODE: T

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Education

INFOCODE: L

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Варшава

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги, свързани с бази данни

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Databázové služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Databasevirksomhed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warschau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Datenbankdienste

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Βαρσοβία

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Warsaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Database services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varsovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios relacionados con bases de datos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Varssavi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Andmebaasiteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Varsova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tietokantapalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Varsovie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de bases de données

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Vársá

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Database services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge podatkovne baze

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Varsó

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Adatbázis-szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varsavia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di banche dati

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Varšuva

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Duomenų bazės paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Datu bāzu pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Varsavja

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' database

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warschau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Databasediensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi bazy danych

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Varsóvia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços relacionados com bases de dados

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varşovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de baze de date

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Databázové služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve podatkovnih baz

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Databastjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Tyniecka 15/17

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 00-927, 02-630

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Marzanna Zieleniewska

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 228749412

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: zp@icm.edu.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 228749401

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.icm.edu.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://dzp.uw.edu.pl

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Tyniecka 15/17

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 00-927, 02-630

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Marzanna Zieleniewska

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 228749412

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: zp@icm.edu.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 228749401

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.icm.edu.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://dzp.uw.edu.pl

3 JOINT_PROCUREMENT_INVOLVED

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Zakup dostępu sieciowego do bazy SciFinder dla konsorcjum instytucji akademickich na lata 2020–2022

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: ICM-361-29/2019/WR

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Zakup dostępu sieciowego do bazy SciFinder dla konsorcjum instytucji akademickich na lata 2020–2022.

3 --- VAL_TOTAL   value: 4279454.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 SHORT_DESCR

5 P: Przedmiotem zamówienia jest dostęp dla konsorcjum instytucji akademickich w latach 2020–2022 do bazy CAS SciFinder^n (wraz z dostępem do starej wersji CAS SciFinder) produkowanej przez Chemical Abstracts Service oddział American Chemical Society i udostępnianej na serwerze producenta na zasadzie subskrypcji. Baza obejmuje substancje chemiczne ze strukturami, schematy reakcji i inne dane chemiczne oraz abstrakty z literatury naukowej i patentów. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało realizowane przez ICM w imieniu instytucji, które zgłosiły zamiar udziału w konsorcyjnym zakupie dostępu do bazy CAS Scifinder w roku 2020 z możliwością kontynuacji w latach 2021 i 2022, i upoważniły ICM do przeprowadzenia postępowania w ich imieniu.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_AWARD_CONTRACT_WITHOUT_CALL

4 D_ACCORDANCE_ARTICLE

5 D_TECHNICAL

4 D_JUSTIFICATION

5 P: Zakup usługi z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych możliwy jest u producenta i wyłącznego dostawcy bazy SciFinder. Ponadto, nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

5 P: Prawnym uzasadnieniem zastosowania trybu na zamówienie z wolnej ręki jest wystąpienie przesłanek zawartych w art. 67 ust. 1 pkt 1 a i b ustawy Pzp. Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie przez Chemical Abstracts Service oddział American Chemical Society jako podmiot posiadający prawo wyłączności w zakresie produkcji i dystrybucji bazy SciFinder, na co producent przedłożył stosowne oświadczenie. Baza SciFinder może być udostępniane na bieżąco tylko z serwera należącego do producenta, w związku z tym jest on faktycznie, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw autorskich, jedynym źródłem tych zasobów.

5 P: Baza SciFinder stanowi jedno z podstawowych i niezbędnych źródeł wiedzy dla pracowników naukowych w instytucjach akademickich, które prowadzą działalność naukową obejmującą tematykę tej bazy i przystępują do zakupu konsorcyjnego. Baza SciFinder ma charakter specjalistyczny i stanowi unikalny zestaw danych naukowych chroniony prawami autorskimi, co powoduje, że nie może być zastąpiona zasobami innego producenta, ani nie istnieje rozsądna alternatywna metoda pozyskania tych danych. Zakup bazy SciFinder jest dofinansowywany przez MNiSW co najmniej od 2016 r. w ramach programu Wirtualna Biblioteka Nauki. Zakres przedmiotu zamówienia nie był przez ICM w jakikolwiek sposób zawężany, gdyż wynika z decyzji MNiSW oraz zapotrzebowania instytucji uczestniczących w konsorcjum.

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: ICM-361-29/2019/WR

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Zakup dostępu sieciowego do bazy SciFinder dla konsorcjum instytucji akademickich na lata 2020–2022

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-07-23

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Chemical Abstracts Service (CAS), a division of the American Chemical Society

ADDRESS: 2540 Olentangy River Road

TOWN: Columbus

POSTAL_CODE: 43202

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 4900911.00

5 VAL_TOTAL: 4279454.00

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów Zamawiających:

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, POLSKA;

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Gdański Uniwersytet Medyczny, Dębinki 1, 80-952 Gdańsk, POLSKA;

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Instytut Chemii Fizycznej PAN, Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, POLSKA;

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, POLSKA;

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Politechnika Lubelska, Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, POLSKA;

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Politechnika Łódzka, Wólczańska 223, 90-924 Łódź, POLSKA;

L: 4 --- key: (P)   value: 7. Politechnika Poznańska, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, POLSKA;

L: 4 --- key: (P)   value: 8. Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2a, 44-100 Gliwice, POLSKA;

L: 4 --- key: (P)   value: 9. Politechnika Warszawska, plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa, POLSKA;

L: 4 --- key: (P)   value: 10. Politechnika Wrocławska, Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, POLSKA;

L: 4 --- key: (P)   value: 11. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, POLSKA;

L: 4 --- key: (P)   value: 12. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Armii Krajowej 36a, 42-200 Częstochowa, POLSKA;

L: 4 --- key: (P)   value: 13. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań, POLSKA;

L: 4 --- key: (P)   value: 14. Uniwersytet Jagielloński, Gołębia 24, 31-007 Kraków, POLSKA;

L: 4 --- key: (P)   value: 15. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Pasteura 1, 50-367 Wrocław, POLSKA;

L: 4 --- key: (P)   value: 16. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Szkolna 18, 20-124 Lublin, POLSKA;

L: 4 --- key: (P)   value: 17. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Kościuszki 4, 90-419 Łódź, POLSKA;

L: 4 --- key: (P)   value: 18. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Norwida 25, 50-375 Wrocław, POLSKA;

L: 4 --- key: (P)   value: 19. Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, POLSKA;

L: 4 --- key: (P)   value: 20. Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, POLSKA;

L: 4 --- key: (P)   value: 21. Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, POLSKA;

L: 4 --- key: (P)   value: 22. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Piastów 17, 70-310 Szczecin, POLSKA.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587700

L: 4 --- key: (URL)   value: http://uzp.gov.pl

3 ADDRESS_MEDIATION_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587700

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587700

L: 4 --- key: (URL)   value: http://uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-07-28

10+1