Προμήθεια υγρών καυσίμων 2020 - 2021, για τον Δήμο Δέλτα και τα νομικά πρόσωπα αυτού.

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 150-367511 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Δήμος Δέλτα
Θεσσαλονίκη (EL522) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Θεσσαλονίκη (EL522) altri
Paese EL; - country: GR
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2020-08-05 00:00:00
Scadenza 2020-11-08 00:00:00
Valori min: 909˙068.23 EUR - max: 909˙068.23 EUR (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2019/S 217-532092

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-379126-001

1 DELETION_DATE: 20201108

1 FORM_LG_LIST: EL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 150

2 DATE_PUB: 20200805

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 150-367511

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:367511-2020:TEXT:EL:HTML

2 LG_ORIG: EL

2 ISO_COUNTRY

INFO: GR

2 IA_URL_GENERAL: http://www.dimosdelta.gr

2 ORIGINAL_CPV: Diesel fuel

INFOCODE: 09134200

2 ORIGINAL_CPV: Heating oil

INFOCODE: 09135100

2 ORIGINAL_CPV: Unleaded petrol

INFOCODE: 09132100

2 VALUES

3 VALUE_RANGE

L: 4 --- key: (LOW)   value: 909068.23

L: 4 --- key: (HIGH)   value: 909068.23

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2019/S 217-532092

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200731

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01B03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Гъpция

3 --- TI_TOWN   value: Sindos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Дизелово гориво

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Řecko

3 --- TI_TOWN   value: Sindos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Nafta

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grækenland

3 --- TI_TOWN   value: Sindos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dieselbrændstof

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Griechenland

3 --- TI_TOWN   value: Sindos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dieselkraftstoff

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ελλάδα

3 --- TI_TOWN   value: Σίνδος

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Greece

3 --- TI_TOWN   value: Sindos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diesel fuel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecia

3 --- TI_TOWN   value: Sindos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Combustible para motores diésel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Kreeka

3 --- TI_TOWN   value: Sindos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diislikütus

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Kreikka

3 --- TI_TOWN   value: Sindos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dieselpolttoaine

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grèce

3 --- TI_TOWN   value: Sindos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Carburant diesel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ghréig, an

3 --- TI_TOWN   value: Sindos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diesel fuel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grčka

3 --- TI_TOWN   value: Sindos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dizelsko gorivo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Görögország

3 --- TI_TOWN   value: Sindos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dízelüzemanyag

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecia

3 --- TI_TOWN   value: Sindos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Combustibile diesel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Graikija

3 --- TI_TOWN   value: Sindos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dyzelinis kuras

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grieķija

3 --- TI_TOWN   value: Sindos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dīzeļdegviela

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Il-Greċja

3 --- TI_TOWN   value: Sindos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diesel karburanti

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Griekenland

3 --- TI_TOWN   value: Sindos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dieselbrandstof

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecja

3 --- TI_TOWN   value: Sindos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Paliwo diesla

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grécia

3 --- TI_TOWN   value: Sindos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Combustível para motores a diesel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecia

3 --- TI_TOWN   value: Sindos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Motorină

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grécko

3 --- TI_TOWN   value: Sindos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Naftové palivo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grčija

3 --- TI_TOWN   value: Sindos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dizelsko gorivo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grekland

3 --- TI_TOWN   value: Sindos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dieselbränsle

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Δήμος Δέλτα

1 TRANSLITERATIONS

2 TRANSLITERATED_ADDR

3 --- OFFICIALNAME   value: Dimos Delta

3 --- ADDRESS   value: Nikolaoy Plastira 13

3 --- TOWN   value: Sindos

3 --- POSTAL_CODE   value: 574 00

3 COUNTRY

3 --- CONTACT_POINT   value: Grafeio Promitheion kai Apothikon

3 --- PHONE   value: +30 2313300520

3 --- E_MAIL   value: e.samara@dimosdelta.gr

3 --- FAX   value: +30 2310586849

3 --- URL_GENERAL   value: http://www.dimosdelta.gr

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Δήμος Δέλτα

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Νικολάου Πλαστήρα 13

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Σίνδος

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 574 00

INFO4: GR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Γραφείο Προμηθειών και Αποθηκών

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +30 2313300520

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: e.samara@dimosdelta.gr

L: 4 --- key: (FAX)   value: +30 2310586849

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.dimosdelta.gr

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δέλτα

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Νικολάου Πλαστήρα 13

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Σίνδος

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 574 00

INFO4: GR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Γραφείο Προμηθειών

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +30 2310797175

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: m.minou@dimosdelta.gr

L: 4 --- key: (FAX)   value: +30 2310797983

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.dimosdelta.gr

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δέλτα

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Νικολάου Πλαστήρα 13

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Σίνδος

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 574 00

INFO4: GR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Ευδοξία Αναστασιάδου

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +30 2313305919

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: e.anastasiadou@dimosdelta.gr

L: 4 --- key: (FAX)   value: +30 2313305917

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.dimosdelta.gr

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δέλτα

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Νικολάου Πλαστήρα 13

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Σίνδος

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 574 00

INFO4: GR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Ευδοξία Αναστασιάδου

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +30 2313305919

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: e.anastasiadou@dimosdelta.gr

L: 4 --- key: (FAX)   value: +30 2313305917

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.dimosdelta.gr

3 JOINT_PROCUREMENT_INVOLVED

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Προμήθεια υγρών καυσίμων 2020 - 2021, για τον Δήμο Δέλτα και τα νομικά πρόσωπα αυτού.

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 9/2019

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, βενζίνη αμόλυβδη), για τις ανάγκες του Δήμου Δέλτα των νομικών προσώπων του.

3 VAL_RANGE_TOTAL

L: 4 --- key: (LOW)   value: 909068.23

L: 4 --- key: (HIGH)   value: 909068.23

3 LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Προμήθεια υγρών καυσίμων για τον Δήμο Δέλτα.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Για το πετρέλαιο θέρμανσης: τα κτίρια του Δήμου Δέλτα.

5 P: Για τα καύσιμα κίνησης: Οι εγκαταστάσεις (πρατήριο) του αναδόχου [εντός 20 χλμ. περιμετρικά από την κεντρική έδρα του Δήμου Δέλτα (Σίνδος)].

4 SHORT_DESCR

5 P: Προμήθεια 135.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης, 410.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης και 53.000 λίτρων βενζίνης αμόλυβδης.

4 AC

5 AC_PRICE

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Σε περίπτωση που εξαντληθούν οι προϋπολογιζόμενες ποσότητες, πριν από την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου της παρούσης (συμβατικό ποσό), ο Δήμος Δέλτα και τα νομικά πρόσωπα διατηρούν το δικαίωμα να ενεργοποιήσουν τη διαδικασία δικαιώματος προαίρεσης μονομερώς, για επιπλέον ποσότητες και μέχρι την εξάντληση τού συμβατικού ποσού.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Στην περίπτωση που με τη λήξη της ημερομηνίας της σύμβασης δεν έχει εξαντληθεί το συμβατικό ποσό, ο Δήμος Δέλτα και τα νομικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να παρατείνουν τη χρονική ισχύ της σύμβασης, για χρονικό διάστημα έως τέσσερεις (4) μήνες, με απλή έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου με απόφαση τού Δ.Σ. και μέχρι την ολοκλήρωση τής διαδικασίας ανάθεσης τής προμήθειας σε άλλον προμηθευτή.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δέλτα (Κ.Π.Ο.Δ.Δ.).

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Τα κτίρια του Κ.Π.Ο.Δ.Δ..

4 SHORT_DESCR

5 P: Προμήθεια 80.645,17 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης.

4 AC

5 AC_PRICE

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Στην περίπτωση που εξαντληθούν οι προϋπολογιζόμενες ποσότητες, πριν από την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου (συμβατικό ποσό), ο Κ.Π.Ο.Δ.Δ. διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει τη διαδικασία δικαιώματος προαίρεσης μονομερώς, για επιπλέον ποσότητες και μέχρι την εξάντληση τού συμβατικού ποσού.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Στην περίπτωση που με τη λήξη της ημερομηνίας της σύμβασης δεν έχει εξαντληθεί το συμβατικό ποσό, ο Δήμος Δέλτα και τα νομικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να παρατείνουν τη χρονική ισχύ της σύμβασης, για χρονικό διάστημα έως τέσσερεις (4) μήνες, με απλή έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου με απόφαση τού Δ.Σ. και μέχρι την ολοκλήρωση τής διαδικασίας ανάθεσης τής προμήθειας σε άλλον προμηθευτή.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δέλτα.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 3

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα.

4 SHORT_DESCR

5 P: Προμήθεια 150.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης.

4 AC

5 AC_PRICE

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Στην περίπτωση που εξαντληθούν οι προϋπολογιζόμενες ποσότητες, πριν από την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου (συμβατικό ποσό), η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Δέλτα διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει τη διαδικασία δικαιώματος προαίρεσης μονομερώς, για επιπλέον ποσότητες και μέχρι την εξάντληση του συμβατικού ποσού.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Στην περίπτωση που με τη λήξη της ημερομηνίας της σύμβασης δεν έχει εξαντληθεί το συμβατικό ποσό, ο Δήμος Δέλτα και τα νομικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να παρατείνουν τη χρονική ισχύ της σύμβασης, για χρονικό διάστημα έως τέσσερεις (4) μήνες, με απλή έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου με απόφαση τού Δ.Σ. και μέχρι την ολοκλήρωση τής διαδικασίας ανάθεσης τής προμήθειας σε άλλον προμηθευτή.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Πετρέλαιο θέρμανσης για τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δέλτα.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 4

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Οι σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα.

4 SHORT_DESCR

5 P: Προμήθεια 90.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης.

4 AC

5 AC_PRICE

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Στην περίπτωση που εξαντληθούν οι προϋπολογιζόμενες ποσότητες, πριν από την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου (συμβατικό ποσό), η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Δέλτα διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει τη διαδικασία δικαιώματος προαίρεσης μονομερώς, για επιπλέον ποσότητες και μέχρι την εξάντληση του συμβατικού ποσού.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Στην περίπτωση που με τη λήξη της ημερομηνίας της σύμβασης δεν έχει εξαντληθεί το συμβατικό ποσό, ο Δήμος Δέλτα και τα νομικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να παρατείνουν τη χρονική ισχύ της σύμβασης, για χρονικό διάστημα έως τέσσερεις (4) μήνες, με απλή έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου με απόφαση τού Δ.Σ. και μέχρι την ολοκλήρωση τής διαδικασίας ανάθεσης τής προμήθειας σε άλλον προμηθευτή.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2019/S 217-532092

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 13626

3 --- LOT_NO   value: 1

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Προμήθεια υγρών καυσίμων για τον Δήμο Δέλτα.

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-07-31

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Kujtim Shira Εμπορία Υγρών Καυσίμων - Πετρελαίου Θέρμανσης / Κίνησης Ανώνυμη Εταιρεία

NATIONALID: 800506652

ADDRESS: Δημοκρατίας 32

TOWN: Ασβεστοχώρι

POSTAL_CODE: 570 10

7 COUNTRY

PHONE: +30 2310357118

E_MAIL: kaoilsira72@gmail.com

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 664550.00

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 634339.45

HIGH: 634339.45

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 2252

3 --- LOT_NO   value: 2

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δέλτα (Κ.Π.Ο.Δ.Δ.).

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-07-31

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Kujtim Shira Εμπορία Υγρών Καυσίμων - Πετρελαίου Θέρμανσης / Κίνησης Ανώνυμη Εταιρεία

NATIONALID: 800506652

ADDRESS: Δημοκρατίας 32

TOWN: Ασβεστοχώρι

POSTAL_CODE: 570 10

7 COUNTRY

PHONE: +30 2310357118

E_MAIL: kaoilsira72@gmail.com

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 72580.65

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 69096.78

HIGH: 69096.78

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 54

3 --- LOT_NO   value: 3

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δέλτα.

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-07-31

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Kujtim Shira Εμπορία Υγρών Καυσίμων - Πετρελαίου Θέρμανσης / Κίνησης Ανώνυμη Εταιρεία

NATIONALID: 800506652

ADDRESS: Δημοκρατίας 32

TOWN: Ασβεστοχώρι

POSTAL_CODE: 570 10

7 COUNTRY

PHONE: +30 2310357118

E_MAIL: kaoilsira72@gmail.com

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 135000.00

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 128520.00

HIGH: 128520.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 183

3 --- LOT_NO   value: 4

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Πετρέλαιο θέρμανσης για τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δέλτα.

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-07-31

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Kujtim Shira Εμπορία Υγρών Καυσίμων - Πετρελαίου Θέρμανσης / Κίνησης Ανώνυμη Εταιρεία

NATIONALID: 800506652

ADDRESS: Δημοκρατίας 32

TOWN: Ασβεστοχώρι

POSTAL_CODE: 570 10

7 COUNTRY

PHONE: +30 2310357118

E_MAIL: kaoilsira72@gmail.com

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 81000.00

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 77112.00

HIGH: 77112.00

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

L: 4 --- key: (P)   value: Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης, και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

L: 4 --- key: (P)   value: Η αναθέτουσα αρχή μπορεί με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

L: 4 --- key: (P)   value: α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης·

L: 4 --- key: (P)   value: β) ο ανάδοχος κατά τον χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της διακήρυξης και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης·

L: 4 --- key: (P)   value: γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο, λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης, στο πλαίσιο διαδικασίας, δυνάμει του άρθρου 258 της Σ.Λ.Ε.Ε..

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Δήμος Δέλτα (για το τμήμα 1), Κ.ΠΟ.Δ.Δ. (για το τμήμα 2), Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή (για το τμήμα 3), Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή (για το τμήμα 4)

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Νικολάου Πλαστήρα 13

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Σίνδος

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 574 00

INFO4: GR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +30 2310797411

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.dimosdelta.gr

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2) (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - κυρώσεις), 6.1) (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4) (Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας, ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση τού προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας 30 ημερών από την άσκησή της, άλλως, θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης, οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις, δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

L: 4 --- key: (P)   value: Για τη δικαστική επίλυση των συμβατικών διαφορών, εφαρμόζεται το άρθρο 205Α του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Γραφείο Προμηθειών και Αποθηκών Δήμου Δέλτα

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Νικ. Πλαστήρα 13

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Σίνδος

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 574 00

INFO4: GR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +30 2313300520

L: 4 --- key: (FAX)   value: +30 2310586849

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.dimosdelta.gr

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-07-31

9+1