Usługa w zakresie produkcji posiłków wraz z oddaniem w najem pomieszczeń kuchni w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dra L. Błażka w Inowrocławiu

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 152-372661 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. L. Błażka
POLSKA (PL) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività Salute
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione POLSKA (PL) altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2020-08-07 00:00:00
Scadenza 2020-11-12 00:00:00
Documenti di riferimento: 2020/S 106-257043

2020/S 106-257043 (bando di gara)

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-383879-001

1 DELETION_DATE: 20201112

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 152

2 DATE_PUB: 20200807

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 152-372661

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372661-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.bip.pszozino.lo.pl

2 ORIGINAL_CPV: Meal-preparation services

INFOCODE: 55321000

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 106-257043

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200804

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Health

INFOCODE: H

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Inowrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по приготвяне на храни за консумация

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Inowrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Příprava jídel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Inowrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Forberedelse af måltider

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Inowrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zubereitung von Mahlzeiten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Inowrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες προετοιμασίας γευμάτων

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Inowrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Meal-preparation services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Inowrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de preparación de comidas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Inowrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Toiduvalmistusteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Inowrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aterioiden valmistuspalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Inowrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de préparation de repas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Inowrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Meal-preparation services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Inowrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge pripravljanja obroka

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Inowrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ételkészítési szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Inowrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di preparazione pasti

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Inowrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Maisto ruošimo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Inowrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ēdienu sagatavošanas pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Inowrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi tal-preparazzjoni ta’ l-ikel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Inowrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bereiden van maaltijden

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Inowrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi przygotowywania posiłków

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Inowrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de preparação de refeições

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Inowrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de preparare a mâncării

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Inowrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby spojené s prípravou jedál

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Inowrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve priprave obrokov

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Inowrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Matberedning

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. L. Błażka

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. L. Błażka

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Poznańska 97

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Inowrocław

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 88-100

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Dział Zamówień Publicznych

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 523545587

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: zam.pub@szpitalino.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 523574667

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.bip.pszozino.lo.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: www.bip.pszozino.lo.pl

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Usługa w zakresie produkcji posiłków wraz z oddaniem w najem pomieszczeń kuchni w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dra L. Błażka w Inowrocławiu

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: D32/2020

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Przedmiotem zamówienia jest produkcja posiłków dla potrzeb Zamawiającego, obejmująca:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) sporządzanie posiłków dla pacjentów szpitala Zamawiającego, położonego w Inowrocławiu, przy ul. Poznańskiej 97, w ilościach wynikających ze stanu hospitalizowanych, korzystających z wyżywienia, z uwzględnieniem obowiązujących i stosowanych u Zamawiającego rodzajów diet;

L: 4 --- key: (P)   value: 2) dostarczanie posiłków z kuchni na oddziały w ww. szpitalu Zamawiającego, przy czym transport posiłków na oddziały wykonywany będzie przez podmiot wykonujący na rzecz Zamawiającego usługę utrzymania czystości. Koszty transportu posiłków ponosi Zamawiający.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: Zgodnie z zał. nr 3 do SIWZ

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Szkolenie personelu

AC_WEIGHTING: 25

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Oznakowanie efektywności urządzeń

AC_WEIGHTING: 15

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 106-257043

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1

3 --- LOT_NO   value: 1

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Usługa w zakresie produkcji posiłków wraz z oddaniem w najem pomieszczeń kuchni

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_DISCONTINUED

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 unieważnia postępowanie, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Urząd Zamówień Publicznych

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 00-582

INFO4: PL

4 COUNTRY

3 ADDRESS_MEDIATION_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Urząd Zamówień Publicznych

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 00-582

INFO4: PL

4 COUNTRY

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Urząd Zamówień Publicznych

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 00-582

INFO4: PL

4 COUNTRY

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-08-04

13+1