Usługa kompleksowego żywienia pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 152-372713 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Miasto Wrocław (PL514) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività Salute
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Miasto Wrocław (PL514) altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2020-08-07 00:00:00
Scadenza 2020-11-12 00:00:00
Valori 10˙065˙522.94 PLN (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2020/S 094-224855

2020/S 094-224855 (bando di gara)

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-383522-001

1 DELETION_DATE: 20201112

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 152

2 DATE_PUB: 20200807

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 152-372713

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372713-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.wssk.wroc.pl

2 ORIGINAL_CPV: Meal-preparation services

INFOCODE: 55321000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 10065522.94

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 094-224855

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200804

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Health

INFOCODE: H

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Вроцлав

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по приготвяне на храни за консумация

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Vratislav

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Příprava jídel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Wroclaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Forberedelse af måltider

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Breslau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zubereitung von Mahlzeiten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Wrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες προετοιμασίας γευμάτων

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Wrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Meal-preparation services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Wroclaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de preparación de comidas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Wrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Toiduvalmistusteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Wrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aterioiden valmistuspalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Wrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de préparation de repas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Wroclaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Meal-preparation services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Wrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge pripravljanja obroka

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Wroclaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ételkészítési szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Breslavia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di preparazione pasti

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Vroclavas

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Maisto ruošimo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Vroclava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ēdienu sagatavošanas pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Wroclaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi tal-preparazzjoni ta’ l-ikel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Wroclaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bereiden van maaltijden

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Wrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi przygotowywania posiłków

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Wroclaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de preparação de refeições

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Wrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de preparare a mâncării

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Wroclaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby spojené s prípravou jedál

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Wroclaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve priprave obrokov

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Wroclaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Matberedning

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. H. Kamieńskiego 73a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Wrocław

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 51-124

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Roma Komora, Jacek Banaszak

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 713270591

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: zp@wssk.wroc.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 713270425

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.wssk.wroc.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://www.wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Usługa kompleksowego żywienia pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: Szp/FZ–18/2020

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Przedmiotem zamówienia jest:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) świadczenie usług kompleksowego żywienia pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu hospitalizowanych w obiektach położonych przy ul. H. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław – zwanego dalej „Szpitalem” oraz przy ul. Poświęckiej 8, 51-128 Wrocław – zwanego dalej „Oddziałem Zamiejscowym”;

L: 4 --- key: (P)   value: 2) udostępnienie (najem oraz użyczenie) powierzchni w celu umożliwienia Wykonawcy realizacji obowiązków w siedzibie Zamawiającego polegających m.in. na: doposażeniu kuchni centralnej, kuchni mlecznej, zmywalni oraz kuchenek oddziałowych szpitala, kuchenek oddziałowych w Oddziałach Zamiejscowych w sprzęt niezbędny do realizacji w sposób właściwy przedmiotowego zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonaniu wentylacji mechanicznej oraz robót budowlanych w tym zakresie zgodnie z założeniami OPZ, ...

3 --- VAL_TOTAL   value: 10065522.94

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. H. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: 1. Przedmiotem zamówienia jest:

5 P: 1) świadczenie usług kompleksowego żywienia pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu hospitalizowanych w obiektach położonych przy ul. H. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław – zwanego dalej „Szpitalem” oraz przy ul. Poświęckiej 8, 51-128 Wrocław – zwanego dalej „Oddziałem Zamiejscowym”;

5 P: 2) udostępnienie (najem oraz użyczenie) powierzchni w celu umożliwienia Wykonawcy realizacji obowiązków w siedzibie Zamawiającego. Szczegółowe zasady najmu oraz użyczenia określa niniejsza specyfikacja jak i wzory umów, stanowiące załącznik do specyfikacji. Wykonawcę w związku z udostępnieniem powierzchni obciążają obowiązki dostosowania ich do prowadzonej działalności polegające m.in. na:

5 P: — doposażeniu kuchni centralnej, kuchni mlecznej, zmywalni oraz kuchenek oddziałowych szpitala, kuchenek oddziałowych w Oddziałach Zamiejscowych w sprzęt niezbędny do realizacji w sposób właściwy przedmiotowego zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonaniu wentylacji mechanicznej oraz robót budowlanych w tym zakresie zgodnie z założeniami OPZ;

5 P: 3) wynajęcie powierzchni w celu prowadzenie bufetu dla pacjentów, personelu oraz osób odwiedzających.

5 P: 2. Szczegółowy zakres usługi został określony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

5 P: 3. Przedmiot zamówienia obejmuje najem oraz użyczenie pomieszczenia kuchni centralnej, bufetu, kuchni mlecznej, szpitalnych kuchenek oddziałowych o łącznej powierzchni 1 589,86 m wraz z ich wyposażeniem na zasadach określonych w odrębnej umowie, której wzór stanowi Załącznik nr 5 i 6 do SIWZ.

FT: 2

5 P: 4. Wykonawca zapewni możliwość zakupu posiłków dla rodziców bądź opiekunów prawnych pacjentów przebywających na oddziałach Zamawiającego po cenach ustalonych przez Wykonawcę.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Cena najmu 1 m2 powierzchni bufetu

AC_WEIGHTING: 25

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Cena najmu 1 m2 powierzchni kuchni

AC_WEIGHTING: 15

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach której zakłada, to jest wydłużenia okresu obowiązywania umowy.

5 P: 2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji pod warunkiem, że:

5 P: 1) szacunkowa wielkość prawa opcji będzie stanowiła 30 % zamówienia podstawowego;

5 P: 2) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach i terminach jak zamówienie podstawowe;

5 P: 3) cena jednostkowa prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia podstawowego, określonego w formularzu cenowym dołączonym do oferty Wykonawcy.

5 P: 3. O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem. W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia w tym zakresie, umowa ulega przedłużeniu o wskazany w oświadczeniu okres.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 094-224855

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1

3 --- LOT_NO   value: 1

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Usługa kompleksowego żywienia pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-07-10

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Niro Sp. z o.o.

ADDRESS: Ścinawska 37

TOWN: Lubin

POSTAL_CODE: 59-300

7 COUNTRY

6 SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Alter Sp. z o.o.

ADDRESS: Ścinawska 37

TOWN: Lubin

POSTAL_CODE: 59-300

7 COUNTRY

6 SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Orin Sp. z o.o.

ADDRESS: Ścinawska 37

TOWN: Lubin

POSTAL_CODE: 59-300

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 11699563.77

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 10874308.43

HIGH: 14611768.90

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) pieniądzu;

L: 4 --- key: (P)   value: 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

L: 4 --- key: (P)   value: 3) gwarancjach bankowych;

L: 4 --- key: (P)   value: 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

L: 4 --- key: (P)   value: 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego prowadzone przez PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu nr konta 95 1020 5226 0000 6002 0349 8904, z dopiskiem – Szp/FZ – 18/2020.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się dzień wpływu środków na konto Zamawiającego.

L: 4 --- key: (P)   value: 6. W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna – oryginał dokumentu wniesienia wadium (tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia) należy złożyć w formie elektronicznej wraz z ofertą.

L: 4 --- key: (P)   value: 7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium:

L: 4 --- key: (P)   value: a) wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8;

L: 4 --- key: (P)   value: b) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

L: 4 --- key: (P)   value: 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczność, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

L: 4 --- key: (P)   value: 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

L: 4 --- key: (P)   value: 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

L: 4 --- key: (P)   value: 10. Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych, o których mowa w ust. 8 i 9 niniejszego rozdziału.

L: 4 --- key: (P)   value: W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winna ona być:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) bez zapisu nakazującego, aby żądanie zapłaty było przekazywane gwarantowi za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta gwarancji;

L: 4 --- key: (P)   value: 2) bez warunku, aby podpisy osób wystawiających żądanie zapłaty były poświadczone za zgodność przez inne osoby niż radca prawny.

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Oferta musi zawierać:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ;

L: 4 --- key: (P)   value: 2) jednolity europejski dokument zamówienia;

L: 4 --- key: (P)   value: 3) pełnomocnictwo zgodnie z ust. 6 niniejszego rozdziału (jeżeli dotyczy).

L: 4 --- key: (P)   value: Oferta wspólna

L: 4 --- key: (P)   value: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

L: 4 --- key: (P)   value: Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587803

3 ADDRESS_MEDIATION_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

INFO4: PL

4 COUNTRY

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI uPzp

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587803

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-08-04

8+1