Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla realizacji zadania pn. „Rozbiórka i budowa dworca kolejowego Jurata”

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 153-374034 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Polskie Koleje Państwowe S.A.
Miasto Warszawa (PL911) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Lavori
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione POLSKA (PL) altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2020-08-10 00:00:00
Scadenza 2020-11-13 00:00:00
Valori 4˙731˙298.00 PLN (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2020/S 078-183382

2020/S 078-183382 (bando di gara)

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-385562-001

1 DELETION_DATE: 20201113

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 153

2 DATE_PUB: 20200810

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 153-374034

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374034-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.pkp.pl/

2 ORIGINAL_CPV: Construction work

INFOCODE: 45000000

2 ORIGINAL_CPV: Construction work for buildings relating to railway transport

INFOCODE: 45213320

2 ORIGINAL_CPV: Building demolition and wrecking work and earthmoving work

INFOCODE: 45110000

2 ORIGINAL_CPV: Site preparation and clearance work

INFOCODE: 45111200

2 ORIGINAL_CPV: Engineering works and construction works

INFOCODE: 45220000

2 ORIGINAL_CPV: Electrical installation work

INFOCODE: 45310000

2 ORIGINAL_CPV: Fire-alarm system installation work

INFOCODE: 45312100

2 ORIGINAL_CPV: Burglar-alarm system installation work

INFOCODE: 45312200

2 ORIGINAL_CPV: Lightning-protection works

INFOCODE: 45312310

2 ORIGINAL_CPV: Fire-prevention installation works

INFOCODE: 45343000

2 ORIGINAL_CPV: Woodwork

INFOCODE: 45422100

2 ORIGINAL_CPV: Facade work

INFOCODE: 45443000

2 ORIGINAL_CPV: Other building completion work

INFOCODE: 45450000

2 ORIGINAL_CPV: Miscellaneous repair and maintenance services

INFOCODE: 50800000

2 ORIGINAL_CPV: Roadworks

INFOCODE: 45233140

2 ORIGINAL_CPV: Plumbing and sanitary works

INFOCODE: 45330000

2 ORIGINAL_CPV: Installation of telecommunications equipment

INFOCODE: 45314000

2 ORIGINAL_CPV: Architectural, construction, engineering and inspection services

INFOCODE: 71000000

2 ORIGINAL_CPV: Architectural services for buildings

INFOCODE: 71221000

2 ORIGINAL_CPV: Engineering design services

INFOCODE: 71320000

2 ORIGINAL_CPV: Building surveying services

INFOCODE: 71315300

2 ORIGINAL_CPV: Landscape architectural services

INFOCODE: 71420000

2 ORIGINAL_CPV: Miscellaneous engineering services

INFOCODE: 71330000

2 ORIGINAL_CPV: Supervision of project and documentation

INFOCODE: 71248000

2 ORIGINAL_CPV: Electrical wiring work

INFOCODE: 45311100

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 4731298.00

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 078-183382

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200805

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01A03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Варшава

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни и монтажни работи

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavební práce

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bygge- og anlægsarbejder

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warschau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bauarbeiten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Βαρσοβία

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Κατασκευαστικές εργασίες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Warsaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varsovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabajos de construcción

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Varssavi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ehitustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Varsova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rakennustyöt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Varsovie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Travaux de construction

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Vársá

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Građevinski radovi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Varsó

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Építési munkák

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varsavia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori di costruzione

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Varšuva

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Statybos darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Celtniecības darbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Varsavja

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħol tal-kostruzzjoni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warschau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bouwwerkzaamheden

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Roboty budowlane

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Varsóvia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construção

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varşovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de construcţii

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavebné práce

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gradbena dela

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Anläggningsarbete

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Polskie Koleje Państwowe S.A.

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Polskie Koleje Państwowe S.A.

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Al. Jerozolimskie 142 A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-305

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: PKP S.A., Centrala, Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224749141

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: przetargi@pkp.pl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.pkp.pl/

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: spółka Skarbu Państwa

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: spółka Skarbu Państwa

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla realizacji zadania pn. „Rozbiórka i budowa dworca kolejowego Jurata”

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: KFZ/2019/WNP-010847

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, która będzie realizowana w systemie „Projektuj i buduj”.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla realizacji zadania pn. „Rozbiórka i budowa dworca kolejowego Jurata”.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podst. dotychczasowemu Wykonawcy. Suma wartości tych zamówień nie przekroczy 10 % wartości zamówienia podstawowego.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Zakres i warunki udzielania zamówień podobnych zostały określone w rozdz. VII SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: Uwaga: Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ zamieszczonej na platformie zakupowej – „Platforma” lub „System” pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl

3 --- VAL_TOTAL   value: 4731298.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Jurata

4 SHORT_DESCR

5 P: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla realizacji zadania pn. „Rozbiórka i budowa dworca kolejowego Jurata”.

5 P: 2. Opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej „OPZ”, stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ – program funkcjonalno-użytkowy, zwany dalej „PFU” wraz z załącznikami.

5 P: 3. Wykonawca – dalej „Wyk.” jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy – Zał. nr 9 do SIWZ – zwanym dalej „umową” oraz OPZ – Zał. nr 2 do SIWZ (PFU z załącznikami).

5 P: 4. Wyk. lub podwyk., jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.). Zobowiązanie do zatrudnienia dot. pracowników, którzy w ramach umowy, która zostanie zawarta w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia będą wykonywać czynności w zakresie robót:

5 P: 1) murarskich, malarskich, dekarskich, czynności wykonywanych w charakterze pomocnika murarza;

5 P: 2) monterskich w zakresie instalacji sanitarnych;

5 P: 3) monterskich w zakresie instalacji elektrycznych;

5 P: 4) rozliczania i prowadzenia dokumentacji budowy.

5 P: 5. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dot. osób wykonujących inne zakresy prac, a w szczególności: opracowujących dokumentację projektową, kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych i urządzeń.

5 P: 6. W trakcie realizacji umowy Wyk. zobowiązany jest do złożenia w terminie do 5 dni od dnia zażądania przez Zamaw. oświadczeń i dokumentów, do żądania których uprawniony jest Zamaw. w związku z wykonywaniem czynności kontrolnych wobec Wyk. odnośnie spełniania przez Wyk. lub podwyk. wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 4 czynności.

5 P: 7. Wyk. w związku z żądaniem Zamawiającego określonym w pkt 6 zobowiązany jest do złożenia w szczególności następujących dokumentów: oświadczenia Wyk. lub podwyk. o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:

5 P: 1) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie;

5 P: 2) datę złożenia oświadczenia;

5 P: 3) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób;

5 P: 4) rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu;

5 P: 5) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wyk. lub podwyk.

5 P: 8. Szczegółowe zasady, warunki oraz sankcje dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zostały określone w roz. III SIWZ.

5 P: 9. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnych obiektów budowlanych z jego udziałem, niemniej jednak zaleca się, aby Wyk. bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonywania przedmiotu zamówienia.

5 P: 10. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom.

5 P: 11. Wyk. zobowiązany jest wskazać w dokumencie JEDZ, stanowiącym Zał. nr 3 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwyk. i podania przez Wyk. nazw podwyk. (o ile są znane na obecnym etapie).

5 P: 12. Warunkiem udziału w postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium następującej wysokości 130 000,00 PLN (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych).

5 P: 13. Zamawiający przewiduje udzielanie zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Zasady oraz zakres możliwości udzielania zaliczek, w tym zabezpieczenie zaliczki, zostały określone we wzorze umowy (Zał. nr 9 do SIWZ).

5 P: 14. Wartość szacunkowa podana w sekcji II.2.6 ogłoszenia jest wartością zamówienia podstawowego z uwzględnieniem zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

5 P: 15. Uwaga: Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ zamieszczonej na platformie zakupowej – „Platforma” lub „System” pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: Program operacyjny Infrastruktura i środowisko

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przedmiot. zamów. będzie realizowany zgodnie z etapami opisanymi szczegółowo w OPZ, SIWZ oraz wzorze umowy.

5 P: 2. Termin realizacji wynosi do 81 tygodni od dnia zawarcia umowy = 567 dni.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 078-183382

2 AWARD_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla realizacji zadania pn. „Rozbiórka i budowa dworca kolejowego Jurata”

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-08-03

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Poleko Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NATIONALID: 9571073764

ADDRESS: ul. Budowlanych 7

TOWN: Gdańsk

POSTAL_CODE: 80-298 Gdańsk

7 COUNTRY

6 SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: „Arch-Deco” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NATIONALID: 5850001431

ADDRESS: ul. Starowiejska 41–43

TOWN: Gdynia

POSTAL_CODE: 81-363

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 5933975.32

5 VAL_TOTAL: 4731298.00

4 LIKELY_SUBCONTRACTED

4 INFO_ADD_SUBCONTRACTING

5 P: Nieznane na tym etapie postępowania.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Wartość w sekcji V.2.4 dot. wartości zamówienia podstawowego z uwzględnieniem zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587840

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587840

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 ADDRESS_MEDIATION_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov.pl

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy Pzp.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587840

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587840

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-08-05

9+1