Acord-cadru de servicii de analize medicale de laborator

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 153-375331 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Sklodowska Curie”
Bucureşti (RO321) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale
Principali settori di attività Salute
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Bucureşti (RO321) altri
Paese RO; - country: RO
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2020-08-10 00:00:00
Scadenza 2020-11-13 00:00:00
Valori 2˙569˙763.07 RON (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2019/S 018-038530

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-385357-001

1 DELETION_DATE: 20201113

1 FORM_LG_LIST: RO

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 153

2 DATE_PUB: 20200810

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 153-375331

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:375331-2020:TEXT:RO:HTML

2 LG_ORIG: RO

2 ISO_COUNTRY

INFO: RO

2 IA_URL_GENERAL: www.mscurie.ro

2 ORIGINAL_CPV: Medical analysis services

INFOCODE: 85148000

2 ORIGINAL_CPV: Building rental or sale services

INFOCODE: 70310000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 2569763.07

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2019/S 018-038530

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200805

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Ministry or any other national or federal authority

INFOCODE: 1

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Health

INFOCODE: H

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pyмъния

3 --- TI_TOWN   value: Букурещ

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги, свързани с медицински анализи

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunsko

3 --- TI_TOWN   value: Bukurešť

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lékařská analýza

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumænien

3 --- TI_TOWN   value: Bukarest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicinske analyser

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumänien

3 --- TI_TOWN   value: Bukarest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medizinische Analysedienste

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ρουμανία

3 --- TI_TOWN   value: Βουκουρέστι

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες ιατρικών αναλύσεων

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romania

3 --- TI_TOWN   value: Bucharest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medical analysis services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumanía

3 --- TI_TOWN   value: Bucarest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de análisis médicos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumeenia

3 --- TI_TOWN   value: Bukarest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Meditsiinilise analüüsi teenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romania

3 --- TI_TOWN   value: Bukarest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lääketieteelliset analyysipalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Roumanie

3 --- TI_TOWN   value: Bucarest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services d'analyses médicales

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rómáin, an

3 --- TI_TOWN   value: Búcairist

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medical analysis services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunjska

3 --- TI_TOWN   value: Bukurešt

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge medicinskih analiza

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Románia

3 --- TI_TOWN   value: Bukarest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Egészségügyi elemzési szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romania

3 --- TI_TOWN   value: Bucarest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di analisi mediche

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunija

3 --- TI_TOWN   value: Bukareštas

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicininės analizės paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumānija

3 --- TI_TOWN   value: Bukareste

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicīniskās analīzes pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: ir-Rumanija

3 --- TI_TOWN   value: Bukarest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' analiżi medika

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Roemenië

3 --- TI_TOWN   value: Boekarest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medische analysediensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunia

3 --- TI_TOWN   value: Bukareszt

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi analizy medycznej

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Roménia

3 --- TI_TOWN   value: Bucareste

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de análises clínicas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: România

3 --- TI_TOWN   value: Bucureşti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de analize medicale

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunsko

3 --- TI_TOWN   value: Bukurešť

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lekárske rozbory

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romunija

3 --- TI_TOWN   value: Bukarešta

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve medicinskih analiz

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumänien

3 --- TI_TOWN   value: Bukarest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicinsk analys

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Sklodowska Curie”

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Sklodowska Curie”

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 4183164

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Bulevardul Constantin Brâncoveanu nr. 20

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bucureşti

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 041451

INFO4: RO

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Constantin Troneci

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +40 214604260

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: aprovizionare@mscurie.ro

L: 4 --- key: (FAX)   value: +40 214610325

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.mscurie.ro

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: www.e-licitatie.ro

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Acord-cadru de servicii de analize medicale de laborator

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 4183164_2019_PAAPD1058590

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Serviciile de analize medicale de laborator sunt necesare desfasurarii activitatii autoritaţii contractante in asigurarea actului medical pentru pacientii Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Maria Sklodowska Curie”. Serviciile solicitate trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate, conform specificatiilor tehnice, care fac parte integranta din caietul de sarcini.

3 --- VAL_TOTAL   value: 2569763.07

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Sklodowska Curie”, Bulevardul Constantin Brancoveanu nr. 20, sector 4, Bucuresti.

4 SHORT_DESCR

5 P: Dat fiind profilul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Sklodowska Curie”, prestarea serviciilor medicale de analize de laborator este indispensabila spitalului, fiind absolut necesar ca, in activitatea lor, medicii spitalului sa se poata baza permanent pe o gama ampla de teste de laborator, executate cu acuratete, care sa le faciliteze formularea de diagnostice corecte in cel mai scurt timp si evaluarea optima a starii de sanatate a tuturor pacientilor.

5 P: Lipsa resurselor materiale face intangibila obtinerea de catre insusi spitalul a unei acreditari a laboratorului, dupa cum si efectuarea de catre spital de controale externe de calitate care sa certifice standardizarea europeana a investigatiilor de laborator.

5 P: Date fiind aspectele de mai sus, in ultimii ani functionarea laboratorului si serviciile de analize de laborator din cadrul spitalului au fost asigurate de catre operatori privati, acreditati, specializati si competitivi. In ultimii ani contributia operatorilor privati in restructurarea laboratorului a fost semnificativa, iar calitatea serviciilor prestate de acestia a fost de neconstestat, fiind necesare mentinerea investitiilor si calitatea acestor servicii.

5 P: Spitalul va incheia un nou contract de prestari servicii de analize de laborator prin care prestatorul se va obliga sa presteze serviciile medicale, in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin contract. Prestatorul se va obliga sa functioneze in spatiul pus la dispozitie de achizitor pentru care va plati o chirie lunara, conform caietului de sarcini.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Acest factor de evaluare reprezintă capacitatea ofertanților de a se organiza cât mai bine și mai eficient, astfel încât calitatea serviciilor prestate să influențeze pozitiv calitatea actului medical, cât și obținerea unui răspuns cât mai rapid la solicitările de analize medicale ale autorității contractante. Punctarea se va face în funcție de gradul de detaliere a fiecăruia dintre aspectele relevante identificate de autoritatea contractantă și care trebuie luate în considerare în elaborarea programului de lucru pentru prestarea serviciilor

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Autoritatea contractantă solicită îndeplinirea unei cerințe în privința controlului extern de calitate pentru a asigura o cât mai mare acuratețe a rezultatelor analizelor

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Autoritatea contractantă solicita îndeplinirea unei cerințe in privința calității reactivilor folosiți pentru a influența pozitiv calitatea rezultatelor analizelor medicale

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Punctajul maxim (15 puncte) va fi acordat ofertantului care va oferi cel mai mare preț pe m2. Celelalte punctaje vor fi stabilite prin raportare la cel mai mare punctaj obținut

AC_WEIGHTING: 20

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 50

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2019/S 018-038530

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 789

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Contract subsecvent de servicii

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Gral Medical S.R.L.

NATIONALID: 15413404

ADDRESS: Str. Popovici Traian nr. 79-91

TOWN: București

POSTAL_CODE: 031422

7 COUNTRY

PHONE: +40 728999584

E_MAIL: corporate@gralmedical.ro

URL: www.gralmedical.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 198996.73

5 VAL_TOTAL: 198996.73

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 397

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Contract subsecvent de servicii analize medicale

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-03-31

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Gral Medical S.R.L.

NATIONALID: 15413404

ADDRESS: Str. Popovici Traian nr. 79-91

TOWN: București

POSTAL_CODE: 031422

7 COUNTRY

PHONE: +40 728999584

E_MAIL: corporate@gralmedical.ro

URL: www.gralmedical.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 320000

5 VAL_TOTAL: 314822.47

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 189

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Contract subsecvent de servicii analize medicale de laborator

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-01-29

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Gral Medical S.R.L.

NATIONALID: 15413404

ADDRESS: Str. Popovici Traian nr. 79-91

TOWN: București

POSTAL_CODE: 031422

7 COUNTRY

PHONE: +40 728999584

E_MAIL: corporate@gralmedical.ro

URL: www.gralmedical.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 342139.57

5 VAL_TOTAL: 342139.57

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1497

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Contract subsecvent de servicii

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-12-24

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Gral Medical S.R.L.

NATIONALID: 15413404

ADDRESS: Str. Popovici Traian nr. 79-91

TOWN: București

POSTAL_CODE: 031422

7 COUNTRY

PHONE: +40 728999584

E_MAIL: corporate@gralmedical.ro

URL: www.gralmedical.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 342139.57

5 VAL_TOTAL: 342139.57

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 933

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Acord-cadru de servicii analize de laborator

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-10-03

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Gral Medical S.R.L.

NATIONALID: 15413404

ADDRESS: Str. Popovici Traian nr. 79-91

TOWN: București

POSTAL_CODE: 031422

7 COUNTRY

PHONE: +40 728999584

E_MAIL: corporate@gralmedical.ro

URL: www.gralmedical.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 16673426

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 13609570

HIGH: 13609570

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 934

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Contract subsecvent de servicii – analize medicale

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-10-03

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Gral Medical S.R.L.

NATIONALID: 15413404

ADDRESS: Str. Popovici Traian nr. 79-91

TOWN: București

POSTAL_CODE: 031422

7 COUNTRY

PHONE: +40 728999584

E_MAIL: corporate@gralmedical.ro

URL: www.gralmedical.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 13609570

5 VAL_TOTAL: 255200.27

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1378

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Contract subsecvent de servicii – analize medicale

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-11-29

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Gral Medical S.R.L.

NATIONALID: 15413404

ADDRESS: Str. Popovici Traian nr. 79-91

TOWN: București

POSTAL_CODE: 031422

7 COUNTRY

PHONE: +40 728999584

E_MAIL: corporate@gralmedical.ro

URL: www.gralmedical.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 13609570

5 VAL_TOTAL: 592139.86

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 278

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Contract subsecvent de servicii analize medicale

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-02-27

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Gral Medical S.R.L.

NATIONALID: 15413404

ADDRESS: Str. Popovici Traian nr. 79-91

TOWN: București

POSTAL_CODE: 031422

7 COUNTRY

PHONE: +40 728999584

E_MAIL: corporate@gralmedical.ro

URL: www.gralmedical.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 350000

5 VAL_TOTAL: 342139.57

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 493

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Contract subsecvent de servicii analize medicale

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-04-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Gral Medical S.R.L.

NATIONALID: 15413404

ADDRESS: Str. Popovici Traian nr. 79-91

TOWN: București

POSTAL_CODE: 031422

7 COUNTRY

PHONE: +40 728999584

E_MAIL: corporate@gralmedical.ro

URL: www.gralmedical.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 200000

5 VAL_TOTAL: 182185.03

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

L: 4 --- key: (TOWN)   value: București

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 030084

INFO4: RO

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +40 213104641

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: office@cnsc.ro

L: 4 --- key: (FAX)   value: +40 213104642 / +40 218900745

L: 4 --- key: (URL)   value: www.cnsc.ro

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-08-05

14+1