Stadsutvecklingsstöd

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 154-377439 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Jönköpings kommun
Jönköpings län (SE211) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Jönköpings län (SE211) altri
Paese SV; - country: SE
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura competitiva con negoziato
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2020-08-11 00:00:00
Scadenza 2020-11-14 00:00:00
Valori 5˙000˙000.00 SEK (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2020/S 014-028388

2020/S 014-028388 (bando di gara)

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-387859-001

1 DELETION_DATE: 20201114

1 FORM_LG_LIST: SV

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 154

2 DATE_PUB: 20200811

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 154-377439

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:377439-2020:TEXT:SV:HTML

2 LG_ORIG: SV

2 ISO_COUNTRY

INFO: SE

2 IA_URL_GENERAL: http://www.jonkoping.se/stadskontoret

2 ORIGINAL_CPV: Urban planning services

INFOCODE: 71410000

2 ORIGINAL_CPV: Architectural and related services

INFOCODE: 71200000

2 ORIGINAL_CPV: Advisory architectural services

INFOCODE: 71210000

2 ORIGINAL_CPV: Transport systems consultancy services

INFOCODE: 71311200

2 ORIGINAL_CPV: Infrastructure works consultancy services

INFOCODE: 71311300

2 ORIGINAL_CPV: Environmental engineering consultancy services

INFOCODE: 71313000

2 ORIGINAL_CPV: Landscape architectural services

INFOCODE: 71420000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 5000000

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 014-028388

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200806

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Competitive procedure with negotiation

INFOCODE: B

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Швeция

3 --- TI_TOWN   value: HUSKVARNA

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švédsko

3 --- TI_TOWN   value: HUSKVARNA

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Územní plánování

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sverige

3 --- TI_TOWN   value: HUSKVARNA

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Byplanlægning

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Schweden

3 --- TI_TOWN   value: HUSKVARNA

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stadtplanung

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Σουηδία

3 --- TI_TOWN   value: HUSKVARNA

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sweden

3 --- TI_TOWN   value: HUSKVARNA

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Urban planning services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suecia

3 --- TI_TOWN   value: HUSKVARNA

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de urbanismo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rootsi

3 --- TI_TOWN   value: HUSKVARNA

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Linnaplaneerimisteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ruotsi

3 --- TI_TOWN   value: HUSKVARNA

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Yhdyskuntasuunnittelupalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suède

3 --- TI_TOWN   value: HUSKVARNA

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services d'urbanisme

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sualainn, an t

3 --- TI_TOWN   value: HUSKVARNA

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Urban planning services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švedska

3 --- TI_TOWN   value: HUSKVARNA

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge urbanističkog planiranja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Svédország

3 --- TI_TOWN   value: HUSKVARNA

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Várostervezési szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Svezia

3 --- TI_TOWN   value: HUSKVARNA

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di urbanistica

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švedija

3 --- TI_TOWN   value: HUSKVARNA

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Miestų planavimo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Zviedrija

3 --- TI_TOWN   value: HUSKVARNA

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pilsētplānošanas pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: l-Isvezja

3 --- TI_TOWN   value: HUSKVARNA

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' l-ippjanar urban

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Zweden

3 --- TI_TOWN   value: HUSKVARNA

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stedenbouw

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Szwecja

3 --- TI_TOWN   value: HUSKVARNA

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi planowania przestrzennego

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suécia

3 --- TI_TOWN   value: HUSKVARNA

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de planeamento urbano

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suedia

3 --- TI_TOWN   value: HUSKVARNA

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de urbanism

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švédsko

3 --- TI_TOWN   value: HUSKVARNA

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby (územné plánovanie)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švedska

3 --- TI_TOWN   value: HUSKVARNA

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve urbanističnega planiranja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sverige

3 --- TI_TOWN   value: HUSKVARNA

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stadsplanering

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Jönköpings kommun

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Jönköpings kommun

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 212000-0530

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Grännavägen 22

L: 4 --- key: (TOWN)   value: HUSKVARNA

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 561 34

INFO4: SE

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Göran Forsberg

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: forsberg@detectum.se

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.jonkoping.se/stadskontoret

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Stadsutvecklingsstöd

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 19/203

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: SMUAB upphandlar nu behovet av kompetenser för stadsutvecklingsstöd.

L: 4 --- key: (P)   value: Beställaren avser att teckna ett till tre ramavtal, antingen med en leverantör som har alla kompetenser eller med leverantör som kan utses till generalkonsult med en eller flera underkonsulter.

L: 4 --- key: (P)   value: Upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) med ett Förhandlat förfarande. Tilldelning av kontrakt kan ske utan förhandling om den upphandlande myndigheten så bedömer möjligt.

3 --- VAL_TOTAL   value: 5000000

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Jönköping

4 SHORT_DESCR

5 P: Bolaget Södra Munksjön Utvecklings AB (SMUAB) bildades under 2014 för att på ett tydligt sätt kunna ta ett helhetsgrepp över det område som beskrivs i Ramprogram daterat november 2012. Detta är ett strategiskt viktigt område för stadens expansion, såväl avseende bostäder som övrig verksamhet. SMUAB ska ha en aktiv roll så väl internt inom Jönköpings kommun som tillsammans med externa aktörer och därmed vara en katalysator för expansion av hela området.

5 P: Som följd av ägardirektiv upphandlar nu SMUAB behovet av kompetenser för stadsutvecklingsstöd.

5 P: Beställaren avser att teckna ett till tre ramavtal, antingen med en leverantör som har alla kompetenser eller med leverantör som kan utses till generalkonsult med en eller flera underkonsulter.

5 P: Planerad avtalsstart är 2020-04-17.

5 P: Upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) med ett Förhandlat förfarande. Tilldelning av kontrakt kan ske utan förhandling om den upphandlande myndigheten så bedömer möjligt.

5 P: SMUAB är nu mitt uppe i stadsomvandlingen av Skeppsbron etapp 1 med pågående byggnationer.

5 P: Nu upphandlas ramavtal för stadsutvecklingsstöd. I det läge som SMUAB nu är i kommer stor vikt i upphandlingen att läggas på anbudsgivarens idéer och konstruktiva lösningar in om upphandlingsområdet. Som följd av detta har vi valt att genomföra upphandlingen med ett förhandalat förfarande enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling. Förhandlat förfarande innebär i denna upphandling i successiva steg med beslut om eventuell fortsatt förhandling efter varje steg.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Kompetens

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Organisation/struktur/arbetssätt

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Referensers relevans

AC_WEIGHTING: 25

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 15

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_COMPETITIVE_NEGOTIATION

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 014-028388

2 AWARD_CONTRACT

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-07-03

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 14

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Landskapslaget Aktiebolag

NATIONALID: 556357-5579

ADDRESS: Peter Myndes Backe 12

TOWN: STOCKHOLM

POSTAL_CODE: 118 46

7 COUNTRY

E_MAIL: lena@landskapslaget.se

URL: http://www.landskapslaget.se

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 2500000

5 VAL_TOTAL: 5000000

2 AWARD_CONTRACT

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-07-03

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 14

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: White arkitekter Aktiebolag

NATIONALID: 556140-1018

ADDRESS: Box 2502

TOWN: GÖTEBORG

POSTAL_CODE: 403 17

7 COUNTRY

E_MAIL: johanna.nilsson@white.se

URL: http://www.white.se

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 2500000

5 VAL_TOTAL: 5000000

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Visma annons: https://opic.com/id/afudymtrdi

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Förvaltningsrätten

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Jönköping

INFO4: SE

4 COUNTRY

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-08-06

11+1