Świadczenie usługi w zakresie całodziennego żywienia pacjentów i dystrybucji posiłków do łóżka pacjenta w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 155-379904 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu
Kaliski (PL416) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività Salute
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Kaliski (PL416) altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2020-08-12 00:00:00
Scadenza 2020-11-15 00:00:00
Valori 2˙369˙644.06 PLN (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2020/S 111-269708

2020/S 111-269708 (bando di gara)

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-390153-001

1 DELETION_DATE: 20201115

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 155

2 DATE_PUB: 20200812

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 155-379904

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379904-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.szpital.kalisz.pl

2 ORIGINAL_CPV: Meal-preparation services

INFOCODE: 55321000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 2369644.06

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 111-269708

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200807

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Health

INFOCODE: H

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Kalisz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по приготвяне на храни за консумация

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Kalisz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Příprava jídel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Kalisz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Forberedelse af måltider

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Kalisz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zubereitung von Mahlzeiten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Kalisz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες προετοιμασίας γευμάτων

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Kalisz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Meal-preparation services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Kalisz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de preparación de comidas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Kalisz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Toiduvalmistusteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Kalisz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aterioiden valmistuspalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Kalisz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de préparation de repas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Kalisz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Meal-preparation services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Kalisz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge pripravljanja obroka

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Kalisz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ételkészítési szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Kalisz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di preparazione pasti

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Kalisz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Maisto ruošimo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Kalisz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ēdienu sagatavošanas pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Kalisz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi tal-preparazzjoni ta’ l-ikel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Kalisz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bereiden van maaltijden

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Kalisz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi przygotowywania posiłków

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Kalisz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de preparação de refeições

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Kalisz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de preparare a mâncării

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Kalisz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby spojené s prípravou jedál

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Kalisz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve priprave obrokov

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Kalisz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Matberedning

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Poznańska 79

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Kalisz

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 62-800

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 627651397

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 627571323

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.szpital.kalisz.pl

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Świadczenie usługi w zakresie całodziennego żywienia pacjentów i dystrybucji posiłków do łóżka pacjenta w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 35/20

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie całodziennego żywienia pacjentów i dystrybucji posiłków do łóżka pacjenta w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu z lokalizacją przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7.

3 --- VAL_TOTAL   value: 2369644.06

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: ul. Poznańska 79 oraz ul. Toruńska 7, 62-800 Kalisz, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: 1. Przygotowywanie posiłków w oparciu o system HACCP zgodnie z ustawą z 25.8.2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r., poz. 1252 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych z późniejszymi zmianami, z podziałem na diety według zamówień z poszczególnych oddziałów Szpitala.

5 P: Przeciętna liczba dziennie żywionych pacjentów wynosi około 420 osób, w tym około 20 dzieci i młodzieży do lat 18 (zestawienie ilości wydanych posiłków za okres ostatnich dwunastu miesięcy oraz wykaz liczby żywionych pacjentów z podziałem na oddziały Szpitala od 1.5.2019 do 30.4.2020 stanowią odpowiednio załącznik nr 5 i nr 6 do SIWZ).

5 P: 2. Dystrybucja posiłków, w tym:

5 P: — dowóz posiłków na oddziały i dostarczenie ich do łóżka pacjenta,

5 P: — odbiór naczyń wraz z resztkami pokonsumpcyjnymi i sztućców po skończonej konsumpcji,

5 P: — odbiór zużytych zestawów i sztućców oraz resztek pokarmowych z Oddziału Chorób Zakaźnych oraz z innych wskazanych przez personel Zamawiającego, jeśli hospitalizowany pacjent był chory zakaźnie i ich utylizacja leży po stronie Zamawiającego.

5 P: 3. Dystrybucja całości posiłków będzie się odbywać do łóżka pacjenta przy zastosowaniu jednorazowych naczyń do posiłków stałych i płynnych, zapewniających szczelne zamknięcie i sztućców jednorazowych pakowanych osobno.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Kryteria udzielenia zamówienia:

5 P: — cena brutto – waga 60 %, oraz

5 P: — termin płatności – waga 40 %.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 111-269708

2 AWARD_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Świadczenie usługi w zakresie całodziennego żywienia pacjentów i dystrybucji posiłków do łóżka pacjenta w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-07-31

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Firma Handlowo-Usługowa Dymarczyk i Górczyński s.c.

ADDRESS: ul. Częstochowska 61

TOWN: Kalisz

POSTAL_CODE: 62-800

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 2308158.86

5 VAL_TOTAL: 2559215.58

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587777

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587700

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-08-07

6+1