Acord-cadru având ca obiect prestarea de servicii de mentenanţă, service şi suport tehnic pentru sistemul informatic BDC (baza de date centralizată care cuprinde aplicaţia software şi ansamblul echipamentelor hardware), utilizat în vederea furnizării serviciului de portabilitate a numerelor (cod CPV: 72320000-4)

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 164-399107 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
Bucureşti (RO321) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Bucureşti (RO321) altri
Paese RO; - country: RO
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2020-08-25 00:00:00
Scadenza 2020-11-28 00:00:00
Valori 214˙850.00 RON (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2020/S 104-251241

2020/S 104-251241 (bando di gara)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-410544-001

1 DELETION_DATE: 20201128

1 FORM_LG_LIST: RO

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 164

2 DATE_PUB: 20200825

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 164-399107

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:399107-2020:TEXT:RO:HTML

2 LG_ORIG: RO

2 ISO_COUNTRY

INFO: RO

2 IA_URL_GENERAL: www.ancom.ro

2 ORIGINAL_CPV: Database services

INFOCODE: 72320000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 214850

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 104-251241

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200820

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pyмъния

3 --- TI_TOWN   value: Букурещ

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги, свързани с бази данни

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunsko

3 --- TI_TOWN   value: Bukurešť

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Databázové služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumænien

3 --- TI_TOWN   value: Bukarest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Databasevirksomhed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumänien

3 --- TI_TOWN   value: Bukarest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Datenbankdienste

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ρουμανία

3 --- TI_TOWN   value: Βουκουρέστι

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romania

3 --- TI_TOWN   value: Bucharest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Database services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumanía

3 --- TI_TOWN   value: Bucarest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios relacionados con bases de datos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumeenia

3 --- TI_TOWN   value: Bukarest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Andmebaasiteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romania

3 --- TI_TOWN   value: Bukarest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tietokantapalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Roumanie

3 --- TI_TOWN   value: Bucarest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de bases de données

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rómáin, an

3 --- TI_TOWN   value: Búcairist

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Database services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunjska

3 --- TI_TOWN   value: Bukurešt

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge podatkovne baze

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Románia

3 --- TI_TOWN   value: Bukarest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Adatbázis-szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romania

3 --- TI_TOWN   value: Bucarest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di banche dati

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunija

3 --- TI_TOWN   value: Bukareštas

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Duomenų bazės paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumānija

3 --- TI_TOWN   value: Bukareste

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Datu bāzu pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: ir-Rumanija

3 --- TI_TOWN   value: Bukarest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' database

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Roemenië

3 --- TI_TOWN   value: Boekarest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Databasediensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunia

3 --- TI_TOWN   value: Bukareszt

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi bazy danych

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Roménia

3 --- TI_TOWN   value: Bucareste

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços relacionados com bases de dados

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: România

3 --- TI_TOWN   value: Bucureşti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de baze de date

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunsko

3 --- TI_TOWN   value: Bukurešť

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Databázové služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romunija

3 --- TI_TOWN   value: Bukarešta

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve podatkovnih baz

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumänien

3 --- TI_TOWN   value: Bukarest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Databastjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 14751237

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Str. Delea Nouă nr. 2

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bucureşti

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 030925

INFO4: RO

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Stroe Gabriela

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +40 372845572

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: cristina.scurtu@ancom.org.ro

L: 4 --- key: (FAX)   value: +40 372845599-402

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.ancom.ro

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: www.e-licitatie.ro

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: Autoritate naţională

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Acord-cadru având ca obiect prestarea de servicii de mentenanţă, service şi suport tehnic pentru sistemul informatic BDC (baza de date centralizată care cuprinde aplicaţia software şi ansamblul echipamentelor hardware), utilizat în vederea furnizării serviciului de portabilitate a numerelor (cod CPV: 72320000-4)

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: GS032020

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Acord-cadru in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente având ca obiect prestarea de servicii de mentenanţă, service şi suport tehnic pentru sistemul informatic BDC (baza de date centralizată care cuprinde aplicaţia software şi ansamblul echipamentelor hardware) utilizat în vederea furnizării serviciului de portabilitate a numerelor (cod CPV: 72320000-4).

L: 4 --- key: (P)   value: Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 20.

L: 4 --- key: (P)   value: Autoritatea contractanta va rapunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 11-a zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.

L: 4 --- key: (P)   value: Informatii privind acordul-cadru:

L: 4 --- key: (P)   value: — posibilitatea de reluare a competitiei: nu;

L: 4 --- key: (P)   value: — acord-cadru cu un singur operator economic;

L: 4 --- key: (P)   value: — durata acordului-cadru: 36 luni de la data semnarii de catre ambele parti;

L: 4 --- key: (P)   value: — valoarea estimata fara TVA: 1 908 000 RON, fara TVA;

L: 4 --- key: (P)   value: Frecventa si valoarea contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite:

L: 4 --- key: (P)   value: — valoarea estimată, fără TVA, a celui mai mic contract subsecvent: 53 000,00 RON;

L: 4 --- key: (P)   value: — valoarea estimată, fără TVA, a celui mai mare contract subsecvent: 636 000,00 RON.

L: 4 --- key: (P)   value: Estimare cantități care ar putea fi solicitate pe durata acordului-cadru:

L: 4 --- key: (P)   value: — servicii de mentenanţă preventivă, service şi suport tehnic, pe bază de abonament lunar:

L: 4 --- key: (P)   value: —— cantitate minimă – minimum o lună, pe bază de abonament lunar;

L: 4 --- key: (P)   value: —— cantitate maximă – maximum 36 de luni, pe bază de abonament lunar;

L: 4 --- key: (P)   value: — servicii de mentenanţă corectivă, la cerere:

L: 4 --- key: (P)   value: —— cantitate minimă – minimum 100 ore;

L: 4 --- key: (P)   value: —— cantitate maximă – maximum 3 600 de ore, in conformitate cu cerințele din caietul de sarcini.

L: 4 --- key: (P)   value: Estimare cantități care ar putea fi solicitate în cadrul unui singur contract subsecvent:

L: 4 --- key: (P)   value: — servicii de mentenanţă preventivă, service şi suport tehnic, sub formă de abonament lunar:

L: 4 --- key: (P)   value: —— cantitate minimă – minimum o lună, pe bază de abonament lunar;

L: 4 --- key: (P)   value: —— cantitate maximă – maximum 12 de luni, pe bază de abonament lunar;

L: 4 --- key: (P)   value: — servicii de mentenanţă corectivă, la cerere:

L: 4 --- key: (P)   value: —— cantitate minimă – minimum 100 ore;

L: 4 --- key: (P)   value: —— cantitate maximă – maximum 1 200 de ore;

L: 4 --- key: (P)   value: În conformitate cu cerințele din caietul de sarcini.

3 --- VAL_TOTAL   value: 214850

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Sediul autorităţii contractante din mun. Bucureşti, Str. Lucian Blaga nr. 4, bl. M110, tronson 1, sector 3.

4 SHORT_DESCR

5 P: Acord-cadru in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente având ca obiect prestarea de servicii de mentenanţă, service şi suport tehnic pentru sistemul informatic BDC (baza de date centralizată care cuprinde aplicaţia software şi ansamblul echipamentelor hardware) utilizat în vederea furnizării serviciului de portabilitate a numerelor (cod CPV: 72320000-4).

5 P: Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 20.

5 P: Autoritatea contractanta va rapunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 11-a zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.

5 P: Informatii privind acordul-cadru:

5 P: — posibilitatea de reluare a competitiei: nu;

5 P: — acord-cadru cu un singur operator economic;

5 P: — durata acordului-cadru: 36 luni de la data semnarii de catre ambele parti;

5 P: — valoarea estimata fara TVA: 1 908 000 RON, fara TVA;

5 P: Frecventa si valoarea contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite:

5 P: — valoarea estimată, fără TVA, a celui mai mic contract subsecvent: 53 000,00 RON;

5 P: — valoarea estimată, fără TVA, a celui mai mare contract subsecvent: 636 000,00 RON.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 636 000,00 RON, fara TVA. Frecventa de atribuire a contractelor subsecvente: minimum un contract subsecvent/an.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 104-251241

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: Contract subsecvent nr. 1- SC-DAC-22166

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Contract având ca obiect prestarea de servicii de mentenanţă, service şi suport tehnic pentru sistemul informatic BDC (baza de date centralizată care cuprinde aplicaţia software şi ansamblul echipamentelor hardware) utilizat în vederea furnizării serviciului de portabilitate a numerelor (cod CPV: 72320000-4)

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-07-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Altimate

NATIONALID: 33870323

ADDRESS: Str. Olteniței nr. 107A, sector 4

TOWN: București

POSTAL_CODE: 041303

7 COUNTRY

PHONE: +40 314057104

E_MAIL: cristian.ionita@altimate.ro

FAX: +40 212099310

URL: www.altimate.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 214850

5 VAL_TOTAL: 214850

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: SC-DAC-22158

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Acord-cadru: având ca obiect prestarea de servicii de mentenanţă, service şi suport tehnic pentru sistemul informatic BDC (baza de date centralizată care cuprinde aplicaţia software şi ansamblul echipamentelor hardware) utilizat în vederea furnizării serviciului de portabilitate a numerelor (cod CPV: 72320000-4).

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-07-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Altimate

NATIONALID: 33870323

ADDRESS: Str. Olteniței nr. 107A, sector 4

TOWN: București

POSTAL_CODE: 041303

7 COUNTRY

PHONE: +40 314057104

E_MAIL: cristian.ionita@altimate.ro

FAX: +40 212099310

URL: www.altimate.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 1908000

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 1888920

HIGH: 1888920

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

L: 4 --- key: (TOWN)   value: București

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 030084

INFO4: RO

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +40 213104641

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: office@cnsc.ro

L: 4 --- key: (FAX)   value: +40 213104642 / +40 218900745

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.cnsc.ro

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Direcția achiziţii și contractări/Serviciul juridic achiziţii

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3

L: 4 --- key: (TOWN)   value: București

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 030925

INFO4: RO

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +40 372845339

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: bogdan.margineanu@ancom.org.ro

L: 4 --- key: (FAX)   value: +40 372845402-599

L: 4 --- key: (URL)   value: www.ancom.ro

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-08-20

13+1