Opendata, web and dolomites

MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA P.O. (Slovenia): list of projects

The following table shows the list of Horizon 2020 projects developed by "MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA P.O.". Projects are ordered by starting date.

Click on table headers to rearrange data.

# acronym  programme  role  EC contrib.  start  views 
1 We4SMESLO   H2020-EU.2.3. participant 3˙436.00 2014-05-01 508
2 We4SMESLO   H2020-EU.2.3. participant 14˙583.00 2015-01-01 482
3 We4SMESLO_3   H2020-EU.2.3. participant 22˙462.00 2017-01-01 487
4 We4SMESLO_4   H2020-EU.2.3. participant 13˙497.00 2019-01-01 171
totale 53˙978.00

Network analysis

This organization collaborated with partners in 1 countries.

 We4SMESLO

Within the project We4SMESLO this organization got in touch with:

role cy shortname name
participant SI UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE (HES)
participant SI CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF SLOVENIA GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE (OTH)
coordinator SI JSI INSTITUT JOZEF STEFAN (REC)

 We4SMESLO

Within the project We4SMESLO this organization got in touch with:

role cy shortname name
participant SI JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPODBUJANJE PODJETNISTVA,INOVATIVNOSTI, RAZVOJA, INVESTICIJ IN JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPODBUJANJE PODJETNISTVA, INTERNACIONALIZACIJE, TUJIH INVESTICIJ IN TEHNOLOGIJE (PUB)
participant SI UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE (HES)
participant SI OBRTNA ZBORNICA SLOVENIJE OBRTNO-PODJETNISKA ZBORNICA SLOVENIJE (PUB)
participant SI CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF SLOVENIA GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE (OTH)
participant SI CENTER ZA INTERDISCPLINARNE IN MULTIDISCIPLINARNE RAZISKAVE IN STUDIJE UNIVERZE V MARIBORU - CIMRS RAZISKOVALNO-RAZVOJNO IN UMETNISKO SREDISCE UNIVERZE V MARIBORU (OTH)
coordinator SI JSI INSTITUT JOZEF STEFAN (REC)

 We4SMESLO_3

Within the project We4SMESLO_3 this organization got in touch with:

role cy shortname name
participant SI JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPODBUJANJE PODJETNISTVA,INOVATIVNOSTI, RAZVOJA, INVESTICIJ IN JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPODBUJANJE PODJETNISTVA, INTERNACIONALIZACIJE, TUJIH INVESTICIJ IN TEHNOLOGIJE (PUB)
participant SI UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE (HES)
participant SI OBRTNA ZBORNICA SLOVENIJE OBRTNO-PODJETNISKA ZBORNICA SLOVENIJE (PUB)
participant SI CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF SLOVENIA GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE (OTH)
participant SI CENTER ZA INTERDISCPLINARNE IN MULTIDISCIPLINARNE RAZISKAVE IN STUDIJE UNIVERZE V MARIBORU - CIMRS RAZISKOVALNO-RAZVOJNO IN UMETNISKO SREDISCE UNIVERZE V MARIBORU (OTH)
participant SI UM UNIVERZA V MARIBORU (HES)
coordinator SI JSI INSTITUT JOZEF STEFAN (REC)

 We4SMESLO_4

Within the project We4SMESLO_4 this organization got in touch with:

role cy shortname name
participant SI JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPODBUJANJE PODJETNISTVA,INOVATIVNOSTI, RAZVOJA, INVESTICIJ IN JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPODBUJANJE PODJETNISTVA, INTERNACIONALIZACIJE, TUJIH INVESTICIJ IN TEHNOLOGIJE (PUB)
participant SI UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE (HES)
participant SI OBRTNA ZBORNICA SLOVENIJE OBRTNO-PODJETNISKA ZBORNICA SLOVENIJE (PUB)
participant SI CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF SLOVENIA GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE (OTH)
participant SI UM UNIVERZA V MARIBORU (HES)
coordinator SI JSI INSTITUT JOZEF STEFAN (REC)