Opendata, web and dolomites

H2020 project grouped by Institution, Slovenia [SI]

This section of the "Open-H2020 observatory" lists the Insitutions involved in one or more projects. For each Institution there are information on number of contributions and the amount of them. Data refers to Slovenia [SI]. The total number of contributions is 999 while the amount is equal to 278˙229˙387 €.

Click on table headers to rearrange data.

# institution  num. contributions  tot. controbutions.  average contrib. 
1 INSTITUT JOZEF STEFAN 144 45˙039˙880.00 312˙776.94
2 UNIVERZA V LJUBLJANI 127 42˙087˙072.00 331˙394.27
3 KEMIJSKI INSTITUT 32 15˙498˙637.00 484˙332.41
4 Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport 24 3˙536˙330.00 147˙347.08
5 UNIVERZA V MARIBORU 22 5˙536˙601.00 251˙663.68
6 XLAB RAZVOJ PROGRAMSKE OPREME IN SVETOVANJE DOO 22 7˙048˙208.00 320˙373.09
7 ZAVOD ZA GRADBENISTVO SLOVENIJE 14 4˙941˙595.00 352˙971.07
8 NACIONALNI INSTITUT ZA BIOLOGIJO 12 2˙179˙325.00 181˙610.42
9 UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE 12 1˙627˙662.00 135˙638.50
10 GEOLOSKI ZAVOD SLOVENIJE 11 1˙585˙546.00 144˙140.55
11 ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI 11 914˙750.00 83˙159.09
12 NACIONALNI INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE 10 2˙040˙734.00 204˙073.40
13 ELAPHE POGONSKE TEHNOLOGIJE DOO 10 4˙689˙511.00 468˙951.10
14 SINERGISE LABORATORIJ ZA GEOGRAFSKEINFORMACIJSKE SISTEME DOO 9 3˙418˙426.00 379˙825.11
15 ELES DOO SISTEMSKI OPERATER PRENOSNEGA ELEKTROENERGETSKEGA OMREZJA 9 3˙358˙988.00 373˙220.89
16 INEA INFORMATIZACIJA ENERGETIKA AVTOMATIZACIJA DOO 9 4˙832˙776.00 536˙975.11
17 KMETIJSKI INSTITUT SLOVENIJE - AGRICULTURAL INSTITUTE OF SLOVENIA 8 2˙407˙093.00 300˙886.63
18 ELEKTRO LJUBLJANA PODJETJE ZADISTRIBUCIJO ELEKTRICNE ENERGIJE D.D. 7 1˙299˙823.00 185˙689.00
19 GOZDARSKI INSTITUT SLOVENIJE 7 859˙864.00 122˙837.71
20 JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST REPUBLIKE SLOVENIJE 7 416˙856.00 59˙550.86
21 ARCTUR RACUNALNISKI INZENIRING DOO 7 2˙149˙653.00 307˙093.29
22 AKADEMSKA RAZISKOVALNA MREZA SLOVENIJE 6 115˙807.00 19˙301.17
23 INNORENEW COE CENTER ODLICNOSTI ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE NA PODROCJU OBNOVLJIVIH MATERIALOV IN ZDRAVEGA BIVANJSKEGA OKOLJA 6 14˙359˙415.00 2˙393˙235.83
24 ACIES BIO BIOTEHNOLOSKE RAZISKAVE IN RAZVOJ DOO 6 3˙167˙999.00 527˙999.83
25 UNIVERZITETNI KLINICNI CENTER LJUBLJANA 6 1˙571˙931.00 261˙988.50
26 ETREL SVETOVANJE IN DRUGE STORITVE DOO 6 1˙863˙648.00 310˙608.00
27 COSYLAB LABORATORIJ ZA KONTROLNE SISTEME DD 6 748˙848.00 124˙808.00
28 GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 5 108˙410.00 21˙682.00
29 GRADBENI INSTITUT ZRMK DOO 5 725˙210.00 145˙042.00
30 UNIVERZA V NOVI GORICI 5 931˙695.00 186˙339.00
31 MEDNARODNA PODIPLOMSKA SOLA JOZEFA STEFANA 5 476˙297.00 95˙259.40
32 ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO SALESKO IN KOROSKO 5 745˙237.00 149˙047.40
33 SLOVENSKE ZELEZNICE DOO 5 290˙643.00 58˙128.60
34 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 4 504˙252.00 126˙063.00
35 Inovacijsko-razvojni institut Univerze v Ljubljani 4 777˙312.00 194˙328.00
36 JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDISCINE 4 623˙037.00 155˙759.25
37 MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA P.O. 4 53˙978.00 13˙494.50
38 ZAVOD ZA KULTURO, UMETNOST IN IZOBRAZEVANJE KERSNIKOVA 4 664˙137.00 166˙034.25
39 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA - LJUBLJANSKE URBANE REGIJE ZAVOD 4 536˙114.00 134˙028.50
40 PIPISTREL VERTICAL SOLUTIONS DOO PODJETJE ZA NAPREDNE LETALSKE RESITVE 4 4˙213˙816.00 1˙053˙454.00
41 MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO 4 956˙281.00 239˙070.25
42 EVRO-SREDOZEMSKA UNIVERZA 4 589˙875.00 147˙468.75
43 PIPISTREL DOO PODJETJE ZA PROIZVODNJO ZRACNIH PLOVIL 4 2˙105˙598.00 526˙399.50
44 SLOVENSKE ZELEZNICE INFRASTRUKTURA DRUZBA ZA UPRAVLJANJE IN VZDRZEVANJE ZELEZNISKE INFRASTRUKTURE TER VODENJE ZELEZNISKEGA PROMETA DOO 4 853˙281.00 213˙320.25
45 SENLAB DRUZBA ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO DOO 3 682˙950.00 227˙650.00
46 URBANISTICNI INSTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE 3 334˙691.00 111˙563.67
47 KOLEKTOR GROUP VODENJE IN UPRAVLJANJE DRUZB DOO 3 505˙997.00 168˙665.67
48 INSTITUT ZA RAZISKOVANJE PODJETNISTVA TOVARNA PODJEMOV MARIBOR 3 140˙912.00 46˙970.67
49 TRZNI INSPEKTORAT RS 3 150˙508.00 50˙169.33
50 GORENJE GOSPODINJSKI APARATI DOO 3 2˙514˙689.00 838˙229.67
51 HIDRIA razvoj in proizvodnja avtomobilskih in industrijskih sistemov, d.o.o. 3 844˙860.00 281˙620.00
52 EMO-ORODJARNA DOO 3 451˙483.00 150˙494.33
53 Elektroinstitut Milan Vidmar 3 1˙866˙981.00 622˙327.00
54 COMSENSUS, KOMUNIKACIJE IN SENZORIKA, DOO 3 983˙700.00 327˙900.00
55 ELEKTRO GORENJSKA PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRICNE ENERGIJE DD 3 830˙047.00 276˙682.33
56 JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPODBUJANJE PODJETNISTVA, INTERNACIONALIZACIJE, TUJIH INVESTICIJ IN TEHNOLOGIJE 3 0.00 0.00
57 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO GOZDARSTVO IN PREHRANO 3 235˙174.00 78˙391.33
58 PROSPEH, POSLOVNE STORITVE IN DIGITALNE RESITVE DOO 3 558˙500.00 186˙166.67
59 ELEKTRO CELJE D.D. 3 672˙844.00 224˙281.33
60 LUKA KOPER, PORT AND LOGISTIC SYSTEM, D.D. 3 496˙995.00 165˙665.00
61 PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA DD LJUBLJANA 3 1˙951˙433.00 650˙477.67
62 TEKSTINA TEKSTILNA INDUSTRIJA DOO 3 870˙405.00 290˙135.00
63 TEHNOLOSKI PARK LJUBLJANA DOO 3 0.00 0.00
64 MAGNETI LJUBLJANA PODJETJE ZA PROIZVODNJO MAGNETNIH MATERIALOV DD 3 1˙107˙476.00 369˙158.67
65 TELEKOM SLOVENIJE DD 3 745˙125.00 248˙375.00
66 GENIALIS D.O.O 3 807˙375.00 269˙125.00
67 OBRTNO-PODJETNISKA ZBORNICA SLOVENIJE 3 0.00 0.00
68 C-ASTRAL PROIZVODNJA ZRACNIH IN VESOLJSKIH PLOVIL DOO 2 141˙542.00 70˙771.00
69 ITC - INOVACIJSKO TEHNOLOSKI GROZD MURSKA SOBOTA 2 265˙937.00 132˙968.50
70 SKUPNOST OBCIN SLOVENIJE 2 169˙445.00 84˙722.50
71 GEM MOTORS, RAZVOJ IN IZDELAVA INOVATIVNIH ELEKTROMOTORJEV DOO 2 964˙637.00 482˙318.50
72 POMURSKI TEHNOLOSKI PARK PODJETJE ZA POSPESEVANJE PODJETNISTVA V POMURJU DOO 2 490˙060.00 245˙030.00
73 UNIVERZA V MARIBORU, CENTER ZA UPORABNO MATEMATIKO IN TEORETICNO FIZIKO P.O. ZAVOD 2 235˙930.00 117˙965.00
74 NERVTECH, RAZISKAVE IN RAZVOJ DOO 2 639˙500.00 319˙750.00
75 IOS, INSTITUT ZA OKOLJEVARSTVO IN SENZORJE, DOO 2 1˙605˙953.00 802˙976.50
76 RRA ZELENI KRAS DOO 2 50˙000.00 25˙000.00
77 M SORA TRGOVINA IN PROIZVODNJA DD 2 1˙047˙306.00 523˙653.00
78 SMART COM DOO INFORMACIJSKI IN KOMUNIKACIJSKI SISTEMI 2 653˙787.00 326˙893.50
79 CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MOBILNOST IN EVROPSKE PROGRAME IZOBRAZEVANJA IN USPOSABLJANJA 2 73˙944.00 36˙972.00
80 INSTITUT ZA NUTRICIONISTIKO LJUBLJANA 2 516˙250.00 258˙125.00
81 INSTITUT ZA KORPORATIVNE VARNOSTNE STUDIJE LJUBLJANA 2 573˙750.00 286˙875.00
82 KULTURNO IZOBRAZEVALNO DRUSTVO KIBLA 2 215˙406.00 107˙703.00
83 SLOVENSKA TISKOVNA AGENCIJA DOO 2 117˙000.00 58˙500.00
84 SPOMINCICA ALZHEIMER SLOVENIJA SLOVENSKO ZDRUZENJE ZA POMOC PRI DEMENCI 2 353˙741.00 176˙870.50
85 GIMNAZIJA FRANCA MIKLOSICA LJUTOMER 2 27˙050.00 13˙525.00
86 ZAVOD E-OBLAK POSLOVNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI 2 301˙875.00 150˙937.50
87 RAZISKOVALNO-RAZVOJNO IN UMETNISKO SREDISCE UNIVERZE V MARIBORU 2 7˙288.00 3˙644.00
88 LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA GORENJSKE JAVNI ZAVOD 2 269˙062.00 134˙531.00
89 ZAVOD ISKRIVA, ISKRISCE ZA RAZVOJ LOKALNIH POTENCIALOV 2 317˙795.00 158˙897.50
90 MELU, mizarstvo, d.o.o. 2 265˙301.00 132˙650.50
91 UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI INSTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE-SOCA 2 420˙375.00 210˙187.50
92 ELVEZ, PROIZVODNJA KABELSKE KONFEKCIJE IN PREDELAVA PLASTICNIH MAS DOO 2 727˙200.00 363˙600.00
93 EFOS INFORMACIJSKE RESITVE DOO 2 1˙232˙131.00 616˙065.50
94 KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR 2 202˙650.00 101˙325.00
95 OBCINA LJUTOMER 2 99˙816.00 49˙908.00
96 LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA ZA POMURJE ZAVOD ZA PROMOCIJO IN POSPEVANJE TRAJNOSTNEGA ENERGETSKEGA RAZVOJA MARTJANCI 2 159˙038.00 79˙519.00
97 USTANOVA-CENTER ZA EVROPSKO PRIHODNOST 2 232˙825.00 116˙412.50
98 HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE DOO 2 1˙138˙725.00 569˙362.50
99 POSTA SLOVENIJE DOO 2 554˙499.00 277˙249.50
100 GEN-I, TRGOVANJE IN PRODAJA ELEKTRICNE ENERGIJE, D.O.O. 2 3˙407˙881.00 1˙703˙940.50
101 NAVODNIK KEMIJSKI INZENIRING d.o.o. 2 761˙818.00 380˙909.00
102 ELGOLINE DOO 2 238˙475.00 119˙237.50
103 FOCUS DRUSTVO ZA SONARAVEN RAZVOJ 2 359˙250.00 179˙625.00
104 MUNICIPALITY OF LJUBLJANA 2 107˙750.00 53˙875.00
105 MESTNA OBCINA VELENJE 2 146˙687.00 73˙343.50
106 SKUPINA FABRIKA RAZISKAVE IN RAZVOJ DOO 2 408˙323.00 204˙161.50
107 INSTITUT ZA CELULOZO IN PAPIR 2 359˙625.00 179˙812.50
108 ALGEN, CENTER ZA ALGNE TEHNOLOGIJE, DOO 2 621˙472.00 310˙736.00
109 ROBOTINA D.O.O., PODJETJE ZA INZ ENIRING, MARKETING, TRGOVINO IN PROIZVODNJO 2 667˙575.00 333˙787.50
110 GEN ENERGIJA DOO 2 365˙540.00 182˙770.00
111 C & G ZASTOPANJE, SVETOVANJE IN INZENIRING DOO 2 454˙562.00 227˙281.00
112 BIOSISTEMIKA, RAZISKAVE IN RAZVOJ DOO 2 289˙956.00 144˙978.00
113 SIEVA, PODJETJE ZA RAZVOJ IN TRZENJ V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI DOO 2 334˙840.00 167˙420.00
114 ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDISCE KOPER 2 603˙576.00 301˙788.00
115 MYSTERIA COLORUM-MYCOL, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
116 INOVINE RAZVOJ IN TRZENJE DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
117 ADRIA KOMBI NACIONALNA DRUZBA ZA KOMBINIRAMI PROMET DOO LJUBLJANA 1 233˙750.00 233˙750.00
118 FAKULTETA ZA DIZAJN, SAMOSTOJNI VISOKOSOLSKI ZAVOD, PRIDRUZENA CLANICA UNIVERZE NA PRIMORSKEM 1 31˙328.00 31˙328.00
119 ENERGETIKA PROJEKT DOO KOMUNALNO PODJETJE 1 132˙000.00 132˙000.00
120 VB CENTER D.O.O. 1 50˙000.00 50˙000.00
121 COMTRADE PROGRAMSKE RESITVE DOO 1 54˙000.00 54˙000.00
122 STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 1 48˙062.00 48˙062.00
123 MOBILI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE DOO 1 0.00 0.00
124 KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD LJUBLJANA 1 36˙381.00 36˙381.00
125 LJUBLJANSKI URBANISTICNI ZAVOD DD 1 108˙000.00 108˙000.00
126 GS RAZVOJ, PROIZVODNJA IN SVETOVANJE DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
127 HIDRIA AET d.o.o. Druzba za proizvodnjo vzignih sistemov in elektronike d.o.o. 1 471˙062.00 471˙062.00
128 VALJI PROIZVODNJA VALJEV IN ULITKO DOO 1 601˙750.00 601˙750.00
129 SLP SPECIALIZIRANO PODJETJE ZA TEMELJENJE OBJEKTOV, DOO, LJUBLJANA 1 216˙900.00 216˙900.00
130 SKYLABS VESOLJSKE TEHNOLOGIJE DOO 1 324˙250.00 324˙250.00
131 USTANOVA HISA EKSPERIMENTOV 1 66˙000.00 66˙000.00
132 COMCOM RACUNALNISTVO KOMUNIKACIJE DOO IDRIJA 1 50˙000.00 50˙000.00
133 INSTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA 1 165˙740.00 165˙740.00
134 DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR 1 75˙625.00 75˙625.00
135 MOVALYSE TRGOVINA STORITVE IN PROIZVODNJA DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
136 BIA PODJETJE ZA LABORATORIJSKO IN P 1 50˙000.00 50˙000.00
137 BORZEN, OPERATER TRGA Z ELEKTRIKO,D.O.O. 1 75˙250.00 75˙250.00
138 FRANKA MARZI 1 45˙000.00 45˙000.00
139 TRIMO ARHITEKTURNE RESITVE D.O.O 1 1˙248˙293.00 1˙248˙293.00
140 UNIVERZA V MARIBORU UNIVERZITETNA KNJIZNICA MARIBOR 1 151˙005.00 151˙005.00
141 BLCKB, DRUZBA ZA APLIKATIVNO NEVROZNANOST 1 50˙000.00 50˙000.00
142 SMARTMELAMINE, PODJETJE ZA PROIZVODNJO MELAMINSKIH FLISOV DOO 1 318˙500.00 318˙500.00
143 ETRA PROIZVODNJA, TRGOVINA STORITVE DOO 1 0.00 0.00
144 IDCONFERENCE, UPRAVLJANJE DOGODKOV,DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
145 ZNS, RAZISKOVANJE, RAZVOJ IN SVETOVANJE, d.o.o. 1 50˙000.00 50˙000.00
146 SLOVENSKI GRADBENI GROZD, GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUZENJE 1 186˙025.00 186˙025.00
147 JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNISKI PROMET D.O.O. 1 140˙250.00 140˙250.00
148 DOKTOR 24 ZDRAVSTVENE IN TELEMEDICINSKE STORITVE DOO 1 149˙493.00 149˙493.00
149 QLECTOR, RAZVOJ CELOVITIH RESITEV ZA PAMETNE TOVARNE DOO 1 441˙175.00 441˙175.00
150 JENKOLE SIMON 1 50˙000.00 50˙000.00
151 ISKRA ELEKTRO IN ELEKTRONSKA INDUSTRIJA DD 1 750˙625.00 750˙625.00
152 Bisol Proizvodnja, d.o.o. 1 0.00 0.00
153 UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUCNE BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK 1 418˙950.00 418˙950.00
154 ALFA NATURA NACRTOVANJE INZENIRINGDOO 1 26˙875.00 26˙875.00
155 ARGAS AVTOMATSKO ROCNI GASILNI SISTEMI D.O.O 1 50˙000.00 50˙000.00
156 ANIGMOTEH PODJETJE ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
157 NIGRAD KOMUNALNO PODJETJE DD 1 706˙493.00 706˙493.00
158 UROS KEJZAR 1 50˙000.00 50˙000.00
159 ODELO SLOVENIJA, PODJETJE ZA RAZVOJ, PROIZVODNJO IN TRZENJE AVTOMOBILSKIH DELOV DOO 1 120˙262.00 120˙262.00
160 VIPAP VIDEM KRSKO PROIZVODNJA PAPIRJA IN VLAKNIN D.D. 1 101˙281.00 101˙281.00
161 C & G SKUPINA, INVESTIRANJE IN SVETOVANJE DOO 1 568˙487.00 568˙487.00
162 ZAVOD LESARSKI GROZD 1 156˙468.00 156˙468.00
163 GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUZENJE GROZD PLASTTEHNIKA - GIZ GROZD PLASTTEHNIKA 1 133˙790.00 133˙790.00
164 BORZA TERJATEV DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
165 PRIMUM POSLOVNO SVETOVANJE DOO 1 0.00 0.00
166 STAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA FIRM 1 169˙125.00 169˙125.00
167 ZAVOD 404 ZASEBNI ZAVOD ZA RAZISKAVE RAZVOJ IN INOVACIJE LJUBLIJANA 1 246˙250.00 246˙250.00
168 SPLOSNA BOLNISNICA SLOVENJ GRADEC JAVNI ZAVOD*GENERAL HOSPITAL SLOVENJGRADEC 1 0.00 0.00
169 ZAVOD ZA IDENTIFIKACIJO IN ELEKTRONSKO IZMENJAVO PODATKOV GS1 SLOVENIJA 1 83˙000.00 83˙000.00
170 CIRCULAR CHANGE, INSTITUT ZA KROZNO GOSPODARSTVO 1 184˙800.00 184˙800.00
171 PROFORM PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
172 Kolektor KFH 1 0.00 0.00
173 JUB KEMICNA INDUSTRIJA DOO 1 126˙875.00 126˙875.00
174 INLAS INTELEKTUALNA LASTNINA IN SVETOVANJE DOO 1 54˙000.00 54˙000.00
175 ATech elektronika d.o.o. 1 50˙000.00 50˙000.00
176 FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE STUDIJE V NOVEM MESTU 1 234˙997.00 234˙997.00
177 KNAUF INSULATION, D.O.O. 1 228˙900.00 228˙900.00
178 PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA DOO 1 157˙011.00 157˙011.00
179 KOTO PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETJE DOO 1 285˙569.00 285˙569.00
180 XENYA INZENIRING PROIZVODNJA IN TRGOVINA DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
181 EKONOMSKI INSTITUT MARIBOR, EKONOMSKE RAZISKAVE IN PODJETNISTVO D.O.O. 1 67˙500.00 67˙500.00
182 CVS MOBILE, INFORMACIJSKE RESITVE,DD 1 201˙875.00 201˙875.00
183 D.LABS, RAZVOJ SPLETNIH APLIKACIJ DOO 1 0.00 0.00
184 ILIRIJA, RAZVOJ, PROIZVODNJA IN TRZENJE KOZMETICNIH IZDELKOV DD 1 78˙435.00 78˙435.00
185 IONEX RAZISKOVANJE, ANALIZE, MARKETING,DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
186 OBCINA SEMPETER-VRTOJBA 1 147˙706.00 147˙706.00
187 BANKA SLOVENIJE 1 243˙302.00 243˙302.00
188 POLYCOM PREDELAVA PLASTICNIH MAS INORODJARSTVO SKOFJA LOKA DOO 1 507˙185.00 507˙185.00
189 GEODETSKI ZAVOD CELJE IZVAJANJE STROKOVNO-OPERATIVNIH DEL STORITEV V ZADEVAH GEODETSKE SLUZBE TER DRUGIHSTROKOVNO TEHNICNIH DEL DOO 1 81˙000.00 81˙000.00
190 SIEMENS TRGOVSKO IN STORITVENO PODJETJE DOO 1 62˙125.00 62˙125.00
191 INSTITUT ZA EKOLOSKI INZENIRING DOO 1 66˙625.00 66˙625.00
192 C.N.G.V., INZENIRING, RAZISKAVE IN TRZENJE REZERVOARJEV ZA STISNJEN PLIN DOO 1 1˙783˙100.00 1˙783˙100.00
193 QUINTELLIGENCE INTELIGENTNO UPRAVLJANJE Z ZNANJEM DOO 1 301˙875.00 301˙875.00
194 Uprava RS za zašÄito in reševanje, Ministrstvo za obrambo 1 104˙937.00 104˙937.00
195 AGENCIJA ZA ENERGIJO 1 123˙750.00 123˙750.00
196 CORDA - ORODJARNA PROIZVODNJA TRGOVINA IN STORITVE DOO 1 167˙812.00 167˙812.00
197 S2P DOO 1 301˙375.00 301˙375.00
198 NARODNI MUZEJ SLOVENIJE 1 84˙375.00 84˙375.00
199 EMA DOO - OZNACEVANJE IN SLEDLJIVOST V INDUSTRIJI IN LOGISTIKI 1 50˙000.00 50˙000.00
200 INTERNET INSTITUTE, COMMUNICATIONS SOLUTIONS AND CONSULTING LTD 1 372˙225.00 372˙225.00
201 NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO 1 90˙557.00 90˙557.00
202 ONKOLOSKI INSTITUT LJUBLJANA 1 172˙440.00 172˙440.00
203 SLOVENSKO ZDRUZENJE ZA TRAJNOSTNO GRANDJO 1 124˙812.00 124˙812.00
204 BIG BANG, TRGOVINA IN STORITVE, DOO 1 98˙875.00 98˙875.00
205 JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA 1 90˙000.00 90˙000.00
206 POTENZA MEDICA D.O.O. 1 50˙000.00 50˙000.00
207 FERROCRTALTC UVOZ-IZVOZ, DOO 1 488˙775.00 488˙775.00
208 TISKANA VEZJA LUZNAR DOO 1 96˙950.00 96˙950.00
209 ARESIS d.o.o. 1 0.00 0.00
210 DATA, POSLOVNE STORITVE, DOO 1 44˙375.00 44˙375.00
211 AUGMENTECH RAZVOJ IN TRZENJE IKT DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
212 GORENC IGOR 1 8˙830.00 8˙830.00
213 Slovenian Water Agency 1 0.00 0.00
214 CENTER ODLICNOSTI ZA BIOSENZORIKO,INSTRUMENTACIJO IN PROCESNO KONTROLO ZAVOD 1 0.00 0.00
215 VANEMA, STORITVE DOO 1 2˙499˙334.00 2˙499˙334.00
216 BUNKER ZAVOD ZA ORGANIZACIJO IN IZVEDBO, KULTURNIH PRIREDITEV 1 103˙500.00 103˙500.00
217 ISKRAEMECO, MERJENJE IN UPRAVLJANJEENERGIJE, D.D. 1 204˙750.00 204˙750.00
218 EDUCELL PODJETJE ZA CELICNO BIOLOGI JO DOO 1 0.00 0.00
219 ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA 1 838˙500.00 838˙500.00
220 DRUSTVO ZA DOMACE RAZISKAVE 1 81˙000.00 81˙000.00
221 ZAVOD-CENTER SLOVENSKEGA ORODJARSKEGA GROZDA CELJE 1 485˙370.00 485˙370.00
222 INTERESANSA - INSTITUT ZA RAZVOJ INIZDELOVALNE TEHNOLOGIJE ZAVOD 1 110˙000.00 110˙000.00
223 RGA, RAZISKOVALNA GENETIKA IN AGROKEMIJA, DOO 1 76˙875.00 76˙875.00
224 HIDRIA TC TEHNOLOSKI CENTER DOO 1 0.00 0.00
225 ARAO-AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE LJUBLJANA ZAVOD 1 6˙945.00 6˙945.00
226 RAZVOJNI CENTER SRCA SLOVENIJE DOO 1 95˙625.00 95˙625.00
227 KINESTICA RAZVOJ NAPREDNIH ROBOTSKIH IN MERILNIH SITEMOV DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
228 PLENUM IT PODJETJE ZA NAPREDNE INFORMACIJSKE RESITVE DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
229 KODA PROM, PODEJETJE ZA MARKETING,TRGOVINO IN OGLASEVANJE, DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
230 IEDC-POSLOVNA SOLA BLED, FAKULTETAZA PODIPLOMSKI STUDIJ MANAGEMENTA 1 335˙400.00 335˙400.00
231 MIROVNI INSTITUT 1 155˙500.00 155˙500.00
232 STRIP'S, ELEKTROTEHNIKA - ELEKTRONIKA DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
233 SIJ METAL RAVNE DOO 1 265˙125.00 265˙125.00
234 E-ZAVOD, ZAVOD ZA PROJEKTNO SVETOVANJE, RAZISKOVANJE IN RAZVOJ CELOVITIH RESITEV 1 302˙875.00 302˙875.00
235 ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTORSLOVENIJE 1 42˙993.00 42˙993.00
236 JEMS, ENERGETSKA DRUZBA, D.O.O. 1 351˙750.00 351˙750.00
237 DOCTRINA, IZOBRAZEVANJE, DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
238 KOPLAST EKSTRUZIJA IN KONFEKCIJA, DOO, SLOVENSKE KONJICE 1 318˙587.00 318˙587.00
239 JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKA PARKIRISCA IN TRZNICE DOO 1 413˙000.00 413˙000.00
240 BOSIO PROIZVODNO-TRGOVSKO PODJETJE DOO 1 980˙625.00 980˙625.00
241 INNOVATION SERVICE NETWORK PODJETNISKO IN POSLOVNO SVETOVANJE DOO 1 84˙393.00 84˙393.00
242 CONSENSUS, KOMUNIKACIJE ZAODGOVORNO DRUZBO, D.O.O. 1 298˙210.00 298˙210.00
243 AALTA LAB, RAZVOJ ZMOGLJIVE PROGRAMSKE OPREME D.O.O. 1 107˙500.00 107˙500.00
244 DOMEL ELEKTROMOTORJI IN GOSPODINJSKI APARATI D.O.O. 1 661˙657.00 661˙657.00
245 TEHNISKI MUZEJ SLOVENIJE 1 35˙625.00 35˙625.00
246 EN-FIST CENTER ODLICNOSTI 1 134˙286.00 134˙286.00
247 ELPROS ELEKTRONSKI IN PROGRAMSKI SISTEMI DOO 1 568˙968.00 568˙968.00
248 CGS PLUS INOVATIVNE INFORMACIJSKE IN OKOLJSKE TEHNOLOGIJE DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
249 CENTER ODLICNOSTI NANOZNANOSTI IN NANOTEHNOLOGIJE - NANOCENTER, LJUBLJANA 1 64˙454.00 64˙454.00
250 GONZAGA-PRO PROIZVODNJA, TRGOVINA, INZENIRING D.O.O 1 56˙218.00 56˙218.00
251 TITERA, TEHNICNO INOVATIVNE TEHNOLOGIJE, DOO 1 24˙640.00 24˙640.00
252 DOM UPOKOJENCEV IZOLA - CASA DEL PENSIONATO ISOLA 1 231˙562.00 231˙562.00
253 ARHEL PROJEKTIRANJE IN INZENIRING DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
254 SENT SLOVENSKO ZDRUZENJE ZA DUSEVNOZDRAVJE DRUSTVO 1 9˙000.00 9˙000.00
255 MELAMIN KEMICNA TOVARNA D.D. KOCEVJE 1 763˙350.00 763˙350.00
256 AGENCIJA ZA PRESTRUKTURIRANJE ENERGETIKE DOO 1 47˙281.00 47˙281.00
257 ROBOTEH AVTOMATIZACIJA INROBOTIZACIJA D.O.O. 1 340˙812.00 340˙812.00
258 LIMNOS PODJETJE ZA APLIKATIVNO EKOLOGIJO DOO 1 4˙600.00 4˙600.00
259 Vending Marketing trgovina, storitve, marketing d.o.o. 1 574˙262.00 574˙262.00
260 Univerzitetni klinicni center Maribor 1 311˙875.00 311˙875.00
261 ADRIA MOBIL PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE NOVO MESTO DOO 1 170˙875.00 170˙875.00
262 BSC, POSLOVNO PODPORNI CENTER, DOO 1 124˙812.00 124˙812.00
263 AVTO MOTO ZVEZA SLOVENIJE 1 122˙738.00 122˙738.00
264 INSTITUT ZA METAGENOMIKO IN MIKROBNE TEHNOLOGIJE DOO 1 0.00 0.00
265 KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVO MESTO 1 35˙000.00 35˙000.00
266 MEDEX ZIVILSKA INDUSTRIJA DOO 1 9˙000.00 9˙000.00
267 ZVEZA POTROSNIKOV SLOVENIJE DRUSTVO 1 116˙625.00 116˙625.00
268 VEPLAS VELENJSKA PLASTIKA DD 1 50˙000.00 50˙000.00
269 MESTNA OBCINA NOVA GORICA 1 316˙800.00 316˙800.00
270 ZORN PLUS PODJETJE ZA INZENIRING KOOPERACIJO IN SVETOVANJE DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
271 LOKALNA ENERGETSKA AGENTURA SPODNJE PODRAVJE ZAVOD ZA PROMOCIJO IN POSPESEVANJE TRAJNOSTNEGA ENERGETSKEGA RAZVOJA PTUJ 1 131˙500.00 131˙500.00
272 LAJOVIC TUBA EMBALAZA DOO 1 302˙400.00 302˙400.00
273 CLINRES FARMACIJA RAZISKAVE DOO 1 705˙762.00 705˙762.00
274 HIDROLAB, PROJEKTIRANJE IN INZENIRING DOO 1 95˙200.00 95˙200.00
275 DUSAN HOLESEK 1 386˙479.00 386˙479.00
276 CENTER ZA UPRAVLJANJE Z DEDISCINO ZIVEGA SREBRA IDRIJA 1 65˙415.00 65˙415.00
277 ACRONI PODJETJE ZA PROIZVODNJO JEKLA IN JEKLENIH IZDELKOV DOO 1 1˙049˙825.00 1˙049˙825.00
278 DRUSTVO TEHNICNIH VODIJ - POVRSINSKO ODKOPAVANJE 1 39˙125.00 39˙125.00
279 GOOPTI INTELIGENTNE TRANSPORTNE RESITVE DOO 1 1˙545˙901.00 1˙545˙901.00
280 ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN PROMOCIJO GORNJA RADGONA 1 172˙968.00 172˙968.00
281 MICROBIUM, NAPREDNE TEHNOLOGIJE, D.O.O. 1 50˙000.00 50˙000.00
282 ELEKTRO ENERGIJA, PODJETJE ZA PRODAJO ELEKTRIKE IN DRUGIH ENERGENTOV, SVETOVANJE IN STORITVE, D.O.O. 1 226˙040.00 226˙040.00
283 IDEAZ STORITVE DOO 1 224˙875.00 224˙875.00
284 TERMIT, RUDARSKO PODJETJE ZA PRIDOBIVANJE KREMENOVIH PESKOV D.D 1 182˙000.00 182˙000.00
285 KOVIS PROIZVODNA DRUZBA DOO 1 999˙092.00 999˙092.00
286 AQUAFILSLO PROIZVODNJA POLIAMIDNIH FILAMENTOV IN GRANULATOV DOO 1 1˙516˙051.00 1˙516˙051.00
287 OIKOS SVETOVANJE ZA RAZVOJ DOO 1 187˙558.00 187˙558.00
288 ENVIT OKOLJSKE TEHNOLOGIJE IN INZENIRING DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
289 SILVAPRODUKT PODJETJE ZA PROIZVODNJO IN PRODAJO SREDSTEV ZA ZASCITO MATERIALOV 1 298˙246.00 298˙246.00
290 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 1 21˙875.00 21˙875.00
291 LEK FARMACEVTSKA DRUZBA DD 1 2˙631˙737.00 2˙631˙737.00
292 LA&HA, AKADEMIJA ZA LASERJE IN ZDRAVJE 1 36˙125.00 36˙125.00
293 MESTNA OBCINA CELJE 1 220˙312.00 220˙312.00
294 DUKIN, RAZVOJ EKOLOSKE OPREME DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
295 CENEJE DRUZBA ZA TRGOVINO IN POSLOVNO SVETOVANJE DOO 1 238˙875.00 238˙875.00
296 INVIDA INTERNET VIDEO AGENCIJA DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
297 POSOSKI RAZVOJNI CENTER 1 13˙800.00 13˙800.00
298 KORONA INZENIRING DD 1 328˙500.00 328˙500.00
299 INSTITUT ZA RAZVOJNE IN STRATESKE ANALIZE ZAVOD 1 53˙750.00 53˙750.00
300 ZAVOD ZA IHTIOLOSKE IN EKOLOSKE RAZISKAVE REVIVO 1 188˙062.00 188˙062.00
301 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 1 57˙216.00 57˙216.00
302 SIBO G. d.o.o. 1 269˙150.00 269˙150.00
303 TOSLA PROIZVODNJA DRUGIH PREHRAMBENIH IZDELKOV DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
304 TIKO PRO, PODJETNISKO SVETOVANJE, DOO 1 0.00 0.00
305 PODKRIZNIK, SPECIALNA STROJNA INDUSTRIJA DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
306 RED PITAYA STORITVENO PODJETJE DD 1 141˙750.00 141˙750.00
307 BIOTEHNISKA SOLA RAKICAN 1 39˙700.00 39˙700.00
308 ISKRATEL, TELEKOMUNIKACIJSKI SISTEMI,DOO,KRANJ 1 146˙340.00 146˙340.00
309 DRUSTVO URBANI CEBELAR 1 182˙500.00 182˙500.00
310 InLambda 1 0.00 0.00
311 INSTITUT ZA KRIMINOLOGIJO PRI PRAVNI FAKULTETI V LJUBLJANI 1 207˙000.00 207˙000.00
312 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 1 149˙125.00 149˙125.00
313 BLAGOVNO TRGOVINSKI CENTER DD 1 208˙425.00 208˙425.00
314 PREDILNICA LITIJA DOO 1 234˙997.00 234˙997.00
315 CPPE DOO 1 110˙425.00 110˙425.00
316 EXOR EVS, STORITVE IN OPREMA, DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
317 KOLEKTOR ORODJARNA NACRTOVANJE IN IZDELAVA ORODIJ TER ORODJARSKE STORITVE DOO 1 332˙500.00 332˙500.00
318 C3M DOO, CENTER ZA RACUNALNISTVO VMEHANIKI KONTINUUMA - MODELIRANJE IN TRZENJE 1 239˙956.00 239˙956.00
319 JUNIBA RAZISKAVE STORITVE IN SVELOVANJE D.O.O. 1 50˙000.00 50˙000.00
320 FOKUS TECH NAPREDNE TEHNOLOGIJE DOO 1 102˙803.00 102˙803.00
321 CENTER ODLICNOSTI NIZKOOGLJICNE TEHNOLOGIJE ZAVOD 1 132˙000.00 132˙000.00
322 MARAND INZENIRING DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
323 FARMTECH, PROIZVODNJA KMETIJSKIH STROJEV, OKOLJSKE TEHNIKE IN OPREME TER TRGOVINA DOO 1 204˙268.00 204˙268.00
324 MEDNARODNI INSTITUT ZA POTROSNISKE RAZISKAVE 1 241˙605.00 241˙605.00
325 IDL LOGISTIKA D.O.O. 1 50˙000.00 50˙000.00
326 TOM PIT RAZVOJ PROGRAMSKE OPREME DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
# country 999 278˙229˙387 -