Opendata, web and dolomites

H2020 project grouped by Institution, Slovenia [SI]

This section of the "Open-H2020 observatory" lists the Insitutions involved in one or more projects. For each Institution there are information on number of contributions and the amount of them. Data refers to Slovenia [SI]. The total number of contributions is 672 while the amount is equal to 189˙242˙492 €.

Click on table headers to rearrange data.

# institution  num. contributions  tot. controbutions.  average contrib. 
1 INSTITUT JOZEF STEFAN 98 28˙753˙248.00 293˙400.49
2 UNIVERZA V LJUBLJANI 77 28˙267˙288.00 367˙107.64
3 Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport 20 2˙648˙100.00 132˙405.00
4 XLAB RAZVOJ PROGRAMSKE OPREME IN SVETOVANJE DOO 18 5˙341˙402.00 296˙744.56
5 KEMIJSKI INSTITUT 14 6˙651˙098.00 475˙078.43
6 UNIVERZA V MARIBORU 13 3˙937˙273.00 302˙867.15
7 ZAVOD ZA GRADBENISTVO SLOVENIJE 11 3˙821˙720.00 347˙429.09
8 NACIONALNI INSTITUT ZA BIOLOGIJO 10 1˙634˙062.00 163˙406.20
9 GEOLOSKI ZAVOD SLOVENIJE 10 1˙390˙108.00 139˙010.80
10 NACIONALNI INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE 8 1˙508˙886.00 188˙610.75
11 UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE 8 1˙441˙020.00 180˙127.50
12 ELES DOO SISTEMSKI OPERATER PRENOSNEGA ELEKTROENERGETSKEGA OMREZJA 6 2˙891˙807.00 481˙967.83
13 ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI 6 389˙423.00 64˙903.83
14 INEA INFORMATIZACIJA ENERGETIKA AVTOMATIZACIJA DOO 6 2˙538˙812.00 423˙135.33
15 GOZDARSKI INSTITUT SLOVENIJE 5 677˙246.00 135˙449.20
16 ACIES BIO BIOTEHNOLOSKE RAZISKAVE IN RAZVOJ DOO 5 2˙623˙224.00 524˙644.80
17 KMETIJSKI INSTITUT SLOVENIJE - AGRICULTURAL INSTITUTE OF SLOVENIA 5 1˙974˙938.00 394˙987.60
18 ARCTUR RACUNALNISKI INZENIRING DOO 5 1˙485˙041.00 297˙008.20
19 JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST REPUBLIKE SLOVENIJE 5 284˙902.00 56˙980.40
20 UNIVERZITETNI KLINICNI CENTER LJUBLJANA 5 938˙997.00 187˙799.40
21 COSYLAB LABORATORIJ ZA KONTROLNE SISTEME DD 5 751˙070.00 150˙214.00
22 SINERGISE LABORATORIJ ZA GEOGRAFSKE INFORMACIJSKE SISTEME DOO 5 2˙368˙864.00 473˙772.80
23 ELAPHE POGONSKE TEHNOLOGIJE DOO 5 2˙357˙612.00 471˙522.40
24 ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO SALESKO IN KOROSKO 4 640˙167.00 160˙041.75
25 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 4 793˙117.00 198˙279.25
26 GRADBENI INSTITUT ZRMK DOO 4 674˙275.00 168˙568.75
27 PIPISTREL PODJETJE ZA ALTERNATIVNO LETALSTVO DOO AJDOVSCINA 4 5˙486˙353.00 1˙371˙588.25
28 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA - LJUBLJANSKE URBANE REGIJE ZAVOD 4 536˙438.00 134˙109.50
29 UNIVERZA V NOVI GORICI 4 840˙195.00 210˙048.75
30 SLOVENSKE ZELEZNICE INFRASTRUKTURA DRUZBA ZA UPRAVLJANJE IN VZDRZEVANJE ZELEZNISKE INFRASTRUKTURE TER VODENJE ZELEZNISKEGA PROMETA DOO 4 894˙531.00 223˙632.75
31 EVRO-SREDOZEMSKA UNIVERZA 4 589˙875.00 147˙468.75
32 ZAVOD ZA KULTURO, UMETNOST IN IZOBRAZEVANJE KERSNIKOVA 3 475˙512.00 158˙504.00
33 URBANISTICNI INSTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE 3 334˙691.00 111˙563.67
34 TEHNOLOSKI PARK LJUBLJANA DOO 3 0.00 0.00
35 ETREL SVETOVANJE IN DRUGE STORITVE DOO 3 1˙145˙674.00 381˙891.33
36 IRP INSTITUT ZA RAZISKOVANJE PODJETNISTVA ZAVOD 3 140˙912.00 46˙970.67
37 TELEKOM SLOVENIJE DD 3 745˙125.00 248˙375.00
38 SLOVENSKE ZELEZNICE DOO 3 232˙990.00 77˙663.33
39 JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDISCINE 3 474˙750.00 158˙250.00
40 MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO 3 470˙031.00 156˙677.00
41 TEKSTILNA INDUSTRIJA AJDOVSCINA DD 3 870˙405.00 290˙135.00
42 MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA P.O. 3 40˙481.00 13˙493.67
43 ELEKTRO LJUBLJANA PODJETJE ZADISTRIBUCIJO ELEKTRICNE ENERGIJE D.D. 3 427˙087.00 142˙362.33
44 EMO-ORODJARNA DOO 3 451˙483.00 150˙494.33
45 GENIALIS D.O.O 3 807˙375.00 269˙125.00
46 GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 3 37˙759.00 12˙586.33
47 Elektroinstitut Milan Vidmar 3 1˙849˙362.00 616˙454.00
48 ELEKTRO GORENJSKA PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRICNE ENERGIJE DD 3 830˙047.00 276˙682.33
49 AKADEMSKA RAZISKOVALNA MREZA SLOVENIJE 3 38˙461.00 12˙820.33
50 UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI INSTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE-SOCA 2 420˙375.00 210˙187.50
51 GORENJE GOSPODINJSKI APARATI D.D. 2 1˙251˙189.00 625˙594.50
52 OBRTNO-PODJETNISKA ZBORNICA SLOVENIJE 2 0.00 0.00
53 SIEVA, PODJETJE ZA RAZVOJ IN TRZENJ V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI DOO 2 334˙840.00 167˙420.00
54 LUKA KOPER, PORT AND LOGISTIC SYSTEM, D.D. 2 349˙120.00 174˙560.00
55 INSTITUT ZA CELULOZO IN PAPIR 2 359˙625.00 179˙812.50
56 Inovacijsko-razvojni institut Univerze v Ljubljani 2 422˙187.00 211˙093.50
57 SKUPNOST OBCIN SLOVENIJE 2 169˙445.00 84˙722.50
58 RAZISKOVALNO-RAZVOJNO IN UMETNISKO SREDISCE UNIVERZE V MARIBORU 2 20˙738.00 10˙369.00
59 SENLAB, DRUZBA ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO, DOO 2 464˙550.00 232˙275.00
60 KULTURNO IZOBRAZEVALNO DRUSTVO KIBLA 2 215˙406.00 107˙703.00
61 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE 2 128˙149.00 64˙074.50
62 ALGEN, CENTER ZA ALGNE TEHNOLOGIJE, DOO 2 621˙472.00 310˙736.00
63 INNORENEW COE CENTER ODLICNOSTI ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE NA PODROCJU OBNOVLJIVIH MATERIALOV IN ZDRAVEGA BIVANJSKEGA OKOLJA 2 10˙109˙000.00 5˙054˙500.00
64 TRZNI INSPEKTORAT RS 2 95˙752.00 47˙876.00
65 KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNIKA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR 2 202˙650.00 101˙325.00
66 ZAVOD ISKRIVA, ISKRISCE ZA RAZVOJ LOKALNIH POTENCIALOV 2 328˙725.00 164˙362.50
67 USTANOVA-CENTER ZA EVROPSKO PRIHODNOST 2 309˙932.00 154˙966.00
68 POSTA SLOVENIJE DOO 2 554˙499.00 277˙249.50
69 KOLEKTOR GROUP VODENJE IN UPRAVLJANJE DRUZB DOO 2 257˙497.00 128˙748.50
70 SMART COM DOO INFORMACIJSKI IN KOMUNIKACIJSKI SISTEMI 2 646˙437.00 323˙218.50
71 C-ASTRAL PROIZVODNJA ZRACNIH IN VESOLJSKIH PLOVIL DOO 2 141˙542.00 70˙771.00
72 OBCINA LJUTOMER 2 99˙816.00 49˙908.00
73 MEDNARODNA PODIPLOMSKA SOLA JOZEFA STEFANA 2 273˙581.00 136˙790.50
74 ROBOTINA D.O.O., PODJETJE ZA INZ ENIRING, MARKETING, TRGOVINO IN PROIZVODNJO 2 667˙575.00 333˙787.50
75 M SORA TRGOVINA IN PROIZVODNJA DD 2 1˙047˙306.00 523˙653.00
76 RRA ZELENI KRAS DOO 2 50˙000.00 25˙000.00
77 ZAVOD E-OBLAK POSLOVNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI 2 301˙875.00 150˙937.50
78 GEM MOTORS, RAZVOJ IN IZDELAVA INOVATIVNIH ELEKTROMOTORJEV DOO 2 964˙637.00 482˙318.50
79 LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA ZA POMURJE ZAVOD ZA PROMOCIJO IN POSPEVANJE TRAJNOSTNEGA ENERGETSKEGA RAZVOJA MARTJANCI 2 159˙038.00 79˙519.00
80 SKUPINA FABRIKA RAZISKAVE IN RAZVOJ DOO 2 408˙323.00 204˙161.50
81 JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPODBUJANJE PODJETNISTVA, INTERNACIONALIZACIJE, TUJIH INVESTICIJ IN TEHNOLOGIJE 2 0.00 0.00
82 MAGNETI LJUBLJANA PODJETJE ZA PROIZVODNJO MAGNETNIH MATERIALOV DD 2 517˙945.00 258˙972.50
83 CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MOBILNOST IN EVROPSKE PROGRAME IZOBRAZEVANJA IN USPOSABLJANJA 2 73˙944.00 36˙972.00
84 UNIVERZA V MARIBORU, CENTER ZA UPORABNO MATEMATIKO IN TEORETICNO FIZIKO P.O. ZAVOD 2 235˙930.00 117˙965.00
85 MUNICIPALITY OF LJUBLJANA 2 107˙750.00 53˙875.00
86 KODA PROM, PODEJETJE ZA MARKETING,TRGOVINO IN OGLASEVANJE, DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
87 DOKTOR 24 ZDRAVSTVENE IN TELEMEDICINSKE STORITVE DOO 1 149˙493.00 149˙493.00
88 E-ZAVOD, ZAVOD ZA PROJEKTNO SVETOVANJE, RAZISKOVANJE IN RAZVOJ CELOVITIH RESITEV 1 302˙875.00 302˙875.00
89 HIDRIA TC Tehnoloski center d.o.o. 1 283˙710.00 283˙710.00
90 C & G ZASTOPANJE, SVETOVANJE IN INZENIRING DOO 1 191˙625.00 191˙625.00
91 CENTER ZA UPRAVLJANJE Z DEDISCINO ZIVEGA SREBRA IDRIJA 1 65˙415.00 65˙415.00
92 OIKOS SVETOVANJE ZA RAZVOJ DOO 1 188˙325.00 188˙325.00
93 ANIGMOTEH PODJETJE ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
94 GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUZENJE GROZD PLASTTEHNIKA - GIZ GROZD PLASTTEHNIKA 1 133˙790.00 133˙790.00
95 ONKOLOSKI INSTITUT LJUBLJANA 1 172˙440.00 172˙440.00
96 FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE STUDIJE V NOVEM MESTU 1 234˙997.00 234˙997.00
97 SLP SPECIALIZIRANO PODJETJE ZA TEMELJENJE OBJEKTOV, DOO, LJUBLJANA 1 216˙900.00 216˙900.00
98 MEDEX ZIVILSKA INDUSTRIJA DOO 1 9˙000.00 9˙000.00
99 ATech elektronika d.o.o. 1 50˙000.00 50˙000.00
100 ELGOLINE DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
101 MARAND INZENIRING DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
102 DATA POSLOVNE STORITVE D O O 1 44˙375.00 44˙375.00
103 KORONA INZENIRING DD 1 328˙500.00 328˙500.00
104 DRUSTVO TEHNICNIH VODIJ - POVRSINSKO ODKOPAVANJE 1 39˙125.00 39˙125.00
105 DOCTRINA, IZOBRAZEVANJE, DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
106 CENTER ODLICNOSTI ZA BIOSENZORIKO,INSTRUMENTACIJO IN PROCESNO KONTROLO ZAVOD 1 0.00 0.00
107 NERVTEH RAZISKAVE IN RAZVOJ DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
108 STRIP'S, ELEKTROTEHNIKA - ELEKTRONIKA DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
109 LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA GORENJSKE JAVNI ZAVOD 1 125˙000.00 125˙000.00
110 NAVODNIK KEMIJSKI INZENIRING d.o.o. 1 377˙518.00 377˙518.00
111 INSTITUT ZA RAZVOJNE IN STRATESKE ANALIZE ZAVOD 1 53˙750.00 53˙750.00
112 NIGRAD KOMUNALNO PODJETJE DD 1 706˙493.00 706˙493.00
113 DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR 1 75˙625.00 75˙625.00
114 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 1 21˙875.00 21˙875.00
115 JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKA PARKIRISCA IN TRZNICE DOO 1 413˙000.00 413˙000.00
116 BIOTEHNISKA SOLA RAKICAN 1 39˙700.00 39˙700.00
117 FARMTECH, PROIZVODNJA KMETIJSKIH STROJEV, OKOLJSKE TEHNIKE IN OPREME TER TRGOVINA DOO 1 204˙268.00 204˙268.00
118 CENEJE DRUZBA ZA TRGOVINO IN POSLOVNO SVETOVANJE DOO 1 238˙875.00 238˙875.00
119 EMA DOO - OZNACEVANJE IN SLEDLJIVOST V INDUSTRIJI IN LOGISTIKI 1 50˙000.00 50˙000.00
120 HIDROLAB, PROJEKTIRANJE IN INZENIRING DOO 1 95˙200.00 95˙200.00
121 EKONOMSKI INSTITUT MARIBOR, EKONOMSKE RAZISKAVE IN PODJETNISTVO D.O.O. 1 67˙500.00 67˙500.00
122 BOSIO PROIZVODNO-TRGOVSKO PODJETJE DOO 1 980˙625.00 980˙625.00
123 Vending Marketing trgovina, storitve, marketing d.o.o. 1 574˙262.00 574˙262.00
124 COMTRADE PROGRAMSKE RESITVE DOO 1 54˙000.00 54˙000.00
125 LAJOVIC TUBA EMBALAZA DOO 1 302˙400.00 302˙400.00
126 Slovensko združenje za pomoč pri demenci - Spominčica, Alzheimer Slovenija 1 26˙028.00 26˙028.00
127 GEN ENERGIJA DOO 1 263˙340.00 263˙340.00
128 BLCKB, DRUZBA ZA APLIKATIVNO NEVROZNANOST 1 50˙000.00 50˙000.00
129 INSTITUT ZA METAGENOMIKO IN MIKROBNE TEHNOLOGIJE DOO 1 0.00 0.00
130 UROS KEJZAR 1 50˙000.00 50˙000.00
131 TRIMO ARHITEKTURNE RESITVE D.O.O 1 1˙248˙293.00 1˙248˙293.00
132 LJUBLJANSKI URBANISTICNI ZAVOD DD 1 108˙000.00 108˙000.00
133 SPLOSNA BOLNISNICA SLOVENJ GRADEC JAVNI ZAVOD*GENERAL HOSPITAL SLOVENJGRADEC 1 0.00 0.00
134 MOBILI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE DOO 1 0.00 0.00
135 VIPAP VIDEM KRSKO PROIZVODNJA PAPIRJA IN VLAKNIN D.D. 1 101˙281.00 101˙281.00
136 SIJ METAL RAVNE DOO 1 265˙125.00 265˙125.00
137 SLOVENSKA TISKOVNA AGENCIJA DOO 1 117˙000.00 117˙000.00
138 KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD LJUBLJANA 1 36˙381.00 36˙381.00
139 QUINTELLIGENCE INTELIGENTNO UPRAVLJANJE Z ZNANJEM DOO 1 301˙875.00 301˙875.00
140 BSC, POSLOVNO PODPORNI CENTER, DOO 1 124˙812.00 124˙812.00
141 POTENZA MEDICA D.O.O. 1 50˙000.00 50˙000.00
142 IOS, INSTITUT ZA OKOLJEVARSTVO IN SENZORJE, DOO 1 1˙026˙812.00 1˙026˙812.00
143 RGA, RAZISKOVALNA GENETIKA IN AGROKEMIJA, DOO 1 76˙875.00 76˙875.00
144 ISKRATEL, TELEKOMUNIKACIJSKI SISTEMI,DOO,KRANJ 1 146˙340.00 146˙340.00
145 SIBO G. d.o.o. 1 269˙150.00 269˙150.00
146 INSTITUT ZA KRIMINOLOGIJO PRI PRAVNI FAKULTETI V LJUBLJANI 1 207˙000.00 207˙000.00
147 STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 1 48˙062.00 48˙062.00
148 EXOR EVS, STORITVE IN OPREMA, DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
149 JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNISKI PROMET D.O.O. 1 140˙250.00 140˙250.00
150 ADRIA KOMBI NACIONALNA DRUZBA ZA KOMBINIRAMI PROMET DOO LJUBLJANA 1 233˙750.00 233˙750.00
151 RAZVOJNI CENTER SRCA SLOVENIJE DOO 1 95˙625.00 95˙625.00
152 TISKANA VEZJA LUZNAR DOO 1 96˙950.00 96˙950.00
153 IONEX RAZISKOVANJE, ANALIZE, MARKETING,DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
154 ELEKTRO CELJE D.D. 1 209˙343.00 209˙343.00
155 PREDILNICA LITIJA DOO 1 234˙997.00 234˙997.00
156 TOM PIT RAZVOJ PROGRAMSKE OPREME DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
157 SMARTMELAMINE, PODJETJE ZA PROIZVODNJO MELAMINSKIH FLISOV DOO 1 318˙500.00 318˙500.00
158 Bisol Proizvodnja, d.o.o. 1 0.00 0.00
159 KOVIS PROIZVODNA DRUZBA DOO 1 999˙092.00 999˙092.00
160 HIDRIA ROTOMATIKA DOO, INDUSTRIJA ROTACIJSKIH SISTEMOV 1 254˙275.00 254˙275.00
161 ELPROS ELEKTRONSKI IN PROGRAMSKI SISTEMI DOO 1 578˙593.00 578˙593.00
162 INLAS INTELEKTUALNA LASTNINA IN SVETOVANJE DOO 1 54˙000.00 54˙000.00
163 AGENCIJA ZA PRESTRUKTURIRANJE ENERGETIKE DOO 1 47˙281.00 47˙281.00
164 MEDNARODNI INSTITUT ZA POTROSNISKE RAZISKAVE 1 241˙605.00 241˙605.00
165 D.LABS, RAZVOJ SPLETNIH APLIKACIJ DOO 1 0.00 0.00
166 TITERA, TEHNICNO INOVATIVNE TEHNOLOGIJE, DOO 1 24˙640.00 24˙640.00
167 JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA 1 90˙000.00 90˙000.00
168 VEPLAS VELENJSKA PLASTIKA DD 1 50˙000.00 50˙000.00
169 MOVALYSE TRGOVINA STORITVE IN PROIZVODNJA DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
170 ZAVOD-CENTER SLOVENSKEGA ORODJARSKEGA GROZDA CELJE 1 352˙750.00 352˙750.00
171 TOSLA PROIZVODNJA DRUGIH PREHRAMBENIH IZDELKOV DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
172 ELEKTRO ENERGIJA, PODJETJE ZA PRODAJO ELEKTRIKE IN DRUGIH ENERGENTOV, SVETOVANJE IN STORITVE, D.O.O. 1 995˙337.00 995˙337.00
173 ZAVOD LESARSKI GROZD 1 156˙468.00 156˙468.00
174 INTERNET INSTITUTE, COMMUNICATIONS SOLUTIONS AND CONSULTING LTD 1 372˙225.00 372˙225.00
175 VB CENTER D.O.O. 1 50˙000.00 50˙000.00
176 SLOVENSKI GRADBENI GROZD, GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUZENJE 1 186˙025.00 186˙025.00
177 ETRA PROIZVODNJA, TRGOVINA STORITVE DOO 1 0.00 0.00
178 S2P DOO 1 301˙375.00 301˙375.00
179 CGS PLUS INOVATIVNE INFORMACIJSKE IN OKOLJSKE TEHNOLOGIJE DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
180 MESTNA OBCINA NOVA GORICA 1 316˙800.00 316˙800.00
181 GOOPTI INTELIGENTNE TRANSPORTNE RESITVE DOO 1 1˙545˙901.00 1˙545˙901.00
182 NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO 1 90˙557.00 90˙557.00
183 FERROCRTALTC UVOZ-IZVOZ, DOO 1 488˙775.00 488˙775.00
184 VALJI PROIZVODNJA VALJEV IN ULITKO DOO 1 601˙750.00 601˙750.00
185 INSTITUT ZA EKOLOSKI INZENIRING DOO 1 66˙625.00 66˙625.00
186 INSTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA 1 165˙740.00 165˙740.00
187 PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA DOO 1 157˙011.00 157˙011.00
188 C.N.G.V., INZENIRING, RAZISKAVE IN TRZENJE REZERVOARJEV ZA STISNJEN PLIN DOO 1 1˙783˙100.00 1˙783˙100.00
189 ARESIS d.o.o. 1 0.00 0.00
190 DUKIN, RAZVOJ EKOLOSKE OPREME DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
191 JUB KEMICNA INDUSTRIJA DOO 1 126˙875.00 126˙875.00
192 ENERGETIKA PROJEKT DOO KOMUNALNO PODJETJE 1 132˙000.00 132˙000.00
193 ZNS, RAZISKOVANJE, RAZVOJ IN SVETOVANJE, d.o.o. 1 50˙000.00 50˙000.00
194 CLINRES FARMACIJA RAZISKAVE DOO 1 705˙762.00 705˙762.00
195 MELU, mizarstvo, d.o.o. 1 265˙301.00 265˙301.00
196 Slovenian Water Agency 1 0.00 0.00
197 CENTER ODLICNOSTI NANOZNANOSTI IN NANOTEHNOLOGIJE - NANOCENTER, LJUBLJANA 1 64˙454.00 64˙454.00
198 ISKRA ELEKTRO IN ELEKTRONSKA INDUSTRIJA DD 1 750˙625.00 750˙625.00
199 InLambda 1 0.00 0.00
200 GORENC IGOR 1 8˙830.00 8˙830.00
201 BIG BANG, TRGOVINA IN STORITVE, DOO 1 98˙875.00 98˙875.00
202 POLYCOM PREDELAVA PLASTICNIH MAS IN ORODJARSTVO SKOFJA LOKA D.O.O. 1 507˙185.00 507˙185.00
203 OBCINA SEMPETER-VRTOJBA 1 147˙706.00 147˙706.00
204 KOTO PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETJE DOO 1 234˙694.00 234˙694.00
205 EFOS INFORMACIJSKE RESITVE DOO 1 1˙141˙350.00 1˙141˙350.00
206 PROFORM PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
207 HIDRIA AET d.o.o. Druzba za proizvodnjo vzignih sistemov in elektronike d.o.o. 1 471˙062.00 471˙062.00
208 INNOVATION SERVICE NETWORK PODJETNISKO IN POSLOVNO SVETOVANJE DOO 1 84˙393.00 84˙393.00
209 ILIRIJA, RAZVOJ, PROIZVODNJA IN TRZENJE KOZMETICNIH IZDELKOV DD 1 78˙435.00 78˙435.00
210 LEK FARMACEVTSKA DRUZBA DD 1 2˙631˙737.00 2˙631˙737.00
211 AVTO MOTO ZVEZA SLOVENIJE 1 122˙738.00 122˙738.00
212 MESTNA OBCINA VELENJE 1 103˙781.00 103˙781.00
213 INOVINE RAZVOJ IN TRZENJE DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
214 PODKRIZNIK, SPECIALNA STROJNA INDUSTRIJA DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
215 PLENUM IT PODJETJE ZA NAPREDNE INFORMACIJSKE RESITVE DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
216 DRUSTVO ZA DOMACE RAZISKAVE 1 81˙000.00 81˙000.00
217 SLOVENSKO ZDRUZENJE ZA TRAJNOSTNO GRANDJO 1 124˙812.00 124˙812.00
218 HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE DOO 1 1˙078˙350.00 1˙078˙350.00
219 LA&HA, AKADEMIJA ZA LASERJE IN ZDRAVJE 1 36˙125.00 36˙125.00
220 DUSAN HOLESEK 1 386˙479.00 386˙479.00
221 XENYA INZENIRING PROIZVODNJA IN TRGOVINA DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
222 ZAVOD ZA IHTIOLOSKE IN EKOLOSKE RAZISKAVE REVIVO 1 188˙062.00 188˙062.00
223 VANEMA, STORITVE DOO 1 2˙499˙334.00 2˙499˙334.00
224 ODELO SLOVENIJA, PODJETJE ZA RAZVOJ, PROIZVODNJO IN TRZENJE AVTOMOBILSKIH DELOV DOO 1 120˙262.00 120˙262.00
225 CVS MOBILE, INFORMACIJSKE RESITVE,DD 1 201˙875.00 201˙875.00
226 ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN PROMOCIJO GORNJA RADGONA 1 172˙968.00 172˙968.00
227 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 1 57˙216.00 57˙216.00
228 SILVAPRODUKT PODJETJE ZA PROIZVODNJO IN PRODAJO SREDSTEV ZA ZASCITO MATERIALOV 1 298˙246.00 298˙246.00
229 COMSENSUS, KOMUNIKACIJE IN SENZORIKA, DOO 1 415˙125.00 415˙125.00
230 ELVEZ, PROIZVODNJA KABELSKE KONFEKCIJE IN PREDELAVA PLASTICNIH MAS DOO 1 215˙138.00 215˙138.00
231 BUNKER ZAVOD ZA ORGANIZACIJO IN IZVEDBO, KULTURNIH PRIREDITEV 1 103˙500.00 103˙500.00
232 GEODETSKI ZAVOD CELJE IZVAJANJE STROKOVNO-OPERATIVNIH DEL STORITEV V ZADEVAH GEODETSKE SLUZBE TER DRUGIHSTROKOVNO TEHNICNIH DEL DOO 1 81˙000.00 81˙000.00
233 ARGAS AVTOMATSKO ROCNI GASILNI SISTEMI D.O.O 1 50˙000.00 50˙000.00
234 KINESTICA RAZVOJ NAPREDNIH ROBOTSKIH IN MERILNIH SITEMOV DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
235 ADRIA MOBIL PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE NOVO MESTO DOO 1 170˙875.00 170˙875.00
236 PRIMUM POSLOVNO SVETOVANJE DOO 1 0.00 0.00
237 FOCUS DRUSTVO ZA SONARAVEN RAZVOJ 1 46˙500.00 46˙500.00
238 JUNIBA RAZISKAVE STORITVE IN SVELOVANJE D.O.O. 1 50˙000.00 50˙000.00
239 DOMEL ELEKTROMOTORJI IN GOSPODINJSKI APARATI D.O.O. 1 661˙657.00 661˙657.00
240 ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTORSLOVENIJE 1 42˙993.00 42˙993.00
241 GEN-I, TRGOVANJE IN PRODAJA ELEKTRICNE ENERGIJE, D.O.O. 1 2˙715˙842.00 2˙715˙842.00
242 GONZAGA-PRO PROIZVODNJA, TRGOVINA, INZENIRING D.O.O 1 56˙218.00 56˙218.00
243 INSTITUT ZA KORPORATIVNE VARNOSTNE STUDIJE LJUBLJANA 1 306˙250.00 306˙250.00
244 EDUCELL PODJETJE ZA CELICNO BIOLOGI JO DOO 1 0.00 0.00
245 GIMNAZIJA FRANCA MIKLOSICA LJUTOMER 1 6˙550.00 6˙550.00
246 MELAMIN KEMICNA TOVARNA D.D. KOCEVJE 1 763˙350.00 763˙350.00
247 LOKALNA ENERGETSKA AGENTURA SPODNJE PODRAVJE ZAVOD ZA PROMOCIJO IN POSPESEVANJE TRAJNOSTNEGA ENERGETSKEGA RAZVOJA PTUJ 1 131˙500.00 131˙500.00
248 KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVO MESTO 1 35˙000.00 35˙000.00
249 Kolektor KFH 1 0.00 0.00
# country 672 189˙242˙492 -