"София (столица)": list of contracting authorities

This page lists administrations and contracting authorities involved in public procurement located in София (столица).

Tot. page: 2 (58 items)

  • 1 (current)
  • 2
# official name town postal code country views
1 Агенция „Митници“ София 1202 BG - Bulgaria 3
2 Апелативен съд — София София 1000 BG - Bulgaria 2
3 Българска народна банка София 1000 BG - Bulgaria 3
4 Военномедицинска академия — София София 1000 BG - Bulgaria 0
5 Военномедицинска академия София 1606 BG - Bulgaria 0
6 Главна дирекция „Гранична полиция“ София 1202 BG - Bulgaria 0
7 Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София 1309 BG - Bulgaria 0
8 Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ София 1000 BG - Bulgaria 0
9 Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ ТПП гр. София 1540 BG - Bulgaria 0
10 Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ София 1540 BG - Bulgaria 1
11 Изпълнителна агенция по лозата и виното София 1113 BG - Bulgaria 2
12 Изпълнителна агенция „Морска администрация“ София 1000 BG - Bulgaria 0
13 Институт по електрохимия и енергийни системи гр. София 1113 BG - Bulgaria 1
14 Институт по полимери — БАН София 1113 BG - Bulgaria 1
15 Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество София 1000 BG - Bulgaria 1
16 Министерски съвет София 1000 BG - Bulgaria 0
17 Министерство на вътрешните работи София 1000 BG - Bulgaria 0
18 Министерство на енергетиката София 1000 BG - Bulgaria 0
19 Министерство на здравеопазването гр. София 1000 BG - Bulgaria 0
20 Министерство на образованието и науката гр. София 1000 BG - Bulgaria 1
21 Министерство на околната среда и водите София 1000 BG - Bulgaria 0
22 Министерство на отбраната София 1092 BG - Bulgaria 0
23 Министерство на правосъдието София 1040 BG - Bulgaria 2
24 Министерство на труда и социалната политика гр. София 1000 BG - Bulgaria 2
25 Министерство на труда и социалната политика София 1051 BG - Bulgaria 2
26 Народно събрание София 1169 BG - Bulgaria 1
27 Национален военноисторически музей (НВИМ) София 1505 BG - Bulgaria 1
28 Национален осигурителен институт София 1303 BG - Bulgaria 0
29 Национална здравноосигурителна каса София 1407 BG - Bulgaria 1
30 Национална спортна академия „Васил Левски“ София 1700 BG - Bulgaria 0
31 Софийски университет „Св. Климент Охридски“ София 1504 BG - Bulgaria 1
32 Софийски университет „Св. Климент Охридски“ София 1514 BG - Bulgaria 1
33 Столична дирекция на вътрешните работи София 1000 BG - Bulgaria 3
34 Столична община — район „Банкя“ Банкя 1320 BG - Bulgaria 3
35 Столична Община София 1000 BG - Bulgaria 0
36 Сухопътни войски — военно формирование 22450 София 1606 BG - Bulgaria 2
37 Териториална дирекция на Национална агенция за приходите — София гр. София 1000 BG - Bulgaria 16
38 Технически университет — София София 1000 BG - Bulgaria 6
39 Технически университет София 1756 BG - Bulgaria 6
40 Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) София 1046 BG - Bulgaria 23
41 Университет по архитектура, строителство и геодезия София 1046 BG - Bulgaria 0
42 Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина“ ЕАД гр. София 1431 BG - Bulgaria 1
43 „БДЖ — Товарни превози“ ЕООД София 1080 BG - Bulgaria 0
44 „Български пощи“ ЕАД София 1700 BG - Bulgaria 0
45 „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново“ ЕАД София 1504 BG - Bulgaria 0
46 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД София 1618 BG - Bulgaria 0
47 „Летище София“ ЕАД София 1540 BG - Bulgaria 0
48 „Метрополитен“ ЕАД София 1000 BG - Bulgaria 3
49 „Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Св. Наум“ ЕАД София 1113 BG - Bulgaria 2
50 „Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД София 1309 BG - Bulgaria 0
  • 1 (current)
  • 2