"София (столица)": list of contracting authorities

This page lists administrations and contracting authorities involved in public procurement located in София (столица).

Tot. page: 4 (170 items)

# official name town postal code country views
1 Ministry of regional development and public works Sofia 1202 BG - Bulgaria 7
2 Авиоотряд 28 София 1540 BG - Bulgaria 9
3 Агенция за държавна финансова инспекция София 1040 BG - Bulgaria 2
4 Агенция за социално подпомагане София 1051 BG - Bulgaria 10
5 Агенция за социално подпомагане София 1000 BG - Bulgaria 7
6 Агенция по заетостта гр. София 1000 BG - Bulgaria 9
7 Агенция „Митници“ София 1202 BG - Bulgaria 40
8 Агенция „Пътна инфраструктурa“ София 1606 BG - Bulgaria 5
9 Агенция „Пътна инфраструктура“ София 1606 BG - Bulgaria 12
10 Апелативен съд — София София 1000 BG - Bulgaria 12
11 Българска народна банка София 1000 BG - Bulgaria 40
12 Българска национална телевизия София 1504 BG - Bulgaria 3
13 Българско национално радио София 1040 BG - Bulgaria 19
14 Военновъздушни сили София 1606 BG - Bulgaria 4
15 Военномедицинска академия — София София 1000 BG - Bulgaria 15
16 Военномедицинска академия — София София 1606 BG - Bulgaria 13
17 Военномедицинска академия София 1606 BG - Bulgaria 11
18 Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) — МВР София 1202 BG - Bulgaria 10
19 Главна дирекция „Гранична полиция“ — МВР София 1202 BG - Bulgaria 8
20 Главна дирекция „Гранична полиция“ София 1202 BG - Bulgaria 14
21 Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София 1309 BG - Bulgaria 16
22 Главна дирекция „Национална полиция“ София 1715 BG - Bulgaria 6
23 Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) — МВР София 1309 BG - Bulgaria 10
24 Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ — МВР София 1309 BG - Bulgaria 2
25 Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ София 1000 BG - Bulgaria 14
26 Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ (ДУССД) към Министерство на вътрешните работи — МВР София 1301 BG - Bulgaria 6
27 Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ (ДУССД) към Министерство на вътрешните работи — МВР София 1000 BG - Bulgaria 2
28 ДП „Национална компания „Железопътна Инфраструктура“ София 1233 BG - Bulgaria 14
29 Държавен фонд „Земеделие“ София 1618 BG - Bulgaria 3
30 Държавна агенция за метрологичен и технически надзор София 1797 BG - Bulgaria 9
31 Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ София 1000 BG - Bulgaria 2
32 Държавна агенция „Електронно управление“ София 1000 BG - Bulgaria 5
33 Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО) София 1000 BG - Bulgaria 7
34 Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ София 1233 BG - Bulgaria 13
35 Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ ТПП гр. София 1540 BG - Bulgaria 8
36 Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ София 1540 BG - Bulgaria 25
37 Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия София 1000 BG - Bulgaria 1
38 Изпълнителна агенция по лозата и виното София 1113 BG - Bulgaria 13
39 Изпълнителна агенция по околна среда София 1000 BG - Bulgaria 3
40 Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ София 1000 BG - Bulgaria 1
41 Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ София 1000 BG - Bulgaria 1
42 Изпълнителна агенция „Морска администрация“ София 1000 BG - Bulgaria 12
43 Инспекторат към висшия съдебен съвет София 1301 BG - Bulgaria 24
44 Институт по електрохимия и енергийни системи гр. София 1113 BG - Bulgaria 14
45 Институт по математика и информатика София 1113 BG - Bulgaria 4
46 Институт по механика София 1113 BG - Bulgaria 0
47 Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ при БАН София 1113 BG - Bulgaria 1
48 Институт по обща и неорганична химия — БАН София 1113 BG - Bulgaria 13
49 Институт по органична химия с Център по фитохимия — София София 1113 BG - Bulgaria 1
50 Институт по полимери — БАН София 1113 BG - Bulgaria 19