"София (столица)": list of contracting authorities — page 2

This page lists administrations and contracting authorities involved in public procurement located in София (столица).

Tot. page: 3 (144 items)

# official name town postal code country views
51 Медицински институт на МВР София 1606 BG - Bulgaria 7
52 Медицински институт — МВР София 1606 BG - Bulgaria 5
53 Медицински университет (МУ) — София — ректорат София 1431 BG - Bulgaria 0
54 Министерски съвет София 1000 BG - Bulgaria 6
55 Министерство на външните работи София 1113 BG - Bulgaria 0
56 Министерство на вътрешните работи София 1000 BG - Bulgaria 6
57 Министерство на енергетиката София 1000 BG - Bulgaria 8
58 Министерство на здравеопазването гр. София 1000 BG - Bulgaria 2
59 Министерство на земеделието, храните и горите София 1040 BG - Bulgaria 0
60 Министерство на икономиката София 1052 BG - Bulgaria 8
61 Министерство на образованието и науката гр. София 1000 BG - Bulgaria 12
62 Министерство на околната среда и водите София 1000 BG - Bulgaria 7
63 Министерство на отбраната София 1092 BG - Bulgaria 5
64 Министерство на правосъдието София 1040 BG - Bulgaria 12
65 Министерство на регионалното развитие и благоустройството София 1202 BG - Bulgaria 8
66 Министерство на труда и социалната политика гр. София 1000 BG - Bulgaria 9
67 Министерство на труда и социалната политика София 1051 BG - Bulgaria 9
68 Министерство на туризма София 1000 BG - Bulgaria 2
69 Министерство на финансите София 1040 BG - Bulgaria 2
70 Многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД гр. София 1407 BG - Bulgaria 0
71 Народно събрание на Република България София 1169 BG - Bulgaria 0
72 Народно събрание София 1169 BG - Bulgaria 10
73 Национален военноисторически музей (НВИМ) София 1505 BG - Bulgaria 5
74 Национален осигурителен институт София 1303 BG - Bulgaria 6
75 Национален център по заразни и паразитни болести София 1504 BG - Bulgaria 1
76 Национален център по трансфузионна хематология София 1202 BG - Bulgaria 0
77 Национална здравноосигурителна каса София 1407 BG - Bulgaria 11
78 Национална компания „Железопътна инфраструктура“ ДП гр. София 1233 BG - Bulgaria 7
79 Национална спортна академия „Васил Левски“ София 1700 BG - Bulgaria 5
80 Представляващият „Булгартрансгаз“ ЕАД — изпълнителен директор София 1336 BG - Bulgaria 1
81 Прокуратура на република България — Главен прокурор гр. София 1065 BG - Bulgaria 3
82 Район „Подуяне“ гр. София 1517 BG - Bulgaria 0
83 Регионална дирекция за социално подпомагане — София-град София 1797 BG - Bulgaria 1
84 Софийска филхармония София 1000 BG - Bulgaria 0
85 Софийски университет „Св. Климент Охридски“ София 1504 BG - Bulgaria 24
86 Софийски университет „Св. Климент Охридски“ София 1514 BG - Bulgaria 6
87 Софийски университет „Св. Климент Охридски“ София 1000 BG - Bulgaria 2
88 Столична дирекция на вътрешните работи София 1000 BG - Bulgaria 4
89 Столична дирекция на вътрешните работи София 1303 BG - Bulgaria 2
90 Столична община — направление „Архитектура и градоустройство“ София 1000 BG - Bulgaria 1
91 Столична община — район „Банкя“ Банкя 1320 BG - Bulgaria 15
92 Столична Община София 1000 BG - Bulgaria 4
93 Сухопътни войски — военно формирование 22450 София 1606 BG - Bulgaria 9
94 Териториална дирекция на Национална агенция за приходите — София гр. София 1000 BG - Bulgaria 54
95 Териториално поделение на НОИ — София-област София 1309 BG - Bulgaria 1
96 Технически университет — София София 1000 BG - Bulgaria 17
97 Технически университет София 1756 BG - Bulgaria 12
98 Университет за национално и световно стопанство София 1700 BG - Bulgaria 2
99 Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) София 1046 BG - Bulgaria 79
100 Университет по архитектура, строителство и геодезия София 1046 BG - Bulgaria 7